báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

       [Bài Viết - Article]                                                                           


Hồ Chí Minh toàn tập - Lịch sử chính xác Chủ tịch Hồ Chí Minh -

https://youtu.be/DWFkArRMfSw


Toàn bộ cuốn DVD "Đại Họa Mất Nước"

https://youtu.be/fpYuc2gs2bk

 ***

 

 

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng

                 

HỒ QUANG, ÔNG LÀ AI?

Căn cứ một thông tin chánh thức của Trung Quốc công bố năm 2014, Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Công Ḥa (Bắc Việt cộng sản) là Thiếu tá Hồ Quang của Quân đội Nhân Dân Giải Phóng Trung Quốc đă phục vụ trong Bát lộ quân. Thông tin động trời nầy lại được Cục Văn Thư & Lưu Trử của nước Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam phổ biến năm 2015. Để xác định lư lịch thật sự của nhân vật kỳ bí Hồ Quang, mọi người Việt ở trong và ngoài nước, nhứt là những nhà nghiên cứu cần vận dụng óc phán đoán, đồng thời thu thập nhiều tài liệu chính xác và sử dụng nhiều chi tiết hữu dụng về tŕnh độ văn hóa, khả năng ngôn ngữ, môi trường sinh sống và quá tŕnh hoạt động của ông ta.

Tŕnh độ văn hóa

Một trang mạng chánh thức của Trung Quốc cho biết: Hồ Quang tốt nghiệp Đại học Lĩnh Nam (Lingnan University). Lúc khởi thủy, Lingnan University được gọi là Canton Christian College do Hội Đồng Giáo hội Tin Lành Presbytarian Hoa Kỳ (American Presbytarian Council) thành lập năm 1889 tại Quảng Châu, một tô giới Pháp trong tỉnh Quảng Đông. Thời gian học để tốt nghiệp là 2 năm. Trang mạng của Trung Quốc cũng ghi rơ: năm 1939, Hồ Quang 38 tuổi. Như vậy, Hồ Quang sanh năm 1901.  ( Chú thích: Năm 1901 cũng là năm sanh của một người Tàu dân tộc Hẹ (Hakkard) tên Hồ Tập Chương, nguyên quán tại đảo Đài Loan). Hồ Quang nhỏ hơn Nguyễn Tất Thành, sanh năm 1890, 11 tuổi. Đặt giả thuyết Hồ Quang là một người thông minh, tốt nghiệp Trung học (7 năm) năm 17 tuổi, ông ta có thể học và ra  trường Canton Christian College trong khoảng thời gian từ 1918 đến1920. Thời gian 2 năm học tập tại trường đại học nầy đă giúp cho Hồ Quang có một số kiến thức căn bản về Anh văn và Pháp văn. So sánh với Nguyễn Tất Thành (mang bút danh Nguyễn Ái Quốc của nhóm Ngũ Long ở Paris), Hồ Quang có tŕnh độ văn hóa cao hơn v́ Nguyễn Tất Thành chỉ học xong Tiểu học và bỏ học năm thứ nhứt Trung học tại trường Quốc Học năm 1910 để đi vào Nam t́m việc làm và cơ hội sang Pháp. Hơn nữa, trong thời gian Hồ Quang học Đại học (1918-1920) tại Quảng Châu, Nguyễn Tất Thành mới tới Paris từ London năm 1917 với căn bản Pháp văn của bậc tiểu học và phải vất vả t́m kế sinh nhai tại xứ người với nghề thợ chụp h́nh và rữa h́nh do nhiếp ảnh gia nổi tiếng Khánh Kư ở Paris truyền dạy và cho tá túc tại tư gia. Sống nghèo khổ tại Kinh đô Ánh Sáng Âu châu, Nguyễn Tất Thành gia nhập đảng Cộng Sản Pháp mới thành lập năm 1920 tại hội nghị Tours để trở thành một cán bộ hành động (operative) có lănh lương tháng, hoạt động dưới sư điều khiển của Đệ tam Quốc Tế Cộng Sản (Comintern). Cùng thời gian nầy, theo chỉ thị của Comintern, đảng Cộng Sản Trung Quốc (CSTQ) được thành lập tại Thượng Hải năm 1921 để chiêu dụ một số thanh niên Tàu trong đó có Hồ Quang mới tốt nghiệp đại học. Nhờ vậy, Hồ Quang có cơ hội trở thành đảng viên đảng CSTQ và cán bộ của Comintern tại Á châu cũng như bên trời Âu, Nguyễn Tất Thành được Dmitry Manuilsky tuyển dụng năm 1923 và đưa qua Liên Xô huấn luyện một thời gian ngắn trước khi phái  đến Quảng Châu phục vụ trong Phái bộ Borodin từ năm 1924. Cùng hoạt động cho Comintern tại Quảng Chậu trong thập niên 1920, Hồ Quang và Nguyễn Tất Thành tức Nguyễn Ái Quốc có nhiều cơ hội cộng tác và tương trợ lẫn nhau. Ngày thành lập đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) năm 1930 theo chỉ thị của Tổng Bí thư đảng Cộng Sản Liên Xô Josef Stalin, Nguyễn Tất Thành/Nguyễn Ái Quốc và Hồ Quang là thành viên của Ban Trù bị thành lập đảng CSVN có mặt trong buổi họp thành lập đảng tại sân đá banh Hong Kong. Trong bài viết tựa đề “Đảng Ta” tháng giêng năm 1949, Hồ Chí Minh với bút danh Trần Thắng Lợi đă minh thị xác nhận sự hiện diện của ông ta và Nguyễn Ái Quốc trong buổi họp thành lập đảng CSVN tại Hong Kong: “ Cuối năm 1929, đồng chí Nguyễn Ái Quốc trở lại Tàu với đại biểu các nhóm khai hội ở Hong Kong. Trong số 7,8 đại biểu, ngoài đồng chí Nguyễn Ái Quốc và tôi (Hồ Chí Minh),nay chi c̣n đồng chí Hồ Tùng Mậu và Trịnh Đ́nh Cữu…………………”                                                                                                                                 (Hồ Chí Minh Toàn Tập, Tập 5)

 Khả năng ngôn ngữ

Trang mạng chánh thức của Trung Quốc c̣n nêu rơ các công tác của Thiếu tá Hồ Quang tại Quảng Tây trong năm 1938 kèm theo h́nh ảnh mặc quân phục rất lôi thôi của ông ta: ngoài chức vụ Chủ nhiệm Pḥng Cứu quốc Chi nhánh Quế Lâm, Quảng Tây, Hồ Quang c̣n phụ trách điện đài liên lạc mật với Diên An, Tổng Hành dinh đảng Cộng Sản Trung Quốc, và giáo viên dạy văn hóa v́ ông ta thông thạo Quốc ngữ (tiếng Phổ thông hay Quan thoại:Mandarin) và biết ngoại ngữ nhờ tốt nghiệp Đại học Lĩnh Nam. Sự thông thạo Quốc ngữ ( tiếng Phổ thông) của Hồ Chí Minh tức Hồ Quang đă được Đại tá cộng sản Bắc Việt Đoàn Sự, thông dịch viên trên danh nghĩa của Hồ Chí Minh, xác nhận. Đại tá Đoàn Sự là em của Đại tá Lê Trọng Nghĩa (tên thật là Đoàn Xuân Tín), người chủ động cuộc cướp chánh quyền của Thủ tướng Trần Trọng Kim tại Hà Nội ngày 19-8-1945 trong khi Hồ Chí Minh và Trường Chinh ở Thái Nguyên không hay biết ǵ cà.

(Trần Đĩnh, Đèn Cù I & I ,NXB Người Việt, California, USA, 2014)

Người nầy lập công lớn cho đảng CSVN đă được đảng trả ơn bằng 9 năm tù (từ 1968 đến 1976) v́ bị kết tội theo bọn chủ trương “xét lại” (Revisionists).

Ngoài quốc ngữ (tiếng Phổ thông) và ngoại ngữ ( Anh,Pháp, Nga), Hồ Quang c̣n giỏi Hán văn. Tŕnh độ Hán văn cao của Hồ Quang đă được thể hiện trong quyển Nhựt Kư Trong Tù viết bằng Hán văn trác tuyệt với nhiều thành ngữ đặc biệt của dân tộc Hẹ. Trưởng thành và sinh hoạt lâu năm tại Quảng Châu, Hồ Quang nói lưu loát tiếng Quảng Đông (Cantonese) và tiếng Hẹ v́ cộng đồng người dân tộc Hẹ (Hakkard) rất đông ở Quảng Đông. Khi cùng đi kinh lư thị xă Móng Cáy, Quảng Ninh, với Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1960, kư giả Trần Đĩnh đă nghe Hồ Chí Minh nói tiếng Hẹ rất trôi chảy với đồng bào người Hẹ sinh sống tại đây.( Chú thích: Khác với tiếng Quảng Đông và Quan thoại, tiếng Hẹ là một trong số thứ tiếng không thông dụng ngày nay. Ngay cả Google cũng thiếu tiếng Hẹ).

(Xem Trần Đĩnh, sách đă dẫn kể trên)

Lúc Hồ Quang công tác tại Quế Lâm (1938), các cộng sự viên nhận xét ông ta nói tiếng Phổ thông hay Quan thoại với giọng Quảng Đông.

Thử hỏi Nguyễn Tất Thành (bí danh Nguyễn Ái Quốc) có khả năng viết một tập thơ tiếng Hán trác tuyệt như quyển Nhựt Kư Trong Tù và nói trôi chảy ba thứ tiếng Quan thoại (Mandarin), Quảng đông (Cantonese) và Hẹ (Hakkard) hay không?

Ngay cả về văn xuôi (prose), Nguyễn Tất Thành với tŕnh độ sơ cấp về Hán văn học ở nhà do cha dạy cũng không thể viết quyển Những Mẫu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Hồ Chủ Tịch bằng Hán văn xuất bản tại Thượng Hải năm 1949.

 

Quá tŕnh hoạt động của Hồ Quang

Sau 6 năm im hơi lặng tiếng từ khi Nguyễn Tất Thành biến mất trên trần thế (giữa năm 1932), Hồ Quang đột nhiên xuất hiện từ năm 1938. Từ Moscow, Liên Xô trở về Diên An, Trung Quốc, Hồ Quang có quân hàm Thiếu tá Quân đội Nhân Dân Giải Phóng Trung Quốc và tư cách đảng viên đảng CSTQ. Từ lúc nào Hồ Quang chiến đấu trong hàng ngũ Giải phóng quân Trung Cộng và có cấp bậc Thiếu tá. Thắc mắc chánh đáng nầy cần phải được giải đáp!

Theo thiễn kiến, Hồ Quang phải có ít nhứt 6 năm quân vụ mới có được quân hàm Thiếu tá sau khi tốt nghiệp một trường đào tạo sĩ quan Trung Cộng. Quân trường nầy tên ǵ, tọa lạc tại nơi nào và do ai chỉ huy? Nếu cần phải có ít nhứt 6 năm quân vụ mới lên đến cấp Thiếu tá, Hồ Quang phải gia nhập Quân Đội Nhân Dân Giải Phóng Trung Quốc từ năm 1932. Thời điểm nầy trùng hợp với năm Nguyễn Tất Thành qua đời (giữa năm 1932)

(Nhựt báo L’Humanité của đảng Cộng Sản Pháp số 12292 ra ngày thứ ba 9-8-1932 tại Paris và Báo Điện tử của đảng CSVN ngày 15-7-2015)

Sự trùng hợp kể trên gợi ư đă có một sự tráo đổi âm thầm một người mới qua đời (Nguyễn Tất Thành) với một người quen biết ông ta và có năng khiếu ứng biến của một gián điệp. Đó là một Mission Impossible đầu tiên của Hồ Quang được giao phó năm 1932. Hoàn thành trọng trách nầy quan trọng hơn chiến thắng một trận đánh. Điệp vụ khó khăn và nguy hiểm nầy phải được đảng CSTQ tưởng thưởng xứng đáng bằng một quân hàm Thiếu tá.

Mưu kế thâm hiểm của đảng CSTQ rập khuôn của Lă Bất Vi thời Chiến quốc bên Tàu đă mở ra một thời kỳ mịt mù trong lịch sử Việt Nam cận đại với hậu quả thảm thương cho đất nước và dân tộc Lạc Việt.

Căn cứ theo các hồ sơ lưu trử tại Aix-en Provence, Pháp quốc không có tin tức về Nguyễn Ái Quốc từ tháng 5, 1930 đến 1934. Một bí ẩn lịch sử đă không giải tỏa được v́ cả 5 quốc gia thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đều không giải mật (declassify) hồ sơ Nguyễn Ái Quốc/Hồ Chí Minh của họ, nhứt là nước Nga không mở rộng cửaVăn khố quốc gia lưu trử các tài liệu tối mật cho các nhà nghiên cứu quốc tế. V́ vậy, chỉ có thể khai thác các sự kiện cụ thể xảy ra từ 1934 về sau để t́m hiểu một cách khách quan bí mật Hồ Chí Minh.

Năm 1933 hoặc 1934, một người bí mật tạm gọi là ông X đă âm thầm đi qua Moscow, Liên Xô, từ Hạ Môn, tỉnh Phước Kiến thông qua Thượng Hải và Vladivostok. Nhờ sự sắp xếp của Vera Vasilieva, một cán bộ cao cấp của Comintern, ông X mang bí danh P.C Lin được bố trí học tập dài hạn để cải tạo thành một con người mới. Trong đơn ghi danh học Viện Lenin, ông X ghi năm sanh là 1903 (nhỏ hơn Nguyễn Tất Thành sanh năm 1890 13 tuổi).

(Sophie Judge, Ho Chi Minh: The Missing Years, Berkeley University Press of California. USA, 2002)

Nếu P.C Lin là Nguyễn Tất Thành tức Nguyễn Ái Quốc, người sau nầy không thể lầm lẫn năm sanh của ḿnh là 1903 thay v́ 1890 v́ năm 1934 ông ta mới 44 tuổi.Nhận thấy sai biệt về năm sanh, Josef Stalin nghi ngờ và muốn trừ khử ông X. Nhờ sự can thiệp của Georgi Dimitrov, Cố vấn của nhà độc tài Stalin, ông X thoát chết nhưng bị thất sủng và bị Mật vụ theo dỏi. Đó là lư do tại sao người được gọi là Nguyễn Ái Quốc không được mời tham dự Đại hội.của Comintern năm 1935 với tư cách Đại biểu chánh thức như đàn em Lê Hồng Phong. Trong suốt thời gian lưu trú tại Moscow từ 1934 đến 1938, ông X đă không được Comintern giao phó bất cứ công tác ǵ ngoài việc  học tập chủ nghĩa Marx-Lenin và các thứ tiếng Nga, Anh, Pháp,Việt trong khi phập pḥng lo sợ bị Stalin thanh trừng. Năm 1938, ông X âm thầm rời Moscow, trở về Diên An và được gọi là Thiếu tá Hồ Quang của Quân đội Nhân Dân Giải Phóng Trung Quốc, đảng viên đảng CSTQ. Diên An tín nhiêm và ưu ái gởi Hồ Quang đến Quảng Tây phục vụ trong Bát lộ quân, Tập đoàn 18 do Thống chế Diệp Kiếm Anh chỉ huy. Người tín nhiệm của Diên An, Hồ Quang nhận lănh chức vụ Chủ nhiệm Pḥng Cứu quốc Chi nhánh Quế Lâm, đồng thời phụ trách điện đài để liên lạc mật với Tổng Hành Dinh Diên An và dạy văn hóa v́ viên Thiếu tá nầy thông thạo quốc ngữ (tiếng Quan thoại) và biết ngoại ngữ .

Năm 1939, Thiếu tá Hồ Quang lại được Chủ tịch Mao Trạch Đông giao phó một sứ mạng cực kỳ quan trọng khác, một Mission Impossible thứ hai: đến hang Pác Bó, tỉnh Cao Bằng để lănh đạo đảng CSVN, huấn luyện cán bộ cộng sản Việt và chuẩn bị cướp chánh quyền của nước Việt Nam. Sau một lần thất bại trong việc đột nhập miền sơn cước Bắc Việt, Hồ Quang mới đến được hang Pác Bó an toàn vào cuối năm 1940. Trước khi rời Quảng Đông trở về Quảng Tây để lên đường nhập Việt,, Hồ Quang đă khuyên bảo người em út trong gia đ́nh ở Đài Loan đừng cố gắng t́m gặp ông ta nữa để triệt để bảo mật sứ mạng trọng đại.

Ở Quảng Tây, Hồ Quang bắt đầu tuyển dụng một số người Việt lưu lạc bên Tàu: Vơ Nguyên Giáp, Phạm văn Đồng, Hoàng văn Hoan, Phùng Chí Kiên, Lê Thiết Hùng (rể của Đại tá Trung Hoa Quốc Dân Đảng Hồ Học Lăm, người thành lập Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội năm 1941), Cao Hồng Lĩnh. Những người c̣n sống sót sau khi Thế Chiến 2 kết thúc như Vơ Nguyên Giáp, Phạm văn Đồng, Hoàng văn Hoan đều trở thành thuộc hạ thân tín của Hồ Quang. Thiểu số thuộc hạ nầy không biết Hồ Quang là ai khi được tuyển dụng. Họ cũng hoàn toàn không biết Nguyễn Tất Thành mặt mũi ra sao v́ Nguyễn Tất Thành ra đi Pháp năm 1911 lúc họ mới lên 5, 6 tuổi hoặc chưa sanh ra đời (Chú thích: Hoàng văn Hoan sanh năm 1905, Phạm văn Đồng sanh năm 1906, Vơ Nguyên Giáp sanh năm 1911) .

Trong khi ẩn trú trong hang Pác Bó, Cao Bằng, giáp ranh với Khu Tự Trị của dân tộc Choang ,Quảng Tây, Hồ Quang thường qua  lại biên giới Cao Bằng-Quảng Tây để về Tàu nhận lănh chỉ thi của Chủ tịch Mao Trạch Đông, thi hành các công tác của Tổng Cục T́nh Báo Hoa Nam và hợp tác với OSS (Office of Strategic Services), tiền thân của CIA (Central Intelligence Agency) với bí danh Lucius (đồng nghĩa với Quang, Minh). Trong Thế Chiến 2, OSS đặt trụ sở tại Côn Minh, Vân Nam. Năm 1942, trong lúc đi trở về Tàu từ hang Pác Bó, Hồ Quang bị quân Trung Hoa Quốc Dân Đảng bắt giữ tại biên giới Cao Bằng-Quảng Tây. Ông ta bị t́nh nghi là gián điệp cộng sản v́ có mang trong ḿnh quá nhiều đô la Mỹ. Nhờ sự can thiệp của một nhân vật nào đó (OSS, Hồ Học Lăm hoặc Nguyễn Hải Thần), tướng Trung Hoa Quốc Dân Đảng Trương Phát Khuê trả tự do cho Hồ Quang sau một thời gian giam giữ tại Quảng Tây suốt năm 1942. Hồ Quang trở về rừng núi Bắc Việt năm 1943 với tên chánh thức là Hồ Chí Minh. Trong một thời gian rất dài, nhân dân Việt Nam không biết Hồ Chí Minh là ai, là người Việt hay người Tàu. Măi đến năm 2014, Trung Quốc mới chánh thức xác nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa là Thiếu tá Hồ Quang của Quân Đội Nhân Dân Giải Phóng Trung Quốc, đảng viên đảng CSTQ.

Tin hay không, tùy theo suy nghĩ và phán đoán của mỗi người Việt.

 Riêng người viết bài nầy đă khẳng định từ lâu trong các bài biên khảo tập họp  trong quyển sách THAY NGÔI ĐỔI CHỦ: Hồ Chí Minh là người Tàu, dân tộc Hẹ (Hakkard), tên thật là Hồ Tập Chương, nguyên quán trên đảo Đài Loan.

                                                

                                                Mùa Thu California, 2018

                                               Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng

                            

 ***

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Hồ Quang, Ông Là Ai?

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Hồ Chí Minh, Ông Là Ai ?-

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Tính Chánh Danh Và Hôp Pháp Của Việt Nam Cộng Ḥa.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Sự Tồn Tại Của Việt Nam Cộng Ḥa

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Lược Sử Bành Trướng Của Trung Quốc

Phạm Đ́nh Hưng: Vài Bí Ẩn Trong Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Chiến Tranh Lạnh (The Cold  War) -

                                                             Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Sự Sụp Đổ Tất Yếu Của Các Chế Độ Cộng Sản.

          Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một con hổ đỏ.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Tính chính danh và hợp pháp của nhà cầm quyên.

Thm Phán Phm Đ́nh Hưng: Vit Nam Ngày Mai-Mt hoàng hôn thê lương

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một tân chế độ quân chủ chuyên chế [Bài đă được bổ túc và tu chính ].

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một thất bại đầu tiên.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một Bí Ẩn Lịch Sử.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một Tân Chế Dộ Quân Chủ Chuyên Chế.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Chuyện  THỜI CƠ.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Bắt Chước.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Tranh Chấp Biển Đông

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng:  CHÁNH ĐẢNG VÀ BĂNG ĐẢNG ...

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Tinh thần Nô Lệ -

Phạm Đ́nh Hưng: Một trái đắng đỏ -

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Công Cuộc Tây Phương Hóa Của Một Số Cựu Thuộc Địa Á Châu.

Phạm Đ́nh Hưng: Lái Thiêu: Đất Lành, Chim Đậu.-

 

Tác Phẩm:

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Việt Nam Ngày Mai

 Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Thay Ngôi Đổi Chủ. "Tuyển Tập Các Biên Khảo Lịch Sử Chính Trị Việt Nam Trong Thời Kỳ Cận Đại & Hiện Đại"

 

 


Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

 

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Việt Nam Ngày Mai

 

***


VÙNG LÊN DẪU PHẢI HY SINH


(Bài thơ này xin được là sự cảm thông, là niềm chia sẻ và cũng là tiếng kêu tha thiết, đau thương gởi về quê hương và đồng bào Việt Nam. Mong những người đảng viên yêu nước, những người chiến sĩ đă hy sinh cho lư tưởng Cộng Sản, những người công an có trái tim tiến bộ đă thức tỉnh và đă đau ḷng v́ thực chất dă man lừa mị của Đảng CSVN, xin mau can đảm và oanh liệt đứng lên làm cuộc cách mạng, viết lại trang sử  thật sự hào hùng v́ thời điểm đă đến để cứu dân, cứu nước trước khi qúa muộn.)
 
 
Công an Việt cộng giết người
Nghi Sơn, Mai Động lại nơi Cồn Dầu ( 1)
Lỗi dân chẳng thấm vào đâu
Công an, lệnh đảng hiểm sâu th́ đầy
Luật rừng Đảng nắm trong tay
Đă ḷng dă thú lại say máu người
Cuối cùng, chỉ khổ dân thôi
Thấp cổ bé miệng, kêu trời, trời cao !
Cơn đau chưa ngớt lệ trào
Hờn oan ngập mộ, máu đào c̣n tươi
Sao thêm cơ khổ, hỡi trời
Công an giết nữa, giết người Bắc Giang ! (2)
Lái xe thiếu mũ an toàn
Mà công an lại giết oan mạng người !
Anh nh́n em chết, hồn tơi
Mẹ nh́n con chết, nát đời theo con 
Công an thỏa dạ, cười gịn
Mừng nhau thành tích vuông tṛn, kém ai
Tin buồn, Tỉnh để ngoài tai
Rượu nồng, thịt béo cho dài cuộc vui 
Mặc dân oan khổ dập vùi
Mặc công an cứ giết người tàn hung
Ngai vàng Đảng vẫn ...anh hùng
Trên ngôi cao Đảng xé tung sơn hà
Đảng đem máu thịt Ông Cha
Tây Nguyên, Quan - Giốc, Hoàng Sa dâng Tàu !
Dân, ai xót nước, ḷng đau
Đảng kêu phản động nhốt mau vô tù !
Hay là vẽ tội, đảng vu
Đem dân giết kiểu oán thù, dă man !!!
 *
V́ Hồ mà nước Việt Nam
Người dân chết với hờn oan ngập trời ! ...
Ba miền dân tộc ta ơi
Vùng lên lấy lại cuộc đời ... Vùng lên !!!
Nếu ta khuất phục bạo quyền
Là cho phép đảng ngang nhiên giết ḿnh !

Vùng lên, dẫu phải hy sinh
Mà lưu hậu thế công tŕnh ngàn thu !!!

-Ngô Minh Hằng (thơ)

**
 1 - 
a- Ngày 3 tháng 7 năm 2010 anh Nguyễn Năm, giáo dân thuộc ban tang lễ giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng khi được công an thả ra, về đến nhà th́ chết, khi tẩm liệm thân nhân phát hiện miệng và tai nạn nhân c̣n trào máu tươi ra chứng tỏ đă bị đánh đập chấn thương sọ năo. Ông Năm là một trong số những người bị công an thành phố Đà Nẵng điều tra liên quan đến sự chống đối của người dân trong đám ma của một bà cụ hồi đầu tháng 5.

b-  Nguyễn Quốc Bảo, 33 tuổi, trú tại tổ 5 phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội, khi được công an quận Hai Bà Trưng “mời” lên làm việc vào chiều ngày 21 tháng 1, 2010, đến rạng sáng ngày 22 tháng 1 đă bị tử vong trên đường tới BV Thanh Nhàn với rất nhiều dấu vết trên thân thể chứng tỏ đă bị nhục h́nh.

c - Ngày 25 tháng 5 năm 2010 công an ở Nghi Sơn, khi đàn áp dân biểu t́nh chống cưỡng chế đất đai đền bù bất công, đă bắn chết một học sinh 12 tuổi. Một nạn nhân khác bị bắn trúng đầu đă chết ở bệnh viện ngày 30 tháng 5, 2010.
 
Ngoài ra, ngày 8 tháng 6 năm 2010, người ta phát hiện xác một người dân nằm ở ven quốc lộ 6A huyện Chương Mỹ, Hà Nô.i. Cuộc điều tra cho thấy anh Nguyễn Phú Trung, 41 tuổi, đă bị một nhóm công an đánh gẫy xương sườn, vỡ nội tạng mà chết.

2 - Khoảng 18 giờ ngày 23/7 anh Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, quê xă Hồng Thái, huyện Việt Yên đi xe máy biển kiểm soát 98M9-3894 chở chị Phạm Thị Ngoăn, 20 tuổi, quê xă Mỹ Hà, huyện Lạng Giang (cùng tỉnh Bắc Giang ) v́ có lỗi vi phạm an toàn giao thông trên đường 398 thuộc địa phận thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên. Nguyễn Văn Khương bị cảnh sát giao thông huyện Tân Yên bắt giữ v́ không đội mũ bảo hiểm. Công an đă đưa phương tiện và người vi phạm vào trụ sở để lập biên bản xử lư.  Đến 2 giờ 30 ngày 24/7, công an bàn giao tử thi cho gia đ́nh anh Khương mai táng. Thi thê? anh Nguyễn Văn Khương có nhiều dấu vết chứng to? bi. công an đánh chết và loan tin anh chết do xư? dụng ma túy.

  -Ngô Minh Hằng (thơ)