báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

    Ngô Minh Hằng  - thơ                                            

 


 

 
 

NỖI BUỒN THÁNG TƯ - NGÔ MINH HẰNG, HOÀNG OANH, VƯƠNG THỤC THỰC HIỆN

https://youtu.be/5tTvfSxw6ec

 

 

HẬN THÁNG TƯ

(gởi Đồng Bào và Quê Hương tôi nhân Ngày Quốc Hận)

 

Lại tháng Tư rồi có phải không?

Tháng Tư? chưa nhắc đă đau ḷng !....

Tháng Tư!  Hai chữ sôi niềm hận

Cơ nghiệp bao đời của  núi sông...

 

Rơi trọn vào tay kẻ bạo cường

Nên giờ ch́m đắm một  quê hương

Nên tan nát cả hồn dân tộc

Đau xót, trời ơi....Những máu xương !!!

 

Xương máu v́ ai, hỡi Lạc Hồng

Đă cao như núi, chảy như sông

Mà sao xương máu thành vô nghĩa ???

Dân nước giờ đây lại khốn cùng ?

 

Quốc hận, riêng vinh một số người

Tháng Tư, bạo chúa nhảy lên ngôi

Tháng Tư, đảng nắm quyền sinh sát

Để cả giang sơn phải ngậm ngùi !

 

Ta hăy cùng nhau khóc Tháng Tư

Khóc thương Tổ Quốc đă đau nhừ

Rồi lau nước mắt, ta vùng dậy

Đập nát xiềng gông, phá ngục tù

 

Ḱa, lửa Tây Nguyên đă rực trời

Nguyệt Biều chuông gióng tiếng ngàn khơi

An Giang đuốc cháy, thân người gục

Bản Giốc, Nam Quan khóc nghẹn lời....

 

Hận Tháng Tư nào chửa trả xong

Nam Quan thêm nhức vết thương ḷng

Tay dơ, nước rửa tay ta sạch

Rửa nước bằng  ǵ cho  nước trong ??? ( * )

 

Hỡi những con dân Việt quật cường

Đă cùng non nước gánh đau thương

Xin đem tim, oc', đem hùng khí

Rửa sạch oan hờn cho cố hương!

 

Ngô Minh Hằng

 

( * ) Lời Vua Duy Tân hỏi cận thần " Tay dơ, lấy nước mà rửạ Nước dơ, lấy ǵ mà rửa ?"

 

Ngô Minh Hằng  thơ [B]

 

 

*** Bùi Dương Liêm phỏng vấn Nhà Thơ Đấu Tranh Ngô Minh Hằng

 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU