[Bài Viết - Article]
                                                                              

 

 

HỒI KƯ

DUYÊN NỢ TRUYỀN TIN

 

NGUYỄN-HUY HÙNG

Cựu Chỉ huy phó Viễn Thông Bộ Tổng Tham Mưu

Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.

 

Hồi kư gồm 12 đoạn với những tiểu đề sau:

1.- Đôi ḍng phi lộ.

2.- Sơ lược tổng quát về Quân đội Quốc gia Việt Nam lúc sơ khai.

3.- Bộ Tổng Tham Mưu và Quân đội Quốc gia Việt Nam bắt đầu thành h́nh và khởi sự hoạt động.

4.- Chiến cuộc xoay chiều, Pháp ra khỏi Việt Nam.

5.- Ông Ngô Đ́nh Diệm với những khó khăn trong kế hoạch cải tiến xă hội tại miền Nam Việt Nam sau Hiệp định Genève 21-7-1954.

6.- Thế lực chính trị bắt đầu xâm nhập khuynh loát làm đảo lộn nếp sống kỷ cương của Quân đội.

7.- Bầu Chủ tịch Phong trào Cách mạng Quốc gia của Binh chủng Truyền Tin.

8.- Hội chợ mừng ngày Chế độ Việt Nam Cộng Hoà tại miền Nam Việt Nam chính thức ra đời, với ông Ngô Đ́nh Diệm làm Tổng Thống đầu tiên.

9.- Một công đôi việc: Công vụ thanh tra và “Vinh quy bái tổ” của Chỉ huy trưởng Viễn Thông Bộ Tổng Tham mưu QLVNCH.

10.- Chuyến du học thích thú tại Trường Truyền Tin Lục quân Hoa Kỳ, Fort Monmouth, Tiểu bang New Jersey, bên bờ Đại Tây Dương, miền Đông Hoa Kỳ.

11.- Những niềm vui và kỷ niệm khó quên.

12.- Những kỷ niệm sau cùng trong Binh chủng Truyền Tin.

            Trước khi đọc những mẩu truyện DUYÊN NỢ TRUYỀN TIN, xin mời đọc hai bài tŕnh bầy tổng quát về TRUYỀN TIN (Signal, Transmission) một nhu cầu cần yếu trong Quân đội, nhưng quảng đại quần chúng ngoài xă hội cũng cần và thường gọi là nhu cầu về THÔNG TIN LIÊN LẠC (Télécommunication) trong đời sống hàng ngày của con người.

***


 

TRUYỀN TIN MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU CỦA CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT.

BINH CHỦNG TRUYỀN TIN QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG H̉A ĐƯỢC CHÍNH THỨC THÀNH LẬP VÀO NGÀY NÀO?

DUYÊN NỢ TRUYỀN TIN – 1. ĐÔI D̉NG PHI LỘ.

DUYÊN NỢ TRUYỀN TIN – 2.

DUYÊN NỢ TRUYỀN TIN – 3.

DUYÊN NỢ TRUYỀN TIN – 4. -

DUYÊN NỢ TRUYỀN TIN – 5.

DUYÊN NỢ TRUYỀN TIN – 6.

DUYÊN NỢ TRUYỀN TIN – 7.
 

DUYÊN NỢ TRUYỀN TIN – 8.

DUYÊN NỢ TRUYỀN TIN – 9.

DUYÊN NỢ TRUYỀN TIN – 10.

DUYÊN NỢ TRUYỀN TIN – 11

DUYÊN NỢ TRUYỀN TIN - 12. (Bài chót)

 

- HẾT -