báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

Bài viết                                                           


 

 VIỆT NAM CỘNG H̉A

            CHÍNH PHỦ PHÁP ĐỊNH

 
LỜI KÊU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS LÊ TRỌNG QUÁT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KÍNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ  

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


Thông điệp Liên bang Hoa Kỳ 2020

 
VĨNH TƯỜNG: HẠT GIÔNG NGÀN NĂM GIEO ĐẤT NÀO? DÂN CHỦ HAY CỘNG H̉A?


Vĩnh Tường: CHIẾN TRANH SINH HỌC VÀ NHỮNG THAY ĐỔI...(NCVBD.114)


Vĩnh Tường: TT TRUMP THAY ĐỔI CHIẾN THUẬT - Trả Gậy Cho Truyền Thông...

Nói Chuyện Với B́nh Dân Kỳ 115

 
Vĩnh Tường: ĐỐI NGOẠI KHI CHỐNG DỊCH VŨ-HÁN/COVID-19

Nói Chuyện Với B́nh Dân Kỳ 116


Vĩnh Tường: VŨ KHÍ HIỆN ĐẠI Của TRUNG CỘNG

Nói Chuyện Với B́nh Dân Kỳ 117

***

 What do you want- [Lyrics Video official] Noy T...
click vào đây xem video

Trần Mai Cô/youtube

 

Vĩnh Tường

Tin Vui Tuyệt Vời !

Lâu nay chúng ta rất lo sợ rằng có một ngày các công ty xă hội sẽ khống chế chúng ta. Chúng cho nói th́ chúng ta nói, chúng bảo chúng ta im th́ chúng ta im. Chúng bảo chúng ta nói theo Dân chủ th́ chúng ta phải nói theo. Điều ǵ chúng ta nghĩ, và nói, hay sự thật nào khiến không hài ḷng DC hay Cấp tiến th́ chúng ta sẽ bị cắt, cúp, đe dọa. Điều đó đă xảy ra, ngay cả Tổng thống mà chúng cũng muốn khống chế. Các nhóm từ chỉ trí Trung cộng mà họ cũng xóa rồi hôm sau nói rằng lầm lẫn!

Chúng ta đă trút được gánh nặng rồi! Đa tạ Tổng thống thứ #45. Điếu quan trọng vô cùng là ông đă hiểu rât rơ căn bản của độc tài - như cộng sản - khi ông nói ông không để họ lấy “THIỂU SỐ CÓ TỔ CHỨC, KHỐNG CHẾ ĐA SỐ VÔ TỔ CHỨC”.  Bằng câu này ông đă bảo vệ chúng ta, những người dân thấp cổ bé miệng.  Và sau đây là bản tin:

TT Trump Kư Sắc Lệnh Hạn Chế Bảo Vệ Pháp Lư Truyền Thông Xă Hội

Tổng thống Donald Trump đă kư một lệnh hành pháp vào thứ năm để hạn chế các biện pháp bảo vệ trách nhiệm pháp lư mà các công ty truyền thông xă hội được hưởng sau khi Twitter Inc. bắt đầu kiểm tra thực tế có chọn lọc các tin nhắn trên Twitter của ông.

Theo luật hiện hành, các công ty như Twitter và Facebook Inc. được bảo vệ cho các bài đăng của người dùng. TT Trump nói với các phóng viên tại Toà Bạch Ốc, theo lệnh này các công ty "sẽ không thể giữ lá chắn trách nhiệm của họ".

TT Trump nói "Chúng tôi ở đây hôm nay để bảo vệ quyền tự do ăn nói tránh một trong những mối nguy hiểm lớn nhất mà nó phải đối mặt trong lịch sử nước Mỹ,". "Và quí vị biết những ǵ đang xảy ra cũng như bất cứ ai. Điều đó không tốt.”

"Một thiểu số các độc quyền truyền thông xă hội nhỏ khống chế một phần lớn tất cả các thông tin liên lạc công cộng và tư nhân ở Hoa Kỳ."

Ông nói thêm :"Họ đă nắm quyền không ai kiểm soát để chỉnh sửa, hạn chế, kiểm duyệt, định h́nh, che giấu, thay đổi hầu như bất kỳ h́nh thức giao tiếp nào giữa các công dân tư nhân hoặc khán giả công cộng lớn. Không có tiền lệ trong lịch sử Hoa Kỳ đối với một số tập đoàn quá nhỏ khống chế một phạm vi tương tác lớn của con người."

Biện pháp của TT Trump được đưa ra sau khi Twitter đầu tuần này dán nhăn hai ḍng tin của ông về việc bỏ phiếu qua thư  rằng "có khả năng gây hiểu lầm" và cung cấp các liên kết đến tin tức về các b́nh luận của ông. Tổng thống đă phản ứng với sự phẫn nộ, cáo buộc công ty truyền thông xă hội kiểm duyệt và can thiệp bầu cử và đe dọa có thể đóng cửa dịch vụ.

TT Trump từ lâu đă tuyên bố sẽ cân nhắc truyền thông xă hội thiên vị chống lại những người bảo thủ và ông đă xé toạc sự kiểm tra thực tế của Twitter là "không có ǵ hơn là nhóm hoạt động chính trị hoặc hoạt động chính trị, và điều đó thích hợp."

TT Trump nói thêm."Sự kiểm duyệt và thiên vị này là mối đe dọa đối với chính tự do",

Nếu việc ông đóng cửa Twitter là hợp pháp, TT Trump nói: "Tôi sẽ làm điều đó".

Reuters nh́n thấy lệnh dự thảo chỉ đạo các cơ quan liên bang sửa đổi cách thức luật được gọi là Mục 230, bảo vệ các công ty Internet khỏi chịu trách nhiệm đối với nội dung được đăng bởi người sử dụng của họ, được áp dụng. Nó cũng ra lệnh đánh giá các cáo buộc "thực hành không công bằng hoặc lừa đảo" của Facebook và Twitter và kêu gọi chính phủ xem xét lại quảng cáo trên các dịch vụ được đánh giá là "vi phạm các nguyên tắc tự do ngôn luận".

TT Trump cho biết ông sẽ không xóa trương mục Twitter của ḿnh, v́ ông không thể tin tưởng vào "phương tiện truyền thông giả mạo" đưa thông điệp của ḿnh ra một cách "công bằng".

"Không có ǵ khiến tôi làm điều đó để loại bỏ toàn bộ trương mục Twitter của tôi," ông nói, nhưng ông nói ông sẽ phải giữ nó để tiếp tục đưa tin nhắn của ḿnh, hy vọng không có "biên tập viên có quan điểm."

"Tôi có thể bác bỏ tin tức giả mạo và điều đó rất quan trọng."

 

Nguồn NewsMax

Vĩnh Tường

 

Những bài viết trước của tác giả Vĩnh Tường:

  
Vĩnh Tưởng