báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

       [Bài Viết - Article]                                                                           


Hồ Chí Minh toàn tập - Lịch sử chính xác Chủ tịch Hồ Chí Minh -

https://youtu.be/DWFkArRMfSw


Toàn bộ cuốn DVD "Đại Họa Mất Nước"

https://youtu.be/fpYuc2gs2bk

 ***

 

 

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng

MÔ THỨC PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM

Nói một cách chính xác, Việt Nam không có một mô thức phát triển riêng biệt như Đại Hàn và Trung Quốc. Nước cộng sản độc nhứt ở Đông Nam Á nầy chỉ biết bắt chước và sao y bản chánh mô h́nh của mẫu quốc Trung Hoa thay v́ vận dụng sáng kiến và trí tuệ của người Việt ở trong và ngoài nước. Nhóm “đỉnh cao trí tuệ” của Việt Nam cộng sản nghĩ rằng chất xám của dân tộc Việt Nam thu hẹp trong đấu óc “siêu nhiên” của một số ít thành viên bộ Chánh trị đảng Cộng sản. T́nh trạng lệ thuộc về tư tưởng của Việt Nam cộng sản vàoTrung Quốc đă nẩy mầm và bén rễ trong quá tŕnh lănh đạo lâu dài của Hồ Chí Minh từ 1945 đến khi ông Thiếu tá gián điệp của Quân đội Nhân dân Giải phóng Trung Quốc Hồ Quang qua đời năm 1969.

Không quan tâm đến mục tiêu phát triển đất nước và con người Việt Nam, đảng Cộng SảnViệt Nam (CSVN) chỉ chú trọng đến việc cướp đoạt chánh quyền trong thời chiến, bám giữ chánh quyền, tích lũy tư bản Nhà nước và làm giàu cho Đảng, cán bộ, đảng viên trong thời b́nh trên cơ sở chuyên chính vô sản của chủ nghĩa Marx-Lenin. Nhờ viện trợ quân sự to lớn của Trung Quốc, Liên Xô và các nước xă hội chủ nghĩa, đảng CSVN đă chiếm đoạt và thống trị cả nước Việt Nam năm 1975 nhưng hoàn toàn thất bại trong nhiệm vụ quản lư đất nước v́ các lănh đạo cộng sản từ Hồ Chí Minh, Lê Duẫn đến Nguyễn Phú Trọng đă không dự kiến và tiến hành một mô thức phát triển thích ứng với hoàn cảnh bi đát của Việt Nam sau một cuộc chiến tranh tàn phá kéo dài đến 30 năm. Hơn nữa, cuộc Chiến Tranh Việt Nam (1945-1975) đă gây ra cho nước Việt hai món nợ khổng lồ: thiếuTrung Quốc 300 tỷ Mỹ kim và Liên Xô 10 tỷ Mỹ kim. Sự thiếu trách nhiệm của đảng CSVN đă có hậu quả vô cùng tệ hại cho đất nước và nhân dân Việt Nam.

Về mặt chánh trị, Việt Nam chưa được thế giới công nhận là một quốc gia dân chủ trọng pháp: không tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do dân chủ hiến định của người dân; Cương lĩnh của đảng CSVN đặt trên 5 bản Hiến pháp ban hành năm 1946, 1959, 1980, 1982 và 2013  cho có h́nh thức dân chủ pháp trị. Số tù nhân lương tâm và bất đồng chánh kiến bị tù đày ngày càng nhiều. Người tù nổi tiếng nhứt hiện nay c̣n ở trong một nhà tù hắc ám  ngoài Bắc là ông Trần Huỳnh Duy Thức, một doanh gia thành công, tác giả của mô thức khả thi “Con Đường Việt Nam”. Một số nhà tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền đă bị đưa ra ngoại quốc: Luật sư Nguyễn văn Đài, cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tức Mẹ Nấm, nhạc sĩ Việt Khang, Điếu Cày Nguyễn văn Hải v.v….

Về mặt kinh tế, đến nay Việt Nam vẫn c̣n là một nước đang phát triển (developing country) c̣n mắc nợ chiến tranh với Trung Quốc và Nga ngoài các món nợ công vay của các nước phát triển và Tổ chức quốc tế trong giai đoạn kinh tế thị trường lên đến US$94.6 tỷ năm 2017. Số nợ công (public debt) nầy không bao gồm những món nợ của các Doanh nghiệp Nhà nước (State Enterprises) vay các nước ngoài với sự bảo đảm hoàn trả của Chánh phủ Việt Nam cộng sản. Sau 41 năm cởi mở kinh tế từ 1986, GDP 2017 của Việt Nam chỉ tới $223.9 tỷ USD, thua kém GDP 2017 của một số quốc gia trong vùng Đông Nam Á và Đông Bắc Á có diện tích và dân số nhỏ hơn Việt Nam nhưng không theo chủ nghĩa cộng sản:

-          Thái Lan: US $455.2 tỷ

-          Philippines: US $313.6 tỷ

-          Singapore: US $323.9 tỷ

-          Taiwan: US $579.3 tỷ

-          Đại Hàn:US $1,531 tỷ

Ngoại trừ Thái Lan, các nước kể trên là cựu thuộc địa trước 1945 dưới thời quân chủ. Riêng  Đại Hàn là một cựu thuộc địa của Nhựt bổn có địa chánh trị và lịch sử giống như Việt Nam nhưng lại có một GDP 2017 cao gấp 7 lần GDP 2017 của Việt Nam nhờ thực hiện một mô thức phát triển thích ứng với t́nh thế.

Nói tóm lại, Việt Nam cộng sản không có một mô thức phát triển riêng do chính ḿnh h́nh thành nhưng trong 73 năm qua đă sử dụng một phương thức cai trị độc ác xem rẻ mạng người, quyền con người và các quyền tự do dân chủ hiến định của thần dân trong nước.

PHƯƠNG THỨC CAI TRỊ CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI CHIẾN

1-Liên tục tiến hành chiến tranh hủy diệt trong 30 năm (1945-1975), hết đánh thực dân Pháp rồi lại đánh đế quốc Mỹ đến người Việt cuối cùng.

Sau ngày vài cán bộ cộng sản do Đoàn Xuân Tín (sau đổi tên là Lê Trọng Nghĩa, Đại tá Bắc Việt) đứng đầu cướp đoạt chánh quyền của Nội các Trần Trọng Kim tại Hà Nội (19-8-1945), Hồ Chí Minh đă nổ lực giữ vững ngôi vua, giành độc quyền lănh đạo quốc gia bằng cách sử dụng bạo lực cách mạng sắt máu dưới ánh sáng (hay bóng tối) của chủ nghĩa Marx-Lenin v́ ông ta là cán bộ của Quốc Tế Cộng Sản (Comintern) và đảng viên đảng Cộng Sản Trung Quốc (CSTQ). Từ Bắc chí Nam, lănh tụ các chánh đảng quốc gia kể sau đă lần lượt bị bắt cóc và mất tích:

 -Trưong Tử Anh: Đại Việt Quốc Dân Đảng

 - Lư Đông A: Đại Việt Duy Dân

 - Bùi Quang Chiêu: đảng Lập Hiến

 - Hồ văn Ngà : đảng Việt Nam Quốc Gia Độc Lập

Ngoài ra, lănh đạo các tôn giáo như Giáo chủ Phật Gíáo Ḥa Hảo Huỳnh Phú Sổ và vô số trí thức tinh hoa của dân tộc, chỉ huy hành chánh cao cấp và thân hào nhân sĩ có uy tín lên đến cả vạn người như Thượng thư bộ Lại Phạm Quỳnh, Tổng Đốc Ngô Đ́nh Khôi, Khâm sai đại thần Nguyễn văn Sâm, Tạ Thu Thâu, Phan văn Hùm, Huỳnh văn Phương, Trần văn Thạch, Dương văn Giáo, Lê Bá Cang, vợ chồng Bác sĩ Hồ Vĩnh Kư, Đào Sanh Long, Lê văn T́nh, Hoàng Thọ, Khái Hưng Trần Khánh Giư, Nhượng Tống v.v…đă bị Việt Minh cộng sản giết hại trong ba năm đầu kháng chiến chống Pháp theo mật lịnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh ban cho Bộ trưởng bộ Nội Vụ Vơ Nguyên Giáp để thi hành. Lợi dụng ḷng yêu nước của dân tộc Việt Nam và sự ngây thơ chánh trị của thanh niên, trí thức, nông dân và công nhân, Hồ Chí Minh đă phát động chiến tranh dưới chiêu bài giải phóng dân tộc để cướp quyền lănh đạo kháng chiến chống Pháp trong cả hai lănh vực quân sự và chánh trị, đồng thời giết chết người Việt, nhứt là trí thức, càng nhiều càng tốt. Giấu kín bộ mặt cộng sản, Việt Minh âm thầm củng cố chuyên chính vô sản bằng cách loại trừ thành phần trí thức tiểu tư sản và trọng dụng các thành phần bần cố nông, du côn, du đảng ít học như Trần Quốc Hoàn, Bộ trưởng bộ Công An.

 Từ 1950, thời cơ đă đến với Hồ Chí Minh sau khi Mao Trạch Đông, Chủ tịch đảng CSTQ đánh bại Thống chế Tưởng Giới Thạch của Trung Hoa Quốc Dân đảng. Với viện trợ hùng hậu của Trung Quốc về người và phương tiện chiến tranh, nhứt là nhờ sự trực tiếp tham chiến của Đại tướng Trần Canh và Thượng tướng Vi Quốc Thanh, Trưởng Đoàn Cố Vấn Quân Sự của Trung Quốc, Việt Minh đă lần lượt chiến thắng quân Pháp tại Đông Khê và Thất Khê (Cao Bằng) năm 1950 và tại Điện Biên Phủ năm 1954. Ảnh hưởng của Trung Quốc đă gia tăng mạnh mẽ với các kế hoạch viện trợ, cố vấn và huấn luyện quân sự. Sau khi kư kết hiệp định Geneve với Pháp, Việt Minh cộng sản đă thống trị miền Bắc Việt Nam từ 1954. Từ đó, Hồ Chí Minh công khai lộ mặt cộng sản và thẳng tay áp dụng các chánh sách thất nhân tâm gây đói rét và thảm khổ cho nhân dân miền Bắc Việt Nam.

2- Áp dụng các chánh sách của Trung Quốc tại miền Bắc Việt Nam

Chiếm được nửa nước Việt Nam năm 1954, Hồ Chí Minh lập tức áp dụng các chánh sách kể sau rập theo khuôn mẫu của Trung Quốc để tiến lên xây dựng chủ nghĩa xă hội, không cần phải đợi đến năm 1959 mới ban hành một hiến pháp xă hội chủ nghĩa đầu tiên:

-Đẩy mạnh Cải Cách Ruộng Đất (1952-1956) tại nông thôn miền Bắc dưới sự giám sát và chỉ đạo của các Cố vấn Trung Quốc, giết chết 172,000 đồng bào vô tội. Trong số nạn nhân có cựu Tổng Đốc Nghệ An Đặng văn Hướng, Bộ trưởng không giữ bộ nào (Quốc vụ khanh) trong Chánh phủ Liên hiệp của Hồ Chí Minh, một cố gắng liên hiệp Quốc-Cộng giả vờ của Hồ Chí Minh năm 1946.

Luật sư Ngưyễn Mạnh Tường, người duy nhứt có can đảm phê b́nh, chỉ trích chánh sách Cải Cách Ruộng Đất đă bị trù dập, bỏ đói và tước hết tất cả chức vụ.

Cải Cách Ruộng Đất đă có hậu quả gây ra đau thương tang tóc cho nhiều gia đ́nh và chận đứng sự phát triển nông nghiệp tại nông thôn miền Bắc.

-Hợp tác hóa nông nghiệp: Tập trung ruộng đất, trâu ḅ, nông cụ vào tài sản của hợp tác xă và hạ cương vị chủ ruộng đất xuống thành xă viên, người làm công cho hợp tác xă do cán bộ cộng sản lănh đạo và chấm công xă viên. Hợp tác hóa nông nghiệp đă không kích thích sản xuất nông nghiệp, hạn chế sản lượng lương thực khiến cho dân nghèo phải ăn cơm độn với khoai lang, khoai ḿ hoặc bắp.

- Cải tạo công thương nghiệp: Tịch thâu tài sản và phương tiện sản xuất của các nhà tư sản chủ nhân các xí nghiệp và tiệm buôn, giam cầm họ và lưu đày gia đ́nh họ đến định cư khai thác các vùng rừng núi thâm u cùng cốc. Cải tạo công thương nghiệp đă phá tan cơ sở vật chất kỹ thuật của người Pháp để lại

- Đàn áp Nhóm Nhân Văn, Giai Phẩm và các văn nghệ sĩ, nhà báo: Giống như phong trào Trăm Hoa Đua Nở tại Trung Quốc, các văn nghệ sĩ tham gia Nhóm Nhân Văn, Giai Phẩm và hai nhà nhà trí thức Nguyễn Mạnh Tường và Trần Đức Thảo đă bị nhà cầm quyền cộng sản miền Bắc trừng phạt nặng nề và bóp nghẹt tiếng nói bất đồng chánh kiến với đảng CSVN..

- Chận đứng khuynh hướng Xét lại chủ nghĩa cộng sản (Revisionism): Tù đày một số cán bộ  cao cấp (Thiếu tướng Đặng Kim Giang, Thiếu tướng Lê Liêm, Hoàng Minh Chính. Vũ Đ́nh Huỳnh, Đại tá Lê Trọng Nghĩa v.v…)  hưởng ứng chủ trương Xét lại của Thủ tướng Liên Xô Nikita Khrushchev (1953-1964) để xác định lập trường trung thành với Trung Quốc.

3- Xâm lăng miền Nam Việt Nam (Việt Nam Cộng Ḥa)  

Sau khi kiểm soát chặt chẻ miền Bắc, tập đoàn hiếu chiến Lê Duẫn-Lê ĐứcThọ-Nguyễn Chí Thanh quyết định đánh miền Nam để thống nhứt đất nước bất chấp tổn thất nhân mạng và t́nh trạng đói kém của quần chúng. Nhằm mục đích nầy, bộ Chánh trị đảng CSVN thành lập Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam ngày 20-12-1960 để làm một tổ chức chánh trị bù nh́n đóng vai tṛ đại diện nhân dân miền Nam nổi dậy chống chế độ độc tài Ngô Đ́nh Diệm do Hoa Kỳ hậu thuẫn. Dưới chiêu bài “ thống nhứt Việt Nam” và “đánh Mỹ cứu nước”, đảng CSVN đă đưa cả chục triệu thanh thiếu niên miền Bắc vào ṿng lửa đạn với quyết tâm “Sanh Bắc Tử Nam” để tận t́nh bắn giết đồng bào ruột thịt và tàn phá đất nước ở phía Nam của Tổ Quốc với vơ khí do Trung Quốc và Liên Xô viện trợ. Cuối cùng, cuộc chiến nồi da xáo thịt đă tàn vào ngày 30-4-1975 sau khi Hoa Kỳ rút quân ra khỏi miền Nam năm 1973 và chấm dứt mọi viện trợ cho Việt Nam Cộng Ḥa.

Say mê chiến thắng, Tổng Bí thư Lê Duẫn đă lập tức áp dụng các chánh sách của Trung Quốc đă từng thực thi tại miền Bắc, đồng thời tập trung giam giữ cả triệu quân,cán, chánh Việt Nam Công Ḥa dưới mỹ từ “học tập cải tạo”. Chế độ cai trị vô cùng độc ác và mù quáng của đảng CSVN đă đưa miền Nam vào thảm cảnh ăn sắn khoai hoặc bo bo thay cơm gạo lần đầu tiên. Dưới quyền lănh đạo  của Lê Duẫn bắt buộc người dân “yêu nước là yêu chủ nghĩa xă hội”, GDP của nước Việt Nam chỉ được một (1) tỷ Mỹ kim. Đó là kết quả quá xấu của cuộc Chiến tranh 30 năm huynh đệ tương tàn. Ngoài ra, người cộng sản Việt Nam c̣n hănh diện với danh xưng của nước Việt từ 1976: Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Ngày nay trên thế giới, danh xưng cao ngạo nầy chỉ có ở nước Việt Nam mà thôi. Ngay cả hai nước Nga và Trung Quốc cũng không dám tự xưng là Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa.  Danh xưng hiện nay của Nga và Trung Quốc rất khiêm tốn:

    - Cộng Ḥa Liên Bang Nga (Federal Republic of Russia)

    - Cộng Ḥa Nhân Dân Trung Hoa (People’s Republic of China)

MÔ THỨC PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI B̀NH

Dưới thời Hồ Chí Minh, chiến tranh và các chánh sách của Mao Trạch Đông đă làm nghèo nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa. Dưới thời Lê Duẫn, nền kinh tế xă hội chủ nghĩa và 3 cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước (1965-1975), xâm lăng và chiếm đóng Campuchia (1979-1989) và bảo vệ biên giới phía Bắc chống bọn bành trướng Bắc kinh (1979) đă phá nát thêm cả nước Việt Nam. Sau khi Lê Duẫn “băng hà” (1986), đảng CSVN mới quan tâm đến nhiệm vụ tái thiết và phát triển ViệtNam trong thời b́nh. Đi sau Trung Quốc 10 năm, Việt Nam bắt đầu học hỏi và thực hành mô thức phát triển của Đặng Tiểu B́nh: cởi mở kinh tế nhưng giữ nguyên đặc quyền lănh đạo chánh trị của đảng Cộng Sản.

Sao chép 100% mô h́nh phát triển của Trung Quốc và gọi mô h́nh nầy là Kinh tế thị trường theo định hướng xă hội chủ nghĩa, Việt Nam đă xây dựng được một giai cấp Tư bản đỏ có nhiều đặc quyền đặc lợi, củng cố độc quyền thống trị vĩnh viển của đảng Cộng Sản nhưng cũng cải thiện được phần nào mức sống của quần chúng lao động. Tuy nhiên, Việt Nam đă vay mượn quá nhiều ngoại tệ của các Tổ chức quốc tế và các nước tư bản phát triển đến mức không có khả năng hoàn trái và ngày càng lệ thuộc Trung Quốc về cả ba mặt chánh trị, kinh tế và văn hóa. Đối nội, chế độ CSVN ngày càng đàn áp và bóc lột thậm tệ nhân dân nghèo khó, phủ nhận nhân quyền và các quyền tự do dân chủ của công dân, viện lẽ dân trí c̣n quá thấp, không đáng được nhà cầm quyền lắng nghe, tôn trọng như nhân dân các nước phát triển. Cực kỳ tàn bạo và độc ác, nhà cầm quyền cộng sản đă bỏ tù và đánh đập dă man bất cứ người công dân nào có ư kiến khác biệt với đảng Cộng sản.Một số nhân vật đối lập tiêu biểu như Luật sư Nguyễn văn Đài, Nguyễn Ngoc Như Quỳnh đă bị tống xuất ra khỏi nước để chấm dứt ảnh hưởng của họ đối với quần chúng trong nước. Một số nhà đối lập khác có tầm cở cao đă bị tuyên án tù đến 15 hoặc 20 năm và giam giữ, hành hạ trong các nhà tù hắc ám xa nhà.

Nói tóm lại,Việt Nam đang cần phát triển kinh tế để củng cố chế độ độc tài độc đảng và xây dựng một chế độ quân chủ chuyên chế trá h́nh để duy tŕ đặc quyền đặc lợi của các hoàng tử đỏ và giai cấp quư tộc đỏ trong khi chờ đợi bàn giao nước Việt Nam cho Trung Quốc căn cứ theo mật ước Thành Đô đă kư kết năm 1990. Sự kiện Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch nước giống như Tập Cận B́nh ở Trung Quốc là một minh chứng cụ thể.

                                                       

                              Little Saigon, ngày   27-10-2018

                               Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng                            

 ***

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Mô thức phát triển của Việt Nam -

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Hai Mô Thức Phát Triển Của Đại Hàn Và Trung Quốc -

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Hồ Quang, Ông Là Ai?

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Hồ Chí Minh, Ông Là Ai ?-

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Tính Chánh Danh Và Hôp Pháp Của Việt Nam Cộng Ḥa.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Sự Tồn Tại Của Việt Nam Cộng Ḥa

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Lược Sử Bành Trướng Của Trung Quốc

Phạm Đ́nh Hưng: Vài Bí Ẩn Trong Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Chiến Tranh Lạnh (The Cold  War) -

                                                             Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Sự Sụp Đổ Tất Yếu Của Các Chế Độ Cộng Sản.

          Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một con hổ đỏ.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Tính chính danh và hợp pháp của nhà cầm quyên.

Thm Phán Phm Đ́nh Hưng: Vit Nam Ngày Mai-Mt hoàng hôn thê lương

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một tân chế độ quân chủ chuyên chế [Bài đă được bổ túc và tu chính ].

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một thất bại đầu tiên.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một Bí Ẩn Lịch Sử.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Một Tân Chế Dộ Quân Chủ Chuyên Chế.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Chuyện  THỜI CƠ.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Bắt Chước.

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Tranh Chấp Biển Đông

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng:  CHÁNH ĐẢNG VÀ BĂNG ĐẢNG ...

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Tinh thần Nô Lệ -

Phạm Đ́nh Hưng: Một trái đắng đỏ -

Thẩm phán Phạm Đ́nh Hưng: Công Cuộc Tây Phương Hóa Của Một Số Cựu Thuộc Địa Á Châu.

Phạm Đ́nh Hưng: Lái Thiêu: Đất Lành, Chim Đậu.-

 

Tác Phẩm:

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Việt Nam Ngày Mai

 Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Thay Ngôi Đổi Chủ. "Tuyển Tập Các Biên Khảo Lịch Sử Chính Trị Việt Nam Trong Thời Kỳ Cận Đại & Hiện Đại"

 

 


Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

 

Thẩm Phán Phạm Đ́nh Hưng: Việt Nam Ngày Mai

 

***


VÙNG LÊN DẪU PHẢI HY SINH


(Bài thơ này xin được là sự cảm thông, là niềm chia sẻ và cũng là tiếng kêu tha thiết, đau thương gởi về quê hương và đồng bào Việt Nam. Mong những người đảng viên yêu nước, những người chiến sĩ đă hy sinh cho lư tưởng Cộng Sản, những người công an có trái tim tiến bộ đă thức tỉnh và đă đau ḷng v́ thực chất dă man lừa mị của Đảng CSVN, xin mau can đảm và oanh liệt đứng lên làm cuộc cách mạng, viết lại trang sử  thật sự hào hùng v́ thời điểm đă đến để cứu dân, cứu nước trước khi qúa muộn.)
 
 
Công an Việt cộng giết người
Nghi Sơn, Mai Động lại nơi Cồn Dầu ( 1)
Lỗi dân chẳng thấm vào đâu
Công an, lệnh đảng hiểm sâu th́ đầy
Luật rừng Đảng nắm trong tay
Đă ḷng dă thú lại say máu người
Cuối cùng, chỉ khổ dân thôi
Thấp cổ bé miệng, kêu trời, trời cao !
Cơn đau chưa ngớt lệ trào
Hờn oan ngập mộ, máu đào c̣n tươi
Sao thêm cơ khổ, hỡi trời
Công an giết nữa, giết người Bắc Giang ! (2)
Lái xe thiếu mũ an toàn
Mà công an lại giết oan mạng người !
Anh nh́n em chết, hồn tơi
Mẹ nh́n con chết, nát đời theo con 
Công an thỏa dạ, cười gịn
Mừng nhau thành tích vuông tṛn, kém ai
Tin buồn, Tỉnh để ngoài tai
Rượu nồng, thịt béo cho dài cuộc vui 
Mặc dân oan khổ dập vùi
Mặc công an cứ giết người tàn hung
Ngai vàng Đảng vẫn ...anh hùng
Trên ngôi cao Đảng xé tung sơn hà
Đảng đem máu thịt Ông Cha
Tây Nguyên, Quan - Giốc, Hoàng Sa dâng Tàu !
Dân, ai xót nước, ḷng đau
Đảng kêu phản động nhốt mau vô tù !
Hay là vẽ tội, đảng vu
Đem dân giết kiểu oán thù, dă man !!!
 *
V́ Hồ mà nước Việt Nam
Người dân chết với hờn oan ngập trời ! ...
Ba miền dân tộc ta ơi
Vùng lên lấy lại cuộc đời ... Vùng lên !!!
Nếu ta khuất phục bạo quyền
Là cho phép đảng ngang nhiên giết ḿnh !

Vùng lên, dẫu phải hy sinh
Mà lưu hậu thế công tŕnh ngàn thu !!!

-Ngô Minh Hằng (thơ)

**
 1 - 
a- Ngày 3 tháng 7 năm 2010 anh Nguyễn Năm, giáo dân thuộc ban tang lễ giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng khi được công an thả ra, về đến nhà th́ chết, khi tẩm liệm thân nhân phát hiện miệng và tai nạn nhân c̣n trào máu tươi ra chứng tỏ đă bị đánh đập chấn thương sọ năo. Ông Năm là một trong số những người bị công an thành phố Đà Nẵng điều tra liên quan đến sự chống đối của người dân trong đám ma của một bà cụ hồi đầu tháng 5.

b-  Nguyễn Quốc Bảo, 33 tuổi, trú tại tổ 5 phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội, khi được công an quận Hai Bà Trưng “mời” lên làm việc vào chiều ngày 21 tháng 1, 2010, đến rạng sáng ngày 22 tháng 1 đă bị tử vong trên đường tới BV Thanh Nhàn với rất nhiều dấu vết trên thân thể chứng tỏ đă bị nhục h́nh.

c - Ngày 25 tháng 5 năm 2010 công an ở Nghi Sơn, khi đàn áp dân biểu t́nh chống cưỡng chế đất đai đền bù bất công, đă bắn chết một học sinh 12 tuổi. Một nạn nhân khác bị bắn trúng đầu đă chết ở bệnh viện ngày 30 tháng 5, 2010.
 
Ngoài ra, ngày 8 tháng 6 năm 2010, người ta phát hiện xác một người dân nằm ở ven quốc lộ 6A huyện Chương Mỹ, Hà Nô.i. Cuộc điều tra cho thấy anh Nguyễn Phú Trung, 41 tuổi, đă bị một nhóm công an đánh gẫy xương sườn, vỡ nội tạng mà chết.

2 - Khoảng 18 giờ ngày 23/7 anh Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, quê xă Hồng Thái, huyện Việt Yên đi xe máy biển kiểm soát 98M9-3894 chở chị Phạm Thị Ngoăn, 20 tuổi, quê xă Mỹ Hà, huyện Lạng Giang (cùng tỉnh Bắc Giang ) v́ có lỗi vi phạm an toàn giao thông trên đường 398 thuộc địa phận thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên. Nguyễn Văn Khương bị cảnh sát giao thông huyện Tân Yên bắt giữ v́ không đội mũ bảo hiểm. Công an đă đưa phương tiện và người vi phạm vào trụ sở để lập biên bản xử lư.  Đến 2 giờ 30 ngày 24/7, công an bàn giao tử thi cho gia đ́nh anh Khương mai táng. Thi thê? anh Nguyễn Văn Khương có nhiều dấu vết chứng to? bi. công an đánh chết và loan tin anh chết do xư? dụng ma túy.

  -Ngô Minh Hằng (thơ)