báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

    Ngô Minh Hằng  - thơ                                            

 .


 

CON ĐƯỜNG DUY NHẤT

Tha thiết gởi về Quê Hương và đồng bào Việt Nam, đồng gởi những đảng viên, quân đội, các ngành, các giới, tất cả những người biết xót xa đến tổ quốc, đến chính con cháu mình, bản thân mình và đồng bào VN trước họa diệt vong mà đảng Việt cộng đã và đang tiếp tay với Tàu cộng chụp lên đầu dân tộc VN ta. Xin Quí Vị và các Bạn hãy vì sự tồn vong của tổ quốc VN, của giống nòi Hồng Lạc mà chuyển giúp bài thơ tâm huyết này đến bằng hữu thân quen của Quí vị khắp nơi trong nước. Tác giả xin chân thành ghi ơn.

 

Đã đến lúc hỡi toàn dân nước Việt
Phải can trường, đồng loạt đứng vùng lên
Nhận diện cộng thù, nói lời " QUYẾT CHIẾN !!!"
Như Diên Hồng, một thuở với Mông - Nguyên !

*

Đã đến lúc hỡi toàn dân nước Việt
Đứng thẳng lên mà chỉ mặt tội đồ
Tội bán nước, tội tiếp tay Tàu chệt
Tội giết dân đen,  phá nát cõi bờ !

*

Đã đến lúc hỡi toàn dân nước Việt
Hãy lấy về quyền tự chủ quê hương
Như Cha Ông đã bao đời oanh liệt
Diệt xâm lăng, xác giặc ngập sa trường !

*

Đã đến lúc hỡi toàn dân nước Việt
Phải ghé vai vào trách nhiệm núi sông
Không thể thờ ơ mặc người hủy diệt
Xương máu ông cha, tài sản Lạc Hồng!

*

Những con cá này do ai nó chết?
Nước biển này ô nhiễm bởi vì đâu?
Và bao chuyện oan hờn không kể hết
Do đảng tiếp tay cho lũ cộng Tàu!!!

*

Đã đến lúc hỡi toàn dân nước Việt
Đứng thẳng người để thấy nhé, mình cao
Tuổi trẻ Việt Nam hỡi đâu, anh kiệt ???
Dân tộc Việt Nam còn chứ, tự hào ???

*

Đã đến lúc hỡi toàn dân nước Việt
Diệt quốc thù mà cứu lấy quê hương
Bởi cộng sống thì chúng ta sẽ chết !
ĐỨNG LÊN THÔI, DUY NHẤTMỘT CON ĐƯỜNG!!!

 

Ngô Minh Hằng

  

[- Napoléon Bonaparte (1769-1821): “Le monde souffre enormément, non pas à cause de la violence des gens malsains mais à cause du silence des gens braves(Thế giới ch́m đắm trong đau khổ không phải chỉ v́ bạo lực của bọn ác mà c̣n v́sự im lặng của người tử tế)

- Albert Einstein (1879-1955): “The world is a dangerous place to live, not because of the people who are evil but because of the people who don’t do anything about it”. (Thế giới là nơi nguy hiểm để sống không phải chỉ v́ bọn cùng hung cực ác mà c̣n v́ những người ù lỳ không làm bất cứ một điều ǵ để trừ khử cái ác ấy)

- Martin Luther King (1929-1968): "Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. (Điều làm cho tôi kinh hăi nhất không phải là sự đàn áp của những kẻ ác mà chính là sự thờ ơ lănh đạm của những người thiện)

- Jean-Paul Marat (1743-1793): “On est grand parce que vous vous mettez à genoux. Citoyens! Levez-vous droitement” (Các anh quỳ gối nên thấy người ta cao lớn.  Hởi công dân! Hăy đứng thẳng người lên)] 

Mời các Bạn thưởng thức Trường Ca tại:

http://nhungbantruongca.blogspot.com/

 

Ngô Minh Hằng  thơ [B]

 

*** Bùi Dương Liêm phỏng vấn Nhà Thơ Đấu Tranh Ngô Minh Hằng

 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU