bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

Bi viết                                                           


(Mời click vo đy => Video tren youtube của Trần Mai C


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

 
CTM #50 | THỎA THUẬN NGƯNG BẮN "THẮNG LỢI", CHIẾN THẮNG CHO TT TRUMP V NƯỚC MỸ!

***

 What do you want- [Lyrics Video official] Noy T...
click vo đy xem video

 

***

Vĩnh Tường

X-VIẾT TRƯỚC MẮT KIA RỒI

 

Ứng vin thổng thống DC, thượng nghị sĩ Bernie Sander trong buổi phỏng vấn trn chương trnh của John Hardwood đi CNBC  trong tuần ny đ từ chối trả lời cu hỏi lấy tiền đu để ng trả 32 ngn tỷ dollars cho chương trnh gọi l Medicare cho ton dn của ng.

SOVIET STYLE - Sander says

 ng Sanders ni: Cuộc chiến ngay by giờ l để người dn Mỹ hiểu rằng chng ta đang chi tiu gấp đi bnh qun đầu người, tất nhin, chng ta c thể trả tiền cho n. Chng ta hiện đang trả tiền theo cch rất phản động, thoi bộ. Ti muốn trả tiền cho n theo cch cấp tiến

ng ni thm: ng c thể yu cầu ti đưa ra một kế hoạch chi tiết chnh xc về việc mỗi người Mỹ - bạn sẽ trả thm bao nhiu tiền thuế, ti sẽ trả bao nhiu tiền. Ti khng nghĩ rằng ti phải lm điều đ ngay by giờ.

Sanders kết luận:  Chng ti đ đưa ra một loạt cc lựa chọn cấp tiến. Chng ti sẽ c cuộc tranh luận đ. Cuối cng, chng ti sẽ thanh ton từng xu một của Medicare cho tất cả mọi người v điều đ sẽ cứu được phần lớn người dn Mỹ, những người sẽ khng cn trả ph bảo hiểm nữa.

Vậy, knh nhờ cc ng b ủng hộ đảng Dn chủ v c chu, cc c cậu đ được học tập chương trnh x nghĩa, l thuyết bnh qun của Marxism ở cc trường đại học  bao nhiu năm nay hy tnh gim, cho bnh dn chng ti biết trước:

Bao lu sau khi bầu cho ng Sander hoặc ai ở cnh tả - con ruột của đảng DC, hoặc ngay cả bất kỳ ứng vin DC no, v họ khng thể thot ra khỏi gọng kiềm của đm con hậu sinh khả y Marxist, th chng ti sẽ phải xch bị chạy đến nước no hn?

Bởi v bnh dn c chỗ chưa r, tại sao mạnh như LBXV xy dựng gần thế kỷ m cn r đm. Cn lại tại sao bao nhiu dn cc nước bao nhiu năm x nghĩa, từ Cuba, Bắc hn, Trung cộng, ngu chi m ngu lạ, lại cứ tm đường vo Hoa Kỳ cho bằng được? V mới đy thảm kịch 39 người Việt nam chết trong xe đng lạnh chỉ để qua Anh chứ chưa nghĩ tới Hoa Kỳ, đ lm cho ai thức tỉnh chưa? 

Cc nước khc thập th bao nhiu năm vo x nghĩa, c ginh được ngi vị đệ nhất hng mạnh, ph cường của HK khng? Tại sao vậy? V người dn của họ c đời sống như bnh dn HK khng? Nếu hơn, hay bằng th tại sao HK phải khổ cng lm tường ro ngăn bin giới lm g nhỉ?

Đơn cử như Php l nước tin tiến, tại sao đến nay lại ngy cng thụt li? Gh mắt nhn gim xem họ c thm đảng cộng sản, đảng x hội, hoặc cc đảng anh em Marxist, m ở Mỹ khng được hoạt động, c phải khng? C phải Mỹ kh hơn v khng c dy xch khng h?

Rốt cuộc, thi thường c phải v sướng qu sinh tệ, được ơn phước nhiều qu, lu ngy qu, người ta lại xem thường v c thay đổi khng? Đ thấy những g xảy ra v con đường pha trước, sao lại chỉ v đảng m bầu cho DC nhỉ? Bnh dn kh hiểu qu! Lũ trẻ "học tập" mấy năm trong trường đại học đ đnh. Cn người lớn đu?

Đnh sập tư bản rồi chia đều! Hay qu! Nhưng qun hỏi được mấy lần? Tư bản chết queo lấy g chia nữa?

- Th tất cả sẽ ngang bằng! Hay cho chữ tất cả equalnhỉ? Bi ny học rồi cho nn mới chạy thục mạng để đến đy! 

R rng miệng h la ght v chống ci QUẢ (cs), nhưng cứ tiếp tục vun bồi ci NHN [đảng DC v con đường đang đi]! Hết biết!

Hy nhn kỹ xem no!

Vĩnh Tường

 

 

Những bi viết trước của tc giả Vĩnh Tường:

  
Vĩnh Tưởng