báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

Bài viết                                                           


(Mời click vào đây => Video tren youtube của Trần Mai Cô


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

 
CTM #50 | THỎA THUẬN NGƯNG BẮN "THẮNG LỢI", CHIẾN THẮNG CHO TT TRUMP VÀ NƯỚC MỸ!

***

 What do you want- [Lyrics Video official] Noy T...
click vào đây xem video

 

***

Vĩnh Tường

Bộ Tư Pháp: Trát Đ̣i Của Hạ viện Dân Chủ “Không Có Giá Trị  Pháp Lư” Nếu Nhân Chứng Không Có Luật Sư Đi Kèm.

Bộ Tư pháp coi các trát đ̣i hầu ṭa do Đảng Dân chủ Hạ viện ban hành như một phần của cuộc điều tra luận tội, không có giá trị hợp pháp, nếu Quốc hội không cho các nhân chứng đi cùng luật sư của Toà Bạch Ốc.

Đảng Dân chủ, dẫn đầu bởi Chủ tịch T́nh báo Hạ viện Adam Schiff (DC -Calif.), Đă tiếp tục các phiên điều trần kín bất chấp nghị quyết luận tội đă thông qua cho phép điều trần trưc cng chúng.


Trong một lá thư gửi Pat Cipollone, cố vấn của Toà Bạch Ốc, bộ phận này đă viết: “Bạn đă hỏi liệu Ủy ban Thường trực T́nh báo Hạ viên (HPSCI) hoặc các ủy ban khác có liên quan đến cuộc điều tra luận tội có thể buộc các nhân chứng của chi ngành hành pháp tŕnh diện để cung khai như vậy không. Cuộc điều tra luận tội HPSCI t́m kiếm thông tin liên quan đến thông tin liên lạc của tổng thống, các cuộc thảo luận nội bộ của ngành hành pháp và ngoại giao phát sinh liên quan đến quan hệ đối ngoại của Hoa Kỳ với Ukraine.

 “Kết quả là, những tuyên bố t́m kiếm lời khai từ các nhân viên ngành hành pháp liên quan đến các vấn đề có khả năng được bảo vệ bởi đặc quyền điều hành. Phù hợp với lời khuyên trước đó của chúng tôi, chúng tôi kết luận rằng các ủy ban của quốc hội tham gia vào cuộc điều tra luận tội được ủy quyền bởi nghị quyết không thể yêu cầu một cách bất hợp lệ các nhân chứng của cơ quan hành pháp xuất hiện mà không có sự trợ giúp của luật sư cơ quan liên quan đến các vụ cung cấp ằng chứng.”

Ông Steven Engel, trợ lư Bộ Tư pháp của Văn pḥng Luật sư Pháp lư, nêu lên trong lá thư: Dân chủ Hạ viện “có thể giải quyết vấn đề phân chia quyền lực này bằng cách cho phép luật sư của cơ quan hỗ trợ nhân viên trong quá tŕnh cung khai. Tuy nhiên, nếu ủy ban không làm như vậy, một trát đ̣i hầu ṭa yêu cầu một nhân chứng xuất hiện mà không có sự trợ giúp đó, sẽ không hợp lệ và không phải chịu sự thi hành án dân sự hoặc h́nh sự”.

Luật sư của chính quyền nên được phép đi cùng với các nhân chứng để giúp ngăn chặn thông tin đặc quyền hoặc thông tin nằm ngoài phạm vi của cơ quan điều tra của Quốc hội. Các nhân chứng đă có thể xuất hiện với luật sư cá nhân.

Văn pḥng khẳng định, trát đ̣i không thể được thi hành nếu Quốc hội không cho phép một đại diện cơ quan đi cùng với một nhân chứng

Engel kết luận: “Các ủy ban của Quốc hội tham gia vào một cuộc điều tra luận tội không thể bắt buộc các nhân chứng của cơ quan hành pháp làm chứng về các vấn đề có khả năng liên quan đến thông tin được bảo vệ bởi đặc quyền hành pháp mà không có sự trợ giúp của luật sư. Các trát đ̣i của Quốc hội có ư định yêu cầu các nhân chứng của cơ quan hành pháp xuất hiện mà không có sự tư vấn của cơ quan trong những trường hợp này là không hợp lệ và không phải chịu sự thi hành án dân sự hoặc h́nh sự”

Engel cũng nói, bất kỳ trát đ̣i nào được ban hành trước cuộc bỏ phiếu của QH để tiến hành cuộc điều tra phải được ban hành lại để có thể được thi hành nếu luật sư của cơ quan được phép đi cùng nhân chứng,.

Sáu quan chức Toà Bạch Ốc đă từ chối xuất hiện để lấy lời khai trong tuần này và những người khác dự kiến sẽ từ chối các yêu cầu hoặc trát đ̣i từ QH vào cuối tuần này.

Ngoài ra, cựu trợ lư của TT Trump, Charles Kupperman, đă không tŕnh diện vào tháng trước sau khi yêu cầu một thẩm phán liên bang cho bết liệu ông có nên làm theo hướng dẫn của Toà Bạch Ốc và không làm chứng v́ đặc quyền hành pháp, hay ông có nên trnh diện và làm chứng trước Quốc hội hay không. (Ṭa ấn định vào ngày 10/12 sẽ giäi quyết).

Cipollone đă viết cho Đảng Dân chủ Hạ viện hồi đầu tháng 10, nói rằng cuộc điều tra luận tội đă vi phạm quy tŕnh bắt buộc theo hiến pháp và thông báo rằng các quan chức chính quyền, dù hiện tại hay trước đây, đều được thông báo không tuân thủ các yêu cầu cho lời khai. Đảng Dân chủ Hạ viện đă đe dọa sẽ buộc ti nhân chứng về tội khinh miệt, và nói rằng họ sẽ xem việc ừ chối tŕnh diện như một bằng chứng của sự cản trở.

Theo The Epoch Time 

 

Những bài viết trước của tác giả Vĩnh Tường:

  
Vĩnh Tưởng