bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

Bi viết                                                           


 

 VIỆT NAM CỘNG HA

            CHNH PHỦ PHP ĐỊNH

 
LỜI KU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS L TRỌNG QUT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ  


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19


TT BỊ BỆNH - TIỀN HUNG HẬU KIẾT - THẮNG LỢI ĐANG CHỜ TT TRUMP

***

Trần Mai C/youtube

***

Vĩnh Tường

TỔNG THỐNG TRUMP THẮNG TRẬN THỨ NHẤT SAU KHI KHỎI BỆNH

Hm nay 9 thng 10, 2020, Fox news cho hay, TT Trump đ chấp thuận đạo luật cứu trợ xt lại V như vậy cuối cng mụ Pelosi đ phải xuống nước thương thảo v đồng 1.8 ngn tỉ dollars thay v 2.4 ngn tỉ m b đ nhốt lm con tin chnh trị, trong hai thng qua. Chiếu nay bộ trưởng ngn khố Mnuchin sẽ ni. Cố vấn Larry Kudlow xuất hiện trn Fox cho hay, hm nay TT đ ni chuyện với Bộ trưởng Ngn khố v Đổng l văn phng Bạch ốc v đ bật đn xanh cho gi cứu trợ ny. Vin chức cao cấp của Ta Bạch Ốc cho hay gi cứu trợ đ cho nhch một t từ 1.6 ln 1.8 ngn tỉ. TT đ twe et ra ngay:  Thương thảo cứu trợ Covid đang diễn ra tốt đẹp. Xc tiến Lớn

Kudlow ni rằng theo ng gi cứu trợ ny sẽ bao gồm những g m Ta Bạch Ốc đi hỏi yểm trợ cho Airline, cc doanh nghiệp nhỏ sản xuất thiết bị bảo vệ sức khỏe c nhn v cho c thể cho người thất nghiệp tất cả nhằm gip hồi phục kinh tế.

Mụ Pelosi th thất vọng v gi cứu trợ khng đạt tới mức m mụ mong muốn đến 2.2 2.4 ngn tỉ. Mụ ni rằng Ta Bạch Ốc đ sai lầm, cứng đầu. Mụ viết thư cho đồng đạo DC Vẫn thế, r rng v đng buồn, Chnh phủ ny khng chhia sẻ ưu tin đnh tan virus. Tổn ghtống khng c khả năng, lnh đạo hoặc một kế hoạch để xt nghiệm, theo di, v c lập cần thiết. Thay v vậy, sự tr hon, từ chối, bp mo sự thật v soi thường khoa học đ gy nn sự tn ph chết chc cho con người c thể ngăn chặn

Nhưng Chủ tịch thượng viện, ng McConnel ni chưa chắc c thể hon thnh từ đy đến ngy bầu cử.

 

 

___________________________

Như vậy chng ta đ thấy, những người pha DC dường như lc no, cũng khng thấy những g TT Trump lm. HỌ cứ y như từ hnh tinh khc mới tới. V cho tới lc thua cuộc v chơi tr chnh trị đấu với thực tế, th tất cả những g tệ hại mnh đ lm đều đổ cho ngưi khc. HỌ khng c lỗi g cả! DC xưa nay đều y như thế!

 

 ***

Vĩnh Tường

Ni Chuyện Với Bnh Dn Kỳ 130

 
Vĩnh Tường: BIDEN - DN CHỦ V CẢNH ST

Joe Biden ứng vin mạnh, thiệt l mạnh của đảng DC, nhưng so với Donald Trump th chắc phải cấm tờ giấy lộn ngược mới thấy. Ring về chuyện cảnh st, cho d cơ quan tuyn truyền của DC tiếng Anh, tiếng Việt c ra hết sức cũng chỉ chừng ấy m thi.

Joe Bide trước đy đ chỉ trch cảnh st kỳ thị c hệ thống (systemic racist). Chng ta phn tch ở một bi trước, rằng đy l cu ni bậy, bởi kỳ thị l bản ng khng dễ g thay đổi được, nhưng khi ni c hệ thống c nghĩa l c sự thnh lập, c tổ chứng bằng cch ny hay cch khc, hnh thức ny hay hnh thức khc. Điều đ chỉ c trong lịch sử đảng DC, nhưng đ bị xa bỏ từ lu.

Nhn dịp đất nước khi lửa khắp nơi, Joe Biden vận động bầu cử. ng đi gặp anh Do Thi được nhiều người DC biết đến qua thnh tch gọi l Hy lm Anh hng. Anh ta bị chứng đầu thần kinh suy thoi (diagnosed with the terminal neurodegenerative disease), nhưng l người hoạt động cnh tả - cấp tiến. Joe Biden đ trả lời anh ta rằng cảnh st trở thnh kẻ th, v ng tuyệt đối sẽ chuyển tiền quỹ của cảnh st sang những chương trnh khc.  (video)

(CN TIẾP)
Xin mời bấm vo đy để xem YOUTUBE.

 Chn thnh cảm ơn
Chc vui khỏe, bnh an
Knh
Vĩnh Tường

***

***

 

Những bi viết trước của tc giả Vĩnh Tường:

  
bkit-center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(192, 192, 192);"> Vĩnh Tưởng  

 


Sch của Đỗ Văn Phc c bn trn Amazon
Sch của Đỗ Văn Phc c bn trn Amazon


 

VĨNH TƯỜNG: HẠT GING NGN NĂM GIEO ĐẤT NO? DN CHỦ HAY CỘNG HA?