báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

   Ngô Minh Hằng  - thơ                                     

 

 

 

CHẲNG OAN !!!

Thay cho lời cảm ơn, xin gởi đến các Bác có lòng trắc ẩn, đã từ tâm thăm hỏi về việc NMH liên tục bị “những nhân vật tự nhận là người quốc gia chống cộng” dựng chuyện, vu khống, phỉ báng và khủng bố tinh thần trong nhiều năm qua và vẫn đang tiếp tục..

  

Thưa các bác, ở bên này chiến tuyến
Bị đạn bên kia là dĩ nhiên rồi ...
Vì người Quốc Gia không ai bịa chuyện
Tìm Quốc Gia mà khủng bố liên hồi !

*

Người Quốc Gia, vâng, Quốc Gia chân chính
Thành thật, yêu quê, nhân hậu, công bình
Luôn giúp đỡ người dù không thân thích
Và chẳng hại ai dẫu họ hơn mình !

*

Chỉ Việt cộng và những loài tương cận
Mới gian manh ngậm máu để phun người
Chỉ có bọn đang thi hành đảng lệnh
Mới triệt hạ người chống cộng mà thôi !

*

Tại tôi đấy, tôi không ưa cái ác
Nên làm thơ kể tội bọn hung tàn
Kể tội nằm vùng, tội lừa, tội phản
Tội giết dân lành, tội bán Việt Nam !

*

Nên với đảng, tôi là tên phản động
Tội ấy khó tha, đảng phải diệt trừ !
Đảng mướn những tên bất lương, ác độc
Tôi bị bọn này khủng bố ngất ngư …

*

Mười mấy năm trời, đánh tôi thảm khốc
Giết lầm thôi, nào đảng có tha lầm !
Phản động thế, đảng phải trừ tận gốc
Phải đập tan tành, không chết cũng câm …

*

Vâng, hải ngoại, từ đảng tung nghị quyết
Thì cộng đồng tị nạn lắm gian nan
Có người nản đã buông tay bỏ việc
Ai kẻ kiên trì, cộng đánh dã man !!!

*

Họ càng đánh càng phô bày tông tích
Và tôi càng tố giác những mưu gian
Thì với cộng tôi là thù, là địch
Chúng đánh tôi là đúng, chẳng hề oan !!!

 

Ngô Minh Hằng

Họa thơ Hồ Chí Minh

 


 

VIẾNG ĐỀN KIẾP BẠC
*
Bác anh hùng tôi cũng anh hùng,
Tôi bác cùng chung nợ núi sông
Bác đuổi quân Nguyên vung kiếm bạc,
Tôi trừ giặc Pháp phất cờ hồng.
Bác đưa một nước qua nô lệ,
Tôi dắt năm châu đến đại đồng.
Bác có linh thiêng cười một tiếng,
Mừng tôi cách mạng sắp thành công.

Hồ Chí Minh (?)

 


QUỐC TẶC 
*
Quốc tặc mà xưng bá với hùng ?
Chính ngươi bán nước lại chia sông
Rước voi đạp mộ, đau con đỏ
Lạy Mác thờ Mao, tổn máu hồng !
Nay xác ngư dân ch́m dưới biển
Xưa thây chiến sĩ rải trên đồng
Lưu manh, tàn ác, quân lừa bịp ...
Mà dám to mồm, dám kể công !!!
*
Ngô Minh Hằng

 

 

 


Ngô Minh Hằng  thơ [B]
 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:

 

http://nhungbantruongca.blogspot.com/

 

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bùi Dương Liêm phỏng vấn Nhà Thơ Đấu Tranh Ngô Minh Hằng

 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU