bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

***

 

BẢN TRƯỜNG CA B́N MƯƠI ḾT
(DỰNG ĹY ƯỚC MƠ)
Gởi v̀ qu hương và đ̀ng bào Vịt Nam yu qúi của ti.

  

G̀n băm bảy năm tị nạn xứ người
Dài hơn thời gian śng nơi qu mẹ
Nhưng khng hỉu sao ṽn xa lạ th́
Ṽn nghĩ nơi này là đ́t tạm dung

*

Ṽn nhớ qu xưa, nhớ đ́n não lòng
D̃u bít đường v̀ chnh vnh, mờ mịt
Nhưng chẳng mún rằng ngày mà mình ch́t
Ch́t ở qu người, trn đ́t tạm dung !!!

*

Thn xác ở đy, h̀n ṽn trùng phùng
Tháp đi cánh v̀ Hải Phòng, Hà Ṇi
R̀i từ đó, h̀n lang thang rong rủi
|Đi khắp đường làng thơm nhãn Hưng Yn ...

*

Đứng trn bờ đ lúc nắng chìu nghing
Soi bóng xúng sng H̀ng tìm tủi dại
Tìm thuở ́u thơ cho h̀n trẻ lại
Tíng d́ ku và cao vút cánh dìu ....

*

Bay vào Sài Gòn tìm tủi tình yu
Thuở áo trắng bn màu xanh áo lính
Trn những con đường Sài Gòn - Gia Định
Tìm lại ngày qún quýt bước chn non

*

Sang đ́n Thị Nghè, Chợ Nhỏ, C̀u Sơn
Thăm gác trọ, tìm ḿi tình đã ḿt
Ra B́n Bạch Đằng, ḷ cay trìn mắt
Nhớ quá con tàu hải ṿn ngày xưa ...

*

Phú Thọ đy r̀i...hm ́y, chìu mưa
Khng gịn khng hờn mà sao hờn gịn
Đ̉ r̀i xa nhau, đ̉ r̀i n ḥn ...
Ḿy mươi năm lòng chẳng th̉ ngui s̀u !!!

*

Trường cũ, ng̣m ngùi, khng dám đứng lu
Sợ ḅt khóc vì đ̉i thay nhìu quá ...
Chờ ngoài c̉ng trường toàn người xa lạ
Người xưa đu...lưu lạc ḿy phương trời !?

*

G̀n băm bảy năm tị nạn xứ người
Nhớ qu lắm nhưng chưa v̀ thăm được
Vì bọn c̣ng thù, ṃt bày ăn cướp
Ṽn trn ngi, xu xé nước dn mình...

*

Ti ở qu người đau ñi điu linh
Của t̉ qúc, giang sơn đ̀y oan nghịt
Thức ḍy đi, hỡi anh thư, hào kịt !!!
Đưa qu hương ra khỏi kíp lao tù

*

Đưa gíng nòi ra khỏi ngục m u
Là trách nhịm của con H̀ng cháu Lạc
Đừng đ̉ giặc H̀, những tn cướp cạn
Cướp h́t qu hương, cướp cả cục đời...

*

G̀n băm bảy năm tị nạn xứ người
Ti ṽn ṃng ngày qu mình quang phục
Chúng ta quý từng bờ tre khóm trúc
Đừng ch̀n chờ, mau hãy đứng ln thi !!!

*

G̀n băm bảy năm tị nạn xứ người
G̀n b́n hai năm c̣ng qun cướp nước
Trong - ngoài đ̀ng lòng là ta cứu được
Nước, dn ta ra khỏi ngục hung tàn...

*

Hãy đứng ln nào, toàn qúc, Vịt Nam!
Nước còn, ḿt là do mình cả đ́y !!!
Hãy gọi nhau, mọi người cùng đứng ḍy
Núi sng ta đang h́p h́i, đang chờ ...

*

Dùng óc, tim mình dựng ĺy ước mơ
Đừng ṃng ảo ng̀i mong người cứu giúp...

Ng Minh Hằng


Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:

 

http://nhungbantruongca.blogspot.com/

 

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng

 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU