báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

    Ngô Minh Hằng  - thơ                                            

  
Thảm Họa Bắc Thuộc

https://youtu.be/0N-rO2vD04Y

 
GIẢI PHÓNG: NỖI KINH HOÀNG CỦA NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

https://youtu.be/bVfRrANysy8

*** 


 

HỎA SƠN HẸN NHÉ GIỜ TUNG NỔ

(gởi đôi người khuyên tác giả không nên lội ngược ḍng sông và làm thơ đấu tranh lúc này chỉ hoài công, tốn giấy.)

Cứ bảo ta ḍng sông lội ngược
cười thôi, ta chẳng trả lời đâu
ḷng ta vốn nặng t́nh sông núi
bảy chục năm dài vẫn biển dâu

Cứ bảo ta cực đoan lạc hậu
không phù kẻ thịnh lại phù suy
cứ chê, cứ trách thơ tranh đấu
tốn giấy, hoài công, chẳng ích ǵ !

Nhưng chớ bảo ta đừng viết nữa
những bài thơ nuốt chẳng hề trôi
những bài thơ ấy, thơ tuyên án
lũ đảng vô lương chẳng tính người

Lũ đảng tham tàn, vô tổ quốc
giết người, cướp của, bán non sông !
tháng Tư, từ súng không c̣n nổ
sao những hờn oan lại chất chồng ???

Nước hóa nhà tù, dân hóa vật
oan khiên tang tóc hận thù khơi
người dân lương thiện đời cơ cực
sướng chỉ sài lang, bọn giết người !!!

Sướng chỉ tham tàn, loài thảo khấu
làm giàu trên những máu xương dân
kên kên, thêm lũ ôm chân giặc
xét nát thêm quê cả chục lần !

V́ thế nên ta cần phải viết
để người bốn cõi tỏ vàng thau
để cho nhân loại không c̣n bị
lũ cộng lừa ngon, bóp yết hầu

Ta viết để cùng bao thế hệ
đứng lên đối mặt kẻ hung tàn
đem công bằng lại cho dân tộc
đ̣i trọn quê ḿnh, nước Việt Nam !

Cứ bảo ta ḍng sông lội ngược
ta cười và chẳng chấp chi đâu
hỏa sơn hẹn nhé giờ tung nổ
quét sạch đau thương khỏi địa cầu !

Ngô Minh Hằng

Huỳnh Quốc B́nh:Tâm t́nh với nhà thơ Ngô Minh Hằng

http://daiphatthanhvietnam.com/?p=2709

 

Ngô Minh Hằng  thơ [B]

 

 

*** Bùi Dương Liêm phỏng vấn Nhà Thơ Đấu Tranh Ngô Minh Hằng

 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU