báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

Bài viết                                                           


 

 VIỆT NAM CỘNG H̉A

            CHÍNH PHỦ PHÁP ĐỊNH

 
LỜI KÊU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS LÊ TRỌNG QUÁT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KÍNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ  

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

***

 What do you want- [Lyrics Video official] Noy T...
click vào đây xem video

Trần Mai Cô/youtube

***

Nói Chuyện Với B́nh Dân Kỳ 131 

DỰ LUẬT THỞ Cho Hoa Kỳ Của 4 BÀ DÂN CHỦ

Có lẽ Hoa Kỳ đang ngộp thở, không phải v́ con virus Vũ-hán mà là v́ bạo loạn đ̣i lật đổ cơ cấu xă hội tự do bậc nhất thế giới, từ phía những người được đảng Dân chủ (DC)  ủng hộ, cho nên 4 bà nhỏ của biệt đội tứ nương (Squad)  của đảng DC soạn ra một dự  gọi là DỰ LUẬT THỞ  (Breathe Act), chắc là tiếp sức tiến lên trên con đường đến xă hội mới, xă hội có màu sắc cộng sản. 

Đội Tứ quái nương của DC soạn ra một dự luật gọi là “Đạo luật Thở” (Breath Act) có nội dung càn quét ngân sách cảnh sát, bồi thường lịch sử nô lệ cho Mỹ đen. Trong đó có nhiều mục, khi lật tờ báo lộn ngược th́ thấy rất tuyệt vời, v́ chắc vừa kiếm được phiếu gốc Phi Châu, vừa đánh đổ hệ thống chính trị xă hội kinh tế tự do tư bản – nhưng có lẽ chỉ được một số c̣n lại kém thông tin và giao khoáng ḿnh cho đảng quá lâu, v́ hiện nay rất nhiểu người Mỹ đen đă phát giác DC là đảng như thế nào.  

Nội dung được tóm tắt gồm 4 mục như sau (theo Fox New)

Mục 1: Tước vốn khỏi cảnh sát

1.    Tước vốn khỏi các cơ quan như Cơ quan thực thi pháp luật đối với ma túy (DEA = Drug Enforcement Administration)  và Di Trú và Thuế quan (ICE) cũng như chuyển các tài vật liên bang ra khỏi nhà tù và cảnh sát.

Vậy ai mua bán ma túy, hoặc tuồn qua biên giới sẽ không c̣n lo ǵ nữa. Theo đúng luật này th́ kẻ gian được thời, người ngay mắc nạn   

2.    Loại bỏ khóa theo dơi ở mắt cá chân.

Anh em nào bị tù bây giờ được thả ra không có ai theo dơi, án treo không c̣n, không cần thử thách ǵ nữa

3.    Chấm dứt tịch thu tài sản dân sự, mà ngay cả một số người bảo thủ cũng cho là mở cửa cho cảnh sát lạm dụng

4.    Chấm dứt bản án chung thân và chỉ c̣n bản án bắt buộc tối thiểu. 

5.    Phát triển một "kế hoạch giới hạn thời gian để đóng cửa tất cả các nhà tù liên bang và trung tâm giam giữ nhập cư"

6.    Xóa tội và xóa sổ hồi tố tội phạm ma túy của cả tiểu bang và liên bang

Như vậy phần này, tội phạm được bảo vệ, cảnh sát hết quyền hoặc c̣n chăng chỉ là những tên bù nh́n kiểu lính kiển. 

Mục 2: An toàn cộng đồng

1.    Cung cấp 50 % tiết kiệm liên bang cho dự kiến khi các tiểu bang và / hoặc khu vực pháp lư địa phương đóng cửa các cơ sở giam giữ, bao gồm cả nhà tù

2.    Chấm dứt sự hợp tác với cơ quan di trú

Như các năm vừa qua chinh quyền DC ở địa phương, chỉ có DC thồi nhá, ra sức bảo bọc tội phạm trong giới nhập cư bất hợp pháp bất kể lư lịch ra sao. DC bảo bọc giới thiệu, mời gọi mời gọi về thành phố bảo hộ, và c̣n đến mức báo cho tội phạm thời biểu làm việc truy lùng của cảnh sát liên ban, cơ quan ICE để các bạn tội phạm lẫn tránh. Một số đài báo của người gốc Việt cũng chống Trump, oai ra phết và cũng ủng ộ việc này. Nhưng chắc chắn là họ đeo ít nhất hai ba chỉa khóa, khóa cỗng, khóa nhà, ra khóa, vô khóa, và thấy bón hngười lạ lăng văng trước nhà th́ lo t́m cách mời đi chỗ khác mà chơi.  

3.    Cấm cảnh sát bắt dừng và lục soát "không lư do", ngay cả khi cảnh sát có được sự đồng ư. Không rơ làm thế nào các nhà lập pháp sẽ xác định một cảnh sát "không có lư do" cảnh sát bắt dừng 

Cảnh sát chắc là khổ rồi! nghi ngờ cũng chịu, khi noà chính quyền cho phép th́ mới bảo dừng xe, thấy nghi ngờ chắc là phải báo chính quyền cho phép mới bảo nghi phạm dừng. Nghi phạm dung dung đi về ăn uống ngủ nghỉ, trước khi cảnh sát có phép bắt dừng)

4.    Hủy bỏ cơ sở dữ liệu băng đảng của cảnh sát, cũng như cảnh sát vũ trang và máy ḍ kim loại trong trường học.

Anh em băng đảng kể như được tổ đăi khi DC nắm quyền, sướng nhất đời. C̣n ở trường học, khi có kẻ điên điên bắn sung th́ đổ thừa ngay cho cây súng, luật sở hữu súng, nhưng lại bỏ máy ḍ kim loại để bảo vệ học sinh. Đây là ngôn ngữ ǵ đố ai hiểu hết?

5.    Xóa bỏ tất cả các khoản nợ ṭa án

6.    Nối kết trợ cấp nhà nước cho các chương tŕnh can thiệp có sự tham gia của các chuyên gia khác ngoài cảnh sát, để trả lời một số cuộc gọi 911.

911 chỉ khi nào cần kíp, nhưng chờ gọi ông làng bà xă bàng bạc xong cử người cùng đi với cảnh sát. Cái này lại hay nữa!

Mục 3: Phân bổ tiền mới

1.    Tạo kế hoạch đóng cửa trại giam thanh thiếu niên

2.    Lập chương tŕnh thí điểm cho lương căn bản cho toàn thể

Cái này mới sướng nữa, không làm cũng có ăn, nằm nhà hưởng lương căn bản  - nước giàu như Venezuela có tài nguyên trời cho cứ việc hút dầu lên bán, dân cứ việc sắp hàng lănh lương, ăn chơi ca hát. Lănh đạo dễ ẹt, tài xế Maduro c̣nlàm được. 10 năm sau thấy quan tài, thiếu cả nước uống, thiếu lương thực, thuốc men…

3.    Xây dựng chương tŕnh dạy kiểm tra các tác động chính trị, kinh tế và xă hội của chủ nghĩa thực dân, diệt chủng dân bản địa và chế độ nô lệ

Ở HK có ai thấy ở xó xỉnh nào c̣n  chủ nghĩa thực dân, diệt chủng thổ dân, và chế độ nô lệ, bóc lột sức lao động không? Nếu không thấy, th́ tại sao lại đề ra điều này? Có đề ra trong luật như vậy th́ mới có cớ để thúc đẩy nổi dậy khi cần tranh giành quyền lực

4.    Tạo các công cụ để thúc đẩy môi trường công bằng, bao gồm bằng cách trợ cấp cho các giải pháp về năng lượng ‘cho cộng đồng’

5.    Cung cấp giáo dục trọn đời cho những người nhập cư bất hợp pháp và hiện đang bị giam giữ.

Hay nữa! Công dân mặt chai mày nám làm việc đóng thuế, may mắn khá giả, th́ bị chém thuế te tua lấy tiền nuôi người chui rào vào hưởng trọn đới!

6.    Bảo đảm tất cả các cộng đồng đều có lối an toàn t́m tới nước (water) –

Không biết từ xưa đến nay ở HK có ai cấm các cộng đồng t́m đến nước sạch và an toàn hay không? Có ai biết không th́ xin cho biết ở phần gópư ở cuối bài. Xin chân thành cảm ơn.

C̣n ở đây, chắc nhiều b́nh dân nhớ rằng trong mấy đợt bầu cử từ thời ông Bush, để giành phiếu, DC đă cáo buộc Cộng ḥa, chỉ muốn dân uống nước bẩn, thở không khí bẩn, hoặc là không chămsóc người già, đẩy xe lăn xô ông bà lăo xuống hố, hoặc trói Mỹ đen bằng dây xích kéo lê sau xe truck trên đường, hoặc như Biden nói bầu cho CH là chúng xích các người trở lại hết, vân vân…

Bây giờ đưa ra điều này, không phải mị dân, nhắc rằng chỉ có DC tranh đấu cho các cộng đồng có nước sạch đó sao? Đây là cách chuyện không làm cho có rồi kể công.

Hoặc phải chăng là ghi vào luật trước cho chắc, để một mai nếu có tội phạm, khủng bố, hay kẻ xấu vào các nơi sản xuất các nguốn nước, nếu rủi ro bị phát giác th́ có ngơ chạy tội, khỏi bị kết tội. B́nh dân có khó hiểu không?

Thôi th́ chịu khó, xem, nghe kỹ hết dự luật THỞ này,  và nh́n cho kỹ những ǵ họ đang làm, đối với tội phạm, đối với công dân tốt, đối với mọi mặt của xă hội, đối với cảnh sát … khác nhau ra sao, rồi nói chuyện với đầu gối, th́ biết hết chứ ǵ.

Đâu phải người ta ngu mà là có mục đích đấy thối. có phải không? Và mục đích như vậy th́ ta có nên nhúng tay vào không?

7.    Hủy bỏ các luật tiểu bang mà trước đây cấm những người bị giam giữ làm người giám hộ cho con cái của họ hoặc những người khác trong cộng đồng của họ.

Luật pháp hiện hành đặt trẻ em và tương lai cả đời chúng là quan trọng. Bây giờ DC mới, xem vừa ḷng người phạm tội quan trọng hơn.Tại sao vậy? Bởi họ là người trực tiếp bỏ phiếu liền bây giờ và dĩ nhiên là bầu cho DC.  Mặc kệ trẻ con, bất chấp cha mẹ, hay người giám hộ bất nhân cỡ nào. Cái này chắc đúng là tiêu chuẩn nhân đạo của DC mới đây)

Mục 4: Buộc công chức chịu trách nhiệm

1.    Qua Ủy ban nghiên cứu Đề xuất bồi thường cho Đạo luật người Mỹ gốc Phi và thành lập các ủy ban để "thiết kế việc bồi thường" cho việc tống giam hàng loạt, bao gồm những người bị bắt trong cuộc chiến chống ma túy, bạo lực  biên giới và của cảnh sát, và "sự vi phạm có hệ thống các điều khoản bắt buộc của hiệp ước Hoa Kỳ đối với các quốc gia kiều bộ lạc "

Bày tṛ bồi thường lịch sử nô lệ đă ngủ yên trong viện bảo tàng là một cách giữ phiếu Mỹ đen đă mất. Cách này cũng chính là quật mồ lịch sử kích động lại chia rẽ chủng tộc, trong khi chỉ trích TT Trump là kỳ thị. Lịch sử tống giam hàng loạt do đảng DC đă làm, bây giờ DC đ̣i dân HK phải bồi thường. Công bằng chỗ nào khi lấy tiền thuế do người dân các cộng đồng không dính ǵ với quá khứ chủ nô lệ DC, đem ra bồi thường. Lịch sử đă giải quyết xong, sao bây giờ DC lại moi ra cái tṛ kỳ thị này?”

2.    Cho quyền bầu cử cho tất cả các tù nhân

Hay nữa! DC kiếm từng là phiếu khắp các ngơ ngách, kể cả trong tù)

3.    Bảo đảm quyền hành động riêng tư để phục hồi thiệt hại khi một quan chức liên bang đă vi phạm hiến pháp

4.    Cho phép người dân địa phương và tiểu bang bỏ phiếu cho người nhập cư bất hợp pháp

Và cuối cùng, người di cư bất hợp pháp được quyền bầu cử và cả ứng cử để lănh đạo chúng ta – công dân! Điều này có nghĩa là bằng quốc tịch hoàn toàn không c̣n giá trị , và thực tế không cần thiết nữa. Và nó cũng có nghĩa là DC thay đổi Hiến pháp không phải chỉ ở HK mà cả thế giới; nó hoàn toàn phù hợp với Hiệp ước Di cư toàn cầu mà thời Obama cùng LHQ đà soạn ra năm 2015 và đưa ra tháng 12 năm 2018 như để hổ trợ phong trào caravan có tổ chức tràn qua biên giới như nước lũ, bị ông Trump cả gan chặn lại.  Xin các ông bà sĩ phu DC cho b́nh dân tối dạ như chúng tôi biết, trong lịch sử nhân loại có nơi nào cho phép - không phải chỉ người nước ngoài lưu trú, mà c̣n là bất hợp pháp, không có quyền công dân, nhưng được quyền bầu cử, ứng cử. Cho họ bầu cử, ứng cử, nhưng chúng ta là người chịu trách nhiệm những ǵ họ bầu, những ǵ họ làm; xin phép được ví dụ huỵch toẹt, ra thế này,  nếu rủi ro kiểu như bị bị tiêu chảy, ị cho một đống rồi bỏ về cố quốc, trách nhiệm dọn dẹp c̣n lại có phải là của chúng ta, những công dân có quốc tịch tuân thủ pháp luật, đổ mồ hôi chăm lo làm ăn, và đóng thuế, rán mà lănh phải không?. Đây là tác phẩm mới nữa của DC mới.

Thảo nào, bây giờ chắc nhiều người đă rơ tại sao DC lại bênh vực di dân bất hợp pháp đến lạ lùng, vượt mọi tầm suy nghĩ về lẽ phải thông thường, và đánh ông Trump không ngừng nghỉ  trong hơn ba năm qua.

 “bầu ơi thương lấy bí cùng”, những kẻ đă ca bài này  để bảo rằng ông Trump, nhà lănh đạo đại cường quốc không có lương tâm, bây giờ thực sự không biết có mấy ai đă thấy lẽ phải chưa há? 

 Vĩnh Tường

Nguồn BREATH ACT

 

 

 

 

Vĩnh Tường

Nói Chuyện Với B́nh Dân Kỳ 130

 
Vĩnh Tường: BIDEN - DÂN CHỦ Và CẢNH SÁT

Joe Biden ứng viên mạnh, thiệt là mạnh của đảng DC, nhưng so với Donald Trump th́ chắc phải cấm tờ giấy lộn ngược mới thấy. Riêng về chuyện cảnh sát, cho dù cơ quan tuyên truyền của DC tiếng Anh, tiếng Việt có ra hết sức cũng chỉ chừng ấy mà thôi.

Joe Bide trước đây đă chỉ trích cảnh sát kỳ thị có hệ thống (systemic racist). Chúng ta phân tích ở một bài trước, rằng đây là câu nói bậy, bởi kỳ thị là bản ngă không dễ ǵ thay đổi được, nhưng khi nói có hệ thống có nghĩa là có sự thành lập, có tổ chứng bằng cách này hay cách khác, h́nh thức này hay h́nh thức khác. Điều đó chỉ có trong lịch sử đảng DC, nhưng đă bị xóa bỏ từ lâu.

Nhân dịp đất nước khói lửa khắp nơi, Joe Biden vận động bầu cử. Ông đi gặp anh Do Thái được nhiều người DC biết đến qua thành tích gọi là “Hăy làm Anh hùng”. Anh ta “ bị chứng đầu thần kinh suy thoái (diagnosed with the terminal neurodegenerative disease), nhưng là người hoạt động cánh tả - cấp tiến. Joe Biden đă trả lời anh ta rằng cảnh sát trở thành kẻ thù, và ông “tuyệt đối sẽ chuyển tiền quỹ” của cảnh sát sang những chương tŕnh khác.  (video)

(C̉N TIẾP)
Xin mời bấm vào đây để xem YOUTUBE.

 Chân thành cảm ơn
Chúc vui khỏe, b́nh an
Kính
Vĩnh Tường

***

***

 

Những bài viết trước của tác giả Vĩnh Tường:

  
Vĩnh Tưởng