báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

Bài viết                                                           

 

 VIỆT NAM CỘNG H̉A

            CHÍNH PHỦ PHÁP ĐỊNH

 
LỜI KÊU GỌI ỦNG HỘ TT TRUMP CỦA LS LÊ TRỌNG QUÁT &  THƯ TỐI QUAN TRỌNG KÍNH GỬI TỔNG THỐNG HOA KỲ  


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

 
ĐIỂM NÓNG: Lời tuyên thệ tổng thống không cho phép ông Trump bỏ mặc "Toà Bạch Ốc"

***

 What do you want- [Lyrics Video official] Noy T...
click vào đây xem video

****

 Phạm Bá Hoa

Thư số 110a gởi

Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Với Thư này, tôi tổng hợp một chuỗi sự kiện từ 18 văn kiện hợp tác mà Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng của Các Anh đă kư với Trung Cộng hồi năm 2015 và 2017 + cấp thẻ Chứng Minh Nhân Dân 12 số (giống như Trung Cộng) + phổ biến chữ Việt cải tiến phát âm như người Trung Hoa, đưa chữ Việt cải tiến này vào hệ thống giáo dục Việt Nam thời Việt Cộng từ năm học 2019-2020 + chánh thức xóa bỏ môn học lịch sử bậc trung học phổ thông từ ngày 11/1/2021.  

Chỉ với 5 ḍng chữ bên trên, tôi nghĩ cũng đủ gợi lên câu mà từ chiều sâu tâm hồn của các Anh tự hỏi: “Tại sao người Việt phải bỏ môn học lịch sử, và học chữ cải tiến theo âm Quan Thoại của Trung Cộng?” Và Các Anh đi sâu vào chi tiết khi đọc tiếp bên dưới để tự t́m câu trả lời.         

Một. Trung Cộng - Việt Cộng kư 7 thỏa ước.

Chiều ngày 7/4/2015, Tổng Bí Thư Việt Cộng Nguyễn Phú Trọng được Chủ Tịch trung Cộng Tập Cận B́nh đón tiếp trọng thể. Sauu đó, ông Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Chủ Tịch Tập Cận B́nh. Ngay khi hội đàm chấm dứt, hai ông Tổng Bí Thư cùng chứng kiến các viên chức liên quan của hai bên kư 7 Thỏa Ước sau đây:

1. Kế hoạch hợp tác giữa hai đảng cộng sản giai đoạn 2016-2020.

2. Hiệp định hợp tác dẫn độ.

3. Bản ghi nhớ giữa hai Bộ Quốc Pḥng về hợp tác trong lănh vực ǵn giữ ḥa b́nh Liên Hiệp Quốc.

4. Bản ghi nhớ về việc thành lập nhóm công tác hợp tác về cơ sở hạ tầng trên bộ” (MOU) giữa Bộ Kế Hoạch & Đầu Tư Việt Nam và Ủy Ban Cải Cách & Phát Triển Quốc Gia Trung Quốc.

5. Điều khoản tham chiếu nhóm công tác hợp tác tài chánh tiền tệ giữa Ngân Hàng Nhà Nước hai quốc gia.

6. Thỏa thuận các vấn đề về thuế đối với dự án thăm ḍ chung tài nguyên dầu khí tại vịnh Bắc Bộ giữa hai Bộ Tài Chánh

7. Bản ghi nhớ về hợp tác làm phim truyền h́nh chuyên đề giữa đài truyền h́nh Việt Cộng với đài truyền h́nh Trung Cộng. (trích bản tin đài BBC ngày 7/4/2015)

Với nhóm chữ  “hợp tác” trong mọi thỏa ước, liệu có phải đây là thời gian mà đảng viên Trung Cộng cũng như viên chức nhà nước Trung Cộng sang Việt Nam, vào các tổ chức liên quan để tiếp nhận những hồ sơ và công việc trong thời gian chuẩn bị Trung Cộng nắm toàn quyền khi Việt Nam thống thuộc Trung Cộng theo Biên Bản Thành Đô năm 1990? Chẳng lẽ Trung Cộng tệ đến mức phải nhờ Việt Cộng sang hợp tác giúp đỡ Trung Cộng sao? Tôi tin chắc rằng, chữ “hợp tác” nhưng thật ra chỉ có người của Trung Cộng trong các tổ chức của Việt Cộng, tuyệt nhiên không có người của Việt Cộng nào trong các tổ chức của Trung Cộng. 

Vậy là, Trung Cộng sẽ từng bước nắm giữ lănh vực Quốc Pḥng + Khai thác Biển Đông + Ngân hàng và tiền tệ + Sản xuất phim truyền h́nh của Việt Cộng. 

Hai. Trung Cộng - Việt Cộng kư 15 thỏa ước.

Tham khảo bài viết “15 văn kiện hợp tác Việt-Trung gây nhiều tranh căi” trên trang Bauxite Việt Nam ngày 20/01/2017.

Theo đó, Tổng Bí Thư Việt Cộng Nguyễn Phú Trọng hướng dẫn phái đoàn sang thăm Chủ Tịch Trung Cộng Tập Cận B́nh từ ngày 12 đến 15/1/2017. Chiều ngày 12/1/2017, hai Tổng Bí Thư Việt Cộng - Trung Cộng hội đàm tại đại lễ đường nhân dân. Và ngay trong hội đàm này, Tổng Bí Thư Việt Cộng và Chủ Tịch Trung Cộng cùng kư 15 văn kiện, mà hai nhà lănh đạo gọi là những văn kiện hợp tác giữa hai đảng và hai nước cộng sản anh em.

Căn cứ những sự kiện gọi là “hợp tác song phương” từ lâu nay, th́ 15 bản văn cam kết này đồng nghĩa với “hợp tác một chiều” mà Nguyễn Phú Trọng đă kư với Tập Cận B́nh.

Dưới đây là 9 văn kiện mà tôi trích trong số 15 văn kiện rất có thể là liên quan đến từng bước sáp nhập vào Trung Cộng, như sau:

1.“Thỏa thuận hợp tác đào tạo cán bộ cấp cao giữa lănh đạo Việt Cộng với lănh đạo Trung Cộng”. Tôi tin chắc rằng, không bao giờ có chuyện "hợp tác song phương”, mà phải hiểu là “chỉ có hợp tác một chiều. Liệu có phải Trung Cộng chuẩn bị nhân sự cho cuộc sáp nhập êm thắm không?

2.Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Kinh Tế trung ương Việt Cộng với TrungTâm Nghiên Cứu Phát Triển Quốc Vụ Viện Trung Cộng”. Có nghĩa là lănh đạo Việt Cộng phải ghi nhớ mọi hoạch định kinh tế của Việt Nam, sẽ là một phần trong toàn bộ kế hoạch phát triển kinh tế của Trung Cộng. Liệu có phải những kế hoạch kinh tế của Việt Cộng từng bước đi vào kế hoạch của Trung Cộng?  

4. ”Công thư trao đổi về việc hỗ trợ kỹ thuật lập quy hoạch đường sắt tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Pḥng”. Khi một dự án nằm trong lănh thổ Việt Nam được đưa vào "văn kiện hợp tác", liệu có phải Trung Cộng đang biến lănh thổ Việt Nam từng bước trở thành lănh thổ Trung Cộng?

5. “Tuyên bố tầm nh́n chung về hợp tác quốc pḥng giữa Bộ Quốc Pḥng Việt Cộng với Bộ Quốc Pḥng Trung Cộng đến năm 2025”. Phải chăng, hai Bộ Quốc Pḥng chỉ là một, trên một lănh thổ mở rộng xuống phương Nam?   

6. “Hiệp định khung hợp tác cửa biên giới đất liền giữa Bộ Quốc Pḥng Việt Cộng và Tổng Cục Hải Quan Trung Cộng”. Quan thuế cũng theo kế hoạch chung do Trung Cộng lănh đạo?

9. “Kế hoạch hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Hoa giai đoạn 2017-2019”.  Liệu đây có phải là “tập dượt” cho những bước để người Việt Nam quen dần với văn hóa Tàu ngang ngược, thô lổ, thiếu văn minh lịch sự, để sáp nhập vào nước Tàu chăng?  

10. “Thỏa thuận hợp tác giữa nhà xuất bản Sự Thật của Việt Cộng với nhà xuất bản Nhân Dân của Trung Cộng giai đoạn 2017-2021”.  Vậy là nhà xuất bản Sự Thật tại Hà Nội như một chi nhánh của nhà  xuất bản Nhân Dân của Bắc Kinh?

11.Bản ghi nhớ về việc hợp tác làm phim truyền h́nh chuyên đề “Sức lôi cuốn của Việt Nam - sức lôi cuốn của Trung Hoa” giữa đài truyền h́nh Việt Cộng và đài truyền h́nh Trung Cộng”. Liệu sự hợp tác này có phải đài truyền h́nh Việt Cộng như là những chi nhánh của đài truyền h́nh Trung Cộng?

12. “Thỏa thuận hợp tác giữa đài phát thanh trung ương của Việt Cộng và đài phát thanh trung ương của Trung Cộng”. Sự hợp tác về phát thanh, có lẽ không khác h́nh thức hợp tác về truyền h́nh?

Các văn kiện 10, 11, và 12 trên đây cho phép nhận định rằng, phim ảnh + sách báo + phát thanh + phát h́nh, bên ngoài là hai quốc gia cộng sản, nhưng nội dung chỉ là của Trung Cộng chăng?    

Ba. Thẻ Chứng Minh Nhân Dân mới của Việt Nam 12 số.

 Ngày 9/12/2020, dân số Việt Nam là 97.721.890 người (Population of VietNam), trong khi thẻ CMND với 9 số đă sử dụng tại Việt Nam từ lâu nay rất hợp lư. Với 9 con số, vẫn sử dụng đến khi dân số lên đến 999 triệu 999 ngàn 999 người mới cần thêm 1 con số nữa. Nhưng liệu bao nhiêu thế kỷ nữa th́ dân số Việt Nam mới lên đến con số tỷ người, mà lănh đạo Việt Cộng lại sử dụng 12 con số ngay từ giữa năm 2015?

Tướng Công An Việt Cộng Trần Vệ, Phó Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Cảnh Sát, quản lư hành chánh về trật tự an toàn xă hội, giải thích:

"Mục tiêu đặt ra là xây dựng được một hệ thống thu nhận và quản lư dữ liệu đăng kư Chứng Minh Nhân Dân (CMND) trên mạng máy tính được nối mạng giữa trung ương và địa phương.  Sản xuất và cấp phát CMND mới trên hệ thống dây chuyền công nghệ hiện đại đạt tiêu chuẩn thẻ quốc tế, phục vụ nhu cầu giao dịch của công dân và phục vụ công tác bảo vệ an ninh, an toàn xă hội. Sử dụng công nghệ nhận dạng sinh trắc học hiện đại để quản lư và nhận dạng trong thời gian thu thập dữ liệu, cấp phát và quản lư CMND, tránh làm giả, nâng cao độ bền. Mỗi công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên đều được cấp CMND, với một số CMND duy nhất cho người đó, không cho phép một người có nhiều CMND, hoặc nhiều người có số CMND giống nhau. Giai đoạn 1 trong khoảng 5 năm, sẽ cấp thẻ Chứng Minh Nhân Dân cho 24.000.000người".

HINH  5 Các Anh có thấy cái ông Tướng Công An này giải thích một cách ngây ngô không? Ông ta nói "máy móc hiện đại, công nghệ hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế", được hiểu là Công An Việt Cộng sử dụng máy computer mà Các Anh gọi là "vi tính" để ghi nhận dữ kiện, và từ đó cấp phát thẻ CMND, th́ làm sao một người có nhiều CMND được? Cũng như làm sao có sự kiện trùng những con số được? V́ khi tên người, địa chỉ, hay số CMND vào máy, mà khi trùng với họ tên, địa chỉ hoặc số CMND của người đă được cấp trước đó, th́ lập tức những dữ kiện trùng hợp này sẽ hiện lên màn ảnh nhỏ, lúc ấy người sử dụng máy phải nhận biết có trùng dụng th́ đâu có cấp phát. Lời giải thích của Tướng Trần Vệ chỉ là sự quanh co dối trá mà thôi.

Vậy, với ba số 000 tận cùng bên trái trên thẻ CMND đă và đang cấp phát cho người dân Việt Nam, có phải là cách chuẩn bị để từng bước Việt Nam sẽ thống thuộc Trung Cộng theo Biên Bản Thành Đô ngày 4/9/1990 chăng?

Bốn. Kế hoạch đem môn học lịch sử ghép vào môn học khác. 

Ngày 4/11/2013, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Việt Cộng phổ biến Nghị Quyết số 29-NQ/TW, về “đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường ...". (trích trong hanoimoi.com.vn ngày 16/11/2013)

Ngay sau đó, Bộ Giáo Dục & Đào Tạo Việt Cộng công bố bản tin như sau: “Môn học lịch sử Việt Nam sẽ ghép vào môn giáo dục công dân và an ninh quốc pḥng, thành môn học mới ở bậc trung học phổ thông là “Công Dân Với Tổ quốc”.

Điều này gây ra phản ứng gay gắt trong dư luận xă hội, nhất là giới trí thức. Nhiều chuyên gia giáo dục cùng với nhiều giáo sư sử học nhận định rằng: “Phải chăng, trung ương đảng bị một thế lực vô h́nh nào ép buộc với mong muốn xóa bỏ lịch sử từ ngàn xưa của dân tộc Việt Nam ra khỏi chương tŕnh giáo dục phổ thông hiện nay? Đồng nghĩa với việc họ muốn xóa bỏ truyền thống chống xâm lăng từ phương Bắc mà tổ tiên và ông cha ta luôn chiến thắng họ?”

Câu hỏi "Có hay không một âm mưu xóa bỏ lịch sử của dân tộc Việt Nam? Đây là một câu hỏi hoàn toàn nghiêm chỉnh, đứng đắn, v́ sự kiện này đă và đang diễn ra một cách ráo riết như để phục vụ cho một âm mưu xóa bỏ các chiến thắng lẫy lừng của ông cha ta đối với giặc xâm lăng từ phương Bắc, điển h́nh là chiến thắng Bạch Đằng Giang, chiến thắng Chi Lăng, chiến thắng Đống Đa, ..v..v... 

Thứ Trưởng Bộ GD&ĐT Việt Cộng là ông Nguyễn Vinh Hiển giải thích: “Tin tức này chưa chính xác về đổi mới giáo dục lịch sử trong chương tŕnh phổ thông. Bậc tiểu học với môn lịch sử vẫn học giống như hiện nay, nhưng kiến thức lịch sử sẽ nằm trong môn học “T́m Hiểu Xă Hội”. Bậc trung học cơ sở, th́ môn lịch sử ghép vào môn địa lư thành môn “Khoa Học Xă Hội”. Bậc trung học phổ thông, th́ môn lịch sử ghép vào môn giáo dục công dân và giáo dục quốc pḥng, thành môn học “Công Dân Với Tổ Quốc”, trong mục đích giáo dục học sinh về truyền thống yêu nước, ḷng tự hào dân tộc, nghệ thuật quân sự của cha ông”. (trích báo Lao Động ngày 8/12/2015)

Theo cách giải thích này, th́ lịch sử Việt Nam từ ngàn xưa không c̣n nữa, mà lịch sử chỉ bắt đầu từ năm 1930 khi thành lập đảng cộng sản Đông Dương (Việt Nam + Lào + Cam Bốt), và những anh hùng Việt Nam thời Việt Cộng mà thôi (PB Hoa). 

Phản ứng của dư luận

Nhà sử học Dương Trung Quốc vô cùng ngạc nhiên: “V́ sự kiện quan trọng này mà Bộ Giáo Dục & Đào Tạo không hề tham khảo ư kiến của Hội Khoa Học Lịch Sử. Trong t́nh h́nh đất nước, láng giềng, khu vực và quốc tế diễn biến phức tạp như hiện nay, cho thấy vấn đề chủ quyền và hội nhập là rất quan trọng. V́ vậy mà chúng ta không thể lăng quên lịch sử, cũng là tự đánh mất ḿnh. Tại sao Bộ Giáo Dục & Đào Tạo lại quá đơn giản khi quyết định gần như xóa bỏ môn học lịch sử Việt Nam?”

Ngày 15/11/2015, Hội Khoa Học Lịch Sử Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học  về “Môn Lịch Sử Trong Giáo Dục Phổ Thông” tại Hà Nội, với sự tham dự của rất nhiều Giáo Sư sử học cùng với nhiều chuyên gia giáo dục. Theo bản tin VTC News tường thuật, th́ nhiều vị lên tiếng xoay quanh nội dung, rằng: “Môn Lịch Sử ghép vào môn Khoa học xă hội và Công dân với Tổ quốc ở cấp trung học phổ thông (THPT) là đẩy học sinh ngày càng xa môn lịch sử”.

Theo Giáo Sư sử học Phan Huy Lê:  “Lịch sử là cội nguồn sức sống của dân tộc Việt Nam, nếu không kế thừa những truyền thống của dân tộc th́ làm sao những thế hệ hiện tại có thể viết tiếp những trang sử, xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay và mai sau. Môn lịch sử phải là bắt buộc ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới, lịch sử phải là Quốc Sử. Môn lịch sử là môn độc lập, bắt buộc, không nằm trong môn công dân với tổ quốc. Cách làm này của Bộ GD&ĐT đồng nghĩa với “khai tử” môn học lịch sử trên thực tế”. (trích báo Lao Động ngày 8/12/2015)

Trong khi Thượng Tướng Tiến Sĩ Vơ Tiến Trung -Giám Đốc Học Viện Quốc Pḥng- khẳng định: “Không thể ghép môn học lịch sử vào môn Giáo Dục Quốc Pḥng & An Ninh, v́ ghép môn Giáo dục Quốc Pḥng & An ninh vào các môn học khác trong bậc trung học phổ thông là trái với quy định của pháp luật. Thêm nữa, môn Giáo Dục Quốc Pḥng & An Ninh là môn học đặc về nội dung lẫn phương pháp và h́nh thức”.

Tiến Sĩ Nguyễn Quang Ngọc -Hội Khoa Học Lịch Sử Việt Nam- phát biểu: “Cách đây hơn chục năm, khi được tham gia viết sách giáo khoa, ông đă tha thiết đề nghị phải đưa lịch sử chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa vào sách giáo khoa lịch sử phổ thông, nhưng không được chấp nhận. Hiện nay, trong toàn bộ sách giáo khoa chỉ có đoạn văn ngắn duy nhất, như sau: Kỹ thuật vẽ bản đồ cũng đạt được những thành tựu mới, trong đó đặc biệt là “Đại Nam nhất thống toàn đồ” được vẽ vào cuối thời Minh Mạng đă thể hiện tương đối chính xác h́nh ảnh nước Đại Nam thống nhất, bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ngoài Biển Đông”.

Vẫn theo Tiến Sĩ Nguyễn Quang Ngọc: “Hội Khoa Học Lịch Sử đă nhiều lần đề nghị phải đưa lịch sử chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa vào trong chương tŕnh sách giáo khoa lịch sử phổ thông, nhưng từ năm 2012 cho đến nay sách giáo khoa lịch sử phổ thông vẫn giữ nguyên như cũ. Điều đáng nói là, từ khi Trung Quốc chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa th́ lănh đạo Việt Nam hoàn toàn làm ngơ, cộng với hành động không đưa lịch sử chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa vào sách giáo khoa lịch sử phổ thông, là bằng chứng cho thấy lănh đạo Việt Nam gián tiếp tiếp tay cho giặc Trung Quốc”.

Giáo Sư Vũ Dương Ninh -Đại Học Quốc Gia Hà Nội- nhận định rằng: “Không phải đến thời điểm này mà vài chục năm qua, môn sử học đă bị xem nhẹ. Đây là một quyết định có chủ đích rơ ràng. Môn sử học, từ giảm tải nên không c̣n  là môn thi chánh thức trong chương tŕnh thi tốt nghiệp phổ thông, dần tới học sinh được lựa chọn thi ngoại ngữ hoặc môn sử, đến nay th́ môn học lịch sử lại ghép vào các môn khác mà kết quả cuối cùng th́ môn lịch sử biến mất khỏi chương tŕnh giáo dục phổ thông. Đây là điều hết sức đau xót cho dân tộc Việt Nam”.

Ngày 16/11/2015, phiên họp chất vấn chánh phủ tại Quốc Hội Việt Cộng, Đại Biểu Lê Văn Lai (tỉnh Quảng Nam) phát biểu: “Sai lầm về phương pháp sẽ dẫn tới sai lầm về kiến thức, nhất là kiến thức lịch sử trong thế hệ trẻ, và sẽ không có chỗ cho sự khắc phục hoặc thiếu kinh nghiệm. Có những vấn đề tưởng như nhỏ, nhưng thực chất lại không nhỏ, đă làm ảnh hưởng rất lớn đến các chủ thể liên quan. Theo tôi, bất cứ sự phá vỡ nào cũng có nguyên nhân từ sự phá vỡ hệ thống. Chứng minh cho nhận định này là vấn đề tôi vừa chất vấn Bộ Trưởng về cách dạy môn lịch sử. V́ đơn giản hóa vấn đề, chỉ chú trọng tới giấc mơ ghép vào cho gọn mà quên mất hệ lụy khác".

“Từ giữa thế kỷ 20 đến nay, chính trị và kinh tế Việt Nam bị Trung Quốc thao túng. Không chỉ thế, Trung quốc đă mạnh miệng tuyên bố họ là chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa từ thời cổ đại, v́ vậy mà họ cấm cản và đánh đập ngư dân Việt Nam đánh bắt cá trên Biển Đông. Thế nhưng, lănh đạo Việt Nam không dám nói đến Trung Quốc, mà chỉ dám nói đến "tàu lạ" hay "nước lạ". Phải chăng, đây là âm mưu đốt gia phả của dân tộc Việt Nam?” (trích bài viết của Kami ngày 1/8/2015)

Năm. Chánh thức xóa bỏ môn học lịch sử.

Căn cứ Luật Giáo Dục ngày 19/6/2013, và Luật Giáo Dục ngày 14/6/2019, Bộ Giáo Dục & Đào Tạo Việt Cộng ban hành Thông Tư số 46 ngày 24/11/2020 về chương tŕnh môn “Giáo Dục Quốc Pḥng & An Ninh” cấp trung học phổ thông mới, và chánh thức áp dụng từ ngày 11/1/2021.

Môn học này giảng dạy cho học sinh lớp 10 + 11 + 12, bao gồm lư thuyết và thực hành. Nội dung chánh của môn học có 5 chủ đề:

(1) Quốc pḥng và an ninh.

(2) Điều lệnh đội ngũ.

(3) Kỹ thuật chiến đấu bộ binh. 

(4) Chiến thuật bộ binh với một số hiểu biết về pḥng thủ dân sự.

(5) Kiến thức phổ thông về pḥng không nhân dân.

Với chủ đề quốc pḥng và an ninh, học sinh sẽ học về: “Lịch sử và truyền thống của lực lượng rơ trang nhân dân + Căn bản của một số luật về quốc pḥng và an ninh + Ma túy và tác hại của ma túy + An ninh hệ thống internet + Bảo vệ chủ quyền lănh thổ + Luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học sinh + Chiến lược diễn biến ḥa b́nh + Pháp luật về bảo vệ môi trường và an toàn giao thông”.

Riêng chủ đề này, chính xác là lănh đạo Việt Cộng xóa bỏ lịch sử Việt Nam ngàn năm trước, mà họ chỉ cho học sinh học lịch sử Việt Nam thời cộng sản mà thôi (PB Hoa).

Với chủ đề kỹ thuật chiến đấu bộ binh, học sinh sẽ học một số loại súng bộ binh + thuốc nổ + vật cả n + vũ khí tự tạo, cùng với  kỹ thuật sử dụng lựu đạn + kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK + chạy vũ trang.

Trong khi chủ đề chiến thuật bộ binh, dạy học sinh các tư thế, động tác căn bản trong chiến đấu + khai thác địa h́nh,địa vật + nh́n nghe để phát hiện địch + chỉ định mục tiêu + truyền tin liên lạc báo cáo + t́m và giữ phương hướng.

Và chủ đề pḥng thủ dân sự pḥng không nhân dân, học sinh được học cách pḥng tránh một số loại bom + ḿn + đạn + vũ khí hóa học + vũ khí sinh học + vũ khí công nghệ cao + thiên tai dịch bệnh + cháy nổ + kỹ thuật cấp cứu và di chuyển người bị thương + pḥng không nhân dân.

Giáo viên dạy môn Giáo Dục Quốc Pḥng & An Ninh phải đạt tiêu chuẩn 100%, và luôn được tập huấn về dạy học theo chương tŕnh giáo dục phổ thông và nét đặc thù của môn học.

Theo Bộ Giáo Dục & Đào Tạo th́ môn giáo dục quốc pḥng và an ninh là môn học chủ chốt của bậc trung học phổ thông, nói lên trách nhiệm của công dân xây dựng nền quốc pḥng toàn dân, giáo dục cho học sinh ḷng yêu nước, yêu chủ nghĩa xă hội, và bồi dưỡng niềm tự hào dân tộc. (trích trong thuvienphapluat.vn trong bản tin TTXVN ngày 4/12/2020)

Nhận định.

Vậy là ngay từ năm học 2020-2021 này, chính xác là lănh đạo Việt Cộng xóa bỏ môn học lịch sử ngàn năm trước, chỉ cho học sinh học lịch sử Việt Nam thời Việt Cộng mà thôi, trong khi học sinh Việt Nam phải học một phần của chương tŕnh trường quân sự với 105 tiết, đồng nghĩa với kiến thức b́nh thường của học sinh tốt nghiệp lớp 12 sẽ bị giới hạn.

Rơ ràng là lănh đạo Việt Cộng chỉ đào tạo học sinh trung học phổ thông chuẩn bị cho chiến tranh, chớ không đào tạo học sinh với kiến thức xây dựng và phát triển xă hội? Liệu có phải lănh đạo Việt Cộng thi hành lệnh của lănh đạo Trung Cộng không? V́ người dân Việt Nam đă từng chiến thắng tổ tiên của Trung Cộng, nên họ không sử dụng người dân Việt Nam trong xă hội khi Việt Nam trở thành “quốc gia thuộc trị” của họ, mà họ chỉ sử dụng người Việt Nam ở chiến trường cho chết dưới súng đạn, cũng là cách mà họ trả thù cho tổ tiên của họ? Và liệu, rồi đây tên của những vị anh hùng từ ngàn năm trước trên đường phố Việt Nam sẽ lần lượt bị xóa bỏ, và thay vào đó là tên của anh hùng Việt Cộng giết dân Việt Nam chăng?

Sáu. Tiến Sĩ Việt Cộng Bùi Hiền cải cách ngôn ngữ Việt.

Theo báo Thanhnien online ngày 24/11/2017, nhà xuất bản Dân Trí ở Hà Nội vừa phát hành quyển sách “Ngôn ngữ Việt Nam, hội nhập và phát triển” (tập 1) dày 2.200 trang của Tiến Sĩ Việt Cộng Bùi Hiền. Tác giả nhận định rằng: “Chữ Việt hiện tại không theo một nguyên tắc chung nào nên rất khó khăn cho người đọc, người viết, thậm chí gây hiểu lầm, hoặc không hiểu được chính xác nội dung. Trong khi chữ quốc ngữ cải cách này dựa trên tiếng nói văn hóa của Hà Nội, cả về âm vị căn bản lẫn sáu thanh điệu chuẩn mực. Cải cách này thay đổi giá trị âm vị của 11 chữ cái hiện có. V́ âm "nhờ" (nh) chưa có kí tự mới thay thế, nên tạm thời dùng kí tự ghép N’ để tŕnh bày.”

Các Anh rơ chưa? Ông này cải cách chữ Việt đặt trên căn bản một địa phương Hà Nội chớ không phải quốc gia. Tại sao vậy? Chẳng lẽ khi Việt Nam sáp nhập vào Trung Cộng, th́ tách riêng Hà Nội dành cho đảng Việt Cộng à?

Bây giờ Các Anh hăy đọc hai nhóm chữ màu tím này “Tiếng Việt thành Tiếq Việt, Giáo dục thành Záo Zụk”, và Các Anh sẽ cảm nhận âm thanh vừa nặng vừa thô, trong khi chữ Việt mà Việt Nam chúng ta sử dụng hơn 100 năm qua với những âm thanh trầm bổng rất nhẹ nhàng thanh thoát, mà ông Bùi Hiền nói là không theo một nguyên tắc nào cả, nhưng ông không chứng kinh. 

Chữ Việt hiện hành: Chữ Việt thay bằng:

Các Anh hăy đọc nhóm ch“Hiện Hành” bên trái và nhóm chữ  “Thay bằng” bên phải, rồi hăy cố gắng đọc đoạn văn dưới đây trích trong Điều 7/120 Điều của Luật Giáo Dục do Quốc Hội Việt Cộng ban hành ngày 31/12/2015 để làm thí dụ:

Chữ Việt hiện s dụng”

Điều 7. Ngôn ngữ dùng trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác, dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số, và dạy ngoại ngữ:

a. Tiếng Việt là ngôn ngữ chánh thức dùng trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác. Căn cứ vào mục tiêu giáo dục và yêu cầu về nội dung giáo dục, Thủ Tướng chánh phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác.

b. Nhà nước tạo điều kiện để người dân tộc thiểu số được học tiếng nói, chữ viết của dân tộc ḿnh nhằm giữ ǵn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, giúp cho học sinh người dân tộc thiểu số dễ dàng tiếp thu kiến thức khi học tập trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác. Việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số được thực hiện theo quy định của chánh phủ.

c. Ngoại ngữ quy định trong chương tŕnh giáo dục là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến trong giao dịch quốc tế. Việc tổ chức dạy ngoại ngữ trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác, cần bảo đảm để người học được học liên tục và có hiệu quả.

Và đây là chữ cải cách:

LUẬT ZÁO ZỤK

Diều 7. Qôn qữ zùq coq n’à cườq và kơ sở záo zụk xák, zạy và họk tiếq nói, cữ viết kủa zân tộk wiểu số, zạy qoại qữ.

a. Tiếq Việt là qôn qữ cín’ wứk zùq coq n’à cườq và kơ sở záo zụk xák. Kăn kứ vào mụk tiêu záo zụk và yêu kầu kụ wể về nội zuq záo zụk, Wủ tướq cín’ fủ kuy dịn’ việk zạy và họk bằq tiếq nướk qoài coq n’à cườq và kơ sở záo zụk xák.

b. N’à nướk tạo diều kiện dể qười zân tộk wiểu số dượk họk tiếq nói, cữ viết kủa zân tộk ḿn’ n’ằm zữ źn và fát huy bản sắk văn hoá zân tộk, zúp co họk sin’ qười zân tộk wiểu số zễ zàq tiếp wu kiến wứk xi họk tập coq n’à cườq và kơ sở záo zụk xák. Việk zạy và họk tiếq nói, cữ viết kủa zân tộk wiểu số dượk wựk hiện weo kuy dịn’ kủa Cín’ fủ.

c. Qoại qữ kuy dịn’ coq cươq ćn’ záo zụk là qôn qữ dượk sử zụq fổ biến coq zao zịk kuốk tế . Việk tổ cứk zạy qoại qữ coq n’à cườq và kơ sở záo zụk xák kần dảm bảo dể qười họk liên tụk và kó hiệu kuả.

Tác giả nói về lợi ích của cải cách chữ Việt, rằng: “Khi chuyển đổi đoạn văn "Luật Giáo Dục" thành "Luật Záo Zụk", tôi nhận ra ḿnh đă tiết kiệm được 8%. Nếu như 8% trong 1 trang giấy không đáng bao nhiêu, nhưng nếu tính in ấn của một nhà xuất bản, th́ cả nước này tiết kiệm được hàng vạn tấn giấy. Tôi nghĩ là nên làm chứ chả có ǵ xấu ở đây cả. Bởi, chữ viết hiện tại gây rắc rối khi quá nhiều chữ ghép, gây lỗi chính tả tràn ngập các văn bản. Không chỉ các em học sinh mà thậm chí là tôi và bạn hiện nay vẫn hay nhầm lẫn, muốn biên tập bài cũng phải tra từ điển. Áp dụng chữ mới, chúng ta sẽ không phải đi sửa chữa lại lỗi chính tả nữa. Mục đích của tôi là dẹp bớt sự loạn chữ trong tiếng Việt. Tôi làm không vụ lợi, và giờ đây tôi thấy bước đầu đă có thành công nhất định.

Các Anh nhận ra ông Bùi Hiền chấp nhận điều mà ông gọi là “ngôn ngữ của giới trẻ ngày nay” rồi nhé. Các Anh phải hiểu rằng, “ngôn ngữ của giới trẻ” là ngôn ngữ phát sinh từ trong một xă hội dối trá, một xă hội không c̣n đạo đức truyền thống dân tộc, một xă hội sa đọa trong nhậu nhẹt say sưa mà bất cần tương lai, một xă hội hoàn toàn vô cảm. Tất cả đều do giáo dục Việt Cộng đào tạo con người mới với văn hóa mới xă hội chủ nghĩa, và công việc nghiên cứu của ông -nếu thật sự là của ông- với mục đích chánh thức hóa ngôn ngữ Việt Nam thời Việt Cộng.

Viện ngôn ngữ học vào cuộc.

Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Văn Hiệp -Việt Trưởng Viện Ngôn Ngữ Học- cho biết, Viện ngôn ngữ học đă họp hội đồng khoa học mở rộng, và khẳng định rằng:

"Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ đă từng được bàn đến nhiều lần, v́ vậy mà cải tiến chữ Việt của Tiến sĩ Bùi Hiền không phải là một ư kiến mới trong giới ngôn ngữ học. Nhưng, ngôn ngữ nói chung và chữ viết nói riêng, là sản phẩm của cộng đồng dân tộc, phải do cộng đồng quyết định sự phát triển của chữ viết, chớ không thể bị chi phối bởi ư chí hay nguyện vọng của một cá nhân, và học sinh bị cưỡng bách phải học bởi mệnh lệnh hành chánh. Chính v́ vậy mà những hội nghị về cải tiến chữ Quốc Ngữ với hàng loạt các đề nghị của nhiều nhà ngôn ngữ học, nhưng tất cả đều không được đưa vào thực tế”.

"Cho đến nay, ư kiến của đại đa số đều cho rằng, mặc dù có những nhược điểm, nhưng chữ quốc ngữ vẫn là một loại chữ ghi âm rất tốt, và hiện nay vẫn là chữ viết thống nhất của nước Việt Nam. Trong khi sách cải tiến chữ quốc ngữ mà Tiến sĩ  Bùi Hiền nêu ra rất lộn xộn, chắp vá, và hoàn toàn không mang tính khoa học....”

Sau cùng, Viện Ngôn Ngữ Học cho rằng: "Hoàn toàn không nên và không cần thiết có bất kỳ cải tiến nào đối với chữ quốc ngữ hiện nay”. (trích bài trên VietTimes ngày 5/9/2018)

Nhận định. Từ xa xưa đến thời đương đại, dân tộc Việt Nam vẫn giữ vững phong tục, luật lệ, tiếng nói của dân tộc ḿnh, nên Việt Nam là quốc gia độc nhất trong Bách Việt không bị Tàu đồng hoá, và trường tồn trên 4.000 năm nay. Nhà văn hoá Phạm Quỳnh, trước khi bị cộng sản xử tử bằng cách sử dụng búa tạ đập đầu ông cùng với ông Ngô Đ́nh Khôi, và con trai ông Khôi là Ngô Đ́nh Huân, tại rừng Hắc Thú (Huế) hồi tháng 8/1945, để lại câu nói lịch sử: “Tiếng Việt c̣n, nước ta c̣n. Tiếng Việt mất, nước ta sẽ mất”.

Kết luận.

Trước chuỗi sự kiện này đă có một chuỗi sự kiện trước đó, gộp chung lại là “chuỗi sự kiện từ năm 1975 đến nay mà các nhóm lănh đạo Việt Cộng như đă và đang đẩy Việt Nam vào sự thống trị của Trung Cộng”, dù rằng lănh đạo Việt Cộng cấp dưới nhiều lần “giải thích quanh co”, trong khi lănh đạo đảng với lănh đạo nhà nước th́ hoàn toàn im lặng. Và đây, chuỗi sự kiện trước đó:  

- Năm 1988, ra lệnh quân pḥng thủ không được bắn trả khi Trung Cộng tấn công các Đá Ngầm trong quần đảo trường Sa.

- Năm 1999, cắt 789 cây số vuông biên giới cho Trung Cộng.

- Năm 2000, cắt 11.362 cây số vuông Vịnh Bắc Việt cho Trung Cộng.

Trung Cộng chiếm được nhiều đỉnh cao dọc biên giới Việt - Trung, và chiếm được một phần biển của Việt Nam mà họ không tốn một mạng người, không tốn một viên đạn, không tốn một giọt xăng dầu, cũng không nhỏ một giọt mồ hôi, họ chỉ cần nhón 3 ngón tay cầm cây viết kư vào bản Hiệp Ước là xong.

- Năm 2006, giao khu kinh tế Vũng Áng -khu vực eo thắt của Việt Nam- cho Trung Cộng sử dụng 227 cây số vuông đất với 10.000 công nhân của họ.

- Năm 2007, giao cho Trung Cộng khai thác bô-xít trên cao nguyên miền Trung -mái nhà của tổ quốc- với thời gian đến năm 2025.

- Từ năm 2007 đến 2015, cho Trung Cộng mướn 300.000 mẫu tây đất rừng dọc theo biên giới Việt – Trung và biên giới Việt - Lào, mà họ không cho người Việt Nam vào khu vực của họ. 

- Năm 2009, im lặng hoàn toàn khi Trung Cộng tự giành khoảng 2.379.928 cây số vuông -hơn 80%- diện tích Biển Đông. 

- Năm 2011, giao cho nhà thầu Trung Cộng từ năm 2011 đến năm 2030 xây dựng 64 nhà máy nhiệt điện than trên toàn cơi Việt Nam, đă góp phần gây nên 51 làng ung thư với số bệnh nhân chết mỗi ngày là 265 người. (thống kê ngày 14/10/2015 trên báo VOV.vn)   

- Năm 2013, khước từ lời mời của Philippines cùng đệ đơn kiện Trung Cộng tại ṭa trọng tài quốc tế tại Ḥa Lan.   

- Năm 2014 - 2018, Trung Cộng bồi đấp 7 Đá Ngầm trong quần đảo Trường Sa mà họ chiếm hồi năm 1988. Sau đó, Trung Cộng quân sự hóa 7 đảo nổi này, nhưng lănh đạo Việt Cộng hoàn toàn im lặng.

- Năm 2019, bắt đầu gắn camera trên toàn thành phố HCM trong chương tŕnh gắn 10.000 camera đến năm 2025 (giống như Trung Cộng áp dụng tại Tân Cương và Tây Tạng), để ghi nhận theo dơi h́nh ảnh các vật thể + đo đếm mật độ lưu thông + kẹt xe trên đường phố + hoạt động của các băi đậu xe + nhận diện và xác đinh danh tánh khuôn mặt + hành vi + truy t́m và phân tách + nhận diện bản số xe + ghi nhận âm thanh + h́nh ảnh khói + h́nh ảnh đám cháy.

- Và ..v..v...

Là Người Lính trong quân đội nhân dân Việt Nam, tôi nghĩ, có Anh 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí 25 hay 30 năm cầm súng, có bao giờ Các Anh suy ngẫm về  quảng đời quân ngũ với súng đạn, có Anh đă thương tật tàn phế, có Anh đă gục ngă trên chiến trường, và Các Anh đang c̣n súng đạn trong tay, để nhận ra những khác biệt giữa lời nói với hành động của lănh đạo Các Anh trong giai đoạn lịch sử ít nhất là từ năm 1954 đến nay không?

Với bản chất dối trá, không có chế độ độc tài nào dám nói thật cả, v́ đâu có người dân nào chấp nhận sống với độc tài, v́ vậy mà họ phải dối trá để người dân phải tin họ. Lần lượt các nhóm lănh đạo Việt Cộng đă sử dụng chiến lược giáo dục dối trá để đào tạo những thế hệ thần dân mà tuân phục họ. Các Anh nh́n kỹ lại đi, từ giáo dục dối trá đă biến xă hội Việt Nam ngày nay tất cả đều dối trá, và chỉ có dối trá là sự thật trong xă hội.

Tôi vẫn hiểu rằng, xă hội Việt Nam ngày nay có phát triển với nhà cửa cao hơn, khang trang hơn, đường sá nhiều hơn, xe cộ cũng nhiều hơn, và con người có ăn có mặc nhiều hơn so với thời họ đóng cửa rút cầu trong chiến tranh xâm lăng Việt Nam Cộng Ḥa chúng tôi, thời mà người dân sống bằng tem phiếu. Nhưng, phát triển của xă hội chủ nghĩa là phát triển trong hỗn loạn v́ quyền lực riêng của đảng viên, của lănh đạo các cấp muốn làm ǵ th́ làm, trong khi ḷng nhân ái bên trong mỗi con người chẳng những không phát triển mà ngày càng nhỏ lại, nhỏ đến mức hầu như không c̣n chỗ chứa “đạo đức, sự thật, t́nh thương,... thậm chí đến những lời xin lỗi hay tiếng nói cám ơn của người lịch sự khi tiếp xúc với nhau cũng cạn kiệt”.

Các Anh hăy đứng lên, cùng đứng lên, dân tộc sẽ đứng lên cạnh Các Anh, cùng giành lại Quyền Làm Người của ḿnh. Các Anh không đứng lên, sẽ không bao giờ có quốc gia nào đến Việt Nam giành lại Quyền Làm Người giùm Các Anh đâu.

Tôi giải thích thêm để Các Anh hiểu rơ hơn. Này nhé, trong gia đ́nh cũng như trong xă hội, bản thân mỗi người là chánh, v́ không một ai -dù là người thân của ḿnh- cũng không thể làm thay cho ḿnh những ǵ liên quan trực tiếp đến bản thân ḿnh trong cuộc sống từ khi vào tuổi thành niên.

Từ cá nhân trong thực tế là:

Không ai ăn giùm ḿnh khi ḿnh đói.

Không ai đi học giùm ḿnh khi ḿnh muốn có kiến thức.

Không ai luyện tập giùm ḿnh khi ḿnh muốn có một cơ thể lành mạnh.

Không ai đi làm giùm ḿnh khi ḿnh muốn có đồng lương để chi phí cho cuộc sống.

Không ai uống thuốc giùm ḿnh khi ḿnh muốn hết bệnh.

Không ai bước giùm ḿnh khi ḿnh muốn đi về phía trước.

Không ai tạo dựng hạnh phúc giùm ḿnh khi ḿnh muốn được sống trong mái ấm gia đ́nh.

Không ai đứng dậy giùm ḿnh khi ḿnh vấp ngă và muốn tiếp tục cuộc sống để phụng sự xă hội.

Và ..v..v...

Đến quốc gia cũng vậy thôi, v́ không một lực lượng nào, cũng không một quốc gia nào đến Việt Nam để giành lại Quyền Làm Người thay cho ḿnh cả, mà họ chỉ có thể đến giúp ḿnh phát triển thôi. Các Anh phải hiểu rằng, “Dân Chủ Tự Do không phải là quà tặng, mà chính dân tộc Việt Nam phải tranh đấu, và Các Anh là thành phần ṇng cốt trong cuộc tranh đấu này”, trong khi Cộng Đồng chúng tôi tị nạn Việt Cộng tại hải ngoại có nhiều điều kiện thuận lợi, với nhiều cách vận động những quốc gia phát triển giúp Các Anh và đồng bào làm nên lịch sử, rồi cùng nhau xây dựng chế độ Dân Chủ Tự Do + phát triển toàn diện, và ḥa nhập vào Cộng Đồng thế giới.

Từ đó, người Việt Nam chúng ta sẽ ngẫng cao đầu giữa thế giới văn minh lịch sự, được hănh diện trước những người ngoại quốc đến Việt Nam du lịch, t́m hiểu nếp sống văn hóa dân tộc với chiều dài lịch sử ngàn năm trước đă lừng danh thế giới.

Các Anh hăy nhớ lời của Đức Đạt Lai Lạt Ma, lănh tụ tinh thần của Tây Tạng đă nói rằng: “Cộng sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc sinh sôi nẩy nở trên rác rưởi của cuộc đời.”

                                                 Texas, tháng 12 năm 2020

                                                                           *****

Thư này đến quư vị vào dịp cuối năm 2020 và đầu năm 2021, kính chúc quư vị và gia đ́nh một Lễ Giáng Sinh 2020 thật vui, và đón chào năm mới 2021 thật an lành và hạnh phúc.

 

 

 

Những bài viết trước của tác giả Phạm Bá Hoa:

Phạm Bá Hoa: Thư gởi Người Lính QĐND VN

 

 

 


Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

Phim

Phim tài liệu ( 27 phút) của hăng NFSA _ Úc Đại Lợi ,nói về miền Nam Việt Nam ( Việt Nam Cộng Ḥa ) thời chiến tranh.......!!!

 

85 năm đời ta có đảng!

Nguyên Thạch (Quanlambao)


85 năm đời ta có đảng!
 Để giờ đây qui Hán thuộc Tàu

85 năm đầy dẫy niềm đau

85 năm Cùng Nhau Xuống Hố!.

Nước ngàn năm vua Hùng đất tổ

Đă sản sinh một lũ ngố đê hèn

Chúng giành giựt

Chúng bon chen

Chúng mụ mị...ép dân sống quen đời trâu ngựa!.

Đảng cộng sản?

Cá mè một lứa

Tâm điêu ngoa của những đứa lộng hành

Chúng ăn chơi, lầu tía, gái xanh

Tự xưng là lănh đạo nhưng học hành chưa hết lớp!.

 

Tài sản của chúng là những lâu đài choáng ngợp

Xe pháo ngông nghênh lớp lớp đàn em

Nh́n chúng xa hoa trong khi dân đói dân thèm

Của thừa mứa nhưng với dân được xem là của quí.

Chúng thủ đoạn

Chúng gian manh

Chúng lừa mị

Mở mồm ra là trân quí Độc Lập Tự Do

Nhưng đến khi thực hành, dân phải lạy xin th́ chúng mới cho

Không đút lót th́ lần ḥ chờ măi.

85 năm có đảng, đời ta tê tái!

Nam lao nô

Nữ đi làm gái nuôi thân

85 năm đảng rất ân cần

Lột dân sạch hết từ chân đến tóc
 

85 năm vinh quang nói dóc

85 năm nô bộc thiền triều

85 năm sống với ma quỉ tinh yêu...

Ôi đau đớn!

85 năm tiêu điều đời ta có đảng.

Nguyên Thạch