bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

Bi viết                                                           


 

 VIỆT NAM CỘNG HA

            CHNH PHỦ PHP ĐỊNH

 
LỜI KU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS L TRỌNG QUT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ  

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

***

 What do you want- [Lyrics Video official] Noy T...
click vo đy xem video

Trần Mai C/youtube

 

Vĩnh Tường

Ni Chuyện với  Bnh Dn Kỷ 121Vĩnh Tường: Chuyện Buồn: SĨ PHU GỐC VIỆT HƠN 40 NĂM LẦM LẠC


 

nhớ khi Lin bang X Viết (LBXV)sụp đổ, nhn loại reo mừng v hai điều: Chiến tranh lạnh chấm dứt! Cộng sản khng cn cơ hội! Nhưng thật sự người ta chỉ nn mừng một nửa. Bởi sẽ khng bao giờ c chuyện cộng sản khng cn. Bnh dn chng ta đ ni điều ny hơn ba năm rồi. V như Tổng thống Cộng ha (CH), Abraham Lincoln đ chấm dứt chế độ n lệ, bấy giờ căn nh cộng sản LBXV sụp đổ v mối mọt đục, v người x đng thời điểm khiến n ng l Tổng thống CH, Ronald Reagan.  Nhưng ci mừng thường đeo theo nỗi lo. Khng lo sao được! bởi n như một cơ thể khổng lồ bị bệnh, thối rửa v phơi trần ra đ, v khng mấy ai nghĩ đến việc giải trừ hết virus. Ci sụp đổ chỉ l

căn nh, cn hệ thống tư tưởng v mạng lưới hoạt động để xy nh dĩ nhin vẫn cn, v n khng phải nhỏ. Sau biến cố ci g cũng biến dạng để tồn tại v pht triển. Chiến lược biến HK trở thnh nước x hội chủ nghĩa từ sau đệ nhị thế chiến, manh nha khoảng thập nin 60, v ln cực điểm trong thời tổng thống Obama

 

Đ chnh l điều m chng ni hm nay: Nỗi buồn v sĩ phu lầm lạc hơn 40 năm chỉ nhn hiện tượng m khng thấy bản chất...


Bi viết sẽ đăng sau

***

 


Vĩnh Tường: VŨ KH HIỆN ĐẠI Của TRUNG CỘNG

Ni Chuyện Với Bnh Dn Kỳ 117

 


Vĩnh Tường: ĐỐI NGOẠI KHI CHỐNG DỊCH VŨ-HN/COVID-19

Ni Chuyện Với Bnh Dn Kỳ 116

 


Vĩnh Tường: TT TRUMP THAY ĐỔI CHIẾN THUẬT - Trả Gậy Cho Truyền Thng...

Ni Chuyện Với Bnh Dn Kỳ 115

 


Vĩnh Tường: CHIẾN TRANH SINH HỌC V NHỮNG THAY ĐỔI...(NCVBD.114)


VĨNH TƯỜNG: HẠT GING NGN NĂM GIEO ĐẤT NO? DN CHỦ HAY CỘNG HA?


Thng điệp Lin bang Hoa Kỳ 2020

 

 

Những bi viết trước của tc giả Vĩnh Tường:

  
Vĩnh Tưởng