báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

    Ngô Minh Hằng  - thơ                                            

 

HẠN HÁN

 

Trời làm hạn hán đã đành
Người làm hạn hán mới đanh ác người !
Đất khô dưới ánh mặt trời
Lúa khô không thể nảy chồi, đơm bông
Dân nhìn lúa chết trên đồng
Nhìn khô đất nứt mà lòng tả tơi
Hạn này không phải do Trời
Mà do Tàu cộng giết người Việt Nam!
Mê Kông, chặn nước thượng ngàn
Để nguồn nước cạn khô ran ruộng vườn
Lúa đà chết héo trên nương
Cá còn chết trắng trùng dương hở Trời !
Nông dân lúa chết, đói rồi
Ngư dân cá chết nữa thời sống sao ???
Hỏi ai cho giặc Tàu vào
Sống trên đất Việt, đánh nhào Việt Nam ???
Hỏi ai dâng đất giang san
Cho Tàu tự trị, lấy làm của riêng ???
Sao Tàu chặn nước sông hiền
Dể cho khô cháy khắp miền Cửu Long ???
Lúa đang ôm ngọn đòng đòng
Ai làm lúa chết giữa đồng ?... dã tâm !!!
Giết cá là giết ngư dân
Giết lúa là giết toàn phần Việt Nam!!!

*

Đảng nhìn Tàu giết biển vàng
Mà còn bảo vệ bình an cho Tàu
Không màng dân Việt thương đau
Không thương cá chết, lúa sầu héo khô
Không lo còn mất cõi bờ
Đánh dân, đảng đánh bơ phờ, dã man
Rành rành tội đảng, không oan
Ta cần giải đảng tham tàn, cứu ta !!!

Ngô Minh Hằng

Nguyên nhân hạn hán tại Việt Nam:

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A1n_h%C3%A1n_mi%E1%BB%81n_Nam_Vi%E1%BB%87t_Nam_2016

 

[- Napoléon Bonaparte (1769-1821): “Le monde souffre enormément, non pas à cause de la violence des gens malsains mais à cause du silence des gens braves(Thế giới ch́m đắm trong đau khổ không phải chỉ v́ bạo lực của bọn ác mà c̣n v́ sự im lặng của người tử tế)

- Albert Einstein (1879-1955): “The world is a dangerous place to live, not because of the people who are evil but because of the people who don’t do anything about it”. (Thế giới là nơi nguy hiểm để sống không phải chỉ v́ bọn cùng hung cực ác mà c̣n v́ những người ù lỳ không làm bất cứ một điều ǵ để trừ khử cái ác ấy)

- Martin Luther King (1929-1968): "Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. (Điều làm cho tôi kinh hăi nhất không phải là sự đàn áp của những kẻ ác mà chính là sự thờ ơ lănh đạm của những người thiện)

- Jean-Paul Marat (1743-1793): “On est grand parce que vous vous mettez à genoux. Citoyens! Levez-vous droitement” (Các anh quỳ gối nên thấy người ta cao lớn.  Hởi công dân! Hăy đứng thẳng người lên)]

 

https://www.youtube.com/watch?v=4WXtqnasrLQ 

Ngô Minh Hằng  thơ [B]

 

 

 

*** Bùi Dương Liêm phỏng vấn Nhà Thơ Đấu Tranh Ngô Minh Hằng

 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU