báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

    Ngô Minh Hằng  - thơ                                            

 
 


 

THỨC DẬY ĐI THÔI !...

 

(Thân mến gởi đồng bào Việt Nam, mọi lứa tuổi, mọi thành phần. Gởi những đảng viên, công an và bộ đội tiến bộ, có tầm nh́n vào thực trạng đất nước, có ḷng thương xót đồng bào và  tinh thần yêu nước. Xin tất cả ACE, v́ tương lai tổ quốc VN, chuyển đến thân bằng quyến thuộc của Quí Vị tại quê nhà.)

 

 

Hai mươi ba năm dưới ách độc tài

Tunisian dựng cơn băo nổi

Họ vùng lên, đập tan đời tăm tối

Giành lại cho đời hạnh phúc, b́nh minh

 

Ơi, Việt Nam, xin nh́n lại chính ḿnh

Hơn sáu mươi năm độc tài lừa dối

Tổ quốc đau thương vẫn chờ vẫn đợi

Tiếng trống Diên Hồng giục giă ḷng ai

 

Hỡi những Quang Trung, hồn nước u hoài

Chờ Trưng-Triệu-Nguyễn-Lê-Trần-Đinh-Lư

Mau lên nhé, xin chung ḷng, góp trí

Gần bảy chục năm quá đủ oan hờn

 

Dân số nước người mười triệu hoặc hơn

Sau hăm ba năm người ta vùng dậy

Tám chục triệu, ḿnh nhiều hơn họ đấy

Gần bảy mươi năm sao vẫn ngủ vùi ...??

 

Thức dậy đi nào... dân tộc tôi ơi ...

Dân Chủ Tự Do không là tặng vật !

Mà phải đấu tranh một c̣n, một mất

Phải lấy máu ḿnh rửa hận cho quê !!!

 

Sáu mươi sáu người oanh liệt nằm kia

Họ đă chết cho quê hương họ sống

Ôi cái chết làm ḷng người rúng động

Tô ngh́n năm lịch sử nét huy hoàng

 

Cái chết anh hùng, chết ấy vinh quang

Xin kính cẩn đứng nghiêng ḿnh ngưỡng phục

Thà chết vinh c̣n hơn là sống nhục

Hỡi Việt Nam ! Tổ Quốc đủ đau rồi ...

 

Con cháu Tiên Rồng thức dậy đi thôi

Đừng để thẹn với người trong bốn cơi ...

 

 

Ngô Minh Hằng

 

Ngô Minh Hằng  thơ [B]

 

 

*** Bùi Dương Liêm phỏng vấn Nhà Thơ Đấu Tranh Ngô Minh Hằng

 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU