báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

       [Bài Viết - Article]                                                                           


Hồ Chí Minh toàn tập - Lịch sử chính xác Chủ tịch Hồ Chí Minh -

https://youtu.be/DWFkArRMfSw


Toàn bộ cuốn DVD "Đại Họa Mất Nước"

https://youtu.be/fpYuc2gs2bk

 ***

 

 

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng

                 

     HAI MÔ THỨC PHÁT TRIỂN CỦA ĐẠI HÀN VÀ TRUNG QUỐC

Tạp chí Foreign Affairs số tháng 9/10 năm 2018 có đăng tải một bài viết khá thú vị tựa đề China Future Is South Korea Present (Tương Lai Của Trung Quốc Là Hiện Tại Của Đại Hàn). Tác giả bài viết nầy là Viện Trưởng Hahm Chaibong của Học Viện Á châu Nghiên cứu các vấn đề chánh sách tại Seoul (Hán Thành), Đại Hàn (South Korea). Tác giả không nói đến Việt Nam mặc dầu giữa Việt Nam và Đại Hàn có nhiều điểm tương đồng về địa chánh trị (geopolitics) và lịch sử quan hệ ngoại giao với nước Tàu (China). Sự thiếu sót cố ư của tác giả có thể diễn dịch là nhà nghiên cứu nầy thừa hiểu Việt Nam hiện nay là một phiên bản của Trung Quốc.

Địa chánh trị: NướcTriều Tiên (Korea) và nước Việt Nam là hai bán đảo ở Đông Bắc Á (Triều Tiên) và Đông Nam Á (Việt Nam) giáp giới với Trung Quốc (China) và bị chia cắt sau Thế Chiến 2 ra hai miền Nam Bắc, mỗi miền là một quốc gia độc lập có chế độ chánh trị khác nhau. V́ đối kháng nhau về ư thức hệ (ideology) trong cuộc Chiến Tranh Lạnh (Cold War) giữa Thế giới Tự Do do Hoa Kỳ lănh đạo và hệ thống các nước xă hội chủ nghĩa do Liên Xô đứng đầu, hai nước Triều Tiên và Việt Nam đă phải hứng chịu nhiều tang thương tàn phá trong cuộc nội chiến kéo dài 3 năm (1950-1953) tại Triều Tiên và 30 năm (1945-1975) tại Việt Nam.

Bối cảnhlịch sử : Trải qua nhiều thế kỷ, hai nước Triều Tiên và Việt Nam đều chịu ảnh hưởng nặng nề của nước Tàu và đă từng bị xem là thuộc quốc của Bắc kinh dưới các triều đại quân chủ. Ảnh hưởng của nước Tàu đă sụp đổ trước sự chiến thắng Đại Thanh của hai nước Pháp và Nhựt trong hậu bán thế kỷ 19.. Từ 1910 đến 1945, Triều Tiên là một thuộc địa của nước Nhựt trong khi Nam Kỳ (Cochinchine) đă trở thành một thuộc địa của nước Pháp , Trung Kỳ (Annam) và Bắc kỳ (Tonkin) bị đặt dưới quyền bảo hộ của nước Pháp căn cứ theo ḥa ước 1874.

Con đường đi đến phát triển và dân chủ (Road to development & democracy)

Tại sao một nước nhỏ như Đại Hàn (South Korea) lại đi trước một nước lớn như Trung Quốc (China) gần nửa thế kỷ?

Ngày nay, không ai có thể phủ nhận Đại Hàn là một quốc gia dân chủ thật sự gắn bó với Trật Tự Thế Giới (World Order) do Hoa Kỳ lănh đạo từ sau Thế Chiến 2. Hơn thế nữa, về kinh tế, Đại Hàn đă tiến bộ nhanh chóng từ một tân quốc gia độc lập nghèo khổ và ít tài nguyên vừa thoát khỏi sự đô hộ của đế quốc Nhựt bổn trở thành một nước kỹ nghệ phát triển (developed industrialized country) ngang hàng các cường quốc Tây Âu trong thời gian 57 năm (từ 1961 đến 2018).

Thành lập năm 1948, Đại Hàn là một nước nhỏ, rộng 100,363 km2, dân số 51 triệu

rưởi.Diện tích của Đại Hàn không bằng một phần ba của nước Việt Nam. Dân số

Đại Hàn gần bằng phân nửa dân số Việt Nam (92 triệu). Nhưng GDP (Tổng Sản Lượng Quốc Nội) của Đại Hàn năm 2017lại lên đến1,531 tỷ (billion) Mỹ kim. Lợi tức đầu người  (per capita income) của Đại Hàn năm 2017: $29,891 per capita.                                                

Sự trổi dậy đáng nễ phục của Đại Hàn một phần nhờ công lao của cố Tổng Thống Park Chung-hee (1917-1979).

So với Đại Hàn, lợi tức đầu người của Trung Quốc năm 2017 chỉ tới $8,827 per capita, không bằng 1/3 lợi tức đầu người của Đại Hàn. Căn cứ theo tiêu chuẩn quốc tế về per capita income để phân loại, Trung Quốc là một quốc gia đang phát triển (developing country).

Muốn hiểu tại sao một nước nhỏ như Đại Hàn lại đạt được cả hai mục tiêu phát triển và dân chủ trước một nước lớn như Trung Quốc, chúng ta cần phải nghiên cứu mô thức phát triển của hai nước nầy trong hai lănh vưc kinh tế và chánh trị v́ kinh tế và chánh trị phải gắn liền với nhau, không thể tách rời.

Mô thức phát triển của Đại Hàn: Dân chủ theo kiểu Triều tiên (Korean-style Democracy)

Sau cuộc nội chiến 3 năm (1950-1953), Đại Hàn gần như kiệt quệ, dân chúng sống trong nghèo khổ, đói kém. Để cứu văn Đại Hàn thoát khỏi t́nh trạng chậm tiến, bần hàn, tướng Park Chung-hee (Phác Chánh Hy) đứng ra đảo chánh năm 1961. Dưới quyền lănh đạo của vị Tổng Thống quân nhân nầy, Đại Hàn áp dụng chiến lược phát triển kinh tế và xây dựng  kỹ nghệ nhẹ (light industry) dựa vào xuất cảng hàng hóa ra các nước ngoài từ 1962 đến 1977. Nhằm mục đích nầy, Đại Hàn đă tham gia World Trade Organization (Tổ Chúc Mậu Dịch Thế Giới:WTO) năm 1967. Sự xuất cảng hàng hóa giá rẻ do Đại Hàn sản xuất (tơ sợi, quần áo, giày dép v.v…) trong thập niên 1960 đă kích thích sự phát triển các cơ sở kỹ nghệ nhẹ.

Năm 1967, tôi và phái đoàn Dân biểu Quốc Hội Lập Hiến Việt Nam Cộng Ḥa có mặt tại Seoul để tham gia Hội nghị Liên Hiệp Nghị sị Á châu và được Tổng Thống Phác Chánh Hy tiếp kiến. Ông ta nói chậm rải, nhỏ nhẹ và nói rất ít, lắng nghe nhiều. Những lời nói của tướng Phác Chánh Hy đă toát ra nghị lực và tham vọng của một nhà lănh đạo có tầm cở cao ở Á châu.Vào thời điểm nầy, Đại Hàn c̣n rất nghèo so với Việt Nam Cộng Ḥa. Tuy nhiên, nước nầy có văn hóa cao, dân chúng rất có kỹ luật và siêng năng, cần mẫn, tự trọng.

Sau khi thành công trong công cuộc phát triển kinh tế Đại Hàn với nền kỹ nghệ nhẹ sản xuất hàng hóa giá rẽ để xuất cảng, Tổng Thống Phác Chánh Hy từ năm 1969 đă tiến hành xây dựng một chế độ độc tài để tiện đáp ứng t́nh thế mới và chuyển đổi mặt hàng sản xuất từ kỹ nghệ nhẹ qua kỹ nghệ nặng (máy bay, tàu biển, tàu hỏa, xe hơi v.v…). Trước đe dọa của Hoa Kỳ sẽ rút quân ra khỏi Đại Hàn trong ṿng 5 năm và viễn ảnh đen tối của Chiến Tranh Việt Nam (Vietnam War), Tổng Thống Phác Chánh Hy tuyên bố t́nh trạng khẩn trương (state of emergency) và ban hành một Hiến pháp mới gọi là Yushin Constitution vào tháng 12-1971 để không hạn chế số nhiệm kỳ Tổng Thống và cho phép vị tướng lănh nầy được bầu làm Tổng Thống suốt đời. Ông ta viện dẫn lư do đất nước cần một nhà lănh đạo cương quyết để chuyển đổi nền kinh tế quốc gia từ kỹ nghệ nhẹ (light industry) qua kỹ nghệ nặng (heavy industry) để xuất cảng hàng hóa có giá trị cao.

Bắt đầu tóm thâu quyền bính từ đầu năm 1972 dưới thời Đệ tứ Cộng Ḥa của Đại Hàn, Tổng Thống Phác Chánh Hy đề cao Khổng giáo (Confucianism) và xem nhẹ các giá trị tự do dân chủ của Tây phương. Ông ta cũng đồng thời đưa ra mô thức Dân Chủ theo kiểu Triều Tiên (Korean-style Democracy). Mô thức nầy không khác ǵ một chế đô độc tài cá nhân hay một chế độ quân chủ chuyên chế (absolute monarchy). Học thuyết của Khổng tử bắt buộc thần dân phải tuyệt đối trung thành vối nhà vua, xem vua như là Con Trời (Thiên tử) và tuân phục tất cả lệnh truyền của vua. Cao điểm của công cuộc phục hồi Khổng giáo là việc thành lập một Hàn lâm viện (Academy) có nhiệm vụ bảo tồn và quảng bá truyền thống cao đẹp của Triều Tiên trước sự xâm nhập của nền văn hóa Tây phương.

Mặc dầu chiến lược chuyển đổi từ kỹ nghệ nhẹ qua kỹ nghệ nặng cũa Phác Chánh Hy thành công và đem lại thịnh vượng cho Đại Hàn nhưng chế đô độc tài cũa ông ta đă sớm sụp đổ trước lực lượng đối kháng ngày càng lớn mạnh và lan rộng của sinh viên liên kết với công nhân. Năm 1979, một người bạn thân của Tổng Thống Phác Chánh Hy là Trung tướng Kim Jae-kyu, Giám Đốc Cơ quan Trung Ương T́nh Báo Đại Hàn đă ám sát ông ta trong một buổi tiệc sau khi khuyên can vô hiệu quả Tổng Thống phải tự chế trong việc cai trị đất nước. Người chấm dứt chế độ độc tài của Tổng Thống Phác Chánh Hy để phục hồi nền dân chủ của Đại Hàn đă phải chịu h́nh phạt treo cỗ.

Mô thức phát triển của Trung Quốc: Chủ nghĩa xă hôi với đặc tính Trung Hoa (Socialism with Chinese characteristics) 

Sau khi thành lập ngày 1-10-1949, nước Cộng Ḥa Nhân Dân Trung Hoa (gọi tắt là Trung Quốc) dưới quyền lănh đạo tối cao và vĩnh viển của Mao Trạch Đông (Mao Tse Tung) đă tiến hành xây dựng chủ nghĩa xă hội theo các giáo điều của Karl Marx (Đức gốc Do Thái) và Vladimir Lenin (Nga gốc Do Thái). Thi hành các quốc sách của Chủ tịch đảng Cộng Sản Trung Quốc Mao Trạch Đông ( Cải Cách Ruộng Đất, Hợp Tác Hóa Nông Nghiệp, Cải Tạo Công Thương Nghiệp, Bước Tiến Nhảy Vọt, Trăm Hoa Đua Nở, Cách Mạng Văn Hóa) đă giết chết 40 triệu người dân nghèo đói và đẩy cả nước Trung Hoa vào đêm trường tăm tối, ngoại trừ trú khu sang trọng Trung Nam Hải của triều đ́nh Bắc kinh.

Đến năm 1976, Mao Trạch Đông, Hoàng đế tân thời của Trung Quốc trong thế kỷ 20, mới “băng hà” để mở ra vài tia sáng yếu ớt cho tương lai của Hán tộc và các dân tộc bị trị. Sau ngày “Hoàng đế” Mao Trạch Đông đi chầu Diêm chúa, người cứu vớt Trung Quốc ra khỏi ṿng cương tỏa của chủ nghĩa Marx-Lenin là Đặng Tiểu B́nh (Deng xiao ping). Không nhận làm vua của Trung Quốc như Mao Trạch Đông nhưng Đặng Tiểu B́nh có quyền lực tối cao. Vượt qua khuôn khổ chật hẹp của chủ nghĩa cộng sản, Đặng tiểu B́nh đă chỉ thị áp dụng kinh tế thị trường của chủ nghĩa tư bản để đưa nhân dân Trung Quốc ra khỏi t́nh trạng nghèo đói nhưng vẫn tiếp tục lợi dụng chủ nghĩa cộng sản để duy tŕ quyền thống trị độc tôn của đảng Cộng Sản. Nói cách khác, Đặng Tiểu B́nh ngay từ đầu đă tách rời hai lănh vực kinh tế và chánh trị: cởi mở về kinh tế nhưng siết chặt về chánh trị. V́ đặt quyền lợi của đảng Cộng Sản và cán bộ, đảng viên cộng sản trên quyền lợi tối thượng của Tổ Quốc, đường lối cải tổ của Đặng Tiểu B́nh đă hạn chế sự phát triển kinh tế quốc gia và chận đứng sự nảy nở bông hoa dân chủ. Theo quán tính cổ truyền của người Tàu, Đặng Tiểu B́nh chỉ chú trọng đến chén cơm, manh áo của quần chúng hơn là tự do, dân chủ và nhân quyền của người dân đen.Người Tàu mỗi khi gặp nhau thường có thói quen hỏi: Ăn cơm chưa? Câu hỏi nầy phản ánh quan tâm của người Tàu đối với miếng ăn v́ họ rất nghèo khổ trong quá khứ.

Sau khi Đặng Tiểu B́nh qua đời năm 1997, các Chủ tịch đảng Cộng Sản Trung Quốc (CSTQ) Giang Trạch Dân (Jiang Zemin), Hồ Cẩm Đào (Hu Jintao) và Tập Cận B́nh (Xi Jinping) đă kế tiếp nhau lănh đạo Trung Quốc với nhiệm kỳ 5 năm và có thể đươc Đại hội đảng tái cử thêm một nhiệm kỳ thứ hai. Nói một cách khách quan, các nhà lănh đạo Trung Quốc từ Đặng Tiểu B́nh đến Tập Cận B́nh đă tương đối thành cộng trong sự nghiệp phát triển kinh tế Trung Quốc và đă đưa đại quốc nầy lên hàng siêu cường kinh tế thứ hai trên thế giới. Từ kỹ nghệ nhẹ lúc mới bắt đầu cởi mở kinh tế, Trung Quốc đă tiến lên kỹ nghệ nặng vài thập niên sau. Trở thành một cường quốc kỹ nghệ và không gian, Trung Quốc đă có khả năng chế tạo máy bay, tàu chiến, tàu cao tốc, phi thuyền, hỏa tiễn vv…Tuy nhiên, đến nay Trung Quốc chưa được thế giới xem là một quốc gia dân chủ như Đại Hàn. Khác hẵn quan niệm tiến bộ của Tây phương, Trung Quốc đă kiên tŕ tách rời chánh trị ra khỏi kinh tế: chấp nhận kinh tế thị trường để tích lủy tư bản Nhà nước (State capital) nhưng không cải tổ chánh trị để giữ nguyên quyền lực của đảng CSTQ và giúp cho cán bộ đảng viên trở thành một giai cấp tư bản giàu có và ưu tú.

Để biện minh cho quyết định tiếp tục duy tŕ chế độ độc tài độc đảng, Trung Quốc đă phủ nhận các giá trị tốt đẹp của Tây phương về tự do, dân chủ và nhân quyền mặc dầu đế quốc cộng sản phương Đông vẫn tham gia Liên Hiệp Quốc và các Tổ Chức Quốc Tê, chấp nhận bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc và nhiều Công ước (convention) quốc tế. Thay v́ tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do dân chủ của con người sống tại Trung Quốc hoặc trên các nước khác, Trung Quốc trong thế kỷ 21 nầy lại đế cao Khổng giáo, một học thuyết ra đời từ thời Xuân Thu tại nước Lỗ bên Tàu đă bị lên án nặng nề dưới thời Mao Trạch Đông. Học thuyết lỗi thời nầy là cơ sở lư thuyết của các chế độ độc tài trung ương tập quyền và quân chủ chuyên chế thế tập xem nhẹ quyền dân.Nhằm mục đích tuyên truyền các giá trị cổ thời của nước Tàu, Trung Quốc đă thành lập 525 Viện Khổng Tử khắp nơi trên thế giới và dự định sẽ gia tăng lên đến 1,000 hoặc 2,000 Viện Khổng Tử ở hải ngoại. Nhưng một số trường Đại học và Viện nghiên cứu tại Hoa Kỳ và một số nước khác đă lần lượt đóng cửa nhiều Viện Khổng Tử do Trung Quốc thành lập và đài thọ chi phí hoạt động.

Sau khi quay trở lại tôn thờ Khổng giáo để tiếp tục ngự trị trên đầu 1 tỷ 350 triệu người dân Trung Hoa, các lănh đạo đảng CSTQ đă biện giải rằng đại quốc nầy không cần phải trở thành một quốc gia dân chủ theo kiểu Tây phương mà chỉ cần xây dựng chủ nghĩa xă hội với đặc tính Trung Hoa  cũng dư sức cạnh tranh với các nước phát triển khác và thay thế Hoa Kỳ lănh đạo một Trật Tự Thế GiớiMới (New World Order). Nhưng các đặc tính của Trung Hoa là ǵ nếu không phải là: Quân chủ chuyên chế và thế tập, bành trướng, thôn tính và đồng hóa các nước lân bang theo quan niệm Thiên (Trời) Hạ (Đất) là của chung.

Trong suốt mấy ngàn năm lịch sử của nước Tàu, các nhà lănh đạo đều có một tham vọng bất biến: làm Thiên tử với uy quyền tuyệt đối.

Ngay trong thế kỷ 21 nầy, Chủ tịch Tập Cận B́nh cũng theo đuổi hai mục tiêu: chiếm đoạt ngôi Thiên Tử (Con Trời) và xây dựng Chủ Nghĩa Xă Hôi với Đặc tính Trung Hoa Trong Đại hội 19 của đảng CSTQ triệu tập vào tháng 10/2017, Chủ tịch Tập Cân B́nh đă đạt được mục tiêu thứ nhứt: Hiến pháp của Trung Quốc đă được sửa đổi để cho phép Tập Cận B́nh suốt đời được làm Thiên Tử của nước Trung Hoa ngày nay. Tham dự Đại hội 19, Chủ tịch Tập Cân B́nh đă tuyên bố một cách tự hào:” Chúng ta không thể sao chép một cách máy móc thể chế chánh trị của các nước khác”. Giống như Tổng Thống Đại Hàn Phác Chánh Hy chủ quan về quyền lực của ḿnh trong thập niên 1970, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B́nh (Xi jinping) ngày nay không dự kiến  tự do hóa kinh tế sẽ tạo ra nhiều áp lực mà các lănh tụ độc tài không đè nén được.

Về mưu tính lợi dụng học thuyết của Khổng Tử để biên minh cho chế độ độc tài độc đảng, Trung Quốc đă đi sau Đại Hàn của Tổng Thống Phác Chánh Hy trên 40 chục năm. Ngoài ra, về tham vọng ngự trị Trung Quốc suốt đời như Mao Trạch Đông, Chủ tịch Tập Cận B́nh cũng đă đi sau cố Tổng Thống Phác Chánh Hy của Đại Hàn trên 4 thập niên: năm 1972, sau khi tóm thâu quyền bính,Tổng Thống Đại Hàn Phác Chánh Hy đă ban hành Hiến pháp Yushin Constitution cho phép ông ta được làm Tổng Thống vĩnh viễn. 45 năm sau, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B́nh cũng đă tóm thâu tất cả các chức vụ lănh đạo trọng yếu trước khi được Đại hội 19 của đàng CSTQ sửa đổi hiến pháp để cho phép ông ta làm Chủ tịch suốt đời giống như cố Tổng Thống Phác Chánh Hy của Đại Hàn. Riêng về mặt chánh trị, Trung Quốc không phải là một quốc gia dân chủ như Đại Hàn. Mô thức chủ nghĩa xă hội với đặc tính Trung Hoa chỉ là trá h́nh của một chế độ độc tài sau khi chủ nghĩa cộng sản của Marx, Lenin và Mao Trạch Đông bị vứt bỏ vào thùng rác của lịch sử từ năm 1989.

                             Little Saigon, ngày 18-10-2018

                             Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng

                            

 ***

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Hai Mô Thức Phát Triển Của Đại Hàn Và Trung Quốc -

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Hồ Quang, Ông Là Ai?

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Hồ Chí Minh, Ông Là Ai ?-

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Tính Chánh Danh Và Hôp Pháp Của Việt Nam Cộng Ḥa.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Sự Tồn Tại Của Việt Nam Cộng Ḥa

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Lược Sử Bành Trướng Của Trung Quốc

Phạm Đ́nh Hưng: Vài Bí Ẩn Trong Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Chiến Tranh Lạnh (The Cold  War) -

                                                             Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Sự Sụp Đổ Tất Yếu Của Các Chế Độ Cộng Sản.

          Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một con hổ đỏ.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Tính chính danh và hợp pháp của nhà cầm quyên.

Thm Phán Phm Đ́nh Hưng: Vit Nam Ngày Mai-Mt hoàng hôn thê lương

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một tân chế độ quân chủ chuyên chế [Bài đă được bổ túc và tu chính ].

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một thất bại đầu tiên.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một Bí Ẩn Lịch Sử.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một Tân Chế Dộ Quân Chủ Chuyên Chế.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Chuyện  THỜI CƠ.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Bắt Chước.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Tranh Chấp Biển Đông

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng:  CHÁNH ĐẢNG VÀ BĂNG ĐẢNG ...

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Tinh thần Nô Lệ -

Phạm Đ́nh Hưng: Một trái đắng đỏ -

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Công Cuộc Tây Phương Hóa Của Một Số Cựu Thuộc Địa Á Châu.

Phạm Đ́nh Hưng: Lái Thiêu: Đất Lành, Chim Đậu.-

 

Tác Phẩm:

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Việt Nam Ngày Mai

 Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Thay Ngôi Đổi Chủ. "Tuyển Tập Các Biên Khảo Lịch Sử Chính Trị Việt Nam Trong Thời Kỳ Cận Đại & Hiện Đại"

 

 


Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

 

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Việt Nam Ngày Mai

 

***


VÙNG LÊN DẪU PHẢI HY SINH


(Bài thơ này xin được là sự cảm thông, là niềm chia sẻ và cũng là tiếng kêu tha thiết, đau thương gởi về quê hương và đồng bào Việt Nam. Mong những người đảng viên yêu nước, những người chiến sĩ đă hy sinh cho lư tưởng Cộng Sản, những người công an có trái tim tiến bộ đă thức tỉnh và đă đau ḷng v́ thực chất dă man lừa mị của Đảng CSVN, xin mau can đảm và oanh liệt đứng lên làm cuộc cách mạng, viết lại trang sử  thật sự hào hùng v́ thời điểm đă đến để cứu dân, cứu nước trước khi qúa muộn.)
 
 
Công an Việt cộng giết người
Nghi Sơn, Mai Động lại nơi Cồn Dầu ( 1)
Lỗi dân chẳng thấm vào đâu
Công an, lệnh đảng hiểm sâu th́ đầy
Luật rừng Đảng nắm trong tay
Đă ḷng dă thú lại say máu người
Cuối cùng, chỉ khổ dân thôi
Thấp cổ bé miệng, kêu trời, trời cao !
Cơn đau chưa ngớt lệ trào
Hờn oan ngập mộ, máu đào c̣n tươi
Sao thêm cơ khổ, hỡi trời
Công an giết nữa, giết người Bắc Giang ! (2)
Lái xe thiếu mũ an toàn
Mà công an lại giết oan mạng người !
Anh nh́n em chết, hồn tơi
Mẹ nh́n con chết, nát đời theo con 
Công an thỏa dạ, cười gịn
Mừng nhau thành tích vuông tṛn, kém ai
Tin buồn, Tỉnh để ngoài tai
Rượu nồng, thịt béo cho dài cuộc vui 
Mặc dân oan khổ dập vùi
Mặc công an cứ giết người tàn hung
Ngai vàng Đảng vẫn ...anh hùng
Trên ngôi cao Đảng xé tung sơn hà
Đảng đem máu thịt Ông Cha
Tây Nguyên, Quan - Giốc, Hoàng Sa dâng Tàu !
Dân, ai xót nước, ḷng đau
Đảng kêu phản động nhốt mau vô tù !
Hay là vẽ tội, đảng vu
Đem dân giết kiểu oán thù, dă man !!!
 *
V́ Hồ mà nước Việt Nam
Người dân chết với hờn oan ngập trời ! ...
Ba miền dân tộc ta ơi
Vùng lên lấy lại cuộc đời ... Vùng lên !!!
Nếu ta khuất phục bạo quyền
Là cho phép đảng ngang nhiên giết ḿnh !

Vùng lên, dẫu phải hy sinh
Mà lưu hậu thế công tŕnh ngàn thu !!!

-Ngô Minh Hằng (thơ)

**
 1 - 
a- Ngày 3 tháng 7 năm 2010 anh Nguyễn Năm, giáo dân thuộc ban tang lễ giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng khi được công an thả ra, về đến nhà th́ chết, khi tẩm liệm thân nhân phát hiện miệng và tai nạn nhân c̣n trào máu tươi ra chứng tỏ đă bị đánh đập chấn thương sọ năo. Ông Năm là một trong số những người bị công an thành phố Đà Nẵng điều tra liên quan đến sự chống đối của người dân trong đám ma của một bà cụ hồi đầu tháng 5.

b-  Nguyễn Quốc Bảo, 33 tuổi, trú tại tổ 5 phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội, khi được công an quận Hai Bà Trưng “mời” lên làm việc vào chiều ngày 21 tháng 1, 2010, đến rạng sáng ngày 22 tháng 1 đă bị tử vong trên đường tới BV Thanh Nhàn với rất nhiều dấu vết trên thân thể chứng tỏ đă bị nhục h́nh.

c - Ngày 25 tháng 5 năm 2010 công an ở Nghi Sơn, khi đàn áp dân biểu t́nh chống cưỡng chế đất đai đền bù bất công, đă bắn chết một học sinh 12 tuổi. Một nạn nhân khác bị bắn trúng đầu đă chết ở bệnh viện ngày 30 tháng 5, 2010.
 
Ngoài ra, ngày 8 tháng 6 năm 2010, người ta phát hiện xác một người dân nằm ở ven quốc lộ 6A huyện Chương Mỹ, Hà Nô.i. Cuộc điều tra cho thấy anh Nguyễn Phú Trung, 41 tuổi, đă bị một nhóm công an đánh gẫy xương sườn, vỡ nội tạng mà chết.

2 - Khoảng 18 giờ ngày 23/7 anh Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, quê xă Hồng Thái, huyện Việt Yên đi xe máy biển kiểm soát 98M9-3894 chở chị Phạm Thị Ngoăn, 20 tuổi, quê xă Mỹ Hà, huyện Lạng Giang (cùng tỉnh Bắc Giang ) v́ có lỗi vi phạm an toàn giao thông trên đường 398 thuộc địa phận thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên. Nguyễn Văn Khương bị cảnh sát giao thông huyện Tân Yên bắt giữ v́ không đội mũ bảo hiểm. Công an đă đưa phương tiện và người vi phạm vào trụ sở để lập biên bản xử lư.  Đến 2 giờ 30 ngày 24/7, công an bàn giao tử thi cho gia đ́nh anh Khương mai táng. Thi thê? anh Nguyễn Văn Khương có nhiều dấu vết chứng to? bi. công an đánh chết và loan tin anh chết do xư? dụng ma túy.

  -Ngô Minh Hằng (thơ)