báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

    Ngô Minh Hằng  - thơ                                            

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xBru8DnYpME

 

 

CẢM ƠN NHỮNG TẤM  L̉NG

(Gởi về những người tôi trân trọng kêu là BẠN.)

*

Giữa sa mạc vẫn c̣n đôi bóng lá
Vườn nhân gian c̣n những đóa chân t́nh
Đêm c̣n sót giọt sương chưa hóa đá
Cho hoa hiền hàm tiếu nụ b́nh minh

Cảm ơn nhé, hỡi t́nh người chân thật
Không lọc lừa, không hiểm độc, điêu ngoa
Không ganh ghét, không môi đường lưỡi mật
Không sau lưng sắc lẻm ánh  dao loà!

Cảm ơn nhé, hỡi tấm ḷng hiếm qúy
Cho ngàn năm c̣n ngan ngát hương bay
Cho tất cả những mọn hèn nhân thế
Không bợn nhơ vẩn đục kiếp lưu đầy...

Cảm ơn nhé, những trái tim vằng vặc
Làm tan đi đen tối bóng mây cuồng
Ôm chữ nhẫn, ta từ tâm vuốt mặt
Thương cho người c̣n bỡ ngỡ qua  truông
!

Ngô Minh Hằng

Ngô Minh Hằng  thơ [B]

 

 

*** Bùi Dương Liêm phỏng vấn Nhà Thơ Đấu Tranh Ngô Minh Hằng

 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU