bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 

 
Đất Nước Mnh Ngộ Qa Phải Khng Anh?

Thơ : Trần Thị Lam ( H Tĩnh). Phổ nhạc : Phượng Mai. Phối m : Nhạc sĩ Trần Ch Phc.

***

 

 

QUANH CO

Cảm tác khi th́y cảnh đời đ̀y quanh co gian d́i.  Bịnh gian d́i khng chọn đẳng ćp, từ kẻ b̀n cùng đ́n người đại phú, từ tn v danh đ́n kẻ lừng danh, ńu khng có lương tri, khng bít tự ch́, ai cũng có th̉ mắc vào bịnh d́i gian trí trá đ́n đánh ḿt lương tm và nhn cách.

 

 

Thành tḥt khó lắm sao

Mà quanh co gian d́i ?

Làm r̀i mình lại ch́i

Hỏi như th́, ai tin ?

 

Thin hạ có mắt nhìn

Người nhìn ra sự tḥt

Ai d́i gian khút t́t

Ai chính trực nhu hìn

 

Gian d́i là thói quen

Thói quen khng lương thịn

D́i gian sợ người bít

Nn trí trá quanh co

 

Gian d́i r̀i u lo

Nn ghét người chính thịn

Và thành ra qủy quỵt

Gắp lửa bỏ tay người

 

Ta chỉ śng ṃt đời

Tại sao khng thành tḥt?

Kẻ d́i gian b́t nh́t

Chỉ làm t̉n thương mình

 

Gian d́i, bị người khinh

Hóa sn si th l̃

D́i gian tăng cường đ̣

Thành tán ṭn lương tm

 

Khng nḥn ra l̃i l̀m

Đ̉ nói đìu chn tḥt

Là tự̣ mình đánh ḿt

Danh dự của chính mình

 

Chỉ có bọn ký sinh

Mới cùng ngn vọng ngữ

Người ĺy tm hành xử

Khng trí trá quanh co ....

 

Ng Minh Hằng

 

***

 Ng Minh Hằng  thơ [B] 

 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:

 

http://nhungbantruongca.blogspot.com/

 

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng

 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU