báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

Bài viết                                                           


Xin giới thiệu một số bài của Vĩnh Tường qua youtube cho quí vị có thời gian nghe tiện hơn thời gian đọc

 
Ai Trói Chân Lănh Đạo Dân Chủ?

 ***

Vĩnh Tường

Nói Chuyện Với B́nh Dân Kỳ 51

Dân Chủ Nắm Quyền Đất Nước Đi Về Đâu?

(updated23/2/19)
Ở Hoa Kỳ có hai đảng chính trị lớn, Dân chủ và Cộng ḥa. Người tỵ nạn cnxh nên theo bên nào?

Cộng đồng người Việt khi c̣n ở Việt nam, phải nói là chưa có lằn ranh đảng phái rơ rệt, mặc dù ở miền Nam có nhiều đảng phái. Khi đi TỴ NẠN xhcn đến ở xứ tự do, th́ lằn ranh đảng phái bắt đầu vạch ra và ngày càng mở rộng hơn, nhất là khi hai đảng ngày càng tách rời nhau v́ bản chất ngày càng lộ rơ sự khác biệt lưỡng lập – như trái - phải, như trắng - đen, như chính - tà.

Hai năm qua trong thời buổi đặc biệt, HK đang trở ḿnh trong cuộc cách mạng lấy lại vị trí đă mất trên mọi mặt, b́nh dân mới thấy  bản chất của hai đảng rơ hơn. Tuy vậy, những kẻ gọi là trí thức đă lỡ nhuộm màu đảng đậm đặc, càng cố chấp v́ bề ngoài, sợ mất mặt mũi nên vẫn bám lấy đảng, mặc dù trong ḷng biết ḿnh đă lạc đường. Điều tệ hại nhất là để khỏi cô đơn trong tăm tối, họ lại cố gắng ngu hóa đồng bào ḿnh, để có số đông vây quanh. Nghe, nh́n các đài phát thanh, truyền h́nh loại này và chịu khó suy nghĩ th́ biết tất.

Ai theo ai là quyền tự do cá nhân, không ai nói ǵ. Nhưng đảng nào thích hợp hơn hẳn với đặc trưng văn hóa của người gốc Việt là vấn đề lớn và rất hệ trọng cho sự tồn vong của dân tộc, th́ ít ai bàn đến - gần như là người ta đang sợ sự thật và t́m cách tránh né.

Dân tộc Việt có lịch sử văn hóa nhiều ngh́n năm, có tiềm thức đạo đức, tinh hoa của Khổng – Lăo - Phật và sau nữa là Thiên Chúa, có truyền thống BẢO TỒN (conservative) những tinh hoa của nhân loại, tôn trọng lẽ phải tự nhiên (common sense), giá trị nhân bản, đạo đức, tôn ti trật tự và giá tri gia đ́nh, tôn trọng nhân – nghĩa - lễ - trí - tín… bởi dân tộc có lịch sử sinh tồn trong nền văn hóa LỄ TRỊ nhiều ngh́n năm cho đến thời Việt nam Cộng ḥa mới bắt đầu tập dần sang pháp trị. V́ sống mấy ngh́n năm trong nền lễ trị cho nên tư chất, đặc trưng của người Việt mặc dù hiện nay mới hội nhập vào xă hội pháp trị như Hoa Kỳ, vẫn c̣n bản sắc khác với người bản xứ. Chẳng hạn, vạn bất đắc dĩ những xích mích không thể dùng t́nh cảm giải quyết được, mới đem ra toà, trong khi người Mỹ th́ khác hẳn.

Hơn nữa, nhiều năm điều hành công nhân từ nhiều quốc gia, kẻ viết bài này đă nhận ra điều rất thú vị rằng dân tộc Việt nam đáng tự hào là dân tộc thông minh, tế nhị, sâu sắc, bất khuất, khôn ngoan và có chí tiến thủ… hơn hẳn nhiều dân tộc khác.

Nhận chân được điều này ta mới t́m cho ḿnh - người gốc Việt - một vị trí đứng đúng đắn từ bản chất của hai đảng lớn - CH hay DC? Cũng như chúng ta đă có giống tốt, cần phải t́m mảnh đất thích hợp để gieo. Có phải không? Loại cây cần nơi quang đăng có đủ ánh sáng nắng mặt trời, không thể trồng ở nơi nước đọng, đầm lầy tối tăm dơ bẩn và ngược lại. Làm trái với điều này, th́ chẳng những quả không đủ để hái mà cây cũng èo uột không thể nào phát triển được, bất kể là trải qua thời gian bao nhiêu – như hơn 40 năm qua chẳng hạn!

Bây giờ chúng ta nh́n đến hai đảng xem sao. Trước hết nhiều người bị tuyên truyền và ngộ nhận rằng một đảng cho weophe (welfare) c̣n đảng kia chỉ lo cho người giàu! Sự thật, an sinh xă hội là chính sách chung. Một bên v́ quyền lực đảng phái đă dùng phải đạo chính trị, mị dân, đánh vào nỗi lo âu, sợ hăi của cộng đồng mới di cư để tranh giành phiếu bầu, làm cho họ theo đảng và kết quả là phải hy sinh cả bản sắc dân tộc.  

Đảng Cộng Ḥa

Đảng CH, rơ ràng là đảng quư chuộng và bảo tồn (conservative), ai chưa xem qua th́ chịu khó nghiên cứu ư nghĩa của chữ này trước khi phát biểu hồ đồ. Bảo thủ hay bảo tồn tức là chỉ chấp nhận thay đổi một cách dè dặt, luôn luôn không xa rời nguyên tắc ǵn giữ những giá trị đích thực, những tinh hoa văn hoá của nhân loại, giá trị đạo đức, giá trị gia đ́nh. Trước khi nói đén luật pháp, đây chính là giềng mối căn bản, vững chắc cho an b́nh hạnh phúc cá nhân cũng như chung cho bất kỳ dân tộc nào, hay cho quốc gia xă hội.

Đảng CH chủ trương tự do cá nhân theo hướng đi lên, hướng thượng, tự túc, tự cường, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự giáo dục, tự kiềm chế dục vọng; chủ trương nhân đạo, quư trọng sinh mạng kể cả trẻ chưa sinh - khác hẳn với DC.

CH tôn trọng quyết định của cá nhân; chính phủ chỉ tạo cơ hội, phổ biến, cung cấp đồng đều cho mọi người và nhất là chấp nhận, tôn trọng sự khác biệt về thành quả. Bực thang kinh tế có sẵn, chính phủ chỉ là người vịn thang, cá nhận được khuyến khích tự bước lên, cao thấp tùy duyên, tùy khả năng và ư chí. Nhờ có cạnh tranh, nhờ sáng kiến phát sinh, nhờ sự cố gắng vươn lên của cá nhân mà đất nước HK ngày càng giàu mạnh, tự do.

CH xem chính phủ là thường là trở ngại cho cá nhân cho nên chỉ nên nhỏ, không nên cồng kềnh, vừa tốn phí vừa lấn quyền kiểm soát người dân. CH lấy “We The People” - giữ ǵn hiến pháp là cốt lơi. Chính phủ không dài tay theo dơi và quyết định đời sống cá nhân. TT Reagan cũng đă nhắc “Trong những khủng hoảng hiện nay, chính phủ không phải là giải pháp cho những vấn đề của chúng ta; chính phủ chính là vấn đề.” (In this present crisis, government is not the solution to our problem; government is the problem.)

V́ những giá trị chung, v́ đạo lư làm người được xem như tiêu chuẩn cùng được công nhận và ǵn giữ cho nên thành phần theo đảng CH có tính thuần nhất, rặt ṛng, nhất quán.

Đảng Dân Chủ

Đảng DC có khẩu hiệu to nhất là đảng lo cho dân nghèo. Đảng của tăng thuế, thuế cao với mục tiêu lấy của người giàu chia cho người nghèo – đây là chủ trương tái phân phối lợi tức tương tự của cộng sản - một bước thái quá sẽ dễ trở thành cộng sản. Bước khác nhau với CH này đă có phái Cấp tiến thủ đắc làm nền tảng - tức là tiến nhanh - tiến nhanh đi đâu th́ b́nh dân đă thấy – đó là trực chỉ chủ nghĩa xă hội.

DC chủ trương thay đổi Hiến pháp thành là Hiến pháp sống (living Constitution) tức là Hiến pháp theo Cấp tiến thay đổi cho phù hợp với đ̣i hỏi của một xă hội lăng mạn (liberal), bức phá giềng mối căn bản, nguyên tắc chủ yếu cho một xă hội an b́nh. Điều này hoàn toàn khác với CH, đảng quyết giữ Hiến pháp làm sườn nhà, không cưa cột, cắt kèo tạo nguy cơ sụp đổ cơ đồ của nền Cộng Ḥa HK.

DC chủ trương chính phủ lớn, sẽ tốn kém phí phạm nhiều, là đầu mối từ đó sẽ sinh nạn quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, thối nát. Chính phủ lớn sẽ quan tâm xen vào, quyết định đời sống của người dân; thúc đẩy tự do phóng túng cũng có nghĩa sẽ kèm sự theo dơi và quản lư; người dân nhận của cho cũng là bớt đi quyền tự do của ḿnh. Quyền lực của chính phủ và người dân có thể xem trọn vẹn như một quả cam, không thể kiếm thêm. Hễ nhà nước lấy nhiều múi th́ số múi c̣n lại của người dân  sẽ ít hơn và ngược lại.

DC đă xem đạo đức, giá trị văn hóa cố hữu của xă hội như sự cản trở cho sự cấp tiến, mở rộng phóng túng (liberal), bằng chứng là DC thúc đẩy hôn nhân đồng tính, trong khi thật sự không cần thiết v́ họ đă có quyền tự do và cưới hỏi tùy thích không ai dám đá động đến; ngay cả tự điển giải nghĩa chữ Mariage cũng đă thay đổi (ai chưa biết th́ mở tự điển on line ra xem). Bằng chứng khác là DC chủ trương thúc đẩy tự do chọn lựa phá thai (Pro-choice) trở thành quyền của phụ nữ - gạt phắt đạo làm người, thái quá đến mức một phụ nữ Việt nam – h́nh ảnh tiêu biểu đẹp đẽ đặc trưng của dân tộc Việt – đă bị đảng DC thuần hoá làm ra luật cho phép người mẹ có quyền giết trẻ sơ sinh tùy chọn. Chắc người gốc Việt chưa quên, đó là bà Kathy Trần, dân biểu ở Virginia - quận hạt 42.

DC chủ trương đặt lợi ích vật chất lên hàng đầu, thúc đẩy đời sống tự do lăng mạn vượt cả thói thường“hé cửa gió lùa”,đ̣i mở toang cánh cửa tự do hút chích ma túy hợp pháp để tăng thu và giảm chi cho cảnh sát, bất kể khách hàng tương lai NHẤT ĐỊNH sẽ là con cháu chúng ta.

DC dùng phải đạo chính trị đến lộ liễu, đặt tham vọng quyền lực chính trị lên trên lợi ích thiết thực của người dân, của quốc gia, xă hội. Bằng chứng mới nhất là vụ bức tường biên giới đang diễn ra. DC cố căi rằng: Thứ nhất, bức tường biên giới không đạo đức; thứ hai, không hiệu quả; thứ ba, bức tường tốn kém. Trong khi cả ba đều hoàn toàn sai thực tế. Lợi ích thiết thực và sự cần kíp của bức tường rào này có thể dễ dàng cân - đo - đong - đếm, có thể sờ mó và không cần lư luận. Bức tường tuyệt đối là nhân đạo v́ an ninh, ổn định xă hội bên trong, tránh du nhập ào ạt kéo theo hàng ngàn hệ lụy không dễ ǵ day trở, và là thông điệp ngăn giấc mơ ăn liền của người từ khắp nơi trên thế giới bỏ quê hương, bỏ lại tài sản cho bọn cơ hội, liều mạng trên con đường vô cùng nguy hiểm mong một tương lai - tương lai mờ mịt, tới không xong mà trở về không được v́ đă mất tất cả. Bức tường có hiệu quả nhằm ngăn cản người ngay, và làm khó kẻ gian, làm hạn chế và gom mối nguy lại một số nơi để giải quyết. Bức tường chẳng những là cách tiết kiệm đếm không hết bây giờ, mà tránh hàng vạn hệ lụy, tốn kém làm khổ dân, vất vả cho cả nước lâu dài không có ngày chấm dứt.

DC chống cách giải quyết hợp lư, hợp t́nh trong khi đất nước rơ ràng là đang trong t́nh trạng khẩn cấp:  vấn nạn nghiện ngập thuốc phiện giết hàng ngàn người, di dân lậu tội phạm khắp nơi hành hung giết người – đáng lẽ việc này không xảy ra; nạn buôn người, buôn ma túy, buôn phụ nữ, trẻ em do HK thịnh vượng nhưng biên giới và luật lệ lại lỏng lẻo, do thông điệp của DC đă gửi ra là DC đang chống tường ngăn biên giới - tức là mở toang biên giới, di dân bất hợp pháp dù là tội phạm vẫn luôn hoan nghênh, được bảo bọc ở thành phố bảo hộ do họ đặt ra. Caravan có tổ chức ngày càng đông, lúc nào cũng rập ŕnh như sức nước dâng tràn, bờ đê sắp vỡ ở biên giới.

DC thả nổi chính sách bồng bềnh theo đ̣i hỏi bản năng của con người, không tôn trọng một tiêu chuẩn nào làm nền tảng, cho nên thành phần của DC rất ô hợp và phức tạp, cḥng chéo, chống báng lẫn nhau. Cấp tiến xhcn chống nhóm muốn về trung tâm; Phá thai chống nhóm sùng đạo Thiên chúa, Hồi giáo chống Do thái và dĩ nhiên không ưa đống tính, điển h́nh như dân biểu Ilhan Omar chống Do thái đang buộc phải xin lỗi, hay vô đạo tục tằn như Rashida Tlaib đ̣i “Đ. M.” Tổng thống, vân vân. . .

Đến đây b́nh dân gẫm xem chút tâm tư này: Ta đă biết dân gốc Việt hơn hẳn đa số các cộng đồng thiểu số kém văn minh khác. Đến đây có lẽ chúng ta đă thấy với đặc trưng văn hóa, tiềm thức của người gốc Việt đáng tự hào – cũng như biết cây gốc Việt thuộc loại nào, th́ ắt chúng ta cũng biết miền đất nào là tốt nhất, phù hợp nhất để trồng cho nó phát triển. Tỵ nạn chủ nghĩa xă hội, để rồi sau 4 vạn năm lại chui trở vào xă hội chủ nghĩa th́ chắc cái đầu gối cũng phải ph́ cười! Có phải không?

Nếu không v́ tỵ nạn cnxh, th́ trong hàng triệu người Việt có mặt khắp địa cầu có bao nhiêu người lại bỏ dải giang sơn gấm vóc ngh́n năm văn vật, rừng vàng biển bạc, đất ph́ nhiêu, đến lân bang phải ganh tỵ? Trang sử dù sao cũng đă rách, nhưng dân tộc Việt lại có câu "giấy rách phải giữ lấy lề”. Vậy th́ giữa hai đảng chính trị ở HK đâu là cái lề?  Thiên đàng hay Cực lạc c̣n xa, trước mắt để tồn tại và vươn lên trong thời đại hỗn mang này, người Việt có ngọc qúy “đói cho sạch rách cho thơm”, chúng ta xúi con cháu người Việt đi xuống thang, gia nhập đoàn quân ô hợp, lấy phải đạo chính trị (political correctness), đạo đức giả làm phương tiện, hay bảo chúng hướng nh́n lên dân tộc văn minh và có theo đảng phái th́ phải là đảng theo gót tiền nhân - lấy chân - thiện - mỹ dẫn đường? "Nhân chi sơ tính bổn thiện", lẽ thường do ở bầu th́ tṛn, ở ống th́ dài. Cũng vậy, người theo đảng v́ bản chất của đảng mà biến đổi. Người gốc Việt, cần bao nhiêu Kathy Trần nữa, mới thấy hướng đi?

Hàng ngàn người Mỹ đen mấy đời theo DC, nay cũng đă thức tỉnh với phong trào ly khai (walk away movement). Và hỏi mấy mưa năm qua, có ai nh́n thấy dấu chân phá hoại của người CH trên các ngă đường, hoặc ly khai hàng loạt không?

Trở lại với DC, h́nh ảnh DC hai năm qua, không chịu chấp nhận kết quả bầu cử tự do dân chủ không c̣n giấu được ai. Các cơ quan cần liêm chính, chí công vô tư như Cơ quan T́nh báo, Cơ quan Điều tra Liên bang . . . đều bị DC từ chính quyền Obama chính trị hóa, phá hỏng uy tín cả hệ thống công quyền. Âm mưu truất phế TT Trump của DC quá lộ liễu và hậu quả đến nay họ chưa ra khỏi vũng śnh. Trước khi bầu cử th́ họ chế nhạo bôi bẩn, loại trừ. Khi vẫn bị thua th́ họ t́m cách truất phế, kích động chia rẽ, biểu t́nh vô cớ đập phá tiệm quán xe cộ, đánh người, gieo ư đồ ám sát Tổng thống, vân vân. Bao nhiêu lần hồ hởi dàn dựng là bấy nhiêu lần thất bại. Thành tích là những dấu chân phá hoại của họ vẫn c̣n, trong khi Tổng thống Trump cứ đựng ngay ngơ thẳng mà đi qua lằn mưa ác khẩu, nhưng mang về thành công.

Ông càng thành công, DC càng lo sợ thất thế. DC quyết đánh bại và ngăn trở bất kỳ chính sách nào của Tổng thống Trump làm, ngay cả việc rất lớn ảnh hưởng đến anh ninh quốc gia và có tầm cỡ quốc tế, như hội nghị thượng đỉnh, DC cũng t́m cách làm suy yếu vị thế của Tổng thống. Chuyện đă qua b́nh dân đă biết, c̣n chuyện mới nhất hôm nay là Hạ viện DC chọn ngay ngày họp Thượng đỉnh giữa TT Trump và Chủ tịch Kim Jong Un tại Việt nam (27,28/2) để đàn hạch Cohen trở lại! Mục tiêu, nếu không phải giảm uy tín của TT Trump th́ cũng lái dư luận sang chuyện liên quan tới cá nhân TT. Họ không muốn để cả thế giới và dân HK chú ư đến bước ngoặt quan trọng lịch sử mà TT Trump đang làm.

Nhưng, b́nh dân nên cảm ơn những việc làm tệ hại của DC, v́ nhờ đó mà chính nghĩa của TT Trump càng rạng rỡ. Bóng đêm càng dày th́ đèn càng rơ và có giá trị. Cung mệnh của TT Trump ở tại Sửu, - lúc gần sáng, có Nhật - Nguyệt đồng tranh sáng (tranh huy). Quả đúng, những việc ông làm luôn có đấu tranh. Mặt trời sắp sáng, mặt trăng có tranh chẳng bao lâu cũng sẽ tàn. Càng có chiến tranh th́ TT càng thắng. TT Trump thường nói đùa “chúng ta thắng và thắng hoài, thắng đến mệt nghỉ!”. Nghe ngồ ngộ, nhưng gẫm lại chuyện đă qua, ông nói cũng đúng, không phải sao?

TTTT trong túi DC đă thoái hóa đến hết thuốc chữa. Không thể đếm hết bao nhiêu lần tin giả, chửi xiên chửi xéo nhưng ông Trump không suy suyễn th́ đổi ra chửi tục, tự rao bán rẻ nhân phẩm của họ. Chuyện em bé mũ đỏ MAGA, Nick Sandmann bị ăn hiếp, chụp mũ, đang kiện Wapo $250 triệu; chuyện Buzzfeed nói láo làm đài báo thổ tả và TTMD tưởng vớ được gậy đánh Trump, không ngờ là tự đánh ḿnh và sụp hầm cay đắng; chuyện mới tuần qua của tài tử Jussie Smollett âm mưu mướn người đóng kịch đánh ḿnh, làm nạn nhân giả để chụp mũ ông Trump và người ủng hộ đă kỳ thị. Đương sự đă bị bắt và vừa nộp tiền chuộc chờ ngày hầu ṭa. TTTT, TTMD và DC cao cấp, kể cả các ứng viên Tổng thống, lại một lần thứ ngàn lẻ mấy nữa, tưởng vớ được gậy lập tức đánh Trump tweet ra ào ạt! Tất cả đă sụp hầm do chính người ủng hộ đảng ḿnh, vân vân, và vân vân...  Chuyện cười thiếu lịch sự, vô đạo đức của DC và TTTT c̣n dài lắm lắm kể sao cho hết! Tất cả chỉ bởi v́ cái gốc đạo đức giả, mị dân. Phải đạo chính trị, nó không phải là lẽ đạo, đă là lư lẽ giả tạo mà cứ dùng, th́ có khác nào phù thủy dụng âm binh. Chỉ cần lỏng tay, sơ hở hoặc cuối cùng th́ tất cả kết quả hiện ra vẫn là tà ma, quái dị chứ tránh đi đâu bởi âm binh đâu có tiêu chuẩn đạo hạnh để tự giữ ḿnh.  Xem kỹ nội bộ đảng DC th́ rơ cả. Thời gian đă đem lại câu trả lời càng rơ, nạn thù ghét kỳ thị bây giờ càng nỗi rơ là từ phía DC và TTTT chứ không phải phía ông Trump. TTMD, mở miệng lúc nào cũng chỉ thừa Mỹ trắng không phải sao?

Một số chủ trương hiện nay của DC nổi rơ hiện nay là::

1DC chủ trương quyền phá thai tự do hết cỡ bất nhân như đă nói trên. Tương lai, nhà có con gái, đàn bà sẽ dễ dàng đi vào đường sống phóng túng vô trách nhiệm, tiết hạnh và giá trị của phụ nữ không c̣n.

2DC đ̣i cho cả nước tự do hút chích ma túy

Kinh doanh dĩ nhiên cần khách hàng, và khách hàng tương lai, thị trường rộng lớn và dài hạn nhất định sẽ là con em học sinh choai choai con cháu chúng ta; v́ người bịnh th́ rất giới hạn và người lớn như chúng ta th́ ít ai dại mà chui đầu vào.

3. Di Dân lậu và an ninh biên giới:

DC chống xây tường, xây và có ngày họ sẽ đập phá – như tuyên bố của Joe Kennedy III, hoặc Beto O’Rourke.

DC đ̣i xóa bỏ Cơ quan Thuế quan và Di trú (ICE)- đây chốt quan trọng ở tuyến đầu giữ an ninh quốc gia

DC vẫn t́m cách giữ chính sách “bắt rồi thả”  thả vào cộng đồng - khi đồng ư cho xây tường th́ đ̣i cắt giảm diện tích giam giữ

DC đặt di dân lậu trên quyền lợi công dân, an toàn xă hội và đất nước. Đặt ra thành phố, tiểu bang bảo hộ hoan nghênh di dân lậu và làm nơi trú ẩn, bảo bọc di dân lậu dù là tội phạm. DC thời nay đ̣i bỏ ngơ biên giới: “Một đồng cho bức tường biên giới”. Họ đă làm cho TT Trump v́ an ninh quốc gia, an toàn xă hội mà phải vất vả, phải xin, phải năn nỉ, phải thương lượng, phải thỏa hiệp cuối cùng mới được một ngân sách nhỏ nhoi $1.375 tỷ thay v́ $5.7 tỷ cũng là con số rất khiêm tốn. Cùng lúc đó tài phiệt tả khuynh chi cho các đoàn caravan trực chỉ tính tràn qua biên giới, đằng sau là Hiệp ước Di cư Toàn cầu được đẩy tới với chiêu bài là không ràng buộc pháp lư, đằng sau nữa là TC đầu tư vào các nước có người bỏ đi - phải chăng một gia đ́nh, nhà đất bỏ đi là một gia đ́nh người Tàu tương lai sẽ lấp chỗ trống. Như vậy DC đang đứng đâu và làm cái ǵ?

4Chính sách kinh tế:


DC chủ trương tiến về hướng xhcn. Môt số, dù muốn hay không cũng không có đường quay đầu v́ đường ray một chiều đă được Obama xây dựng. Đó chính là Obamacare 3000 trang mà bà Nancy Pelosi bắt chước câu “Dân chủ đến thế làcùng” của Nguyễn Phú Trọng, đă bảo Quốc hội DC hăy “Thông qua trước rồi sẽ biết trong đó có ǵ”. Tiêu biểu nổi bật như Bernie Sander, Alexandria Ocasio Cortez, Cory Bookerker, Elizabeth Warren, Kamala Harris, Kristen Gillibrand,  Amy Klobuchar … Họ tranh đấu cho giáo dục miễn phí toàn bộ, kinh tế bảo đảm toàn dân- mọi người đều có việc làm, kể cả không muốn đi làm vẫn được phát lương. Như vậy th́ đi học làm ǵ? Bao nhiêu người đi t́m việc? Và hệ quả là ǵ. Đánh thuế ngập đầu người giàu, và các công ty 70% -90%. Vậy c̣n được bao nhiêu thằng ngu nặn óc ra phát triển kinh doanh ngày càng lớn và tạo nhiều việc làm.

5. Bảo hiểm y tế:

Bảo hiểm sức khỏe toàn dân từ từ sẽ không c̣n hăng bảo hiểm tư nhân. Táo bạo cấp tiến như Kamala Harris đ̣i dẹp bỏ ngay toàn bộ bảo hiểm tư nhân. Và tưởng tượng xem những ǵ sẽ xảy ra. Có phải người dân nên chuẩn bị tiền hối lộ cho bác sĩ, y tá, và đặc biệt là chớ nên phê b́nh hệ thống nhà nước v́ khi bị bệnh, sống chết của ḿnh hoàn toàn do cơ quan nhà nước định đoạt!

6. Cái mới nhất là chính sách khí thải trong sạch hoàn toàn (Green New Deal)

Cotez là ngôi sao xă nghĩa, bộ mặt mới, hướng đi mới của đảng DC mà Chủ tịch đảng DC đă nói. Vừa đưa ra Green New Deal th́ lập tức những ứng viên DC nói trên hoan hô nhiệt liệt và hứa sẽ lấy làm nền để vận động. Hạ viện đă có 67 dân biểu hưởng hứng toàn là DC – không có CH.

Vậy cái New Deal này là ǵ? Đây là chính sách hoàn toàn của cánh tả, từ Global Warming, sau nàychờ hâm nóng lâu quá, bèn đổi ra Thay đổi Khí hậu để lạnh hay nóng cũng có thể dễ dàng đổ do con người làm ra, và chủ trương kinh tế b́nh đẳng, hay c̣n gọi là kinh tế bảo đảm toàn dân (economic equality, economic security). Đây là chính sách cực đoan và phá hủy mạnh nhất trong nhiều thập niên qua, phá hủy hàng triệu việc làm liên quan đến công nghiệp.

Canada 2015 đă đưa ra “Tuyên ngôn Tiến gấp” (Leap Manifesto) hoàn toàn dựa vào năng lượng sạch vào năm 2050. Kế hoạch này được soạn thảo bởi một trong những người theo chủ nghĩa xă hội sinh thái (eco-Socialist) ở Canada, như Naomi Klein - một nhà phê b́nh chủ nghĩa tư bản đă từng viết rằng cách duy nhất để cứu hành tinh khỏi biến đổi khí hậu là phá vỡ hệ tư tưởng thị trường tự do đă thống trị nền kinh tế toàn cầu trong hơn ba thập niên.

Đến đây kẻ viết bài này nhớ trong dịp đi xem buổi ca nhạc, có vài MC người Việt kêu gọi dân Việt trong ngoài nước nên ủng hộ chương tŕnh Hâm nóng Toàn Cầu của Algore để cứu nước Việt, v́ trong thời gian tới đây, địa cầu nóng, băng tan chảy, nước biển dâng cao, nước Việt nam sẽ ngập ch́m v́ ở sát bờ biển! Kẻ này đă cười, v́ nghĩ tới không biết Thái dương hệ đi trốn ở đâu mà chỉ c̣n có con người làm thay đổi thời tiết, khí hậu ghê gớm đến thế, và 20 năm sau đến nay vẫn c̣n cười, nhưng không có dịp để hỏi. Sau đó, đọc báo thấy bà Margaret Thatcher Thủ tướng Anh đă rút lại lời ủng hộ và cho biết đó là sự bóp méo của khoa học đă được sử dụng để che giấu một chương tŕnh nghị sự chính trị chống tư bản, cánh tả gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự tiến bộ và thịnh vượng của nhân loại.

Theo cái deal "chiếc bánh trên không" (the pie in the sky) của LBXV tái chế này th́ HK bỏ sử dụng toàn bộ nhiên liệu trong ṿng 10 năm – đây là biến đổi HK triệt để, tận căn (TT Obama đă từng tuyên bố: will fundamentally transform America):

1. loại bỏ toàn bộ máy móc dùng xăng dầu, loại bỏ hấu hết nhiên liệu hoá thạch, dầu , xăng, than đá, loại bỏ khí tự nhiên (natural gas)

2. biến du hành bằng máy bay thành chuyện cổ tích, bỏ máy bay– (Abolish air travel)

3. toàn bộ công tŕnh xây dựng, nhà cửa phải làm lại cho phù hợp với năng lượng không có khí thải

4. bảo đảm kinh tế cho toàn dân, việc làm cho mọi người, không muốn đi làm cũng bảo đảm có lương căn bản (basic income - money for those who unwilling to work)

5. giáo dục hoàn toàn miễn phí vĩnh viễn, nhà ở miễn phí,

6. bảo hiểm y tế miễn phí toàn dân.

7. cải cách nông nghiệp quốc gia để thực hiện loại bỏ ḅ (cow) …

B́nh dân tự đốt đuốc soi đường chỉ bằng một câu hỏi, 10 năm đào ở đâu ra trên dưới $50 ngàn tỷ, theo ước tính của nhiều chuyên gia kinh tế khác nhau để thực hiện cái deal này? Và đằng trước có chắc là thiên đàng hay dân HK phải xách bị đi khắp nơi?

Con khủng long kinh tế HK bắt đầu bị trói th́ có ông Tổng thống thứ 45 cắt đứt dây từng Biến đổi Khí hậu ở Paris. HK quả c̣n phúc báu, c̣n khí địa linh nhân kiệt! Bây giờ, cánh tả thế giới lại phải làm gấp Chính sách 10 năm triệt tiêu tự do tư bản, trước khi con khủng long kinh tế tư bản HK hoàn toàn hồi phục. Cho nên biên giới HK bị tấn công, tiên phong là biển người caravan có Hiệp ước Di cư toàn cầu yểm trợ đấu với vũ khí “Nhân đạo – tôn trọng nhân quyền sốmột của HK”, đàng sau đoàn caravan có tiền bạc của tài phiệt chống Mỹ, có Tàu đang đổ tiền vào cắm dùi ở các nước thải người; và bên trong nước th́ có DC đánh ra - một mặt tấn công tổng thống dám yêu nước cản đường, mặt khác th́ t́m cách rước di dân bất hợp pháp, bất kể lợi hại cho đất nước thế nào.

Tổng thống Trump hiểu rơ t́nh h́nh nên đă phải gấp rút tiên hạ thủ vi cường, tuyên bố sẵn sàng nghênh chiến “Hoa Kỳ Sẽ Không Bao Giờ Là Nước Xă Hội Chủ Nghĩa” – “Con người ra đời đă là tự do và sẽ vĩnh viễn phải được tự do”

DC mới chỉ có ¼ công lực ở Hạ viện mà HK đă rung rinh, nghiêng ngửa như thế.  B́nh dân hăy nghĩ xem nếu DC nắm trọn quyền th́ đất nước sẽ đi về đâu?

Vĩnh Tường

__________________________________

TTTT: truyền thông thiên tả hay thổ tả - tin giả, lừa bịp, một chiều, phe đảng, chủ quan, chính trị hóa, thoái hóa.

TTMD: Truyền thông mắc dịch [dịch chống Trump]

 

 
Vĩnh Tưởng