Nguyễn Huy Hùng: 30 tháng 04 năm 1975, ngáy QUỐC HẬN của dân tộc Việt Nam

 

Audio: Tâm tư Tổng Thống Thiệu   24/28

 

Truyện Kiều

Thơ : Nguyễn Du (1766-1820)

Nhạc : Quách Vĩnh Thiện

L.m. Nguyễn Văn Khải: Hiện t́nh đất nước

 

Vẫn mơ về Đà Nẵng

Việt Nam Tôi Đâu Của Nhạc Sĩ Việt Khang 
Vivian Huỳnh

Bài ca vọng cổ: Anh Là Ai?-
Sáng tác Hoàng Dũng - Tŕnh bày Phương Dung