báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

   Ngô Minh Hằng  - thơ                                     

 

 

NHẬN DIỆN VIỆT GIAN

"Muốn trừ Việt cộng, phải diệt Việt gian"

Đấy là châm ngôn của người Quốc Gia thực lòng yêu quê hương hiện nay vì họ thấy rõ rằng Việt gian nguy hiểm hơn VC. Theo tiết lộ của nghị quyết 36, VG đã được cài vào sống trà trộn, len lỏi trong cộng đồng tị nạn, đội lốt người quốc gia, dùng những đòn của VC để đánh phá, chia rẽ, bịt miệng,  khủng bố, bôi bẩn đời tư, phỉ báng người quốc gia thật tận tình và hiểm độc.

Bài thơ này tác giả không nhắm vào bất cứ cá nhân ai, phe nhóm nào mà chỉ căn cứ vào những SỰ VIỆC CÓ THẬT, ĐÃ VÀ ĐANG SẢY RA trong  mọi môi trường sinh hoạt, từ các tổ chức cộng đồng đến các Diễn Đàn Yahoo groups của người VNTNVC tại hải ngoại trên toàn thế giới. Ai đọc mà bất bình là do tự nhận mà thôi, hoàn toàn không do tác giả.

 

 

Tôi không có kẻ thù
Ngoài Viê
̣t gian - Việt cộng
B
ởi Việt cộng ác độc
Chúng l
ừa mị dân ta
Chúng chiếm đất đoa
̣t nhà
Chúng giết ng
ười cướp của
Làm dân tình khốn khô
̉
Làm đất n
ước tan hoang
Chúng còn cắt Viê
̣t Nam
Dâng cho thày Tàu cô
̣ng
Viê
̣t cộng mà còn sống
Thì dân còn đau th
ương ...
Chúng cống Tàu quê h
ương
Dâng Tàu quyền thống tri
̣
Dân thành Duy Ngô Nhĩ
Thành Tây Ta
̣ng Tân Cương
Thêm thiếu n
ữ tìm đường
Lấy chồng Hàn, chồng chê
̣t
Chỉ khi nào cô
̣ng chết
Thì Viê
̣t Nam mới còn
Và dân tô
̣c nước non
M
ới mạnh giàu tiến bộ

*

Việt gian thì nằm ổ
Trong cái vỏ Quốc gia
Giúp cô
̣ng hại sơn hà
Làm n
ước dân khốn khó
Chúng lãnh l
ương Pắc Bó
Đê
̉ ngậm máu phun người
Nh
ưng nhân nghĩa đầu môi
Vỗ ng
ực mình chính thiện
Nếu ta muốn nhâ
̣n diện
Viê
̣t gian cũng dễ thôi ...
Chúng tấn công mo
̣i người
Rồi vu ng
ười đánh chúng
Chúng gian manh dàn d
ựng
Dùng nghị quyết đa
̉ng ta
Khủng bố tre
̉ lẫn già
Chúng đô
̣c tài, xuyên tạc
Bất nhân và hiê
̉m ác
Gắp l
ửa bỏ tay người ...
Chúng qủy quyê
̣t nhất đời
Nguy hiê
̉m hơn Việt cộng
Chúng chui sâu, nằm rô
̣ng
Trong cô
̣ng đồng chúng ta
Chúng đội lốt quốc gia
Đê
̉ diệt người chống cộng !

*

Kẻ ham gây, vu khống
Là chúng đấy, Viê
̣t gian
Chúng ch
ửi điều chúng làm
Và làm điều chúng ch
ửi ...
Đ
ời tư người, chúng bới
Dùng ph
ương thức Tăng Sâm
Chúng nói, bắt ng
ười câm
Hoă
̣c nói theo ý chúng
Nếu ng
ười nói không đúng
Hoă
̣c nói theo ý người
Là chúng đánh t
ơi bời
Và chụp vu đu
̉ thứ
Chúng dùng toàn ngụy ng
ữ
Cung cách bọn công an
Của cô
̣ng sản Việt Nam
Thi hành n
ơi hải ngoại
Chúng vẫn mong s
ơi tái
Ng
ười vạch tội chúng ra
B
ởi chúng rất gian tà
Và ăn l
ương nghị quyết

*

Ai là người chúng diệt
Ng
ười ấy là quốc gia....
Vì va
̣ch tội gian tà
Chống Viê
̣t gian - Việt cộng !!!

 

Ngô Minh Hằng

 

Mời Quí Vị đọc thêm:

ĐÔI D̉NG C
M NGHĨ V MT CUC PH̉NG VN

 
- Cảm ơn Kư Giả Bùi Dương Liêm và Phu Nhân, Đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy đă thực hiện một cuộc phỏng vấn, theo Nmh, thật tuyệt vời và hữu ích.

 - Cảm ơn hai vị Tổng Giám Đốc và Giám Đốc Chương Tŕnh Đài Phát Thanh Việt Nam là cô Mai Ly và ông Hồng Phúc.  Hai vị đă trả lời những  câu hỏi  của ông Bùi Dương Liêm thật sắc bén và vô cùng tế nhị.  Qua cuộc phỏng vấn đặc biệt này, những bày tỏ đầy kinh nghiệm của kư giả Hồng Phúc về hiện trạng vô cùng phức tạp của cộng đồng VNTNVC tại hải ngoại cho người nghe thấy rơ hơn về lằn ranh Quốc - Cộng, về ư thức đấu tranh cùng những khác biệt của người quốc gia và những nguyên nhân chia rẽ do Việt gian tác động. Ông Hồng Phúc cũng nói về những mưu kế thâm độc trong nghị quyết 36 của CSVN và bọn Việt gian đă dùng nó mà cài vào những kẽ hở của luật pháp Hoa Kỳ để đánh phá những người tranh đấu.  Một phương cách khác Việt gian thường áp dụng và áp dụng thành công là khi thấy khó thắng chúng ta v́ chúng không có chính nghĩa,  bọn Việt gian này đă không ngần ngại dựng chuyện đời tư, bôi bẩn, tung hỏa mù, đánh lạc hướng để mọi người cho đó là chuyện cá nhân, chuyện riêng tư thù oán chứ không phải là chuyện chung, là đấu tranh, là quốc - cộng.  Với phương cách này Việt gian đă cô lập được những người quốc gia chân chính, v́ yêu nước, v́ không thích sự tàn bạo bất công do tà quyền VC áp đặt lên quê hương dân tộc mà tự nguyện  dấn thân đấu tranh cho lư tưởng tự do. Chúng ta đă để cho Việt gian có cơ hội thành công trong việc làm cho chúng ta nghi ngờ nhau, ganh ghét nhau, rẻ rúng xa cách nhau, mất miền tin nơi nhau và lắm người bỏ cuộc v́ chán nản bằng phương cách bá đạo của chúng. Như thế, kẻ thắng là ai?  thưa, chỉ là Việt gian và Việt cộng !!!  

Những người VN tị nạn VC ở hải ngoại hầu như sau mấy chục năm vất vả làm việc để nuôi con khôn lớn th́ ai cũng có một đời sống tạm gọi là an nhàn. Nhưng có một số người không sống an nhàn hưởng thụ mà họ luôn đau đáu nghĩ về Việt Nam của họ.  Họ đă trăn trở về sự tồn vong của quê hương, về nỗi đau thương mà đồng bào VN của họ đang chịu đựng.  Thay v́ nghỉ ngơi, du lịch đó đây th́ họ lại dồn thời gian cuối đời cho việc đấu tranh chống cộng. Dù tài hèn sức mọn nhưng v́ ḷng yêu nước, v́ ư thức trách nhiệm của con dân Việt Nam, họ đă chống cộng bằng sở trường, sở đoản, bằng bất cứ phương tiện ǵ họ có hay họ nghĩ ra,  cho dù đó chỉ là một cái lắc đầu cương quyết không tham dự những buổi văn nghệ có văn công VC tŕnh diễn nồng nhiệt chào mời mặc dầu họ biết v́ những cái lắc đầu ấy, có thể họ sẽ bị cô đơn, bị lẻ loi giữa đồng bào của họ.  Một cái lắc đầu mà c̣n thế, thử hỏi những người làm công việc truyền thông như quí vị,  luôn trực diện với biến động của thời cuộc và biến đổi của ḷng người th́ c̣n khó khăn biết nhường bao!

So với quí vị, sự đóng góp của Ngô Minh Hằng không đáng kể nhưng Nmh thấy có ḿnh đă và đang cô đơn trong những khó khăn mà kư giả Hồng Phúc nêu ra. Người đấu tranh chống cộng trong giai đoạn này, ông nói, họ là người đi giữa hai lằn đạn, của thù và của bạn. Thưa, đúng như thế, lằn đạn của bên nào cũng có thể làm người tranh đấu bị thương nhưng đau th́ lằn đạn của phía BẠN làm người tranh đấu vô cùng đau đớn và đôi khi v́ thế mà bỏ cuộc.  

Nmh xin cảm ơn quí vị. Qua cuộc phỏng vấn của quí vị,  Nmh học hỏi và rút tỉa thêm một số kinh nghiệm đáng quí về cuộc chiến tranh không tiếng súng với Việt cộng và Việt gian mà những người quốc gia chân chính đang trực diện.

 Một lần nữa, Nmh cảm ơn kư giả Bùi Dương Liêm và Phu Nhân đă có công thực hiện cuộc phỏng vấn này.  Cảm ơn hai vị Tổng Giám Đốc và Giám Đốc Chương Tŕnh Đài Phát Thanh Việt Nam đă có những câu trả lời đủ lư, đủ t́nh và nhất là quí vị đă đặt lương tâm vào nghề nghiệp.  Cầu chúc quí vị mạnh tiến và thành công hơn nữa trên đường phục vụ đồng bào, giữ lửa, chuyển lửa, góp tay đấu tranh cho một Việt Nam không cộng sản.  

Xin trân trọng mời quí vị và các bạn trên DĐ nghe cuộc phỏng vấn trong link này

 

https://youtu.be/CpH70EHjWE0

 

Ngô Minh Hằng

 

 

 Ngô Minh Hằng  thơ [B]

 -Ngô Minh Hằng (thơ)

 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:

 

http://nhungbantruongca.blogspot.com/

 

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bùi Dương Liêm phỏng vấn Nhà Thơ Đấu Tranh Ngô Minh Hằng

 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU