bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 BẢN TRƯỜNG CA BA MƯƠI BA

(V́t Thương Chưa Bao Giờ Lành. Vít đ̉ ghi nhớ Qúc Ḥn 30/4 năm thứ 41)

Ṃt v́t thương chưa bao giờ lành được
B́n ḿt năm r̀i ṽn ngỡ hm qua !
Bởi xương máu những vua Hùng dựng nước
Ṽn còn đy, trang sử Vịt chói loà

*

Ṽn còn đy những Quang Trung, Qúc Toản
Hưng Đạo, Ng Quỳn, L Lợi, Trưng Vương
Mà Vịt c̣ng, ṃt lũ người vong bản
Cõng rắn cắn nhà, phá nát qu hương !!!

*

Phá nát qu hương, suy vi nòi gíng
B́n ḿt năm t́t cả đã tan tành !
Trẻ đ́t cục đời đ̉ cùng loạn śng
Khinh rẻ c̣i ngùn, xuyn tạc sử xanh

*

Già bị đảng lừa từ ngày tủi ṃng
Vượt Trường Sơn đánh Mỹ, cứu đ̀ng bào !
Mỹ bỏ, Ngụy bung, có người ḅt khóc
Mình bị lừa r̀i! Giải phóng đy sao !?

*

Giải phóng đy sao? Mìn Nam trù ṃt
Mìn Nam thanh bình, hạnh phúc, tự do
Giải phóng xong, nhà tù nào cũng cḥt
Dn ḿt quỳn người, ḿt cả ́m no !!!

*

B́n ḿt năm qua xít bao th́ng kh̉
Những đau thương i vạn trạng mun hình
K̉ khng h́t những hờn căm ph̃n ṇ
Những oan cừu mà đảng tạo điu linh !

*

Như bao trịu người sớm hm v́t vưởng
Bán báo, đánh giày, nhặt rác, ăn xin
Cục đời họ hứng từng cơn gió chướng
Cơn gió phũ phàng quét trắng nìm tin

*

Như thíu nữ bán đời cho Hàn, Cḥt
Nữ sinh bán tình cho đám "đại gia"
Đảng bán qu cho kẻ thù truỳn kíp
Khắp nước, dn oan ḿt đ́t, ḿt nhà ...

*

Xã ḥi v tm, lòng người v cảm
Mờ cả tình qu, nhạt nghĩa đ̀ng bào
Hàng xóm cháy nhà, mặc ai hoạn nạn
Đ̉ chỉ bít mình dù giữa chim bao!

*

B́n ḿt năm dài lòng đau dao cắt
Nghĩ đ́n đ̀ng bào vừa gịn vừa thương
Gịn vì chẳng vùng ln đòi xã tắc
Đ̉ Hoa Lài cách mạng ngạt ngào hương ...

*

Và vì bởi đ̉ nước người bắt bớ
Đưa ra tòa do tṛm cắp, gian tham
Bảng cảnh cáo, nhìn vào mà x́u h̉
Gịn v cùng nhưng thương quá, Vịt Nam !

*

Thương qúa Vịt Nam vì rằng băng hoại
Do đảng gian hùng khun đúc mà ra
Đảng đã tr̀ng cy và cy ḱt trái
Trái đ̣c đảng H̀, trái đ̣c Tàu, Nga !!! 

*

Trái đ̣c ́y đảng tung ra trăm ngả
M̃i trái ṃt nơi, ṃt kỉu, ṃt trò
Trái giả qúc gia, hoả mù, đánh phá
Trái bám c̣ng đ̀ng, đm thọc nhỏ to...

*

Trái vào truỳn thng, d́i gian bi bác
Trái kinh tài, trái ch́ng c̣ng giả danh
Ai yu nước, chúng đặt đìu xuyn tạc
Bằng ngn từ bằng lụt ḷ rừng xanh

*

B́n ḿt năm v́t thương chưa lành được
Vì sao ư ? Vì c̣ng quá tham tàn ...
Nước đảng dng Tàu, xin mau cứu nước
Là cứu mình và rửa nhục Vịt Nam !

*

Rửa nhục Vịt Nam do dn nước Vịt
Yu tự do, yu cng chính, qụt cường
Ńu chẳng mún đảng và Tàu tiu dịt
Xin đứng ln nào, GIẢI PHÓNG QU HƯƠNG !!!

Ng Minh Hằng

 Ng Minh Hằng  thơ [B] 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:

 

http://nhungbantruongca.blogspot.com/

 

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng

 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU