Audio: Tâm tư Tổng Thống Thiệu  - chương 22/28

 

Truyện Kiều

Thơ : Nguyễn Du (1766-1820)

Nhạc : Quách Vĩnh Thiện

Vẫn mơ về Đà Nẵng

Nhớ Về Hoàng Trọng với tiếng hát Thu Tâm:  

Nói Với Anh/DzuyLinh:

Việt Nam Tôi Đâu Của Nhạc Sĩ Việt Khang 
Vivian Huỳnh

Bài ca vọng cổ: Anh Là Ai?-
Sáng tác Hoàng Dũng - Tŕnh bày Phương Dung