báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

   Ngô Minh Hằng  - thơ                                     

 


 

 

Đả đảo CS!!!

 https://www.youtube.com/watch?v=Vkc5IFueuqw

NHÀ NƯỚC ẤY KHÔNG XỨNG

(Tin Net: Nhà nước Việt Cộng sai công an trấn dẹp buổi thảo luận về nhân quyền của một số thanh thiếu niên Việt Nam ở một công viên tại Sài G̣n. Blogger Nguyễn Hoàng Vi, mẹ và em gái của cô cũng bị công an VC đánh đổ máu và mang thương tích.)

 

Tại sao em bị đánh?
Mà bọn nào đánh em ???
Bọn nào th́ cũng vậy
Tên nào đánh cũng hèn !

Em chỉ cùng với bạn
Thảo luận về quyền người
Mà quyền người th́ có
Ngay từ thuở nằm nôi

Nay quyền người chúng cướp
Vùi dân xuống bùn đen
Cắt quê dâng Tàu cộng
Chẳng lẽ em cũng hèn ?

Mà hèn như chúng nó
Th́ đâu phải là người
Chúng cướp dân bán nước
Để trị v́ trên ngôi !

Em chỉ cùng bằng hữu
Bàn với nhau quyền người
Tại sao chúng đàn áp
Chúng đánh em ...Trời ơi !!!

Chúng tự xưng nhà nước
Nhà nước mà giết dân
Đánh dân và bán nước
Nhà nước ấy ai cần !

Nhà nước không giữ nước
C̣n đánh giết dân hiền
Nhà nước ấy không xứng
Việt Nam ơi ...đứng lên !!! 

Ngô Minh Hằng 

Nguyễn Hoàng Vi bị đánh đổ máu tại trụ sở CA phường Phú Thạnh khi đi đ̣i tài sản 

 

Tin tức / Việt Nam

Công an trấn dẹp buổi thảo luận Nhân quyền, đánh đập người tham gia

 Ngô Minh Hằng  thơ [B]

 

 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:

 

http://nhungbantruongca.blogspot.com/

 

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bùi Dương Liêm phỏng vấn Nhà Thơ Đấu Tranh Ngô Minh Hằng

 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU