Nguyễn Huy Hùng  -  thơ &văn
                                                                                                                   

 

 

NGÀY HIỀN MẪU

 

(Mother’s Day theo tục lệ Hoa Kỳ,

để riêng tặng những ai đang c̣n Mẹ)

 

Tháng Năm, phượng n ve ca,
Quây qu
n con cháu tng hoa M Hin.
Trong nhà M
chính là Tiên,
Nghiă t́nh đâu th
dùng tin chuc mua.

T trong bng M ta ra,
Nh
p ṿng thế tc chan hoà nhiu nhương.
M
lo dưỡng dc quư thương,
Đêm ngày b
o v khi vương ly trn.

Cưng ta hơn c bn thân,
Nh
ường cơm x áo chng cn đn đo.
M
như sông rng bin h,
T́nh th
ương man mác tri vô tn cùng. 

Đi người có thy có chung,
M
già, nhn ni phc tùng dưỡng nuôi.
Đ
ến khi cưỡi hc v tri,
Đ
n ơn bng tiếp giúp người kém may.
Tu thân tích đ
c đêm ngày,
Đ
p xây qu phúc cao dy vô biên.
Bao dung tr
ng nghiă hơn tin,
B
n tâm reo cy thin duyên đo tri.
Cơi Trên thanh th
n M vui,
Cháu Con hi
ếu tho sng đi v tha.

Hemet, California, Hoa Kỳ,

Mother’s Day Sunday 13 May 2012 

 

MẸ TÔI

(Đôi vần tưởng nhớ Mẹ,

nhân ngày Mother’s Day) 

M là bóng mát cnh bên Cha,
T
n ty nuôi con gi nếp nhà.
Hi
ếu Nghiă Tín Trung luôn gi gc,
Danh th
ơm Hin Mu khéo t gia. 

M là bóng mát cnh bên Cha,
Hi
n hu đoan trang nết tht thà.
Th
i thế vượng suy không biến đi,
G
ương trong Hin Ni gc Nho gia.

M là bóng mát cnh bên Cha,
Kiên nh
n dy con ni nghip nhà.
Dũng c
m dn thân v́ đt nước,
R
ng danh Hin N Vit Nam ta.

M là bóng mát cnh bên Cha,
Chia x
t́nh thương đến mi nhà.
Đ
li trong con gương sáng quư,
Ngàn năm h́nh M
chng phai nhoà.

 

Hemet, California, Hoa Kỳ,

Mother’s Day Sunday 13 May 2012

   

TẶNG MÁ BẦY TRẺ YÊU QUƯ CỦA TÔI

 

Sáu ba năm gn bó vui bun,
Duyên n
Tri cho được chín Con.
Bĩ c
c, cùng chia cơn kh ly,
V
ượng thi, chung hưởng khúc hân hoan.
B
dâu biến đi, t́nh không đi,
Th
ế s xoay vn, nghiă chng hoen.
Ph
ước T chan hoà gương chí hiếu,
L
c Tri ban thưởng sánh bng non.

 

Hemet, California, Hoa Kỳ,

Mother’s Day Sunday 13 May 2012  

 

Nguyễn Huy Hùng

 

 

Mời đọc tại mục Diễn Đàn:

Thư Không Niêm Gởi Ông Nguyễn Ngọc Ngạn Và Trung Tâm Thúy Nga Paris  của Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc

Nhân Ngày 30.4 - Nói chuyện với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn của Đinh Lâm Thanh

Nhận định: Nói với đầu gối-Ba đặc tính nêu trên dẫn đến kết luận rằng: nói chuyện lư luận chính trị với Hà Nội chẳng khác nào nói chuyện với đầu gối-Đỗ Thái Nhiên

MẠN ĐÀM VỚI NHÀ VĂN

 

NGUYỄN NGỌC NGẠN tại PARIS

 

Phần 1:

 

Phần 2:

 

SAU BA  LĂM NĂM NH̀N LẠI VIỆT NAM

 

Giang Sơn gm vóc hết chia đôi
C
Nước t đây Bc thuc ri
Đ
c Lp - T Do ngoài cht lưỡi
Ḥa B́nh, H
nh Phúc ch đu môi
H
th Lê, Mác cam thân mi
Đ
ng ly Nga , Hoa chu kiếp bi
T
Quc , Non Sông đem bán r
Ch
bành trướng đng, đ giành ngôi

 

Ch bành trướng đng, đ giành ngôi
M
t gii Non sông chng đp bi
Dâng đ
o ngoài khơi, t́nh hu ngh !
Nh
ường ranh biên gii, nghĩa răng môi !
Ch
quyn, lănh hi đâu c̣n na
Đ
c Lp, Cao nguyên cũng mt ri
Chinh chi
ến máu xương bao Chiến Sĩ
Đ
ng coi đ b, mun đem đôi ! (1)

 

   Quốc Hận, tháng 4 - 2010
              TỪ PHONG

 

 (1) đem đôi: Tiếng địa phương miền Trung VN, nghĩa là bỏ đi, vất đi .

 

Chu' thi'ch:

    Chinh chiến để giành Độc Lập
    và toàn vẹn Lănh Thổ hay để được
    làm nô lệ, mất đất, mất biển cho
    Trung cộng ? Đảng csVN hăy trả lời
    người Việt trong và ngoài Nước .