báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

Bài viết                                                           

 


POWERFUL: VIETNAMESE Trump Supporter EXPLOSIVE Interview 8/14/19

***

Trần Mai Cô/youtube

 Phạm Bá Hoa                                      Thư số 119 gởi

                                      Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

   

Tôi là người Việt Nam, chào đời năm 1930, phục vụ quân lực Việt Nam Cộng Ḥa từ ngày 12/5/1954 đến Giờ Thứ 25 ngày 30/4/1975. Sau đó, bị lănh đạo Việt Cộng đẩy vào trại tập trung ngày 14/6/1975 t2 trại trong Nam và 3 trại ngoài Bắc. Ra khỏi trại tập trung ngày 9/9/1987 về đến nhà ở Sài G̣n chiều ngày 12/9/1987.Rời khỏi Việt Nam tháng 4/1991 trong đợt H05 tị nạn cộng sản, và đang sống tại Hoa Kỳ.

Ước mơ của tôi là được trở về Việt Nam sống trên quê hương cội nguồn của ḿnh dưới chế độ dân chủ tự do. V́ vậy mà tôi tổng hợp các tin tức và chọn lọc vào nội dung, giúp Các Anh và những thành phần yêu dân chủ tự do có nét nh́n rộng hơn và rơ hơn, về những sự kiện trên thế giới liên quan trực tiếp lẫn gián tiếp đến mục tiêu ngăn chận tham vọng thống trị thế giới của Trung Cộng, mà Hoa Kỳ và một số quốc gia phát triển đang thực hiện. Và khi lănh đạo Việt Cộng tự suy yếu, hoặc Trung Cộng bị suy yếu th́ lănh đạo Việt Cộng không c̣n chỗ dựa, đó là cơ hội cho Các Anh và toàn dân đứng lên giành lại Quyền Làm Người của ḿnh, nối tiếp ḍng lịch sử oai hùng của dân tộc từ ngàn năm trước.

Là Người Lính trong quân đội gắn liền với hai chữ “Nhân Dân”, Các Anh phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc và Nhân Dân, v́ Tổ Quốc với Nhân Dân là trường tồn, trong khi đảng cộng sản hay bất cứ đảng nào cầm quyền cũng chỉ một giai đoạn của lịch sử. Và nội dung tôi gởi đến Các Anh được đặt trên căn bản đó.

Với lá Thư này, tôi tổng hợp một số tin tức về: (1) Hồ sơ Ấn Độ - Thái B́nh Dương mà Hoa Kỳ và thế giới đang hợp tác chống Trung Cộng, mà trước mắt là uy tín của Chủ Tịch Tập Cận B́nh dưới uy tín của Thủ Tướng Lư Khắc Cường, trong khi tập đoàn viễn thông Huawei suy yếu ngay trên thị trường nội địa. (2) Lănh đạo Việt Cộng lại chỉ thị các tổ chức đảng với nhà nước “kiên tŕ vận động Cộng Đồng tị nạn cộng sản tại hải ngoại” đóng góp (cho Việt Cộng) xây dựng và phát triển đất nước (của Việt Cộng).

Thứ nhất. Hồ sơ Ấn Độ - Thái B́nh Dương.

1a. Trung Cộng với Hội Nghị Bắc Đới Hà 2021.

Bắc Đới Hà là địa điểm du lịch nổi tiếng của lục địa Trung Hoa từ triều đại Nhà Thanh, là nơi nghỉ mát mà du khách các quốc gia phương Tây rất thích. Giờ đây, chẳng những là một trong những thắng cảnh nổi tiếng của lục địa này, mà c̣n là nơi nghĩ hè của các nguyên lăo đă từng lănh đạo đảng cộng sản với nhà nước Trung Cộng.

Hội nghị tại Bắc Đới Hà. Khởi đầu từ thời Mao Trạch Đông, làmột hội nghị không chánh thức và diễn ra trong thời gian những nguyên lăo đến đây nghỉ hè, đă trở thành một Diễn Đàn của nhóm lănh đạo đương nhiệm cùng các nguyên lăo đă từng lănh đạo đảng cộng sản Trung Hoa, phân tách và thảo luận mọi góc cạnh của từng vấn đề, để đạt được quyết định chung về chính sách nhân sự và những vấn đề liên quan đến sự tồn tại của đảng cộng sản và nhà nước.

Hội Nghị Bắc Đới Hà năm 2020.

Sự tranh giành quyền lực dẫn đến tranh luận gay gắt, nhất là chính sách mạnh mẽ của Hoa Kỳ đối với Trung Cộng, đă làm cho lănh đạo nội bộ (Trung Cộng) ngày càng căng thẳng trong những cuộc tranh luận vẫn chưa có được chính sách phản ứng hiệu quả.     

Theo báo Bựu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP) ấn hành tại Hong Kong, những ǵ diễn ra tại Bắc Đới Hà như là tấm gương phản chiếu sự chuyển dịch trong chính trường Trung Cộng. Trong hội nghị năm 1958, đă chấp nhận “chiến lược đại nhảy vọt, xây dựng một mô h́nh công xă trên toàn quốc. V́ vậy mà Hội Nghị Bắc Đới Hà được ví như “cái hộp đen” trên chính trường Trung Cộng, và chưa bao giờ giới truyền thông Trung Cộng được phép loan tin về thời gian cũng như nội dung thảo luận trong hội nghị. Và từ năm 1980 đến nay, Hội Nghị Bắc Đới Hà thực hiện “chính sách ngoại giao chiến lang” bằng cách trấn

 áp các quốc gia cho tham vọng thống trị thế giới. Nhưng từ năm 2018 đến nay, hậu quả là Trung Cộng ngày càng bị thế giới tự do đẩy vào thế cô lập.   

Trang “secretchina.com” có bài viết: “Những tin tức iên quan đến sự bất ḥa giữa Chủ Tịch Trung Cộng Tập Cận B́nh với Thủ Tướng Trung Cộng Lư Khắc Cường, bỗng dưng ngưng lại từ ngày 31/7/2020. Măi đến ngày 8/8/2020, Chủ Tịch Đại Hội Đại Biểu Nhân Dân Toàn Quốc Lật Chiến Thư xuất hiện chủ tọa hội nghị Ủy Ban Thường Vụ Toàn Quốc, lúc ấy dư luận cho rằng Hội Nghị Bắc Đới Hà đă họp từ ngày 31/7 đến 7/8/2020. Bởi, sự vắng mặt của các thành viên Bộ Chính Trị trên chính trường trong mùa hè, cùng với những biện pháp kiểm soát an ninh nghiêm ngặt của Công An, là cách duy nhất mà dư luận cho là thời gian của hội nghị Bắc Đới Hà. 

Sau đó, Viện Nghiên Cứu Dân Ư Hong Kong công bố bản tin như sau: “Sự mâu thuẫn giữa Chủ Tịch Trung Cộng với Thủ Tướng Trung Cộng vẫn c̣n đó, và theo bảng xếp hạng về uy tín trong Bộ Chính Trị của hội nghị Bắc Đới Hà, th́ Chủ Tịch Tập Cận B́nh đứng dưới Thủ Tướng Lư Khắc Cường, dù trong thực tế th́ ông Cường dưới quyền của ông B́nh”.

Hội Nghị Bắc Đới Hà năm 2021.

Theo trang tin trực tuyến Livedoor công bố các bức ảnh chụp ngày 29/7/2021, hầu như không có hành khách nào trước ga xe lửa Bắc Đới Hà ở tỉnh Hà Bắc, Trung Cộng. Phần diễn giải cho biết: “Khu vực này đang trong t́nh trạng báo động đặc biệt, và rất nhiều nhân viên bảo vệ mặc đồng phục lẫn thường phục. Sự kiện này được hiểu là thời gian tại Bắc Đới Hà có hội nghị hằng năm”.

Trang Livedoor có bài viết như sau: “Với tư cách là Tổng Bí Thư đảng cộng sản Trung Hoa, ông Tập Cận B́nh đặt mục tiêu sẽ đạt được thời gian cầm quyền lâu dài tại đại hội đảng vào mùa thu năm 2022”.

Nếu thật sự ông Tập Cận B́nh dự định như vậy, th́ Hội Nghị Bắc Đới Hà vào đầu tháng 8/2021 này sẽ rất đặc biệt đối với ông Tập, v́ phải vận động mạnh mẽ để được các nguyên lăo chấp nhận thành phần nhân sự trước khi vào đại hội đảng trong mùa thu năm 2022.

Ông Trần Phá Khổng đang sống tại Hoa Kỳ -nhà b́nh luận về các vấn đề thời sự Trung Cộng- phát biểu rằng: “Chủ Tịch Trung Cộng Tập Cận B́nh, sẽ không thể chống lại sức ép từ các bên, và sẽ phải t́m người kế nhiệm. Theo giới thạo tin, th́ cuộc họp bí mật ở Bắc Đới Hà năm 2021, chỉ tập trung vào vấn đề điều chỉnh nhân sự trong hàng ngũ lănh đạo cấp cao nhất của Trung Cộng.

Vẫn theo ông Trần Phá Khổng, giới quan sát quốc tế nhận định điều này như sau: “Sự kiện thường niên quan trọng và bí mật tại Bắc Đới Hà dưới thời Tập Cận B́nh, đă có nhiều thay đổi. Ông Tập được đánh giá là người nắm quyền lực lớn hơn bất kỳ lănh đạo nào của Trung Cộng từ sau thời Chủ Tịch Mao Trạch Đông, và chưa bao giờ có ư định t́m người kế nhiệm để thay thế ḿnh.

Nhưng hiện tại có vẻ như t́nh thế đang không thuận lợi cho ông Tập, v́:

(1) Chính sách “ngoại giao chiến lang” của ông Tập đă làm cho thế giới đẩy Trung Cộng vào thế cô lập chưa từng thấy.

(2) Đến thảm họa lũ lụt tại Hà Nam là do viên chức xả lũ không thông báo cho dân biết, nên người dân bị thiệt hại rất nặng, kể cả nhân mạng. V́ vậy mà người dân phẫn uất.lănh đạo.

(3) Rồi từ cuối năm 2019, dịch viêm phổi bùng phát tại Vũ Hán, và lây lan nhanh chóng ra khắp thế giới ngày càng nghiêm trọng, khiến thế giiớ càng xa lánh chúng ta. 

Vậy là, Chủ Tịch Tập Cận B́nh nhất định phải chọn người kế nhiệm trong kỳ đại hội đảng lần thứ 20 vào mùa thu năm 2022 sắp tới. Theo ông Trần Phá Khổng, th́ một trong ba nhân vật dưới đây sẽ được ông Tập Cận B́nh chọn kế nhiệm: 

- Ông Trần Mẫn Nhĩ, chào đời năm 1960. Bí Thư Thành Ủy Trùng Khánh

Năm 2016, có bài viết trên internet nói rằng: “Ông Trần Mẫn Nhĩ rất trung thành với ông Tập Cận B́nh. Bằng chứng: Một người dưới tên gọi “điều tra vụn vặt  ở Chiết Giang” viết rằng:

“Con gái của ông Nhĩ có chồng là con trai của ông Tư Hâm Lương, và đang mang thai. Nhưng v́ ông Tư Hâm Lương là phe cánh của Giang Trạch Dân chống Tập Cận B́nh nên bị bắt. Ông Trần Mẫn Nhĩ ép con gái phải phá thai, và ly dị chồng lập tức”.

- Ông Lư Cường, chào đời năm 1959. Bí Thư Thành Ủy Thượng Hải 

Ông Lư Cường là người lớn tuổi nhất trong số 3 người. Khi đang là Thư Kư Trưởng Tỉnh Ủy Chiết Giang, được ông Tập Cận B́nh đưa vào vị trí Bí Thư Tỉnh Ủy Chiết Giang. Từ đó, ông Cường trở thành cộng sự viên đắc lực của ông Tập Cận B́nh.

Sau đại hội 18 hồi năm 2012, ông Lư Cường giữ chức Chủ Tịch Tỉnh Chiết Giang, tiếp theo là Bí Thư Tỉnh Ủy Giang Tô, và hiện nay là Bí Thư Thành Ủy Thượng Hải. Đây là ba tỉnh/thành thuộc khu vực phát triển nhất của Trung Cộng.

- Ông Hồ Xuân Hoa, chào đời sinh năm 1963. Phó Thủ Tướng.

 Thời Chủ Tịch Hồ Cẩm Đào, ông Hồ Xuân Hoa giữ chức Chủ Tịch tỉnh Hà Bắc, rồi Bí Thư Đảng Ủy Khu Tự Trị Nội Mông, đến Ủy Viên Bộ Chính Trị kiêm Bí Thư Tỉnh Ủy Quảng Đông. Hiện nay, trong chức Phó Thủ Tướng, ông Hồ Xuân Hoa kiêm Tổ Trưởng tiểu tổ lănh đạo phát triển & xóa đói giảm nghèo của Quốc Vụ Viện, và công tác này là mục tiêu quan trọng của Chủ Tịch Tập Cận B́nh.

V́ vậy, mặc dù từ trước đến nay, Trung Cộng chưa có tiền lệ một Phó Thủ Tướng trở thành nhà lănh đạo tối cao của Trung Cộng, nhưng trường hợp ông Hồ Xuân Hoa được ông Tập rèn luyện, có thể ngồi vào ghế Chủ Tịch Đảng Cộng Sản Trung Hoa trong nhiệm kỳ 5 năm kế tiếp.

Vẫn theo ông Trần Phá Khổng, giới quan sát cho rằng, phải đợi đến Hội Nghị Bắc Đới Hà mùa hè năm 2022, tín hiệu về người kế nhiệm ông Tập Cận B́nh mới có thể ước đoán được. Nhưng vào mùa Thu ngay sau đó, là Đại Hội Đảng Cộng Sản Trung Hoa, tất nhiên là sự thể sẽ rơ ràng. (tóm lược bài của Ngọc Minh dẫn tin tổng hợp từ NTDVN.com)

1b. Nhật Bản & Hoa Kỳ & Đài Loan - Trung Cộng.

Ngày 28/6/2021, Thứ Trưởng Quốc Pḥng Nhật Bản Nakayama Yasuhide, phát biểu tại Viện Hudson rằng: “Eo biển Đài Loan là lằn ranh đỏ của thế kỷ 21 ở Châu Á. Chúng ta -Nhật Bản & Hoa Kỳ- phải bảo vệ Đài Loan với tư cách là một lănh thổ tự do. Nhật Bản và Hoa Kỳ cần tập trung nhiều hơn vào nỗ lực giúp Đài Loan pḥng thủ, v́ gần đây Trung Cộng sử dụng từng đoàn phi cơ cũng như từng đoàn chiến hạm xâm phạm không phận và hải phận của Đài Loan, như thể họ đang cố gắng bao vây Đài Loan”

.                                                   (Thứ Trưởng Quốc Pḥng Nhật Bản)

Thứ Trưởng Quốc Pḥng Nhật Bản nhấn mạnh rằng: “Trong ṿng 15 năm trước, mọi hành động quân sự của Trung Cộng đều bị quân đội Hoa Kỳ kiểm soát dễ dàng, nhưng bây giờ th́ không phải vậy”.       

Trong cùng thời gian, theo tạp chí Popular Mechanics dẫn tin từ lời tuyên bố của Chủ Tịch Hội Đồng Tham Mưu Liên Quân Hoa Kỳ - Đại Tướng Mark Milli- như sau: “Trung Cộng liên tục xây dựng sức mạnh quân sự của họ một cách có hệ thống, và tin chắc rằng, mục tiêu cuối cùng của Trung Cộng là đánh chiếm và sáp nhập Đài Loan vào sự lănh đạo của họ”.

Bên cạnh đó, các chuyên gia khác cũng của tạp chí Popular Mechanics th́ nhận định rằng: “Chiến tranh có thể bắt đầu vào năm 2035, v́ Trung Cộng chấp nhận đụng trận với Hoa Kỳ và Nhật Bản, nên phải chuẩn bị hết sức thận trọng, dù trong thời gian gần đây t́nh h́nh eo biển giữa Đài Loan với Trung Cộng khá căng thẳng”. 

                                                                          (Đại Tướng Mark Milli)

Trung Cộng luôn tuyên bố “Đài Loan là một phần lănh thổ không thể tách rời, và sẽ sử dụng quân sự để thu hồi, khi Đài Loan quyết tâm trở thành một đảo quốc”.

Tuy Hoa Kỳ không bang giao chánh thức với Đài Loan, nhưng là quốc gia ủng hộ mạnh mẽ nhất về mặt chính trị và quân sự cho Đài Loan. (tham khảo bài viết trong báo “giaothong.vn online” ngày 29/6/2021)

Ngày 5/7/2021, trong buổi gây quỹ tại thủ đô Tokyo, Phó Thủ Tướng Nhật Bản Taro Aso kiêm Bộ Trưởng Bộ Tài Chánh, tuyên bố rằng: “Nếu Trung Cộng chiếm Đài Loan, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch pḥng thủ quần đảo Okinawa, nên Nhật Bản và Hoa Kỳ sẽ cùng bảo vệ Đài Loan”.

                                                                      (Phó Thủ Tướng Nhật Bản)

Theo phóngviên Demetri Sevastopulo Kathrin Hille của báo “Financial Times”, th́ một viên chức Hoa Kỳ nói với hai nhà báo này rằng: “Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với Nhật Bản theo từng giai đoạn, và cùng nhau soạn thảo một kế hoạch chung đối phó với t́nh trạng khẩn cấp ở Đài Loan”.                                    

Theo trang web Forbes: “Chính xác là Nhật Bản đă xác định định sẵn sàng tham gia vào cuộc chiến, nếu Trung Cộng đánh chiếm Đài Loan. Trong khi Hoa Kỳ cũng cần sự hỗ trợ của Nhật Bản để nhanh chóng đánh bại Trung Cộng trong cuộc chiến đó. Bởi, lực lượng hùng mạnh của Hoa Kỳ trong vùng Tây Thái B́nh Dương đều có căn cứ ở Nhật Bản, là: Căn cứ Không Quân Kadena ở Okinawa + Căn cứ Không Quân Misawa ở Honshu + Hải cảng Yokosuka + Hải cảng Sasebo”.

Ngày 6/7/2021, Bộ Trưởng Quốc Pḥng Nhật Bản Yasuhide Nakayama, trong cuộc họp trên hệ thống internet đă nhấn mạnh rằng: “Chúng tôi và Đài Loan là một gia đ́nh. Sự toàn vẹn của Đài Loan có liên quan chặt chẽ với kế hoạch pḥng thủ của chúng tôi”.

1c. Tập đoàn Huawei của Trung Cộng tiếp tục suy yếu.

Tập đoàn viễn thông Huawei do ông Nhậm Chính Phí -cựu kỹ sư trong quân đội Trung Cộng- thành lập năm 1987 dưới tên gọi “Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kỹ Thuật Huawei”(Huawei Technologies Co. Ltd.). Trụ sở chánh tại Long Cương, Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Đông.

Khởi thủy, Huawei sản xuất các thiết bị chuyển mạch điện thoại, rồi từ đó mở rộng kinh doanh: Xây dựng hệ thống viễn thông + Cung cấp dịch vụ và thiết bị + Cố vấn và vận hành cho các doanh nghiệp trong và ngoài Trung Cộng + Sản xuất thiết bị truyền thông cho thị trường tiêu dùng.

Đến cuối năm 2018, tập đoàn Huawei có:              (Ông Nhậm Chính Phi)

- 188.000 nhân viên, trong số đó có 80.000 người làm việc trong 21 Trung Tâm Nghiên Cứu & Phát Triển trên thế giới.

- Tổng số vốn đầu tư là 22.994.000.000 mỹ kim.

- Doanh thu 105.191.000.000 mỹ kim, trong số đó lợi nhuận là 10.689.000.000 mỹ kim.

Tuy đạt được thành công về thương mại, nhưng Huawei thường xuyên bị nhiều quốc gia chỉ trích về sự xâm phạm an ninh quốc gia của họ, nhất là từ Hoa Kỳ. (trích trong Wikipedia.org)

Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng: “Tập đoàn Huawei nói riêng và các tập đoàn của Trung Cộng nói chung, là hoạt động gián điệp trong hệ thống đảng với nhà nước” (Trung Cộng).

vậy mà thời Tổng Thống Donald Trump, từ cuối năm 2018 đă áp dụng biện pháp mạnh đối với tập đoàn ZTE và tập đoàn Huawei. Ngày 19/5/2019, Google là nhà cung cấp hệ thống điều hành Android cho các sản phẩm Huawei, cũng tuyên bố chấm dứt. Trong khi nhiều Hiệp Hội cũng như nhà cung cấp khác, cũng chấm dứt kinh doanh hoặc hợp tác với tập đoàn Huawei.

Trong nhiệm kỳ Tổng Thống Donald Trump 2017-2020, Hoa Kỳ phải giành lại sự công bằng trong giao thương, cũng như gia tăng những biện pháp bảo vệ tài sản tri thức trong các ngành khoa học kỹ thuật mới nhất, làm cho Trung Cộng nói chung và những tập đoàn viễn thông của họ nói riêng, rất bối rối.                            (trụ sở chánh của tập đoàn Huawei)

Trong cuộc bầu cử tháng 11/2020, ứng viên Joe Biden đắc cử và nhậm chức Tổng Thống Hoa Kỳ ngày 20/1/2021. Lúc ấy, người sáng lập tập đoàn Huawei (phiên âm là Hoa Vi) là ông Nhậm Chính Phi, kỳ vọng là Hoa Kỳ sẽ mở lại đối thoại, và tin rằng chính sách của tân Tổng Thống Hoa Kỳ đối với Trung Cộng sẽ thay đổi thuận lợi.

Nhưng vào tháng 2/2021, tân Bộ Trưởng Bộ Thương Mại Hoa Kỳ -Bà Gina Raimondo- tuyên bố chẳng khác một gáo nước lạnh tạt vào ông Nhậm Chính Phi: “Tôi hiểu rằng, một số công ty cũng như các tập đoàn của Trung Cộng bị đưa vào danh sách những thực thể có nguy cơ đe đọa an ninh quốc gia Hoa Kỳ, đe dọa đến lợi ích của chúng tôi. Và bây giờ, ngay trước mắt tôi, những đe dọa đó vẫn không thay đổi”.

Ông Jean- François Dufour -Giám Đốc Cơ Quan Chine Analyse- có bài b́nh luận trên báo Le Monde của Pháp, như sau: “Tập đoàn Huawei vẫn là mục tiêu của Hoa Kỳ trong chiến lược ngăn chận Trung Cộng thống trị thế giới, ít nhất là trong lănh vực viễn thông 5G. Thật ra th́ chiến lược này h́nh thành từ năm 2008, khi Hoa Kỳ ngăn chận không cho tập đoàn Huawei mua lại một công ty của Hoa Kỳ.

Năm 2015, Trung Cộng không c̣n che giấu tham vọng của họ khi họ công bố kế hoạch “Made in China 2025”, th́ Hoa Kỳ càng tăng thêm các biện pháp mạnh đối với các công ty của Hoa Kỳ, như Qualcomm, Intel … , từ hạn chế đến chấm dứt cung cấp sản phẩm cho các tập đoàn cũng như các công ty Trung Cộng. Chưa hết. Hoa Kỳ c̣n đưa tên các tập đoàn cũng như các công ty Trung Cộng vào danh sách “các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia” v́ tin rằng tập đoàn Huawei -và những tập đoàn khác- liên quan chặt chẽ với quân đội Trung Cộng. Giờ đâ,y đến lượt Châu Âu -trong đó có Pháp- lo ngại càng lúc càng lớn về tập đoàn viễn thông Huawei là cánh tay của quân đội Trung Cộng”.  

Nhận định của nhà báo Dumoulin trên báo Les Echos như sau: “Chiến tranh kỹ nghệ giữa Trung Cộng với Hoa Kỳ, c̣n là một cuộc chiến về ư thức hệ. Trong khi Trung Cộng tin tưởng kỹ nghệ của Trung Cộng tốt hơn và hiệu quả hơn so với kỹ nghệ phương Tây. V́ vậy mà Trung Cộng lao vào một cuộc đọ sức về mặt ư thức hệ với các nền dân chủ phương Tây”.

Vẫn là nhà báo Dumoulin: “Trong cuộc đọ sức này, Hoa Kỳ đă thành công hai điểm: Một là, Hoa Kỳ đă  thuyết phục được một số đồng minh loại trừ hoặc giới hạn sự nhúng tay của tập đoàn Huawei vào hệ thống viễn thông 5G. Nhiều quốc gia ngả về phía Hoa Kỳ, như; Anh quốc  + Australia + Nhật Bản đă loại hẳn Huawei ra khỏi kế hoạch của họ. Pháp đă hạn chế đáng kể Huawei trong kế hoạch viễn thông thế hệ mới. Và hai là, Hoa Kỳ là đă làm cho tập đoàn Huawei -con chim đầu đàn trong ngành viễn thông của Trung Cộng- suy yếu nặng, khi ra lệnh các công ty chấm dứt cung cấp chip và linh kiện điện tử. V́ không có hai thứ này th́ Huawei gần như không thể cung cấp trang thiết bị viễn thông cho khách hàng.

Trong bảng tổng kết hoạt động của 3 tháng thứ nh́ của năm 2021, sản phẩm của Huawei đă kém sức hấp dẫn ngay trên thị trường nội địa Trung Cộng. Trước đó, doanh thu của tập đoàn này trong 3 tháng đầu năm 2021 giảm 16,5 % so với cùng thời gian năm 2020. Hai lư do giải thích cho sự tuột dốc này; một là sự tụt lùi của điện thoại cầm tay của Huawei trên thị trường nội địa, và hai là dư âm từ các biện pháp trừng phạt dưới thời Donald Trump kéo dài.(tóm lược bản tin của đài RFI ngày 17/8/2021)

1d. Trung Cộng - Hoa Kỳ.

Thứ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ -Bà Wendy Sherman- trong chuyến công du Nhật Bản - Đại Hàn - Mông Cổ từ ngày 18 đến 24/7/2021, và dự trù sau đó sẽ thăm Trung Cộng. Nhưng ngày 21/7/2021, theo bản tin của AFP th́ Bà Wendy Sherman sẽ chánh thức thăm Trung Cộng ngày 25 & 26/7/2021.  

Sau khi thảo luận về t́nh h́nh Á Châu với ba vị Ngoại Trưởng Nhật Bản + Đại Hàn +  Mông Cổ, Thứ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ đến thành phố Thiên Tân ngày 25/7/2021, gặp Ngoại Trưởng Trung Cộng Vương Nghị. Tiếp theo là họp riêng với Thứ Trưởng Ngoại Giao Trung Cộng Tạ Phong trong cùng ngày 26/7/2021.

Theo đánh giá chung của các nhà quan sát quốc tế trong cuộc tiếp xúc với Ngoại Trưởng, và họp với Thứ Trưởng Ngoại Giao Trung Cộng rất căng thẳng. Theo Bà Wendy Sherman, tuy không đạt được bất cứ điều ǵ v́ quan điểm của hai quốc gia vẫn c̣n nhiều khác biệt, nhưng hai quốc gia đều muốn tiếp tục đối thoại.

Ông Tạ Phong trao cho Bà Wendy Sherman hai tài liệu:

Một là, Trung Cộng yêu cầu Hoa Kỳ: (1) Hủy bỏ các ngăn chận cấp chiếu khán đối  với những đảng viên cộng sản Trung Hoa cùng với thân nhân và những du học sinh. (2) Hủy bỏ các lệnh trừng phạt đối với những nhà lănh đạo, viên chức, và cơ quan hành chánh Trung Cộng. (3) Hủy bỏ các hạn chế đối với Viện Khổng Tử và các công ty của Trung Cộng. (4) Hủy bỏ ngăn chận các đặc phái viên của Trung Cộng được công tác tại Hoa Kỳ. (5) Hủy bỏ yêu cầu dẫn độ bà Mạnh Văn Châu (Meng Wan Zhou), Giám Đốc Tài Chánh của tập đoàn Huawei từ Canada sang Mỹ”.

(Thứ Trưởng Ngoại Giao Trung Cộng Tạ Phong)

Và hai là, Trung Cộng yêu cầu Hoa Kỳ: (1) Chấm dứt những đối xử bất công với công dân Trung Cộng tại Hoa Kỳ. (2) Chấm dứt quấy rối các ṭa Tổng Lănh Sự và ṭa Đại Sứ Trung Cộng tại Hoa Kỳ. (3) Chấm dứt mọi ngăn chận làn sóng kỳ thị người Á Châu tại Hoa Kỳ.

Ngoài ra, Thứ Trưởng Ngoại Giao Trung Cộng Tạ Phong c̣n nói với Thứ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ Wendy Sherman rằng: “Trung Cộng hoàn toàn bác bỏ chính sách bang giao của Hoa Kỳ theo cách vừa tiếp tục sức ép đối với Trung Cộng, lại vừa t́m kiếm sự hợp tác của Trung Cộng trong lănh vực biến đổi khí hậu, và lănh vực hạt nhân của Iran với Bắc Hàn”. ..

Nh́n chung.

Từ cuộc chiến trong những năm 2017-2020 giữa Hoa Kỳ với Trung Cộng, mà mục đích rất rơ ràng là Hoa Kỳ cần giành lại “sự b́nh đẳng trong thương mại”, mở rộng sang mục đích Hoa Kỳ cần bảo vệ tài sản tri thức trong lănh vực khoa học kỹ thuật mới nhất, cũng là trong mục đích ngăn chận tham vọng của Trung Cộng thống trị thế giới từ năm 2025. Đến chiến tranh sinh học bắt đầu từ Coronavirus bùng phát từ Vũ Hán, và Trung Cộng đẩy ra thế giới với mức độ lây lan nhanh chóng, và hiện nay (nửa cuối năm 2021) vẫn c̣n là một thảm họa đối với nhân loại! V́ vậy mà ông Tập Cận B́nh có được tiếp tục cầm quyền thêm nhiệm kỳ thứ 3 trong đại hội đảng cộng sản Trung Hoa lần thứ 20 vào mùa Thu năm 2022 hay không, c̣n là một dấu hỏi lớn. (tóm lược bài của Trung Điền trong e-mail vietmarketing3 ....ngày 22/8/2021.)

Trong cuộc họp giữa hai Thứ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ với Trung Cộng, nội dung cuộc họp chừng như chẳng có ǵ quan trọng, mà chỉ là cái cơ hội để đại diện Trung Cộng trao cho đại diện Hoa Kỳ hai tài liệu nói trên. Và nếu Hoa Kỳ chấp nhận giải quyết theo yêu cầu của Trung Cộng, chẳng khác nào Tổng Thống Joe Biden đầu hàng Chủ Tịch Tập Cận B́nh.

Thứ hai. Lănh đạo Việt Cộng lại nhắm vào Cộng Đồng tị nạn Việt Cộng tại hải ngoại.

Ngày 22/8/2021,Thường Trực Ban Bí Thư Vơ Văn Thưởng, thay mặt Bộ Chính Trị, kư ban hành “Kết Luận 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở hải ngoại trong t́nh h́nh mới”. Báo Lao Động đăng nguyên văn bản Kết Luận này.

Tôi vừa tóm lược bài viết, vừa thay vài nhóm chữ Việt Cộng bằng nhóm chữ Việt Nam truyền thống.

“Bộ Chính Trị yêu cầu các cấp ủy và các tổ chức đảng, kiên nhẫn vận động Cộng Đồng Việt Nam tại hải ngoại vẫn c̣n định kiến với đảng và nhà nước, hăy củng cố niềm tin và yên tâm hướng về tổ quốc. Đồng thời khuyến khích Cộng Đồng này đóng góp (cho Việt Cộng) xây dựng và phát triển đất nước”. (của Việt Cộng, v́ Việt Cộng đă giành quyền làm chủ 331.000 cây số vuông dăi đất có dạng h́nh cong chữ S của người Việt Nam trên trái đất).

Hiện có khoảng 5.300.000 người Việt Nam sinh sống tại 130 quốc gia, mà hầu hết là các quốc gia phát triển. Cộng Đồng này vẫn luôn hướng về tổ quốc, là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng & phát triển, và bảo vệ tổ quốc. Nhưng cho đến nay, công tác vận động này vẫn chưa hiệu quả. Điển h́nh là có nơi, có lúc, công tác người Việt Nam ở ngoại quốc chưa được các cơ quan cũng như những tổ chức quan tâm đúng mức, chưa nh́nh thấy được kiến thức cũng như sức mạnh của đồng bào ta ở ngoại quốc.

V́ vậy, Bộ Chính Trị Việt Cộng: “Yêu cầu các cấp Ủy và các tổ chức Đảng, hăy đổi mới và đa dạng hoá các h́nh thức vận động Cộng Đồng Việt Nam ở ngoại quốc -nhất là thế hệ trẻ- gắn bó với quê hương mà tích cực đóng góp vào sự phát triển của nước sở tại, và góp phần thúc đẩy các quốc gia đó bang giao tốt đẹp với Việt Nam” (thời Việt Cộng). Đồng thời, kiên nhẫn vận động Cộng Đồng Việt Nam ở ngoại quốc c̣n có định kiến, hăy củng cố niềm tin và yên tâm hướng về đất nước, nhận thức và hành động phù hợp với lợi ích quốc gia và dân tộc, nhất là tạo điều kiện cho người Việt Nam tại hải ngoại đầu tư và kinh doanh sản xuất trên quê hương”. (Việt Nam thời Việt Cộng).

Cuối cùng, Bộ Chính Trị Việt Cộng nhấn mạnh rằng: “Các tổ chức cần đa dạng hoá các hoạt động hỗ trợ đồng bào Việt Nam ở ngoại quốc giữ ǵn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hoá và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, phải lưu tâm đặc biệt là ngăn chặn việc lợi dụng chủ trương của đảng với nhà nước ta đối với công tác người Việt Nam ở ngoại quốc để trục lợi, chống phá đất nước, ảnh hưởng đến uy tín và lợi ích quốc gia”. (trích trong lehiepthanhnien@gmail.comngày 22/8/2021)

Nhận định.

Về bảo tồn văn hoá truyền thống Việt Nam.

Từ sau ngày 30/4/1975, lần lượt các nhóm lănh đạo Việt Cộng đă ngày đêm ra rả trên làn sóng phát thanh, phát h́nh, và báo chí, rằng: “Cách Mạng sẽ đào tạo thế hệ con người mới với văn hoá mới để xây dựng chủ nghĩa xă hội thành công, .....” Chính xác là lănh đạo Việt Cộng đă xóa bỏ bản sắc văn hoá truyền thống từ ngàn xưa của dân tộc Việt Nam, trong khi Cộng Đồng Việt Nam Chúng Tôi Tị Nạn Việt Cộng tại Hải Ngoại vẫn kiên nhẫn bảo tồn văn hoá truyền thống Việt Nam. Và đó là lư do mà tôi xóa bỏ những nhóm chữ Việt Cộng và thay vào đó bằng những nhóm chữ Việt Nam truyền thống.

Chẳng những vậy, đến môn học lịch sử cũng bị lănh đạo Việt Cộng xóa bỏ, bằng cách đem môn học này ghép vào môn học Giáo Dục Công Dân, trong khi Lịch Sử là môn học rất quan trọng đối với những thế hệ trẻ cần hiểu thấu đáo, để họ nối tiếp ḍng lịch sử Việt Nam truyền thống mà lănh đạo Trung Cộng luôn tránh né, và họ chỉ “ra lệnh” là lănh đạo Việt Cộng thi hành trấn áp thẳng tay.

Đây là một đoạn trong chương tŕnh môn học Giáo Dục Công Dân do Bộ Giáo Dục & Đào Tạo của Việt Cộng phổ biến kèm theo Thông Tư số 32 ngày 26/12/2018. Tôi tóm lược đoạn chánh, cùng lúc thay vài nhóm chữ Việt Cộng trong đoạn này:       

“Chương tŕnh môn Giáo Dục Công Dân với các môn học căn bản, như sau: Bậc tiểu học, với môn Đạo Đức và môn Giáo Dục Công Dân. Bậc trung học cấp 2, với các môn Giáo Dục Đạo Đức + Phương Cách Sống + Kinh Tế + Pháp Luật + Môi Trường Tự Nhiên + Luật Pháp + Tiếp Xúc Giữa Người Với Người + Tiếp Xúc Với Cộng Đồng Và Nhân Loại. Bậc trung học cấp 3, với các môn Kinh Tế & Pháp Luật + Bang Giao Kinh Tế & Luật Pháp + Kinh Tế Nhỏ Nhất Đến Kinh Tế Lớn Nhất + Hệ Thống Chính Trị & Luật Pháp + Nghĩa Vụ Công Dân”.

Tiếp theo là Công Văn số 2613/BGDĐT-GD về chương tŕnh giáo dục trung học năm 2021-2022, do Thứ Trưởng Việt Cộng Nguyễn Hữu Độ kư ngày 23/6/2021. Chỉ thị các trường trung học thực hiện chương tŕnh giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông Tư số 32 ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục & Đào Tạo. (trích trong LuatVietNam online)

Vậy là, các môn trong môn học Giáo Dục Công Dân không có môn nào học về lịch sử cả. 

Về ḥa giải và ḥa hợp.

Tháng 6/2003, Thứ Trưởng Ngoại Giao Việt Cộng -Nguyễn Đ́nh Bin- hướng dẫn một phái đoàn sang Hoa Kỳ, chọn lọc và tiếp xúc với hai nhóm người Hoa Kỳ gốc Việt chúng tôi tại Washington DC về một số vấn đề, trong mục đích lôi cuốn Cộng Đồng chúng tôi hằng mấy triệu người đă liều chết đ́ t́m tự do, để quên đi cái quá khứ kinh hoàng do lănh đạo Việt Cộng gây ra trên quê hương Việt Nam, mà đóng góp kiến thức chuyên môn và đóng góp tiền bạc giúp cho chế độ độc tài  tồn tại mà họ gọi là tham gia phát triển đất nước (của Việt Cộng).

Ngày 11/8/2005, Thứ Trưởng Ngoại Giao Việt Cộng -Nguyễn Phú B́nh- kiêm Chủ Nhiệm Ủy Ban Về Người Việt  Nam Hải Ngoại, đưa lên trang báo điện tử Người Viễn Xứ bài “Cộng Đồng Người Việt Nam Ở Nước Ngoài, Khơi Dậy Nguồn Lực Chất Xám Của Việt Kiều”.

Ngày 26/3/2004, Bộ Chính Trị ViệtCộng ban hành Nghị Quyết 36, quy định: “Một chính sách toàn diện về Cộng Đồng Chúng Tôi Tị Nạn Việt Cộng Tại Hải Ngoại, mà họ gọi là Người Việt Nam ở nước ngoài. Với Nghị Quyết này, lănh đạo Việt Cộng đặt trách nhiệm vận động Cộng Đồng Chúng Tôi lên vai toàn bộ hệ thống tổ chức đảng cộng sản + toàn bộ hệ thống tổ chức nhà nước + mặt trận tổ quốc + các ngành các cấp từ trung ương đến địa phương + các đoàn thể nhân dân từ trong nước ra đến hải ngoại. Lănh đạo Việt Cộng kêu gọi toàn dân phải coi đây là một nhiệm vụ quan trọng bậc nhất, nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, v́ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”. (của Việt Cộng)

Nội dung Nghị Quyết 36 bao gồm 4 văn kiện và tổ chức đều nhắm vào Cộng Đồng chúng tôi tị nạn Việt Cộng tại hải ngoại: 

Một là, Quyết định của Thủ Tướng Việt Cộng Phan Văn Khải kư ngày 27/10/1999, về một số chính sách đối với người Việt Nam ở Nước Ngoài, đă được xếp vào mặt trận văn hoá. Hai là, Ủy Ban Liên Lạc Người Việt Nam Ở Nước Ngoài, do Thứ Trưởng Ngoại Giao Nguyễn Đ́nh Bin làm Chủ Nhiệm. Nay th́ Nguyễn Đ́nh Bin đă rời khỏi chức Thứ Trưởng Ngoại Giao, và Nguyễn Phú B́nh thay thế. Ba là, Ủy ban Vận Động Thành Lập Hội Liên Lạc Người Việt Nam Ở Nước Ngoài, do Tiến Sĩ Nguyễn Văn Đạo, Giám Đốc trường đại học tổng hợp Hà Nội làm Chủ Nhiệm. Nhiệm vụ của Ủy Ban này là vận động thành lập ít nhất là một Hội tại mỗi thành phố lớn cũng như tại mỗi tỉnh tại Việt Nam có thân nhân của chúng tôi cư ngụ, để dùng thân nhân chúng tôi áp lực chúng tôi, đóng góp tài chánh và kiến thức khoa học kỹ thuật để xây dựng đất nước (của Việt Cộng). Và bốn là, Quỹ Hỗ Trợ Vận Động Người Việt Nam Ở Nước Ngoài, ra mắt giữa tháng 4/2003, với ngân khoản đầu tiên là 7.000 tỷ đồng Việt Cộng, tương đương với 450.000 mỹ kim tính theo hối suất lúc ấy, hỗ trợ cho việc thực hiện Nghị Quyết 36.

Theo lời của ông Nguyễn Đ́nh Bin trong ngày ra mắt “Quỹ Hỗ Trợ Người Việt Nam Ở Hải Ngoại” tại Bộ Ngoại Giao hồi tháng 4/2003, nhằm thực hiện 8 mục tiêu đánh phá Cộng Đồng chúng tôi mà họ gọi là giúp đỡ những người Việt Nam ở hải ngoại, để nắm quyền khống chế cai trị chúng tôi như họ đang cai trị 83 triệu dân trong nước. Và 8 mục tiêu này gần như nằm trọn trong nội dung Nghị Quyết 36.

Từ tháng 3/2004 đến nay là đầu tháng 9/2021 -hơn 17 năm- lănh đạo Việt Cộng không đạt một mục tiêu nào như họ đặt ra trong Nghị Quyết 36, v́ vậy mà họ vẫn tiếp tục. 

Kết luận.

Cuối cùng, tôi muốn Các Anh đọc bài viết dưới đây, để Các Anh nhận ra nỗi đau từ trong tâm hồn người Việt Nam khi nhận thấy thảm trạng mất dần đất đai biển đảo Việt Nam vào tay Trung Cộng, trong khi lănh đạo Việt Cộng vẫn quyết tâm trấn áp diệt trừ bất cứ những cá nhân cũng như những tổ chức yêu nước biểu t́nh chống Trung Cộng. Ngay cả trong công tác chống dịch bệnh hiện nay, lănh đạo Việt Cộng điều động cả xe tăng thiết giáp với hơn 6.000 quân vơ trang đầy đủ từ miền Bắc vào Sài G̣n, mà họ nói là “tham gia chống dịch, dập dịch”. Coronarirus là thảm họa dịch bệnh, có ai trông thấy đâu mà sử dụng đến xe tăng thiết giáp để chống nó, dập nó. Phải chăng v́ những biện pháp chống dịch dập dịch quá kém cơi, đă và đang gây ra thảm họa ngày thêm trầm trọng vàđẩy người dân đến mức khốn cùng, rồi sợ người dân nổi loạn mà dùng xe tăng thết giáp để trấn áp họ theo phiên bản Thiên An Môn của Trung Cộng hồi năm 1989 chăng?     

Nối tiếp sang góc cạnh khác. Phải chăng chính sách trấn áp “các thế lực thù địch”, nên lúc nào họ cũng lo âu v́ theo lời của   Tổng Bí Thư Việt Cộng Nguyễn Văn Linh đă nói hồi năm 1999, là: “Tôi cũng biết rằng, dựa vào Trung Quốc sẽ mất nước, nhưng thà mất nước c̣n hơn mất đảng”, nên họ sợ mất đảng v́ dân chúng nổi dậy th́ họ chết hết, thà là mất nước vào tay Trung Cộng, may ra họ c̣n sống dù là dân hạng 2 hạng 3 của Trung Cộng.  

V́ vậy mà đồng bào đang chờ Các Anh đứng dậy -và cơ hội có thể là ngay trong đại dịch này đó- để cùng nhau làm nên lịch sử lưu danh đến ngàn năm sau, bằng cách loại trừ đảng cộng sản Việt Nam, rồi trong nước cùng hải ngoại bắt tay xây dựng một xă hội dân chủ pháp trị phục vụ nguyện vọng người dân.   

Các Anh không đứng lên,sẽ không có quốc gia nào đến Việt Nam giành lại Quyền Làm Người giùm Các Anh đâu.

Tôi giải thích thêm để Các Anh hiểu rơ hơn. Này nhé, trong gia đ́nh cũng như trong xă hội, bản thân mỗi người là chánh, v́ không một ai -dù là người thân của ḿnh- cũng không thể làm thay cho ḿnh những ǵ liên quan trực tiếp đến bản thân ḿnh trong cuộc sống từ khi vào tuổi thành niên.

Từcá nhân trong thực tế là:

Không ai ăn giùm ḿnh khi ḿnh đói. Không ai đi học giùm ḿnh khi ḿnh muốn có kiến thức. Không ai luyện tập giùm ḿnh khi ḿnh muốn có một cơ thể lành mạnh. Không ai đi làm giùm ḿnh khi ḿnh muốn có đồng lương để chi phí cho cuộc sống. Không ai uống thuốc giùm ḿnh khi ḿnh muốn hết bệnh. Không ai bước giùm ḿnh khi ḿnh muốn đi về phía trước. Không ai tạo dựng hạnh phúc giùm ḿnh khi ḿnh muốn được sống trong mái ấm gia đ́nh. Không ai đứng dậy giùm ḿnh khi ḿnh vấp ngă và muốn tiếp tục cuộc sống để phụng sự xă hội. Và ..v..v...

Đếndân tộc bị lănh đạo tước Quyền Làm Người cũng tương tự như vậy, v́ thực tế là không một dân tộc nào đến Việt Nam lật đổ chế độ độc tài thay cho dân tộc ḿnh, khi dân tộc ḿnh muốn giành lại Quyền Làm Người. Họ có thể đến giúp ḿnh chớ không phải làm thay ḿnh. Và Các Anh phải hiểu rằng, “Dân Chủ Tự Do không phải là quà tặng, mà chính dân tộc Việt Nam phải tranh đấu, và Các Anh là thành phần ṇng cốt trong cuộc tranh đấu này”, trong khi Cộng Đồng chúng tôi tị nạn Việt Cộng tại hải ngoại có nhiều điều kiện thuận lợi, với nhiều cách vận động những quốc gia phát triển giúp Các Anh và đồng bào làm nên lịch sử.

Texas, đầu tháng 9 năm 2021

                                                               *****

 

 

 

 

Những bài viết trước của tác giả Phạm Bá Hoa:

Phạm Bá Hoa: Thư gởi Người Lính QĐND VN

 

 

 


Sách của Đỗ Văn Phúc có bán trên Amazon

Phim

Phim tài liệu ( 27 phút) của hăng NFSA _ Úc Đại Lợi ,nói về miền Nam Việt Nam ( Việt Nam Cộng Ḥa ) thời chiến tranh.......!!!

 

85 năm đời ta có đảng!

Nguyên Thạch (Quanlambao)


85 năm đời ta có đảng!
 Để giờ đây qui Hán thuộc Tàu

85 năm đầy dẫy niềm đau

85 năm Cùng Nhau Xuống Hố!.

Nước ngàn năm vua Hùng đất tổ

Đă sản sinh một lũ ngố đê hèn

Chúng giành giựt

Chúng bon chen

Chúng mụ mị...ép dân sống quen đời trâu ngựa!.

Đảng cộng sản?

Cá mè một lứa

Tâm điêu ngoa của những đứa lộng hành

Chúng ăn chơi, lầu tía, gái xanh

Tự xưng là lănh đạo nhưng học hành chưa hết lớp!.

 

Tài sản của chúng là những lâu đài choáng ngợp

Xe pháo ngông nghênh lớp lớp đàn em

Nh́n chúng xa hoa trong khi dân đói dân thèm

Của thừa mứa nhưng với dân được xem là của quí.

Chúng thủ đoạn

Chúng gian manh

Chúng lừa mị

Mở mồm ra là trân quí Độc Lập Tự Do

Nhưng đến khi thực hành, dân phải lạy xin th́ chúng mới cho

Không đút lót th́ lần ḥ chờ măi.

85 năm có đảng, đời ta tê tái!

Nam lao nô

Nữ đi làm gái nuôi thân

85 năm đảng rất ân cần

Lột dân sạch hết từ chân đến tóc
 

85 năm vinh quang nói dóc

85 năm nô bộc thiền triều

85 năm sống với ma quỉ tinh yêu...

Ôi đau đớn!

85 năm tiêu điều đời ta có đảng.

Nguyên Thạch