Nguyễn Huy Hùng                                   

 


Huy
Hùng ngày 7 tháng 10 năm 2012, Hemet California

Web http://colhungnguyen.webs.com/

***

  Khiết Châu Nguyễn Huy Hùng

TRƯỜNG ĐỜI VỚI NHỮNG MÙA THU KHÓ QUÊN

 
Chiến binh Quân lực Việt Nam Cộng Hoà

Thề trọn đời hy sinh dấn thân v́ Quốc gia Dân tộc Việt Nam.

 

THU MẬU TUẤT 2018,

HÀNH ĐỘNG

Nước Nam hùng vĩ cảnh nên thơ,

Ḍng giống Tiên Rồng sống mộng mơ.

Thịnh trị thanh b́nh vui tiếng quốc,

Danh lừng Lạc Việt tự ngàn xưa.

Bỗng dưng xuất hiện Quỷ vô thường,

Mù quáng chạy theo lũ bạo cường.

Áp đặt Tam Vô(*) chuyên chính trị,

Cương thường đảo lộn loạn quê hương.

Luân thường đạo lư xụp suy lần,

Lang Sói bạo hành đốt Phúc Âm.

Hoang dă luật rừng giăng khắp cơi,

Toàn dân cùng cực với Ba Không(*).

Oai phong tự đắc lũ tham ô,

Mượn tiếng Hồ lang dưới đáy mồ,

Diệu vơ giương oai nanh vuốt hổ,

Đọa đầy ṇi giống, miệng Nam Mô.

 

Dân hùng Việt Tộc thấy hay không?

Chẳng lẽ ngồi yên chịu cổ tṛng.

Dũng cảm vùng lên diệt Quỷ Đỏ,

Cùng nhau bồi đắp lại non sông.

Tội chi nhịn nhục chịu đau hoài!

Để bọn sài lang măi hại đời.

Đồng loạt bên nhau cùng đứng dậy,

Dẹp tan bè lũ hạm vô tài.

 

Corona, Nam California, Mùa Thu 2018.

KHIẾT CHÂU NGUYỄN-HUY HÙNG

 

THU ĐINH DẬU 2017,

THÊM MỘT MÙA THU.

 

Thu đến đời tăng thêm tuổi già,

Thế gian phát triển sống vinh hoa.

Việt Nam chậm tiến tràn đau khổ,

Quỷ Đỏ tung hoành hại quốc gia.

Dũng sĩ đâu rồi không đứng dậy?

Dẹp tan bè lũ giặc gian tà?

Dựng xây đất nước theo Nhân bản,

Hạnh phúc tràn lan khắp mọi nhà.

 

Corona, Nam California, Mùa Thu 2017.

KHIẾT CHÂU NGUYỄN-HUY HÙNG.

 

THU ẤT MÙI 2015,

NIỀM RIÊNG.

 

Thu sang rừng lá thay mầu,

Suối trong rỉ rả khe sâu nhạc buồn.

Nắng chiều rọi bóng cô đơn,

Nao nao tim thắt từng cơn nỗi nhà.

Quê hương dưới ách Quỷ Ma,

Độc tài chuyên chính ba hoa lộng quyền.

Buôn dân bán nước tổ tiên,

Gian tham bóc lột dân hiền khổ đau.

Thiếu ăn thiếu thuốc cơ cầu,

Ngày đêm lam lũ hơn trâu kéo cầy.

Bạo quyền tham nhũng phây phây,

Lập bè kết đảng đọa đầy lương dân.

Đua nhau hưởng thú hồng trần,

Ngày đêm hoan lạc phù vân sang giầu.

Học đ̣i nếp sống Nga Tầu,

Thực dân Phong kiến, cưỡi đầu dân đen.

Quốc dân đâu vắng người hiền,

Sao không vùng dậy đứng liền bên nhau?

Quyết tâm bền chí đương đầu,

Dẹp bầy lang sói tóm thâu sơn hà.

Dựng nền Dân chủ Tự do,

Cho toàn dân sống ấm no thanh b́nh.

Little Saigon, Quận Cam, Nam California, Mùa Thu 2015.

KHIẾT CHÂU NGUYỄN-HUY HÙNG

 

THU ĐINH HỢI 1947,

THÁNG 8-1945 CÁCH MẠNG HAY QUỐC NẠN???

 

Cách mạng Bốn Lăm (1945) tạo đổi đời,

Cương thường đảo lộn khắp nơi nơi.

Cha Con Ông Cháu thành đồng chí,

Già Trẻ Thầy Tṛ chung thứ ngôi.

Thế giới đại đồng không Tổ quốc,

Công Nông chuyên chính chẳng t́nh người.

Chiến tranh Quốc Cộng tràn oan nghiệt,

Cộng đảng tàn hung hại giống ṇi.

 

Ngă Tư Vọng, Bạch Mai Hà Nội, Tết Trung Thu 1947.

MẬU TÙNG NGUYỄN-HUY HÙNG

Lúc dó tác giả là thư kư của Ban Chỉ huy Đại đội 4 Vệ binh Bắc Kỳ đồn trú tại Ngă Tư Vọng, Bạch Mai thành phố Hà Nội.

 

THU  GIÁP NGỌ 1954,

NIỀM ĐAU ĐẤT NƯỚC BỊ CHIA HAI

 

Tháng Bẩy Năm Tư (7-1954) thật nghiệt oan,

Giơ-Neo (Genève) thế giới họp bàn tṛn.

Chia đôi đất Việt nơi Bến Hải,

Nam Bắc đôi đường, bao oán than.

-oOo-

Triệu người bỏ Bắc chạy vào Nam,

Xa lánh Cộng quân Hồ tặc(1) tham,

Cướp đất giết người xây dựng Đảng.

Tam Vô(2) chuyên chính chẳng ai ham.

 

Saigon, Thủ đô chính phủ Quốc gia Việt Nam Tết Trung Thu 1954.

MẬU TÙNG NGUYỄN-HUY HÙNG.

Lúc đó Tác giả đang là Thiếu Tá phục vụ tại Bộ Tổng Tham Mưu Quân đội Quốc gia Việt Nam.

Ghi chú:

-(1)Theo Hiệp định Genève quy định th́ đất nước Việt Nam bị chia thành 2 nước Bắc Việt và Nam Việt do 2 chính phủ theo 2 chế độ chính trị khác nhau quản trị. Miền Bắc dưới quyền thống trị của Hồ Chí Minh và chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng Hoà. Miền Nam thuộc quyền quản trị độc lập của chính phủ Quốc gia Việt Nam do Cựu Hoàng Bảo Đại làm Quốc trưởng.

Người dân nào đang cư ngụ tại miền Bắc Vĩ tuyến 17 không muốn sống dưới chế độ hà khắc độc tài chuyên chính đảng trị của Hồ Chí Minh th́ được quyền tự do di chuyển vào miền Nam sinh sống lập nghiệp và được chính quyền Pháp thi hành Hiệp định Genève cung cấp phương tiện chuyển vận rời miền Bắc vào miền Nam trong ṿng 300 ngày kể từ ngày Hiệp định kư kết là 21-7-1954.

Các Cán binh Việt Cộng đang hoạt động tại miền Nam Vĩ tuyến 17 bắt buộc phải di chuyển hết ra miền Bắc, nhưng chỉ một số ít rút đi theo quy định của Hiệp định c̣n một số lớn được lệnh của Hồ Chí Minh cải danh thành thường dân ở lại miền Nam hoạt động bí mật.

-(2) Đảng Cộng sản Việt Nam là tay sai của Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản do Liên Xô Nga lănh đạo theo thể chế chính trị chủ trương TAM VÔ (Vô gia đ́nh, Vô Tổ quốc, Vô Tôn giáo) Anh em bốn bể một nhà.

 

THU BÍNH THÂN 1956,

MIỀN NAM VUI HƯỞNG THU THANH B̀NH

 

Không gian bàng bạc ánh trăng mơ,

Vạn vật mênh mông ảo ảnh mờ.

Đèn giấy long lanh vờn bóng nguyệt,

Sáo diều vi vút thả hồn thơ.

Bánh chay lài toả hương d́u dịu,

Trà mạn sen dâng ư dật dờ.

Thấp thoáng quân cù (1) quay tán gió,

Dập d́u trai gái hát bông lơ (2).

Saigon, Thủ đô nước VIỆT NAM CỘNG H̉A

 Tết Trung Thu 1956

MẬU TÙNG NGUYỄN-HUY HÙNG

Không có Tổng tuyển cử thống nhất 2 miền Nam Bắc như quy định bởi Hiệp định Genève 1954, Chính phủ Quốc gia miền Nam thay đổi chế độ thành VIỆT NAM CỘNG HOÀ theo mô thức chính trị của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Lúc đó tác giả là Thiếu Tá làm việc tại Bộ Chỉ huy Viễn thông thuộc Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.

Ghi chú:

-(1) những h́nh người bằng giấy trong đèn Trung Thu, ngoài Bắc gọi là “đèn kéo quân”, trong Nam gọi là “đèn cù”.

-(2) ngoài Bắc có lệ “hát trống quân” đối đáp giữa trai và gái vào dịp Tết Trung Thu.

 

 

 

THU ẤT MĂO 1976,

TRẮNG ĐÊM TRÊN ĐẤT MIỀN BẮC XĂ HỘI CHỦ NGHĨA

Sàn tre vật vă ẩm ê,
Lắng nghe giun dế tỉ tê nỗi niềm.
Lao sao chuột rúc bên thềm,
Ŕ rầm suối đổ, cú chêm nhịp buồn.
Trăng rừng lạnh lẽo cô đơn,
Sương khuya mờ ảo, gió luồn khe song.
Nhớ con thương vợ năo ḷng,
Chợ đời bạc bẽo long đong một ḿnh.
Thời gian hờ hững vô t́nh,
Không gian khoả lấp bao h́nh thân thương.
Bắc, Nam, chung cảnh đoạn trường,
Lương dân cùng khốn, quê hương tan tành.
Tung hoành Cộng đảng gian manh,
Bầy tṛ giai cấp đấu tranh hại đời.
Oán than dâng thấu tận Trời,
Ông Cao Xanh hỡi! Nỡ ngồi làm ngơ?
Họa Hồng Thủy đến bao giờ?
Mới cho dân Việt thấy bờ Tự do !!!

Phân trại K ḷ gạch, Liên Trại 1, Xă Việt Cường, Yên Bái, Hoàng Liên Sơn.
MẬU TÙNG NGUYỄN-HUY HÙNG

Đây là đêm đầu tiên Tác giả cùng một số bạn đồng cấp bậc Đại Tá nguyên thuộc Quân lực Việt Nam Cộng hoà tại miền Nam Việt Nam chống Cộng sản xâm lăng, bị bắt tập trung đưa ra miền Bắc tới Liên trại 1 do Quân đội nhân dân Cộng sản quản lư tại xă Việt Cường Yên Bái tỉnh Hoàng Liên Sơn giam cầm lao động khổ sai cải tạo tư tưởng sau ngày Quốc hận 30-4-1975 cả nước đắm ch́m dưới sự thống trị của đảng Việt Cộng và bạo quyền Cộng Hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

THU KỶ MÙI 1980,

GÓI ƯU TƯ TÙ CẢI TẠO GIỮA RỪNG SÂU

Gió đưa nhẹ lá vàng rơi,
Nghiêng nghiêng nắng ngả bóng trời vào Thu.
Lom khom ven núi đoàn Tù,
Khua dao, múa cuốc, ngất ngư vạn sầu.
Gió sương hun bạc mái đầu,
Rừng hoang ngăn lối, thấy đâu đường về.
Âm thầm ngày tháng lê thê,
Mây ngàn thăm thẳm bóng quê mịt mù.
Xuyên trời vụt bóng chim cu,
Làm sao gửi gói ưu tư nghẹn ngào !!!

K2, Trại Thanh Phong, Huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá Trung Việt.
MẬU TÙNG NGUYỄN-HUY HÙNG

Tác giả cùng nhiều chiến hữu đồng tù bị đưa từ trại Tân Lập tỉnh Vĩnh Phú Bắc Việt vào đây tiếp tục cải tạo, sau biến cố quân Trung Cộng đánh chiếm mấy tỉnh miền biên giới Việt Nam –Trung  Hoa vào đầu năm 1979 để cho bè lũ Việt Cộng một bài học, v́ đă thi hành lệnh Liên Xô Nga đem quân sang đất Cao Miên lật đổ chính quyền Cộng sản đàn em của Trung Cộng.

 

THU NHÂM THÂN 1992,

THOÁT ÁCH KỀM KẸP BẠO TÀN VÔ NHÂN ĐẠO

CỦA BÈ ĐẢNG VIỆT CỘNG

Bỏ nước ra đi dạ vấn vương,
Cộng nô kỳ thị phải lên đường.
Thương Dân lận đận đầy oan nghiệt,
Xót Bạn lao đao nặng đoạn trường.
Hạnh phúc Tự do hừng Thế giới,
Khổ đau kềm kẹp phủ Quê hương.
Lưu vong quyết tạo thời cơ mới,
Trở lại cùng Dân diệt bạo cường.

Vào Thu Nhâm Thân, b́nh minh ngày 5-8-1992.
MẬU TÙNG NGUYỄN-HUY HÙNG

Tác giả và toàn gia đ́nh gồm Vợ các Con các Cháu lên phi cơ Hàng không Dân dụng Việt Nam rời phi trường Tân Sơn Nhất Saigon vào lúc 8 giờ sáng ngày 5-8-1992 đi Thái Lan, để hoàn tất các thủ tục nhập cảnh và chuyển đổi máy bay đi định cư vĩnh viễn tại Hoa Kỳ theo Chương tŕnh Nhân đạo (Humanitarian Operation) H.O. 10 để xây dựng cuộc đời mới hoàn toàn Tự do Hạnh phúc của người công dân Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Gia đ́nh đă đến phi trường Cedar Rapids Tiểu Bang IOWA lúc 21 giờ tối ngày 7-8-1992.

 

THU ĐINH SỬU 1998

HÂN HOAN TIẾP NHẬN CUỘC ĐỔI ĐỜI

Rừng lá thay mầu Thu bước sang,

Mừng đời tỵ nạn lật thêm trang.

Hân hoan tuyên thệ thành dân Mỹ,

Quê mới tương lại rực rỡ vàng.

Angeles Nam California Hoa Kỳ, vào Thu 1998

KHIẾT CHÂU NGUYỄN-HUY HÙNG

Sau 5 năm sống trên đất Hoa Kỳ với tư cách Thựng trú nhân tỵ nạn chính trị tại khu Little Saigon Nam California, tác giả đă dự thi được chấm đậu và tuyên thệ trở thành Công dân Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ tại Los Angeles vào mùa Thu 1998.

 

H́nh chụp tháng 8-1998 tại Fountain Valley Nam California Hoa Kỳ.

Nguyễn-Huy Hùng và Phu nhân.

 

THU ĐINH HỢI 2008

VIỄN XỨ XƯỚNG HỌA THƠ MÙA THU

Bài xướng của Tôn Thất Xứng

NHỚ THU XƯA

Thu đến cho ta những chạnh ḷng

Trăng buồn nhớ nước thuở xưa trong

Vườn sau tuyết nhuốm hoa màu trắng

Ngơ trước sương pha lá đỏ hồng

Cơi Bắc: Tàu Mao xâm lấn đất

Bờ Nam: Hồ cộng đọa đày dân

Bao giờ thu được như xưa để

Tôi, Bác chung vui chén rượu nồng ./.

TÔN THẤT XỨNG

Montreal, mùa Thu năm 2008

 

 

Bài họa của Khiết Châu Nguyễn-Huy Hùng.

DƯ ÂM THU

Mấy chục Thu qua vẫn vững ḷng,

Tiếp tay gạn nước đục nên trong.

Cụng ly tâm sự bên hàng trúc,

Cạn chén ưu tư cạnh khóm hồng.

Đoàn kết tạo thời xoay vận nước,

Nắm tay lập thế cứu lương dân

Dẹp tan bầy quỷ vong nô Cộng,

Việt tộc chia nhau tách rượu nồng.

KHIẾT CHÂU NGUYỄN-HUY HÙNG

Nam California, chiều thu 21 Nov 2008.

 

Bài họa của Trần Dzoăn Thường

THU 2008

Mỗi độ thu về mỗi mủi ḷng

Nhà tan nước mất tâm nào trong

Trông lên chức sắc sợ xanh mặt

Ngó xuống dân đen ứa máu hồng

Độc lập như mèo: dấu hiến đất *

Tự do dâng biển: có đau không

Trời cao biển rộng nào đâu thấu

Bụng dạ vui chi mà rượu nồng./.

DZOĂN THƯỜNG, Pasadena 22-11-2008

*Ngạn ngữ: Dấu như mèo dấu c..

 

Bài họa của Sói Biển Nguyễn Minh Châu

NỖI L̉NG MÙA THU

 

Thu mang đến ta nỗi buồn ḷng

Thương nhà nhớ nước mỏi ṃn trông

Thu nơi đây b́nh minh sương trắng

Thu quê nhà luôn có nắng hồng .

Mùa Thu chết lá rụng về đất

Rời cơi trần người sẽ về đâu?

Mong ngày nào trở về quê để

Gởi tro tàn nơi đất ấm nồng!

-oOo-

Thu đây rất đẹp mà xứ lạ

Cảnh Thu nhà vương vấn hồn ta.

NGUYỄN MINH CHÂU, TĐ3 Sói biển

 

THU NHÂM TH̀N 2012

ĐẬP TAN V̉NG OAN NGHIỆT

 

Bốn Lăm (1945), dân Việt nhằm cung hạn,

Tháng Tám, giặc Hồ “kách mệnh” (*) Thu.

Đất nước đắm ch́m trong máu lửa,

Không theo Cộng sản, nhập lao tù!!!

Nào ai dũng sĩ thương ṇi giống,

Đoàn kết vùng lên diệt giặc thù.

Loại bọn vong nô ngu Việt Cộng,

Phục hưng đất nước mạnh thiên thu.

 

KHIẾT CHÂU NGUYỄN-HUY HÙNG

Little Saigon, Nam California Hoa Kỳ, 10-10-2012.

 

(*) “kách mệnh” là danh từ CÁCH MẠNG mà đại chúng được nghe phát ra từ miệng của gian tặc hồchíminh tại Hà Nội vào tháng 8-1945 tại vườn hoa Ba Đ́nh trong buổi Lễ Tuyên ngôn Độc Lập do Việt Cộng tổ chức.                          

 

 ***

-Nguyễn Huy Hùng

 

 

QUỐC-SỬ OAI-HÙNG !


Việt-Nam, Quốc-sử oai-hùng
Giống-ṇi Lạc-Việt, vô-cùng vẻ-vang !
Từ khi, sáng-lập Hồng-Bàng
Anh-thư, Tuấn-kiệt toàn trang quật-cường
Thương dân Việt-tộc, tai-ương
Anh-hùng trỗi-dậy, lên đường dấy-binh
Bà Trưng, khởi-nghĩa Mê-Linh
Việt-Vương, Thường-Kiệt thân-chinh trận-tiền
                        &
Đức Trần Hưng-Đạo, Ngô-Quyền
Phùng-Hưng, Nguyễn-Huệ luân-phiên chống Tà
Đại-Hành Hắc-Đế, xông-pha
Quyết-tâm, giữ vững Sơn-hà Việt-Nam...
Cơ Trời ách Nước, lầm-than !
Con thuyền Định-mệnh điêu-tàn, ngả-nghiêng
Thừa cơ, Cộng-phỉ tuyên-truyền
Xâm-lăng Tổ-Quốc, truân-chuyên mọi đàng !
                        &
Lưu-vong, Tỵ-nạn Ngoại-bang
Nhớ về dĩ-văng, hai hàng lệ rơi !
Sơn-hà, Xă-tắc tơi-bời !
Dân-lành mất của tả-tơi, cơ-hàn !
Côn-đồ Cộng-phỉ, tham-tàn
Buôn dân bán Nước, tác-tan bao nhà !
Đồng-bào khắp chốn, xót-xa !
Biểu-t́nh phản-đối Cộng-tà, Bắc-Kinh.&
                 Xuân-Nương (De: <xuannuongk18b@yahoo.com>)

 

@@@