báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

[Bài Viết - Article]                                                                           

 
Thảm Họa Bắc Thuộc

https://youtu.be/0N-rO2vD04Y

***

 

Phạm Bá Hoa

       

Thư số 77a gởi

NgườiLính Quân Đội Nhân Dân Việ Nam

Tôi chào đời năm 1930, vào quân đội Việt Nam Cộng Ḥa năm 1954, chống lại cuộc chiến tranh do nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa gây ra. Trong bang giao quốc tế, quốc gia này đánh chiếm quốc gia kia, không có tên gọi nào khác ngoài hai chữ “xâm lăng”. Sau ngày 30/4/1975, lănh đạo cộng sản Việt Nam với ḷng thù hận đă đày đọa500.000 Sĩ Quanchúng tôi trong hơn 200 trại tập trung mà họ gọi là trại cải tạo, hằng trăm Bạn tôi đến 17 năm, riêng tôi là 12 năm 3 tháng. Tuy tên Quốc Gia và Quân Lực mà tôi phục vụ không c̣n nữa, nhưng linh hồn trong quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ vẫn nguyên vẹn trong tôi. Tôi không hận thù lănh đạo Các Anh, nhưng tôi không bao giờ quên chuỗi tội ác mà họ đă gây ra cho Dân Tộc và Tổ Quốc từ năm 1945 đến nay! V́ vậy mà tôi vẫn tiếp nối trách nhiệm của Người Lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, chống lại nhóm lănh đạo Việt Cộng theo cách mà tôi có thể thực hiện được. Cũng v́ vậy mà tôi chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ về Việt Nam cho đến khi quê hương tôi có một chế độ dân chủ tự do thật sự.

Các Anh là Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. Xin gọi Người Lính Quân Đội Nhân Dân ngắn gọn là “Các Anh” để tiện tŕnh bày. Chữ “Các Anh” viết hoa  mà tôi sử dụng ở đây, bao gồm từ người lính đến các cấp chỉ huy, ngoại trừ lănh đạo cấp Sư Đoàn, Quân Đoàn, Quân Chủng, Bộ Tổng Tham Mưu, và Bộ Quốc Pḥng. Là Người Lính trong quân đội “Nhân Dân”, Các Anh phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc Nhân Dân, v́ Tổ Quốc với Nhân Dân là trường tồn, trong khi đảng cộng sản hay bất cứ đảng nào cầm quyền cũng chỉ một giai đoạn của lịch sử, và nội dung tôi gởi đến Các Anh được đặt trên căn bản đó.

Nội dung thư này, tôi tổng hợp một số tài liệu một số tin tức liên quan đến bộ sách giáo khoa mới theo bộ chữ cải tiến mà ông Bùi Hiền nói là do ông nghiên cứu trong 20 năm qua, thật ra đây là một chiến lược của Trung Cộng nhằm xóa bỏ ngôn ngữ Việt Nam và chính họ soạn thảo, để h́nh thành một thứ ngôn ngữ cho mỗi quốc gia tự trị của họ, c̣n Bộ Giáo Dục &Đào Tạo Việt Cộng chỉ là cơ quan thi hành theo từng giai đoạn, mànăm học 2019-2020 sẽ giảng dạy ở bậc tiểu học.

Thứ nhất.Tiến Sĩ Việt Cộng Bùi Hiền cải tiến ngôn ngữ Việt.

Tiểu sử của Tiến Sĩ Việt Cộng Bùi Hiền.

Tôi vào trang Wikipedia.org và trang Google.vn t́m tiểu sử của Tiến Sĩ Việt Cộng Bùi Hiền, nhưng không thấy. Chỉ biết rằng, Phó Giáo SưTiến Sĩ  Bùi Hiền đă lần lượt giữ chức vụ Chủ Nhiệm khoa tiếng Nga tại Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 1958 - 1967, Hiệu Phó Trường Đại Học Sư Phạm Ngoại Ngữ Hà Nội 1967-1978, và Phó Viện Trưởng Viện Nội Dung & Phương Pháp Dạy & Học Phổ Thông 1978-1993. 

Năm 1972, ông Bùi Hiền tốt nghiệp Phó Tiến Sĩ tại trường Đại Học Tổng Hợp Quốc gia Lômônôxốp Liên Xô (bằng cấp của cộng sản quốc tế), và ông đă công bố khoảng 300 công tŕnh nghiên cứu, sách báo, và tự điển về tiếng Nga (những công tŕnh này cũng là “kiến thức cộng sản”).

Xin giải thích nhóm chữ “Tiến Sĩ Việt Cộng”. V́ dù ông Bùi Hiền tốt nghiệp với bằng đại học tại Liên Xô -quốc gia lănh đạo quốc tế cộng sản- hay tại Việt Nam xă hội chủ nghĩa, th́ kiến thức mà bằng cấp đó chứng nhận chỉ là kiến thức cộng sản độc quyền, độc tài, độc đoán, độc ác, chỉ biết c̣n đảng là được chớ không cần biết đến quốc gia dân tộc, và tất cả được gói trọn trong nhóm chữ “bản chất dối trá của Việt Cộng dẫn đến hệ thống giáo dục dối trá”. V́ vậy mà tôi gọi là “Tiến Sĩ Việt Cộng” để nói lên kiến thức của họ không đem lại lợi ích ǵ cho người dân, nếu không nói “kiến thức cộng sản chỉ để đàn áp bất cứ người dân nào không tuân phục họ”.

Cải tiến tiếng Việt như thế nào?

Theo báo Thanhnien online ngày 24/11/2017, th́ nhà xuất bản Dân Trí ở Hà Nội vừa phát hành quyển sách “Ngôn ngữ ở Việt Nam, hội nhập và phát triển” (tập 1) dày 2.200 trang của Tiến Sĩ Việt Cộng Bùi Hiền. Tác giả nhận định rằng: “Chữ Việt hiện tại không theo một nguyên tắc chung nào nên rất khó khăn cho người đọc, người viết, thậm chí gây hiểu lầm, hoặc không hiểu được chính xác nội dung. Trong khi chữ quốc ngữ cải tiến này dựa trên tiếng nói văn hóa của Hà Nội, cả về âm vị căn bản lẫn sáu thanh điệu chuẩn.Cải tiến này thay đổi giá trị âm vị của 11 chữ cái hiện có. V́ âm "nhờ" (nh) chưa có kí tự mới thay thế, nên tạm thời dùng kí tự ghép N’ để tŕnh bày.”

Bây giờ Các Anh hăy đọc hàng chữ nguyên gốc là Tiếng Việt mà ông Bùi Hiền cải tiến thành Tiếq Việt,chữ Giáo Dục thành Záo Zụk”, và Các Anh sẽ cảm nhận âm thanh vừa nặng vừa thô, trong khi chữ Việt mà chúng ta sử dụng hơn 100 năm qua với những âm thanh trầm bổng, nhẹ nhàng, thanh thoát, nói chung là âm thanh đó mang theo cả tâm hồn của người nói nữa. 

Chữ Việt hiện hành = Chữ Việt thay bằng:

Các Anh hăy đọc nhóm chữ “Hiện Hành” và nhóm chữ  “Thay bằng” bên trái trước, rồi hăy cố gắng đọc đoạn văn dưới đây trích trong Điều 7/120 Điều của Luật Giáo Dục do Quốc Hội Việt Cộng ban hành ngày 31/12/2015 để làm thí dụ cho tiếng Việt hiện dùng:

Chữ Việt hiện sử dụng”

Điều 7. Ngôn ngữ dùng trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác, dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số; dạy ngoại ngữ.

1. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức dùng trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác. Căn cứ vào mục tiêu giáo dục và yêu cầu cụ thể về nội dung giáo dục, Thủ tướng chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác.

2. Nhà nước tạo điều kiện để người dân tộc thiểu số được học tiếng nói, chữ viết của dân tộc ḿnh nhằm giữ ǵn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, giúp cho học sinh người dân tộc thiểu số dễ dàng tiếp thu kiến thức khi học tập trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác. Việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

3. Ngoại ngữ quy định trong chương tŕnh giáo dục là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến trong giao dịch quốc tế. Việc tổ chức dạy ngoại ngữ trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác cần đảm bảo để người học được học liên tục và có hiệu quả.

Và đây là chữ mà Tiến Sĩ  Việt Cộng Bùi Hiền cải tiến:

LUẬT ZÁO ZỤK

Diều 7. Qôn qữ zùq coq n’à cườq và kơ sở záo zụk xák, zạy và họk tiếq nói, cữ viết kủa zân tộk wiểu số, zạy qoại qữ.

1. Tiếq Việt là qôn qữ cín’ wứk zùq coq n’à cườq và kơ sở záo zụk xák. Kăn kứ vào mụk tiêu záo zụk và yêu kầu kụ wể về nội zuq záo zụk, Wủ tướq cín’ fủ kuy dịn’ việk zạy và họk bằq tiếq nướk qoài coq n’à cườq và kơ sở záo zụk xák.

2. N’à nướk tạo diều kiện dể qười zân tộk wiểu số dượk họk tiếq nói, cữ viết kủa zân tộk ḿn’ n’ằm zữ źn và fát huy bản sắk văn hoá zân tộk, zúp co họk sin’ qười zân tộk wiểu số zễ zàq tiếp wu kiến wứk xi họk tập coq n’à cườq và kơ sở záo zụk xák. Việk zạy và họk tiếq nói, cữ viết kủa zân tộk wiểu số dượk wựk hiện weo kuy dịn’ kủa Cín’ fủ.

3. Qoại qữ kuy dịn’ coq cươq ćn’ záo zụk là qôn qữ dượk sử zụq fổ biến coq zao zịk kuốk tế . Việk tổ cứk zạy qoại qữ coq n’à cườq và kơ sở záo zụk xák kần dảm bảo dể qười họk liên tụk và kó hiệu kuả.

Tiến Sĩ Việt Cộng Bùi Hiềnnói về lợi ích của cải cách chữ Việt, rằng: “Khi chuyển đổi đoạn văn "Luật Giáo Dục" thành "Luật Záo Zụk", tôi nhận ra ḿnh đă tiết kiệm được 8%. Nếu như 8% trong 1 trang giấy không đáng bao nhiêu, nhưng nếu tính in ấn của một nhà xuất bản, th́ cả nước này tiết kiệm được hàng vạn tấn giấy. Tôi nghĩ là nên làm chứ chả có ǵ xấu ở đây cả. Bởi, chữ viết hiện tại gây rắc rối khi quá nhiều chữ ghép, gây lỗi chính tả tràn ngập các văn bản. Không chỉ các em học sinh mà thậm chí là tôi và bạn hiện nay vẫn hay nhầm lẫn, muốn biên tập bài cũng phải tra từ điển. Áp dụng chữ mới, chúng ta sẽ không phải đi sửa chữa lại lỗi chính tả nữa. Mục đích của tôi là dẹp bớt sự loạn chữ trong tiếng Việt. Tôi làm không vụ lợi, và giờ đây tôi thấy bước đầu đă có thành công nhất định.

Nhận định.

Góc nh́n thẳng. Ông Bùi Hiền so sánh lạ thật, chuyển đổi nhóm chữ  "Luật Giáo Dục" thành Luật Záo Zụk, tiết kiệm được 8% trang giấy”,nhưng tiết kiệm giấy mà không ai hiểu ǵ hết, th́ tiết kiệm là mục đích, hay hiểu nghĩa là mục đích?Ông ta chỉ trích “chữ viết hiện tại không theo nguyên tắc nào, lại gây rắc rối khi quá nhiều chữ ghép, gây lỗi chính tả tràn ngập các văn bản”, nhưng ông không nêu một dẫn chứng nào để chứng minh điều mà ông ta chỉ trích là có không nguyên tắc, làg ây rắc rối, là quá nhiều lỗi chính tả. Cách viết như vậy th́ lớp 3 trường làng cũng viết được, cần ǵ đến một ông tiến sĩ nghiên cứu đúng 20 năm như ông nói.

Tai hại của cải tiến tiếng Việt đang xăy ra trên đất Bắc. Chuyện là ngày 12/12/2017, báo chí tỉnh Ḥa B́nh đă sử dụng chữ viết cải tiến của ông Bùi Hiền, nên toàn dân tỉnh này trở thành người dốt hết rồi, v́ không biết đọc chữ mới này ra làm sao cả.

Góc nh́n khác. Liệu công tŕnh mà tác giả tự cho là ông nghiên cứu, có liên quan ǵ đến năm thứ 30 sẽ là năm 2020 trước mắt về kế hoạch của lănh đạo Việt Cộng âm thầm đến mức người dân không biết, để đưa Việt Nam sáp nhập vào Trung Cộng? V́ lănh đạo Việt Cộng đă âm thầm thực hiện xây dựng Viện Khổng Tử, đă và đang thay đổi thẻ căn cước 12 số, đă bỏ môn học lịch sử trong nhà trường, bây giờ đang xóa luôn ngôn ngữ Việt. Trong khi Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng vào cuối năm 2016 và tháng 11/2017, đă kư khoảng 25 văn kiện gọi là “hợp tác” với Trung Cộng trên hầu hết các lănh vực sinh hoạt, từ kinh tế, quốc pḥng, giáo dục, truyền thông, thuế vụ, ngân hàng, đến văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch, ..v..v... như thể hai quốc gia chỉ là một. Hay là công tŕnh nghiên cứu cải tiến chữ Việt này chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Cho dù ở vào trường hợp nào đi nữa, th́ đây là một hành động đang gây hoang mang trong người dân, thậm chí là phẫn nộ. Và biết đâu, từ hoang mang, phẫn nộ, sẽ dẫn đến những hành động ǵ đó thể hiện sự phẫn uất của họ từ lâu, như thể “giọt nước làm tràn ly nước” chăng?            

Thứ hai.Chiến lược của lănh đạo Việt Cộng xóa bỏ ngôn ngữ Việt Nam. 

Xin lỗi tác giả Nguyễn Hoàng Hân,Viện Nghiên Cứu Tài Nguyên Biển Đông, tôi có thu gọn vài đoạn ngắn, cũng như thay chữ Trung Quốc hay Việt Nam, bằng chữ Trung Cộng hay Việt Cộng, trong bài viết của tác giả mà tôi t́m thấy trên internet ngày 28/2/2018. Tôi cũng có đưa thêm vào đoạn văn như di chúc của Mao Trạch Đông để lại cho những người thừa kế ông ta.

Theo tác giả th́ quyển sách “Cải Tiến Tiếng Việt” của Tiến Sĩ Bùi Hiền, là loại tiếng Việt đă Hán hoá, phiên âm theo tiếng Trung Hoa tổng hợp gồm đơn âm Quan Thoại và Bạch Thoại.Nói cho dễ hiểu hơn, đây là một kiểu chữ Trung Hoa áp dụng cho người Việt Nam vào những thập niên sắp tới, phiên âm từ tiếng Trung Hoa, nhằm địa phương hoá ngôn ngữ, tương tự như tiếng Tàu Quảng Đông, Tàu Hồ Nam, Tàu Tây Tạng, Tàu Tân Cương, Tàu Nội Mông ….trong thời gian t trị trước khi sáp nhập.

Quyển sách dầy 2000 trang, mà ông nói là do ông mất đúng 20 năm để biên soạn và được Bộ Giáo Dục Việt Cộng cho xuất bản.Hoàn toàn không phải vậy, mà đây một chiến dịch quy mô được phát động theo một chiến lược do Trung Cộng soạn sẳn, và phổ biến rộng răi trong mục đích chuẩn bị tư tưởng cho người Việt Nam tránh sự ngỡ ngàng, v́ một ngày không xa trước mắt tiếng Việt gốc sẽ bị xoá bỏ hoàn toàn.

Lănh đạo Trung Cộng tạo ra một thứ tiếng Tàu riêng cho từng vùng, từng khu vực, mục đích là đánh lừa một dân tộc trước khi tiêu diệt ngôn ngữ của dân tộc đó, đồng hoá dân tộc đó một cách êm thắm do người bản xứ lănh đạo, chỉ huy và thực thi phương thức sáp nhập trong thời hạn 40 năm bắt đầu năm 2020. Và từ năm 2060, lúc đó Việt Nam chỉ c̣n là một tỉnh lỵ.

Ông Bùi Hiền nói láo, mà Đảng cũng nói láo luôn.

Bởi v́, nguồn gốc “Bộ Chữ Cải Tiến Tiếng Việt ” nầy hoàn toàn do “Cục Ngôn Ngữ Trung Cộng” mà Cục Trưởng là giáo sư Từ Hướng Ḥa -con trai thứ ba của Thống Chế Từ Hướng Tiền- soạn thảo xong từ tháng 3/1998, thời kỳ Giang Trạch Dân làm Tổng Bí Thư 1989-2002.Bây giờ đă đến lúc Lănh đạo Việt Cộng thi hành nhiệm vụ hướng dẫn người Việt đi từ từ vào con đường đồng hoá, cũng như hội nhập vào xă hội của Trung Cộng một cách nhẹ nhàng êm thấm, và tự nguyện dâng hiến đất nước của ḿnh trở thành một tỉnh lỵ của Trung Cộng!

Con trai trưởng của Uông Triệu Quang là Uông Dương, đệ tử ruột Tập Cận B́nh, Uỷ Viên Thường Vụ Bộ Chính Trị , Phó Thủ Tướng Quốc Vụ Viện, kiêm luôn 5 chức vụ :

1. Tổ Trưởng Tổ Công Tác Điều Phối Tân Cương

2. Tỗ Trưởng Tổ Công Tác Điều Phối Tây Tạng

3. Tổ Trưởng Tổ Công Tác Điều Phối Nội Mông

4. Tổ Trưởng Tổ Công Tác Điều Phối Đài Loan

5. Tổ Trường Tổ Công Tác Điều Phối Việt Nam.

Nói cách khác, Uông Dương là “Chủ Nhiệm Đô Hộ Phủ” có thẩm quyển tuyệt đối về vận mệnh các quốc gia khác nói chung, và Việt Nam  nói riêng. Lúc 4 giờ chiều, ngày 12/1/2017, tại Sảnh Đường Nhân Dân Bắc Kinh, ông Nguyễn Phú Trọng đă kư “15 Hiệp Ước” có tính cách lệ thuộc và thần phục Bắc Kinh. Nhưng Hiệp Ước thứ 16 th́ không kư trên văn bản mà kư bằng miệng, tức “thoả hiệp ngầm”.

Đó là văn kiện “Cải Tiến Mẫu Tự Tiếng Việt” thành âm điệu tiếng “Trung Hoa“ do Uông Dương trao tận tay ông Nguyễn Phú Trọng. Theo chỉ thị của Trung Cộng, Bộ Giáo Dục Việt Cộng sẽ dạy “tiếng Việt đă Hán Hoá“ này cho bậc tiểu học vào năm 2023, bậc trung học phổ thông vào năm 2026 và bậc đại học vào năm 2030.

Nhớ lại vào năm 1969, Chu Ân Lai thông báo với Lê Duẩn là họ có kế hoạch bang giao với Hoa Kỳ, yêu cầu Việt Cộng hăy dùng giải pháp chính trị hơn là quân sự, không nên liên tục tấn công Miền Nam.

Tháng 3/1970, Lê Duẩn sang yết kiến Mao Trạch Đông tại Hồ Nam. Mao Trạch Đông hỏi một câu rất xỏ lá:”Có phải trong lịch sử, người Việt Nam đă đánh bại quân Mông Cổ không?”

Lê Duẩn khiêm tốn đáp: “Dạ phải”.

Mao Trạch Đông nói tiếp: “Đó là chuyện ngày xưa. C̣n chuyện ngày nay và sau này, th́ tôi muốn di 500 triệu người dân của tôi định cư toàn vùng Đông Nam Á, mà Việt Nam là bàn đạp trong chiến dịch di dân của người Trung Hoa, đồng chí nghĩ sao?”

Lê Duẩn trả lời: “Đồng chí Chủ Tịch muốn ǵ cũng được, miễn là đừng đẩy Việt Nam vào đường cùng bằng pháo binh, thiết giáp, và tên lửa”.

Mao Trạch Đôngnói tiếp: “Muốn sử dụng Việt Nam làm bàn đạp tiến xuống Đông Nam Á, màkhông áp dụng chiến tranh th́ chỉ c̣n một cách duy nhất là hai nước phải “hợp tác” với nhau thôi.”

Ư nghĩa của hai chữ “hợp tác”, được hiểu là Việt Nam sáp nhập vào Trung Hoa, dĩ nhiên là ông Lê Duẩn hiểu điều đó. V́ vậy mà ông Lê Duẫn dựa vào lưng lănh đạo Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản là Liên Xô.

Và Đặng Tiểu B́nh phản ứng. Đại Tướng Dương Đắc Chí và Đại Tướng Hứa Thế Hữu nhận lệnh lănh đạo 600.000 quân cùng với Pháo Binh, Thiết Giáp, Hỏa Tiễn, ngày 17/2/1979, tràn qua biên giới tàn phá 6 tỉnh miền Bắc dưới  tên gọi “dạy cho Việt Nam một bài học”.

Lê Duẩn chết ngày 10/7/1986. Nguyễn Văn Linh lên thay chức Tổng Bí Thư,triệt để hợp tác với Bắc Kinh qua thoả hiệp ngầm tại Thành Đô tỉnh Tứ Xuyên ngày 4/9/1990, trong đó có 10 điều khoản ghi rơ ràng:

1. Sáp nhập đất liền. 2. Sáp nhập biển.3.Sáp nhập kinh tế. 4. Sáp nhập quốc pḥng. 5. Sáp nhập an ninh. 6.Sáp nhập gián điệp. 7. Sáp nhập t́nh báo. 8. Sáp nhập di dân. 9. Sáp nhập văn hoá. 10. Trước khi sáp nhập sẽ có thời hạn 17 năm sáp nhập ngôn ngữ.

Từ xa xưa đến thời cận đại, dân tộc Việt Nam kiên tŕ giữ vững phong tục, luật lệ, tiếng nói của dân tộc ḿnh nên Việt Nam là quốc gia độc nhất trong Bách Việt không bị Tàu đồng hoá, trường tồn trên 4000 năm nay.Nhà văn hoá Phạm Quỳnh, trước khi bị cộng sản xử tử bằng cách sử dụng búa tạđập đầu ông cùng với ông Ngô Đ́nh Khôi, và con trai ông Khôilà Ngô Đ́nh Huân,tại rừng Hắc Thú (Huế) hồi tháng 8/1945, để lại câu nói lịch sử: “Tiếng Việt c̣n, nước ta c̣n. Tiếng Việt mất, nước ta sẽ mất”.

Đại văn hào Pháp là ông Voltaire cũng có câu rằng: “Tổ quốc chính là điểm mà trái tim chúng ta buộc vào”.

Tiếng nói bị xoá mất, dân tộc sẽ mất theo! Bởi v́, tiếng nói làm nên con người. Con người dựng thành tổ quốc. Ngôn ngữ không c̣n, con người biến thành nô lệ, và tổ quốc sẽ bị diệt vong, bị xoá tên trên bản đồ thế giới, trái tim vỡ nát, nước mắt sẽ chảy thành sông(Tản Đà).

Thứ ba. Sách giáo khoa với chữ cải tiến đă in xong.

Trich trong <japan24h.net> ngày 28/11/2017, theo kế hoạch của Bộ Giáo Dục &Đào Tạo, th́ Vụ Giáo Dục Trung Học và Vụ Giáo Dục Tiểu Học cùng trách nhiệm phối hợp các đơn vị liên quan, thực hiện Chương Tŕnh Sách Giáo Khoa Mới tuần tự bắt đầu học theo từng bậc, như sau:

Năm 2019-2020 bắt đầu lớp 1 bậc tiểu học.

Năm học 2020-2021 bắt đầu lớp 6 bậc trung học cơ sở.

Năm học 2021-2022 bắt đầu lớp 10 bậc trung học phổ thông.

Theo Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục & Đào Tạo Phùng Xuân Nhạ,công tác chuẩn bị các điều kiện để áp dụng chương tŕnh sách giáo khoa mới, sẽ được đưa ra lấy ư kiến dư luận trước ngày 12/1/2018. Bộ Trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng yêu cầu Ban Quản Lư dự án Hỗ Trợ Đổi Mới Giáo Dục Phổ Thông phối hợp các đơn vị liên quan, căn cứ chương tŕnh giáo dục phổ thông tổng thể, để thảo kế hoạch biên soạn một bộ “sách giáo khoa đủ các môn học ở các lớp học  đúng lộ tŕnh thực hiện “chương tŕnh sách giáo khoa mới”mà Quốc Hội quy định, rồi tŕnh Bộ Trưởng phê duyệt và ban hành kế hoạch trước ngày 31/1/2018.

Đào tạo giáo viên cho chương tŕnh sách giáo khoa mới.

Cũng trong phần kết luận, Bộ Trưởng Phùng Xuân Nhạ giao trách nhiệm cho Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lư giáo dục, phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục xây dựng tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, và tiêu chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm.

Một điểm mới về tập huấn giáo viên các môn học trong chương tŕnh sách giáo khoa mới lần này, là Bộ Giáo Dục &Đào Tạo tổ chức theo h́nh thức tập trung tại trung ương, hoàn thành công việc này trước thời điểm thực hiện chương tŕnh sách giáo khoa mới 6 tháng, để địa phương có thời gian tổ chức thực tập huấn luyện, vàbồi dưỡng chung cho giáo viên.Đồng thời, tiếp tục kiểm soát và xác định nhu cầu giáo viên khi chuẩn bịthực hiện chương tŕnh sách giáo khoa mới, và có biện pháp giải quyết số giáo viên thừa thiếu trong từng cấp học, môn học trước ngày 30/6/2018.

Nhận định.

Theo tài liệu của tác giả Nguyễn Hoàng Hân thuộc Viện Nghiên Cứu Biển Đông, th́ không c̣n ǵ phải bàn cải về nội dung Biên Bản tại Thành Đô tỉnh Tứ Xuyên cùa Trung Cộng ngày 3 và 4/9/1990, về thắc mắc “Việt Nam có thật sự sáp nhập vào Trung Cộng hay không”, v́ chiến lược sáp nhập đă được Trung Cộng hoạch định qua từng giai đoạn, màlănh đạo Việt Cộng đang thực hiện  để kịp đưa vào chương tŕnh giảng dạy từnăm học 2019-2020 tới đây. Với bộ sách giáo khoa theo bộ chữ mới mà cái ông tiến sĩ Bùi Hiền nói là do ông nghiên cứu đă ấn hành rồi, và có ghi giá bán hẳn ḥi. Vậy là, lănh đạo Việt Cộng chánh thức bắt đầu chiến lược của Trung Cộng xóa bỏ ngôn ngữ Việt Nam, cũng là bước chuẩn bị cuối cùng để sáp nhập vào Trung Cộng từ tháng 7 năm 2020 dưới tên gọi “quốc gia tự trị”, dưới quyền thống lĩnh của Tổng Đốc Quảng Châu.

Xin phép cho tôi được tŕnh tấu lên Hoàng Đế Trần Nhân Tông, rằng:

“Kính thưa Hoàng Đế Trần Nhân Tông, vào nửa cuối thế kỷ 13, khi trao quyền cho Thái Tử Trần Anh Tông, Ngài có lời dạy rằng: “Các  người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo làm người. V́ rằng  họ cho ḿnh cái quyền nói một đường làm một nẻo, vô luân. Cho nên cái họa lâu đời của  ta là họa Trung Hoa. Chớ coi thường chuyện vụn vặt xảy ra trên biên ải, các việc trên khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn là họa ngoại xâm. Họ không tôn trọng  biên giới theo qui ước, cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp. Không thôn  tính được ta, th́ gậm nhấm ta. Họ gậm nhấm đất đai và hải đảo của ta, lâu dần họ sẽ biến  giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích. Vậy, các ngươi phải nhớ lời ta dặn: "Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ  khác". Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con  cháu." 

Kính thưa Hoàng Đế, kẻ khác mà Ngài nói đến, thuở ấy là Trung Hoa phong kiến, và bây giờ là Trung Hoa cộng sản mà con gọi ngắn gọn là Trung Cộng. Hơn 700 năm sau lời dạy của Ngài, lần lượt các nhóm lănh đạo Việt Cộng chỉ lo bảo vệ đảng của họ bằng cách thẳng tay đàn áp đồng bào đứng lên chống Trung Cộng, đồng thời với những hành động r6át lưu manh đểcướp đoạt tài sản quốc gia và  tài sản của người dân, cứ mặc cho Trung Cộng tự do gậm nhấm đất đai và hải đảo Việt Nam.

Thưa Ngài, "cái tổđại bàng" ngày trước, đến năm 2017 chỉ bằng "cái tổ chim chích" thôi. Vàhơn một năm nữa th́ “cái tổ chim chích” của dân tộc Việt cũng không c̣n cọng cỏ nào nữa, nghĩa là “cái tổ chim chích” cũng biến mất cùng với tên Việt Nam. Vậy, con cầu xin Ngài dạy chúng con phải làm ǵ đây, thưa Ngài?

Con xin tŕnh thêm với Ngài rằng, Cộng Đồng Việt Nam tự do chúng con với hơn 3.000.000 người đang tị nạn cộng sản tại 91 quốc gia trên thế giới. Chúng con đă liên tục vận động các cơ quan hành chánh -nhất là Hoa Kỳ- với kết quả là từ ngày 19/2/2003 đến ngày 16/4/2017, đă có 18 tiểu bang + 8 quận hạt + 112 thành phố tại Hoa Kỳ công nhận quốc kỳ, và Australia có 5 thành phốđăcông nhận. Cộng chung tại Hoa Kỳ và Australia, có 143 đơn vị hành chánh cấp tiểu bang + cấp quận + cấp thành phố, đăchánh thức công nhận quốc kỳ truyền thống Việt Nam nền vàng ba sọc đỏ. Trong cùng thời gian, cuộc vận động của Cộng Đồng chúng con dẫn đến kết quả làđă xây dựng được 24 Tượng Đài và 10 Bia Đá tưởng niệm Chiến Sĩ hy sinh trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc, và tưởng niệm Thuyền Thân đă chết mất xác trên đường vượt biên vượt biển.

Nước Việt Nam đang trong tay Nguyễn Phú Trọng -tức Lê Chiêu Thống thời nay- đang thu hẹp đất liền biển đảo, ngôn ngữ cũng sắp bị tiếng Tàu thay thế, và sẽ là quốc gia tự trị thuộc Tàu dưới quyền của Tổng Đốc Quảng Châu từ tháng 7/2020.  V́ vậy, Cộng Đồng Việt Nam chúng con tị nạn cộng sản tại hải ngoại, "nuôi dưỡng ước mơh́nh thànhmột quốc gia, tuy không lănh thổ, cũng không biên giới,đểlàm điểm tựa cho người Việt tại hải ngoại mà ǵn giữ giống ṇi và ngôn ngữ, cùng với lá quốc kỳ truyền thống phất phới khắp đông tây nam bắc địa cầu. Chúng con có một thực lực nhân sự đông đảo thuộc thế hệ thứ 2 thứ 3, với kiến thức chính trị, kinh tế, khoa học, nói chung là kiến thức vững vàng về các ngành sinh hoạt quốc gia, kể cả trong bang giao quốc tế. Chúng con cũng có khối tài chánh, khả dĩ góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển quốc gia. Với phương tiện truyền thông ngày nay, internet và các loại điện thoại tối tân, đă, đang, và sẽ giúp người Việt Nam chúng con trên thế giới liên lạc trao đổi với nhau dễ dàng. Chúng con quyết tâm ǵn giữ tâm hồn Việt Nam, ǵn giữ ngôn ngữcùng với phong tục tập quán Việt Nam, vẫn tiếp tục dựng lại lá quốc kỳ truyền thống dân tộcViệt tại hải ngoại. Và hơn hết, là chúng con sẳn sàng cho một quốc gia Việt Nam không biên giới, khi nước Việt Nam trên dăi đất có dạng h́nh cong chữ S bị mất tên. Vậy, con cầu xin Ngài dạy chúng con phải làm ǵ để sớm đạt đến ước mơ, thưa Ngài? 

Kết luận.

Các Anh nhận ra được "cái kiến thức" của lănh đạo Việt Cộng rồi chớ? Với thứ kiến thức cộng sản của họ, chỉ giúp họ bảo vệđảng chớ họđâu màng ǵ đến mất giang sơn tổ quốc! Chẳng những vậy, họ lại vội vàng bằng những cách khác nhau đểcướp đoạt tài sản quốc gia và tài sản của đồng bào nữa.

Vậy, các Anh c̣n chần chờ ǵ nữa mà không đứng lên cùng đồng bào triệt hạ cái chế độ độc đảng, độc quyền, độc tài, và độc ácđó, để có cơ hội ngẫng cao đầu trước một thế giới văn minh lịch sự.  

Tôi hiểu rằng, xă hội Việt Nam trong hơn 40 năm ḥa b́nh, có phát triển với nhà cửa cao hơn, khang trang hơn mà Các Anh gọi là hoành tráng, đường sá nhiều hơn, xe cộ cũng nhiều hơn, vàcon người có ăn có mặc nhiều hơn, nhưng chỉ để so với thời gian Việt Nam xă hội chủ nghĩa đóng cửa rút cầu thôi. Các Anh phải nhớ rằng, 21 năm thời Việt Nam Cộng Ḥa chúng tôi bị lănh đạo Việt Cộng ngày đêm tấn công để nhuộm đỏ toàn cơi Việt Nam, theo lệnh của đệ tam quốc tế cộng sản. Vậy mà chen lẫn trong tiếng súng, chúng tôi vẫn tạo dựng được bước phát triển đầu tiên đến mức mànhà văn nữ Việt Cộng  Dương Thu Hương ngay khi đặt chân vào Sài G̣n chúng tôi, đă vô cùng ngỡ ngàng về một xă hội văn minh lịch sự Việt Nam Cộng Ḥađúng nghĩa, và bà ta khóc... Bà ta khóc, v́ bàấy nhận ra bà -và đồng chí của bà- đăbị dối gạt toàn diện bởi nhóm lănh đạo của bà.

Các Anh cũng nên nhớ rằng, cái gọi xă hội chủ nghĩa phát triển nhà cao cửa rộng, mà trong cùng thời gian đó th́ḷng người ngày càng nhỏ lại, nhỏ đến mức hầu như không c̣n chỗ chứa “đạo đức, chân thành, sự thật, t́nh thương,... thậm chí đến những lời xin lỗi hay tiếng nói cám ơn của người lịch sự khi tiếp xúc với nhau cũng cạn kiệt!” Đó chính là một xă hội phát triển hỗn loạn, v́nét thẩm mỹ của thành phố không c̣n, ngay cảhệ thống thoát nước cũng không phát triển cùng nhịp với những ngôi nhà xây cất trên đó, nên mỗi khi mưa lớn là đường phố Sài G̣n và Hà Nội ch́m dưới màn nước đen ng̣m.

Phát triển là phải toàn diện, bắt nguồn từ nền tảng giáo dục, bao gồm giáo dục ư thức con người ngay từ bậc tiểu học cho đến bậc cuối cùng, mới đúng nghĩa của một xă hội phát triển.

Vậy, Các Anh c̣n chần chờ nữa, v́ thời gian cấp bách lắm rồi... Ngày 5/7/2020 tới đây, Việt Nam sẽ là quốc gia tự trị, dưới quyền của Tổng Đốc Quảng Châu bên Tàu đó.

VáCác Anh phải hiểu rằng:“Tự do, không phải là điều đáng sợ, mà là nền tảng cho sự thịnh vượng của đất nước. Không có dân chủ, không thể có sự trỗi dậy và phát triển bền vững. Và chính chúng ta phải tranh đấu, v́ Dân Chủ Tự Do không phải là quà tặng”.

                                                Texas, tháng 3 năm 2018.

                                                                        ******

 

Phm Bá Hoa: Thư gi Người Lính QĐND VN