báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

Bài viết                                                           

 

 VIỆT NAM CỘNG H̉A

            CHÍNH PHỦ PHÁP ĐỊNH

 
LỜI KÊU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS LÊ TRỌNG QUÁT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KÍNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ  


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Thông điệp Liên bang Hoa Kỳ 2020

 
GOD BLESS THE USA - Sonia Ohlala Cover - TRUMP 2020

***

 What do you want- [Lyrics Video official] Noy T...
click vào đây xem video

****

 Phạm Bá Hoa    

Thư số 103 gởi

Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

 

Nhân tháng 4 lần thứ 45 kể từ tháng 4 năm 1975, tôi cung cấp cho Các Anh một góc nhỏ tội ác mà ông Hồ Chí Minh -dù HCM là Nguyễn Tất Thành hay Hồ Tập Chương cũng vậy- và các nhóm lănh đạo Việt Cộng đă gây ra cho dân tộc Việt Nam từ năm 1945 đến nay, vẫn tiếp tục. Mà tội ác của Cộng Sản, không phải một vài trăm ngàn hay một vài triệu người, mà là hằng tỷ người trên thế giới đều biết đến tội ác của cộng sản gây ra cho nhân loại nói chung, và dân tộc Việt Nam nói riêng. Lănh đạo cộng sản tạo ra tội ác để buộc người dân đem hạnh phúc lại cho họ, đúng như nhận định của Đức Đạt Lại Lạt Ma Tây Tạng.

Tôi tin chắc rằng, với vô số tội ác của lănh đạo Việt Cộng trong hơn 70 năm qua, vẫn c̣n trong trí nhớ của rất nhiều người nhưng không có cơ hội truyền đạt đến những độc giả thính giả muốn biết, v́ lịch sử phải là sự thật và do chính những người trong cuộc của từng tội ác truyền đạt bằng lời viết hay lời nói. Từ đó, những nhà viết sử sẽ sưu tầm, phân tách, đánh giá, chọn lọc, và tạo nên những ḍng sử qua từng giai đoạn của đất mước.

Các Anh hăy nhớ , lănh đạo Việt Cộng luôn tự xưng là lănh đạo giai cấp vô sản, và họ loại trừ những giai cấp khác, nhất là giai cấp trí thức và giai cấp hữu sản (nhà giàu), để biến họ trở thành giai cấp tỷ phú. V́ vậy mà nền giáo dục Việt Cộng từ khi họ cầm quyền đến nay, họ chỉ đào tạo “những thế hệ thần dân để tuân phục họ”, chớ họ không đào tạo những thế hệ công dân để chống lại họ và xây dựng đất nước. Giết người mà không cần luật pháp là một tội ác kinh hoàng, nhưng giáo dục những thế hệ dối trá và vô cảm là tội ác kinh hoàng nhất! Ḍng lịch sử Việt Nam, chưa có lănh đạo nào tồi tệ như lănh đạo Việt Cộng.   

Thứ nhất. Nguồn gốc tội ác. (Tóm lược bài viết của Ông Tôn Thất Thiện. Ottawa, 2004)

Đệ Tam Quốc Tế do ông Lenin thành lập năm 1919 sau khi cướp chánh quyền ở Nga. Năm 1920, đại hội quốc tế cộng sản quy định 21 điều. Trong đó, Điều 17 ghi rằng: “Các đảng hội viên chỉ là những chi bộ của Đệ Tam Quốc Tế, v́ Đệ Tam Quốc Tế không phải là một tập hợp của những chi bộ quốc gia, mà là một tổ chức quốc tế thống nhất". Và lănh đạo bởi Ủy Ban Chấp Hành Đệ Tam Quốc Tế (ECCI), Ông Lênin nói Đệ Tam Quốc Tế là "một đội quân vô sản quốc tế" mà nhiệm vụ là "thực hiện cách mạng vô sản quốc tế, thiết lập một Cộng Ḥa Sô Viết Quốc Tế". Năm 1924, ông Lênin từ trần th́ ông Stalin thay thế (1924-1952). Sau Stalin là ông Khrushev lănh đạo (1952-1962).

Ông Nguyễn Tất Thành rời Việt Nam năm 1911 sang Pháp dưới tên Văn Ba. Năm 1917, sử dụng tên   Nguyễn Ái Quốc. Năm 1920, ông là thành viên trong nhóm sáng lập đảng cộng sản Pháp, và từ đó ông là người cộng sản. Năm 1922, Nguyễn Ái Quốc sang Nga dự đại hội Quốc Tế Cộng Sản lần 4, được gặp ông Lenine, và từ đó ông là thành viên trong Ban Đông Nam Á của Quốc Tế Cộng Sản. Tháng 6/1923, ông vào học trường đại học Lao Động Cộng Sản Phương Đông, và trường này đào tạo về chủ nghĩa Marx, về tuyên truyền, và khởi nghĩa vơ trang.

Ngày 3/2/1930, ông Nguyễn Ái Quốc thành lập Đảng Cộng Sản Đông Dương tại Hong Kong. Năm 1931, Nguyễn Ái Quốc dưới tên Tống Văn Sơ, bị nhà cầm quyền Hong Kong bắt giam.

Source: <DanLamBao>. Một văn kiện quan trọng của đảng cộng sản thừa nhận rằng nhận vật Nguyễn Ái Quốc đă bị ám sát vào giữa năm 1932 tại Hồng Kông. Sự kiện này được viết rất rơ trong tập 4, văn kiện đảng toàn tập, tại bài “kỷ niệm ba năm ngày thành lập đảng cộng sản Đông Dương”: “Đảng Cộng Sản Đông Dương vừa được thống nhất vào đêm trước của cuộc băi công có tính chất khởi nghĩa của các phu đồn điền Phú Riềng, bởi ba nhóm cộng sản của Bắc Kỳ, Trung Kỳ, và Nam Kỳ, dưới sự lănh đạo của người sáng lập của nó là đồng chí h́nh 1 Nguyễn Ái Quốc đă bị ám sát vào giữa năm 1932 trong nhà tù địa ngục của Hồng Công”.

 

Tóm tắt. Đảng cộng sản Việt Nam là một Chi Bộ của Đệ Tam Quốc Tế, và phải thi hành lệnh của tổ chức này thực hiện mục tiêu “thiết lập một Cộng Ḥa Sô Viết trên toàn thế giới”. Từ khi Trung Cộng chiếm Trung Hoa lục địa năm 1949, th́ đảng cộng sản Việt Nam trở thành đàn em của Trung Cộng. Cho dù Hồ Chí Minh là Nguyễn Tất Thành hay Hồ Tập Chương (hay Hồ Quang) gốc Tàu, th́ tội ác mà lănh đạo đảng cộng sản Việt Nam -tôi gọi theo báo Pháp là Việt Cộng- gây ra cho dân tộc Việt Nam và tổ quốc Việt Nam là không thể nào chối căi.   

Thứ hai. Tội ác giai đoạn 1945-1954.

2a. Tội ác tuần lễ vàng. (trích bài của ông Trần Gia Phụng)

Ngày 7/9/1945, phát động “tuần lễ vàng” với lời lẽ của ông Hồ Chí Minh nhẹ nhàng nhưng không kém phần thống thiết, kêu gọi người dân ủng hộ Việt Minh (che giấu hai chữ cộng sản). Nói là một tuần, nhưng thật sự đă kéo dài trong nhiều tháng và được người dân hưởng ứng đóng góp, có người lột cả bông tai và nhẫn ủng hộ tại chỗ.                                     

Tóm tắt. Với “tuần lễ vàng” đă thu được 370 kí lô vàng và 20.000.000 đồng bạc, lại giúp ông Hồ Chí Minh có đủ tên tuổi và tài sản của những người mà sau đó ông ta ghép vào các thành phần đem ra đấu tố đến chết trong Cải Cách Ruộng Đất năm 1953-1956, và toàn bộ tài sản đều bị Việt Minh cộng sản tịch thu.

2b. Tội ác Cải Cách Ruộng Đất. (nguồn tin: Nguyễn Quang Duy & Wikipedia)

Ngày 31/10/1952, ông Hồ Chí Minh gởi thư cho ông Stalin: “Xin gửi Ngài chương tŕnh “Cải Cách Ruộng Đất” của đảng Lao Động Việt Nam. Chương tŕnh hành động được lập bởi chính tôi, dưới sự giúp đỡ của đồng chí Lưu Shao Shi, và đồng chí Văn Sha San. Đề nghị Ngài xem xét và cho chỉ dẫn”.

Tháng 11/1953, Quốc Hội thông qua dự luật “Cải Cách Ruộng Đất” và ban hành ngày 19/12/1953. Ông Hồ Chí Minh tuyên bố: “Chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất xóa bỏ văn hóa phong kiến”, tiêu diệt các thành phần bóc lột, phản quốc, và phản động”, để lập nền chuyên chính vô sản, và đưa nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa tiến lên chủ nghĩa xă hội, theo Bản Tuyên Ngôn đảng cộng sản mà ông Karl Marx đă  tuyên bố: “Cách mạng ruộng đất là điều kiện giải phóng dân tộc”.

Trưởng Ban Chỉ Đạo là Tổng Bí Thư Trường Chinh. Với lực lượng gồm 48.818 cán bộ sau lớp huấn luyện, thi hành tại 3.341 xă thuộc 15 tỉnh miền Bắc và miền Trung, với mục đích tiêu diệt 5% thuộc bốn thành phần “trí, phú, địa, hào” tại mỗi xă. Nếu không đủ 5%, phải đôn thành phần dưới lên cho đủ.          

Theo bộ “Lịch Sử Kinh Tế Việt Cộng 1945-2000” do Viện Kinh Tế Việt Cộng ấn hành tại Hà Nội năm 2004, th́ số nạn nhân bị đấu tố là 172.008 người, trong số đó có đến 123.266 người bị oan. Đă tịch thu 148.565 ngôi nhà, và 810.000 mẫu ruộng. Năm 1957, chia số ruộng này cho 2.000.000 gia đ́nh nông dân, nhưng năm 1958 cưỡng bách nông dân đưa đất ruộng vào hợp tác xă.  Rốt cuộc, nông dân vẫn trắng tay.  

Thứ ba. Tội ác giai đoạn 1954-1975.

3a. Tội ác vụ án Nhân Văn Giai Phẩm (nguồn tin: Phong trào NVGP trong Wikipedia)

Theo lệnh Trung Cộng, lănh đạo Việt Cộng tung ra phong trào “Trăm Hoa Đua Nỡ” tự do ngôn luận, lừa những văn nghệ sĩ có tư tưởng chống cộng sản độc tài xuất hiện trên sách báo, để gắn cho họ cái “tội gián điệp”. Kết thúc của phong trào là tất cả văn nghệ sĩ của tạp chí Nhân Văn chuyên về văn hoá xă hội, và tạp chí Giai Phẩm về văn học bị trừng phạt.

Đó là 42 văn nghệ sĩ nổi tiếng miền Bắc như: Đào Duy Anh, Nguyễn Bính, Hoàng Cầm, Thụy An, Trần Dần, Phan Khôi, Hữu Loan, Phùng Quán, Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Văn Tư, ..v...v... bị trừng phạt. Nặng nhất là: Nguyễn Hữu Đang, 15 năm giam. Lưu Thị Yến tức nữ sĩ Thụy An, 15 năm giam. Trần Thiếu Bảo tức Minh Đức, 10 năm giam. Phan Tại, 6 năm giam. Và Lê Nguyên Chí, 5 năm giam.

3b. Tội ác công nhận Biển Đông là của Trung Cộng.  

 Năm 1958. Kỳ họp thứ 100 của Ban Thường Trực Quốc Hội Trung Cộng, đă  thông qua Bản Tuyên Bố và ban hành ngày 4/9/1958: “Lănh hải nước Cộng Ḥa Nhân Dân Trung Hoa là 12 hải lư. Điều lệ này áp dụng cho toàn lănh thổ trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, gồm:  Đài Loan và các đảo phụ cận + Quần đảo Penghu + Quần đảo Đông Sa + Quần đảo Tây Sa tức Hoàng Sa + Quần đảo Trung Sa + Quần đảo Nam Sa tức Trường Sa + và các đảo khác thuộc Trung Hoa .... “  

Ngày 14/9/1958, Thủ Tướng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa là Phạm Văn Đồng, gởi Công Hàm cho chánh phủ Cộng Ḥa Nhân Dân Trung Hoa:

“Thưa đồng chí Tổng Lư,

Chúng tôi xin trân trọng báo tin để đồng chí Tổng Lư rơ, Chính phủ nước Việt Nam n Chủ Cộng a ghi nhận và “tán thành bản tuyên bố ngày 4/9/1958 của chính phủ nước Cộng Ḥa Nhân Dân Trung Hoa, quyết định về hải phận của Trung Hoa. Chính phủ nước Việt Nam n Chủ Cộng a tôn trọng quyết “định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà Nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lư “của Trung Hoa trong mọi quan hệ với nước Cộng Ḥa Nhân Dân Trung Hoa trên mặt biển”.

“Chúng tôi xin kính gửi đồng chí Tổng Lư lời chào rất trân trọng.

Rất có thể v́ Công Hàm này mà từ năm 2014 đến nay -2020- tàu Hải Giám của Trung Cộng rượt đuổi ủi ch́m tàu cá, và bắt ngư dân Việt Nam nộp tiền chuộc mới thả, v́ họ nói rằng Biển Đông là của họ mà chánh phủ Việt Nam đă công nhận từ năm 1958. Cũng v́ vậy mà lănh đạo Việt Cộng không có bất cứ hành động nào để bảo vệ biển đảo, bảo vệ ngư dân, ngoài lời phản đối nhẹ nhàng từ Bộ Ngoại Giao.

3c. Tội ác chuẩn bị chiến tranh xâm lăng Việt Nam Cộng Ḥa. (nguồn tin: Ngô Đ́nh Châu và Wikipedia)

Theo Hiệp Định Genève ngày 20/7/1954, lực lượng quân sự của mỗi bên phải rút khỏi lănh thổ của phía bên kia. Quân đội Việt Nam Cộng Ḥa  cùng với quân đội Liên Hiệp Pháp, rút toàn bộ xuống dưới vĩ tuyến 17, cùng lúc vận chuyển gần 1.000.000 đồng bào của Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa -cộng sản độc tài- di tản vào nước Việt Nam Cộng Ḥa -dân chủ tự do- định cư sinh sống, dưới sự giám sát của Ủy Hội Quốc Tế Kiểm Soát Đ́nh Chiến. Ủy Hội này gồm đại diện của Ấn Độ, Ba Lan, và Canada, với 149 nhân viên quân sự lẫn dân sự. Đại diện của Canada là ông Sherwood Left, có bài viết như sau:

“Khi tập trung quân đội Việt Minh cộng sản và các loại cán bộ dưới vĩ tuyến 17 chuyển về nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa (trên vĩ tuyến 17), ông Hồ Chí Minh ra lệnh chỉ rút quân chánh qui lên phía bắc vĩ tuyến 17, c̣n lực lượng vũ trang và cán bộ chính trị khoảng 8.000 người được “bố trí ở lại” (trên lănh thổ Việt Nam Cộng Ḥa). Một số cán bộ và chiến sĩ lực lượng vũ trang dày dạn kinh nghiệm được chọn lọc để thâm nhập vào tổ chức quân sự và dân sự của địch (Việt Nam Cộng Ḥa), phải nắm lực lượng vũ trang giáo phái để sẳn sàng cho chiến tranh sau đó. Tất cả vũ khí phải chôn giấu để chuẩn bị cho cuộc chiến kế tiếp. Trung ương Đảng đă cử nhiều cán bộ có kinh nghiệm, am hiểu chiến trường về miền Nam, chuẩn bị lănh đạo phong trào hoặc hoạt động trong hàng ngũ đối phương”.

Vậy là, ngay khi thi hành Hiệp Định Đ́nh Chiến, ông Hồ Chí Minh đă chuẩn bị cho cuộc chiến xâm lăng Việt Nam Cộng Ḥa.

3d. Tội ác thực hiện chiến tranh xâm lăng Việt Nam Cộng Ḥa.

Ngày 20/12/1960, ông Hồ Chí Minh tổ chức Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam tại căn cứ Dương Minh Châu, trong cánh rừng phía bắc của tỉnh Tây Ninh sát biên giới với Cam Bốt. Nhóm lănh đạo gồm: Vơ Chí Công, Phùng Văn Cung, và Huỳnh Tấn Phát. Năm 1961, có thêm Nguyễn Văn Linh, Ung Ngọc Ky, Lê Thanh, và Nguyễn Hữu Thọ.

Nhiệm vụ của tổ chức là đẩy mạnh đấu tranh chống Mỹ-Diệm. Bên cạnh Mặt Trận là Trung Ương Cục Miền Nam -c̣n gọi là Cục R- đại diện cho đảng cộng sản trá h́nh dưới tên gọi đảng Lao Động Việt Nam.  

Nửa đêm 28/1/1960, quân cộng sản tấn công vào Trung Đoàn 32 thuộc Sư Đoàn 21 Bộ Binh tại Trăng Sụp, 6 cây số phía bắc tỉnh lỵ Tây Ninh. Lúc ấy, tôi là Trung Úy, Trưởng Ban Hành Quân/Pḥng 3/Sự Đoàn 21 Bộ Binh, đồn trú tại Bến Kéo tỉnh Tây Ninh. Trời sáng hẳn th́ chúng rút về biên giới Việt Nam - Cam Bốt. Cuộc hành quân truy kích đến sát biên giới, Sư Đoàn 21 Bộ Binh thu hồi lại một xe vũ khí, trong số 2 xe bị cộng sản chiếm, đồng thời thu được một số tài liệu. Trong số đó có tài liệu về chiến dịch Đồng Khởi, mà cuộc tấn công này là trận mở màn của chiến dịch Đồng Khởi, chuyển từ hoạt động kinh tài sang chiến tranh quân sự. 

Từ đó, chiến tranh xảy ra khắp nơi trên lănh thổ Việt Nam Cộng Ḥa, với những trận đánh gia tăng dần lên, từ cấp Trung Đội à Đại Đội à Tiểu Đoàn à Trung Đoàn à Đại Đoàn à Sư Đoàn từ giữa những năm 1960. V́ vậy mà cuối năm 1965, quân đồng minh Hoa Kỳ đổ bộ vào Việt Nam với mục đích tiếp tay ngăn chận quân cộng sản trong chiến lược Domino. Lần lượt được tăng cường thêm bởi quân đội Thái Lan, Đại Hàn, Úc Đại Lợi, và Tân Tây Lan đến Việt Nam.

3e. Tội ác vụ thảm sát Mậu Thân (nguồn tin: Wikipedia và bài viết của nhân chứng). 

Từ tối 29/1/1968 -tức 30 Tết Nguyên Đán Mậu Thân- chen lẫn trong tiếng pháo mừng Xuân là tiếng súng của quân cộng sản tấn công thủ đô Sài G̣n, và 28 trong số 44 tỉnh lỵ. Quân lực Việt Nam Cộng Ḥa phản công mạnh mẽ và chiến thắng trên các chiến trường. Riêng chiến trường Huế bị chúng chiếm tối 31/1/1968, ngay sau đó quân đội Việt Nam và quân đội Hoa Kỳ phản công dữ dội trong suốt 26 ngày đêm, trong khi các chiến trường khác đă chấm dứt trước đó.

Theo giáo sư Nguyễn Lư Tưởng,  ông có mặt tại Huế trong 26 ngày chiến tranh trên đường phố. Sau khi đẩy quân cộng sản ra khỏi Huế th́ cuộc kiểm kê thực hiện nhanh chóng, với số gia đ́nh có người mất tích lên đến 4.000 gia đ́nh. Một kế hoạch t́m người mất tích được thực hiện trên vùng đất rộng lớn, kéo dài đến tận năm 1970 mới chấm dứt. Số mồ chôn tập thể t́m thấy tại 22 địa điểm, với số xác đếm được là 2.810 xác người gồm nam giới, nữ giới, thiếu niên, và trẻ con, trong số đó có nhiều thi thể trong tư thế bị trói. Chánh phủ công bố danh sách 4.062 nạn nhân được xác định là bị bắt cóc hoặc bị giết chết. Như vậy, c̣n gần 2.000 người mất tích.

Thứ tư. Tội ác giai đoạn 1975-2020.

4a. Tội ác bội ước Hiệp Định Paris và tiếp tục chiến tranh.

Căn cứ Tống Lê Chân nơi giáp ranh hai tỉnh Tây Ninh - B́nh Dương do Tiểu Đoàn 92 Biệt Động Quân trấn giữ, bị quân cộng sản bao vây từ ngày 10/05/1972 và liên tục tấn công, nhưng vẫn đứng vững. Ngay sau khi Hiệp Định có hiệu lực -27/3/1973- quân cộng sản vẫn tiếp tục tấn công căn cứ này cũng như nhiều căn cứ khác. Sau 510 ngày pḥng thủ, Tiểu Đoàn được lệnh rút bỏ từ ngày 11/04/1974.

Chiến tranh vẫn tiếp tục với những trận đánh cấp Sư Đoàn từ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa chuyển vào chiến truờng. Trong khi nội bộ Hoa Kỳ tranh chấp, dẫn đến quyết định không cung cấp bom đạn cho Việt Nam Cộng Ḥa, nên nhóm lănh đạo Việt Cộng thừa cơ hội nhuộm đỏ toàn cơi Việt Nam từ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trên thế giới, quân của quốc gia này đánh chiếm quốc gia kia là xâm lăng.

4b. Tội ác quẵng thương phế binh Việt Nam Cộng Ḥa ra đường.

Ngay trước, trong, và sau ngày 30/4/1975, hằng chục ngàn thương phế binh Việt Nam Cộng Ḥa đang điều trị trong Tổng Y Viện và cả hệ thống Quân Y Viện, lănh đạo Việt Cộng với hành động vô cùng tàn nhẫn khi ra lệnh quẵng tất cả anh em thương phế binh chúng tôi ra ngoài đường. Đây là lá thư viết vào cuối tháng 11/2013 của thương binh Phạm Trinh Viên đang điều trị tại Tổng Y Viện Cộng Ḥa lúc ấy, gởi cho người bạn tên Cường, như lời than của Người Thương Binh thua trận. Xin trích một đoạn: 

“... Sáng ngày 1/5/1975, từ trên lầu 3 khu tổng quát, tao đă chứng kiến bọn Việt Cộng chạy vào cổng Tổng Y Viện bằng 2 xe Jeep, rồi bắt Chỉ Huy Trưởng Tổng Y Viện Cộng Ḥa chở đi mất tiêu. Qua lời phát thanh bằng loa, họ ra lệnh tất cả các thương bệnh binh Việt Nam Cộng Ḥa phải rời khỏi bệnh viện trong ngày hôm nay  Thế là một quang cảnh hoảng loạn đă xảy ra… Các thương bệnh binh nào c̣n đi được hoặc may mắn c̣n chút sức tàn, dắt díu các thương binh bạn khập khiễng rời khỏi nơi điều trị… C̣n lại, là thương bệnh binh bị thương nặng, cảnh các bạn này rời đi mới chính là cảnh thê thảm nhất mà tao đă nh́n thấy trong suốt cuộc chiến chống cộng sản. Các bạn ḅ lê ḅ lết dưới đất, bông băng dính đầy máu mủ, quét trên mặt đất, dính đầy bùn đất, vết thương lở lói, máu mủ vẫn c̣n rỉ ra ngoài, nhưng tất cả đều cố gắng trong sự tuyệt vọng, cố ḅ lết từng tấc đất ra cổng Tổng Y Viện Cộng Ḥa… Đến đây, tao thật không dám nghĩ đến cuộc sống của các bạn ấy ra sao, khi sống dưới một chế độ đầy thù hận...!”

4c. Tội ác đày đọa hằng triệu người trong trại tập trung (nguồn tin: Wikipedia).

Tháng 6/1975, lănh đạo Việt Cộng ra thông cáo bắt buộc sĩ quan quân đội và viên chức Việt Nam Cộng Ḥa đi học tập cải tạo. Vào khoảng 1.000.000 người tŕnh diện. Lính và Hạ sĩ quan “học tập 3 ngày” tại địa phương, Sĩ quan và Tướng lănh mang theo tiền bạc để ăn trong 30 ngày. Riêng tại Sài G̣n và vùng ngoại ô, số Sĩ quan + Tướng lănh + Viên chức tŕnh diện là 443.360 người. Sau một năm giam giữ trong Nam, đại đa số bị chuyển ra các trại tập trung vùng tây bắc và tây nam Hà Nội. Từ năm thứ 3, lác đác có những đợt tha lẻ tẻ về nhà. Măi đến năm thứ 13 mới có những đợt ra trại đông đảo và sang Hoa Kỳ tị nạn theo chương tŕnh H.O. do Hoa Kỳ can thiệp. Và hơn 100 Tướng Lănh và Sĩ Quan các cấp cuối cùng ra trại vào năm thứ 17 (1992). Trong suốt thời gian giam giữ, tất cả những biện pháp khắc nghiệt họ đều áp dụng với chúng tôi, như thể theo thời gian chúng tôi sẽ chết dần mà họ không cần đến dao đâm hay súng bắn.     

Lănh đạo Việt Cộng lừa chúng tôi về thời gian gọi là “học tập cải tạo” bằng cách bảo mang theo tiền ăn trong 30 ngày, nhưng thật sự là cứ sau mỗi ba năm họ kư gia hạn giam giữ chúng tôi thêm ba năm nữa, mà không hề có cơ quan pháp luật nào tuyên án.

4d. Tội ác về tiêu hủy văn hóa phẩm truyền thống (nguồn tin: Wikipedia).

Ngày 20/8/1975, Bộ Thông Tin Văn Hóa ra thông tri 218/CT75, ra lệnh cấm lưu hành các loại sách phản động. Tháng 9/1975, họ qui định danh mục sách bị cấm lưu hành, buộc các nhà bán sách báo và các nhà xuất bản thời chế độ cũ phải đem đốt tất cả. Các văn nghệ sĩ Miền Nam cũng bị bắt. Tính đến năm 1980, đă có 200 nhà văn, nhà thơ, nhà soạn nhạc, trước năm 1975 đă bị đẩy vào các trại tập trung cải tạo.

Tháng 5/1977, Việt Cộng Sài G̣n ra thông tri 1230/STTVH/XB, bắt dân chúng phải tiêu hủy hoặc mang nộp toàn bộ các ấn phẩm văn hóa thời Việt Nam Cộng Ḥa, trong khi Công An mở chiến dịch càn quét truy lùng sách báo cũ, chặn bắt người mua bán, thậm chí họ c̣n được lệnh vào nhà dân lục soát tịch thu bất cứ lúc nào họ muốn.

4e. Tội ác đổi tiền và cướp tiền (nguồn tin: Wikipedia).

Ngày 22/9/1975, tiền giấy Việt Nam Cộng Ḥa đang lưu hành với mệnh giá từ 50 đồng trở lên bị cấm lưu hành, và đổi sang tiền mới. Thời gian đổi tiền mới, từ 11 giờ sáng đến cuối 10 giờ tối ngày 22/9/1975, chỉ có 12 tiếng đồng hồ. Căn bản:  Mỗi gia đ́nh, cứ 100.000 đồng Việt Nam Cộng Ḥa đổi được 200 đồng tiền mới. Nếu là tiểu thương, cứ 200.000 đồng tiền cũ đổi được 400 đồng tiền mới.  Và nếu hảng xưỡng, cứ 500.000 đồng tiền cũ, đổi được 1.000 đồng tiền mới.. 

Trong số tiền đem đến đổi tiền mới theo căn bản nói trên, nếu số tiền c̣n lại tối đa là 100.000 đồng tiền cũ của mỗi gia đ́nh, và tối đa là 1.000.000 đồng tiền cũ đối với mỗi hảng xưỡng, bắt buộc kư thác vào ngân hàng. Nhưng sau khi nhận tiền kư gởi số tiền c̣n lại th́ ngân hàng đóng cửa. Đầu năm 1976, ngân hàng mở cửa lại, nhưng mỗi tháng gia đ́nh chỉ được rút tối đa là 30 đồng tiền mới, nhưng phải làm đơn gởi cho nhà cầm quyền địa phương và chờ cứu xét. Nhưng, đến cuối năm 1976, gia đ́nh cũng như hảng xưỡng, dù c̣n bao nhiêu tiền trong ngân hàng đều vuột khỏi nắm tay, v́ tất cả thuộc tài sản của lănh đạo Việt Cộng.

 4f. Tội ác tịch thu tài sản của dân (Nguồn tin: Wikipedia).

Ngày 4/9/1977, Quyết Định số 111/CP do Thủ Tướng Việt Cộng Phạm Hùng kư. Ngày 16/2/1976, Đỗ Mười là Trưởng Ban Cải Tạo trung ương, trực tiếp chỉ huy chiến dịch dánh tư sản mại bản trong cả 3 đợt. Đợt 1. Tịch thu nhà cửa đất đai tài sản của người Việt Nam Cộng Ḥa cũ từ ngày 11/9/1975 đồng loạt thực hiện tại 17 tỉnh từ Quảng Trị trở xuống đến Cà Mau, và thành phố Sài G̣n. Đợt 2, năm 1976-1979, tịch thu toàn bộ tài sản của người Việt gốc Hoa, và bắt buộc những người bị cướp hết tài sản, phải đến sống tại các nơi mà Việt Cộng gọi là khu kinh tế mới. Và đợt 3 năm 1979-1984, tịch thu toàn bộ tài sản của các tư thuơng, tiểu tư sản, các thành phần sản xuất nhỏ, cơ sở kỹ nghệ nhẹ, và các công ty giao thông đường bộ, đường thủy.

Trong chiến dịch này, số lượng người Sài G̣n sau khi bị cướp toàn bộ tài sản, c̣n bị cưỡng bức đi khu kinh tế mới vào khoảng 600.000 người, tạo ra một sự hoảng sợ hoang man chưa từng có trong ḍng sử Việt. Tổng kết trên toàn lănh thổ Việt Nam Cộng Ḥa cũ, vào khoảng 950.000 người bị đẩy đến các khu kinh tế mới. Sức mạnh kinh tế Sài G̣n tự nhiên bị phá hoại đến kiệt quệ hoàn toàn. Hơn 14.000 cơ sở tiệu thủ công nghiệp bị lănh đạo Việt Cộng cướp, cùng lúc khoảng 270.000 công nhân vừa mất việc vừa trắng tay cũng bị đẩy đến các khu kinh tế.

4g. Tội ác chiếm toàn bộ đất đai toàn quốc (nguồn tin: Wikipedia và báo cáo của Bộ Công An). 

Tháng 5/1978. Chỉ thị 43 của Bộ Chính Trị, đt đai trên toàn lănh thổ Việt Nam trở thành tài sản của lănh đạo Việt Cộng. Vậy là, đang làm chủ đất, ngủ đêm sáng ngày phải làm đơn xin sử dụng đất nhà ở hay đất làm vườn làm ruộng. Rồi phải chờ nhà cầm quyền cứu xét, c̣n cho phép sử dụng hay không là tùy thuộc quyền lợi của họ, hoặc những lúc họ vui hay buồn. Sau khi cướp tài sản của 18.000.000 dân Việt Nam Cộng Ḥa cũ, lănh đạo Việt Cộng cướp cả một phần đất trên mặt địa cầu.

Điều 4 Hiến Pháp ghi rằng: “Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lănh đạo nhà nước và xă hội....”

Đại biểu của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, mà cướp toàn bộ đất đai của người dân, đă dẫn đến t́nh trạng người dân không có nhà ở, không có đất trồng trọt, và họ trở thành Dân Oan. Theo Viện Kiểm Sát Nhân Dân, trong những năm 2000-2002, mỗi năm nhận từ 5.000 đến 7.000 đơn khiếu nại đất đai. Nhưng năm 2003-2004, mỗi năm Viện này nhận hơn 120.000 đơn của dân bị oan ức về đất đai.

4h. Tội ác đă đẩy người dân phải vượt biên vượt biển 1976-1995.

Với những tội ác -gồm cả tội ác giáo dục- từ sau khi lănh đạo Việt Cộng nhuộm đỏ toàn cơi Việt Nam, đă biến xă hội Việt Nam dần dần trở thành một xă hội dối trá, đến mức chỉ c̣n “dối trá” là sự thật trong xă hội, đă quá đủ để người Việt Nam Cộng Ḥa cũ -và ngay cả công dân Việt Cộng- khẳng định là không thể sống dưới chế độ cộng sản độc tài. Vậy là, mọi người t́m mọi phương cách trốn khỏi quê hương để t́m đất sống tại các quốc gia tự do.          

H́nh ảnh và tin tức tràn lan trên báo chí ngoại quốc, giùp cho thế giới nh́n thấy t́nh cảnh hằng triệu người Việt Nam phải xuyên rừng rậm vượt biên giới bỏ xác giữa rừng sâu, phải vượt biển trên những chiếc tàu thuyền bé bỏng, đă để lại những ḍng sông đẫm máu và xác người nhấp nhô trên biển cả mênh mông, đến mức thế giới phải ngưỡng mộ trước sự can đảm tột cùng của người Việt Nam vượt lên sự chết để t́m sự sống dân chủ tự do, đồng thời góp vào hồ sơ tội ác để cảnh tỉnh nhân loại về chủ nghĩa cộng sản.

Theo tài liệu của Liên Hiệp Quốc công bố hồi tháng 6/2000, th́ từ năm 1975 đến năm 1995, đă có 839.200 người vượt biên vượt biển đến tị nạn chính trị tại 91 quốc gia tự do, và Liên Hiệp Quốc ước lượng khoảng 400.000 đến 500.000 người đă chết trên biển và trong rừng, trên đường chạy trốn cộng sản! Lại cuộc bỏ phiếu bằng chân lần 2 “bầu chọn” Dân Chủ Tự Do. 

Xin nhắc lại là trong 300 ngày từ sau Hiệp Định Đ́nh Chiến 20/7/1954 có hiệu lực, đă có 971.533 người. Đó là cuộc bỏ phiếu bằng chân lần 1 “bầu chọn” Dân Chủ Tự Do.

4i. Tội ác kư biên bản tại hội nghị Thành Đô sáp nhập Việt Nam vào Trung Cộng.   

Năm 2011, tổ chức Wikileaks đă công bố hằng ngàn tài liệu loại tối mật của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ mà tổ chức Wikileaks có được, trong đó có “biên bản” cuộc họp giữa Nguyễn Văn Linh Tổng Bí Thư đảng cộng sản Việt Nam, và Đỗ Mười Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng, đại diện Việt Nam, với Giang Trạch Dân Tổng Bí Thư, và Lư Bằng Thủ Tướng, đại diện Trung Cộng ngày 3 & 4 tháng 9 năm 1990 tại thành phố Thành Đô của Trung Hoa.  Wikileaks khẳng định, tin tức dưới đây nằm trong số 3.100 bức điện đánh đi từ cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ tại Hà Nội và Sài G̣n gửi về chính phủ Hoa Kỳ. Tài liệu này có đoạn ghi rơ:

“.... V́ sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa cộng sản, đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam đề nghị phía Trung Hoa giải quyết các mối bất đồng giữa hai nước. Phía Việt Nam xin làm hết ḿnh để vun đắp t́nh hữu nghị lâu đời vốn có giữa hai đảng và nhân dân hai nước do Chủ Tịch Mao Trạch Đông và Chủ Tịch Hồ Chí Minh dày công xây đắp trong quá khứ, và Việt nam bảy tỏ mong muốn đồng ư sẵn sàng chấp nhận và đề nghị phía Trung Hoa để Việt Nam được hưởng quy chế “khu tự trị” trực thuộc chính quyền trung ương tại Bắc Kinh như Trung Hoa đă từng   dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây…. Phía Trung Hoa đă đồng ư và chấp nhận đề nghị nói trên, cho thời hạn phía Việt Nam trong 30 năm (1990-2020) để đảng cộng sản Việt Nam giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đ́nh các dân tộc Trung Hoa”.

(Trong h́nh. Hàng trước, từ trái sang phải: Vị trí số 1 tận cùng bên trái là ông Hoàng Bích Sơn. Vị trí số 3 là ông Phạm Văn Đồng. Số 4 ông Nguyễn Văn Linh. Số 5 ông Giang Trạch Dân. Số 6  ông Lư Bằng. Số 7 ông Đỗ Mười. Và vị trí số 9 tận cùng bên phải là ông Hồng Hà).

4j. Tội ác trong Ủy Hội Sông MeKong. 

   Năm 1995, trong hội nghị trên lănh thổ Trung Cộng để thành lập Ủy Hội Sông MéKong, các nước tham dự đă thỏa thuận không phản ứng khi có bất cứ quốc gia nào khai thác ḍng sông MéKong. Thứ Trưởng Ngoại Giao Việt Cộng là Nguyễn Mạnh Cầm, một trong bốn quốc gia hội viên trong hội nghị, mà không một lời tranh đấu cho quyền phản kháng của một quốc gia hạ nguồn, v́ bất cứ một đập nào trên thuợng nguồn cũng ảnh hưởng đến sự sống của người dân hạ nguồn.

Trung Cộng không tham gia Ủy Hội Sông Mekong, nhưng đứng ra tổ chức hội nghị. Điều đó cho phép chúng ta nhận định là Trung Cộng đă ép buộc các đại diện thành viên trong Ủy Hội không có quyền phản kháng khi quốc gia thượnng nguồn khai thác. V́ vậy mà từ năm 2001, Trung Cộng bắt đầu xây dựng một hệ thống đập thủy điện trên phần thượng lưu sông Mê Kông, ngăn chận nguồn nước trên thượng nguồn nên nước mặn xâm nhập vào lănh thổ Việt Nam, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của 20.000 người dân vùng đồng bằng Cửu Long.  

4k. Tội ác làm mất đất biên giới.

Ngày 30/12/1999 tại Bắc Kinh, lănh đạo Việt Cộng với lănh đạo Trung Cộng đă kư Hiệp Ước biên giới trên bộ, và ông Nông Đức Mạnh với tư cách Chủ Tịch Quốc Hội đă phê chuẩn ngày 9/6/2000. Theo đó, biên giới Việt Nam mất 789 cây số vuông vào tay Trung Cộng, bao gồm Ải Nam Quan và 3/4 thác Bản Giốc. 

4l. Tội ác làm mất biển trong vịnh Bắc Việt.

Ngày 25/12/2000, Chủ Tịch nhà nước Trần Đức Lương sang Trung Cộng với danh nghĩa thăm viếng thiện chí, nhưng thật sự là kư Hiệp Ước bán biên giới trên vịnh Bắc Việt với lănh đạo Trung Cộng tại Bắc Kinh. Việt Nam bị mất 11.362 cây số vuông trên Vịnh Bắc Việt”.

4m. Tội ác chấp nhận thi hành lệnh của Trung Cộng.

Tháng 11/2000, khi ông Nông Đức Mạnh, Tổng Bí Thư mới của Việt Cộng sang thăm Trung Cộng, ông Giang Trạch Dân lập lại 16 chữ vàng là phương châm quan trọng chỉ đạo sự phát triển quan hệ hai nước”, và ông Mạnh vui vẽ chấp nhận. Ngày 19/7/2005, khi hội kiến với ông Ôn Gia Bảo, Thủ Tướng Quốc Vụ Viện Trung Cộng, Chủ Tịch nước Việt Nam Trần Đức Lương khẳng định rằng: “Nhà nước và nhân dân Việt Nam, rất coi trọng mối quan hệ truyền thống với Trung Quốc và sẽ làm hết sức ḿnh để thực hiện phương châm 16 chữ và quan hệ 4 tốt”. (hết trích) Vậy là, lănh đạo Trung Cộng giăng ra cái bẫy, và lănh đạo Việt Cộng vui vẽ chui vào đó để được Trung Cộng gọi là đúng hướng. Và mỗi khi họ thấy sai hướng, th́ họ vội vàng bay sang Hà Nội dạy cho Việt Cộng bài học đúng hướng. 

4n. Tội ác cho Trung Cộng chiếm giữ nơi eo thắt miền Trung Việt Nam.

Năm 2006, Thủ Tướng Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng,  cấp phép cho công ty Formosa khai thác khu kỹ nghệ Vũng Áng, tỉnh Hà Tỉnh. Thành lập tháng 4/2006 trên diện tích 22.781 mẫu tây thuộc tỉnh Hà Tỉnh. Toàn bộ dự án có 30.400 lao động, ytong đó có 10.000 công nhân Trung Cộng (bà Nguyễn Thị Hải Vân Bộ Lao Động & Thương Binh Xă Hội tŕnh bày). Sau đó, Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải -nguời Việt gốc Tàu- đă ưu đăi cho phép họ  xây nhà để bán cho 15.000 công nhân X 4 mỗi gia đ́nh, cộng chung lên đến 60.000 người. Họ cũng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâu dài, lại được miễn giấy tờ nhập cảnh mà chỉ cần giấy chứng nhận của tỉnh Hà Tỉnh là đủ.

Khu kinh tế Vũng Áng, là một trong những vị trí chiến lược về mặt  quân sự, v́ lănh thổ Việt Nam với dạng h́nh cong chữ S theo chiều bắc nam khoảng 1.500 cây số tính theo đường chim bay, hai đầu ph́nh ra và eo thắt ở giữa. Bề ngang lănh thổ theo chiều Đông Tây: Nơi rộng nhất của Miền Bắc khoảng 600 cây số, từ A-pa-chài đến Móng Cái. Miền Nam rộng nhất khoảng 370 cây số từ Hàm Tân đến Hà Tiên. Nơi eo thắt ở Miền Trung là Đồng Hới, từ bờ biển vào đến biên giới Việt-Lào chỉ có 37 cây số.

Ngày 6/4/2916, vùng biển khu kinh tế Vũng Áng cá chết trôi dạt vào bờ trắng xóa dọc băi biển Hà Tĩnh, rồi băi biển Quảng B́nh ngày 10/4/2016, đến băi biển Quảng Trị và Thừa Thiên ngày 19/4/2016, do khu kỹ nghệ này xă chất thăi hóa học ra biển. Chỉ trong ngày đầu tiên, chuyên gia ước tính khoảng 30 tấn cá chết dạt vào bờ. Thảm họa này đẩy ngư dân trong vùng vào t́nh cảnh thất nghiệp dài lâu. 

4p. Tội ác cho Trung Cộng chiếm giữ nóc nhà Tây Nguyên.

Tháng 11/2007, Thủ Tướng Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng kư Quyết Định số 167/2007, về thăm ḍ khai thác quặng Bauxite trên Cao Nguyên Miền Trung trong thời gian từ năm 2007 đến năm 2015, xét đến năm 2025, và giao cho Tập Đoàn Than & Khoáng Sản quốc doanh Việt Nam thực hiện. Tập đoàn này dành một hợp đồng cho Công ty Chalieco của Trung Cộng khai thác.

4q. Tội ác cho Trung Cộng trúng thầu đến 90% các dự án.

Đài BBC online ngày 26/8/2010 có bản tin: “Bộ Công Thương đưa ra con số vào tháng 7/2009, theo đó đă có 30 doanh nghiệp Trung Cộng trúng thầu EPC hoặc trực tiếp đầu tư trong 41 dự án ở Việt Nam. Tất cả 41 dự án này là kinh tế trọng điểm, liên quan mật thiết tới tài nguyên quốc gia và an ninh quốc pḥng”.

4r. Tội ác về hệ thống nhiệt điện than.

Năm 2011, thành lập hệ thống nhiệt điện than dưới tên gọi “Quy Hoạch Điện VII”. Khi thành lập th́ có 19 nhà máy hoạt động, dự trù đến năm 2020 có 48 nhà máy, và năm 2030 có 80 nhà máy. Năm 2016, điều chỉnh lại c̣n 62 nhà máy răi rác từ Quảng Ninh trên cực bắc xuống đến Cà Mau cực nam. Ước tính từ năm 2020, mỗi năm nhập cảng từ Trung Cộng khoảng  46.000.000 tấn than dơ giá rẻ. Mà than dơ th́ từ năm 2015, mỗi năm các nhà máy thăi lên bầu trời khoảng 10.000.000 tấn tro xỉ, và đây là thảm họa chính gây bệnh ung thư. Ngày 2/9/2009, Tiến sĩ Nguyễn Đại B́nh cho biết: "Căn cứ theo tài liệu nghiên cứu về ung thư tại Việt Nam, th́ trung b́nh mỗi ngày có 250 người chết v́ bệnh ung thư. (trích trong Phylamin.vn).      

4s. Tội ác về giáo dục 1975-2018.

 “Giáo dục nền tảng trang bị con người về nhân cách và kiến thức”. Nhân cách, cần kiến thức hậu thuẫn những lư lẽ để tránh bị lợi dụng vào mục đích không tử tế. Kiến thức, cần nhân cách trợ giúp biến kiến thức trở thành những dự án những công tŕnh hữu ích trong cuộc sống, đồng thời tạo môi trường cho con người gần gủi nhau hơn, bởi ngày nay mọi sinh hoạt đều tương quan tác động lẫn nhau, ngay cả sinh hoạt từ thiện cũng vậy.

“Giáo dục xă hội chủ nghĩa Việt Nam”. Nó là thứ vũ khí đục khoét dần trái tim người Việt Nam đến mức loại trừ ḷng nhân ái, và thay vào đó bằng sự vô cảm. Nó đục khoét dần khối óc người Việt Nam đến mức loại trừ ư tưởng phục vụ người dân, để tuân phục lănh đạ Việt Cộng. Nó đục khoét dần tâm hồn người Việt Nam, đề biến thành dối trá và vô cảm của Việt Cộng, cộng thêm ḷng tham vô tận.

Cũng từ thứ vũ khí giáo dục đó  đối với lănh đạo Việt Cộng các cấp, nó thay trái tim Việt Nam nhân ái bằng trái tim Việt Cộng không hề rung động v́ gắn chặt vào tư tưởng Mác-Lê, thay khối óc Việt Nam bằng khối óc Việt Cộng với bản chất dối trá của chủ nghĩa Mác-Lê, và thay tâm hồn Việt Nam bằng tâm hồn Việt Cộng chỉ rung động với quyền lực và quyền lợi cá nhân của họ”. 

Sau 10 năm trong các khu rừng Việt Nam, 20 năm trên lănh thổ Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa, và 45 năm trên toàn cơi Việt Nam, giáo dục Việt Cộng đă nhận ch́m người dân trong một xă hội vô cảm, một xă hội dối trá mà nền giáo dục Việt Cộng là dối trá hơn tất cả.

Tác giả Stéphane Courtois, trong quyển “Livre Noir du Communisme” (Sách đen về chủ nghĩa cộng sản), có đoạn: “... Vượt trên mức độ tội ác cá nhân, các chế độ cộng sản củng cố quyền hành bằng cách nâng việc tàn sát quần chúng lên hàng chính sách cai trị.... Sau đó, sự đàn áp thường ngày,sự kiểm duyệt mọi trao đổi tin tức, kiểm soát xuất nhập biên giới, trục xuất người ly khai... những kư ức về khủng bố tiếp tục đặt người dân trong t́nh trạng sợ hăi. Các quốc gia cộng sản đều trong qui luật này”. 

Kết luận.

Chỉ với một góc “tội ác từ giáo dục xă hội chủ nghĩa” mà Các Anh vừa đọc xong, Các Anh thử h́nh dung:  “Nếu ngày mai này, chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam sụp đổ hoàn toàn, nhóm lănh đạo lâm thời xây dựng dân chủ tự do, sẽ cần thời gian 2 năm, 3 năm, thậm chí là 5 năm là ổn định sinh hoạt xă hội, nhưng phải 30 năm, 40 năm, thậm chí là phải 50 năm (= 2 thế hệ), mới khôi phục được nếp sống văn hóa nhân bản và khoa học, trên nền tảng truyền thống Việt Nam. V́ vậy mà tôi cho rằng, giáo dục xă hội chủ nghĩa do các nhóm lănh đạo Việt Cộng thực hiện, là tội ác kinh hoàng hơn tất cả tội ác khác gộp lại đối với dân tộc Việt Nam hơn 70 năm qua! 

V́ vậy mà Các Anh phải nhận ra rằng: “Ngày nào c̣n chế độ cộng sản độc tài toàn trị trên quê hương, th́ ngày ấy xă hội Việt Nam vẫn tiếp tục lún sâu xuống dưới đáy của suy đồi băng hoại. Cách duy nhất là phải loại trừ chế độ cộng sản Việt Nam độc tài và độc ác này, th́ toàn dân Việt Nam -trong nước và hải ngoại- mới có cơ hội cùng nhau xây dựng một chế độ phục vụ nguyện vọng người dân, từ đó khôi phục và phát triển quốc gia trên nền tảng văn hóa văn minh truyền thống dân tộc, thích ứng với phát triển khoa học kỹ thuật thế giới”.  

Vậy, Các Anh hăy sẳn sàng, v́ sau đại dịch viêm phổi Vũ Hán này, khối quốc gia phát triển thế giới sẽ không c̣n hợp tác với Trung Cộng như trước thời đại dịch -tất nhiên là lănh đạo Vệt Cộng cũng suy yếu theo- và đó là cơ hội giúp Các Anh vùng lên cùng đồng bào làm nên lịch sử ....

Và Các Anh đừng bao giờ quên rằng: “Tự do, không phải là điều đáng sợ, mà là nền tảng cho sự thịnh vượng của đất nước. Không có dân chủ, không thể có sự trỗi dậy và phát triển bền vững. Và chính chúng ta phải tranh đấu, v́ Dân Chủ Tự Do không phải là quà tặng.

           Texas, tháng 5 năm 2020

 

 

 

Những bài viết trước của tác giả Phạm Bá Hoa:

Phạm Bá Hoa: Thư gởi Người Lính QĐND VN

 

 

 

 


Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

Phim

Phim tài liệu ( 27 phút) của hăng NFSA _ Úc Đại Lợi ,nói về miền Nam Việt Nam ( Việt Nam Cộng Ḥa ) thời chiến tranh.......!!!

 

85 năm đời ta có đảng!

Nguyên Thạch (Quanlambao)


85 năm đời ta có đảng!
 Để giờ đây qui Hán thuộc Tàu

85 năm đầy dẫy niềm đau

85 năm Cùng Nhau Xuống Hố!.

Nước ngàn năm vua Hùng đất tổ

Đă sản sinh một lũ ngố đê hèn

Chúng giành giựt

Chúng bon chen

Chúng mụ mị...ép dân sống quen đời trâu ngựa!.

Đảng cộng sản?

Cá mè một lứa

Tâm điêu ngoa của những đứa lộng hành

Chúng ăn chơi, lầu tía, gái xanh

Tự xưng là lănh đạo nhưng học hành chưa hết lớp!.

 

Tài sản của chúng là những lâu đài choáng ngợp

Xe pháo ngông nghênh lớp lớp đàn em

Nh́n chúng xa hoa trong khi dân đói dân thèm

Của thừa mứa nhưng với dân được xem là của quí.

Chúng thủ đoạn

Chúng gian manh

Chúng lừa mị

Mở mồm ra là trân quí Độc Lập Tự Do

Nhưng đến khi thực hành, dân phải lạy xin th́ chúng mới cho

Không đút lót th́ lần ḥ chờ măi.

85 năm có đảng, đời ta tê tái!

Nam lao nô

Nữ đi làm gái nuôi thân

85 năm đảng rất ân cần

Lột dân sạch hết từ chân đến tóc
 

85 năm vinh quang nói dóc

85 năm nô bộc thiền triều

85 năm sống với ma quỉ tinh yêu...

Ôi đau đớn!

85 năm tiêu điều đời ta có đảng.

Nguyên Thạch