báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

   Ngô Minh Hằng  - thơ                                     

 

 
Lư do giết Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm

 

 
Đức cha Phalô Nguyễn Thái Hợp: Can đảm thực hiện quyền công dân
 

https://youtu.be/S12WRcqMjZQ

 

 

 

Lại Nói Về Lá Cờ

https://youtu.be/Jth0HUMfUnM

 

 
Đại Dương b́nh luận về phán quyết của PCA

 
PHỎNG VẤN GIÁM MỤC NGUYỄN THÁI HỢP VỀ HIỆN T̀NH ĐẤT NƯỚC - NHÀ BÁO PHẠM TRẦN

 

 
Người Việt đang lặng lẽ cúi đầu chờ chết?

 

 
Bài giảng trong thánh lễ Cầu cho Công Lư & Ḥa B́nh 26-6-2016

 
Đất Nước Ḿnh Ngộ Qúa Phải Không Anh?

Thơ : Trần Thị Lam ( Hà Tĩnh). Phổ nhạc : Phượng Mai. Phối âm : Nhạc sĩ Trần Chí Phúc.

 

 


H Sơ Mt Dinh Đc Lp #1 - Truyn Dài ca Nguyn Tiến Hưng | Tṛ Chuyn Đêm Khuya

 

 
SaigonTV: Hi Lun vi gs Nguyn Tiến Hưng- Khi Đng Minh Nhy Vào, May 7, 2016

 Ngô Minh Hằng  thơ [B]

 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:

 

http://nhungbantruongca.blogspot.com/

 

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bùi Dương Liêm phỏng vấn Nhà Thơ Đấu Tranh Ngô Minh Hằng

 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz