báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

   Ngô Minh Hằng  - thơ                                     

***

 

 

Bài xướng:  TIẾNG THƠ

Thơ phải đâu là ai cũng yêu
Người thì yêu ít, kẻ yêu nhiều
Có người không thấy thơ là bạn
Là tiếng tâm hồn nên chẳng yêu

*

Có kẻ yêu thơ, đến với thơ
Tự trong vô thức, tự trong mơ
Và thơ yêu họ, thơ tìm họ
Như thể ngàn năm đã hẹn chờ ...

*

Có kẻ qua thơ để giải sầu
Hết sầu, họ biết có thơ đâu!
Cho nên họ chẳng bao giờ hiểu
Thơ có hồn và thơ biết đau ...

*

Thơ có hồn nên biết xót xa
Xót ai xương máu đắp sơn hà
Thương người không biết thơ là đạn
Để giữ quê mình nét gấm hoa...

*

Có kẻ dùng thơ để tưởng rằng
Với thơ, tháp cánh, lướt đường trăng
Mà quên tô thắm lòng nhân bản
Nhân bản trong thơ mới vĩnh hằng !!

*

Chẳng phải là ai cũng hiểu thơ
Hiểu thơ phải có trái tim cơ
Hiểu thơ phải có tình nhân loại
Phải có tình yêu với cõi bờ !!!

*

Nếu chẳng yêu thơ, chớ ghét thơ
Thơ tô đời đẹp tự xưa giờ
Dù đời tàn nhẫn, đời vô cảm
Thơ vẫn cho đời bao ước mơ....

Song Châu Diễm Ngọc Nhân

http://thongominhhang1
trangthotinh.blogspot.com/

 

Bài họa: T̀NH THƠ

Chống cộng than ôi nào dễ yêu
Người yêu để bụng, biết đâu nhiều,
Nằm vùng không thể coi là bạn
Ghét đắng ghét cay không thể yêu

*


Làm đạn bằng thơ cộng ghét thơ

Dẫu rằng là chuyện vẫn hằng mơ
Viển vông khờ dại nên đàm tiếu
Có biết đâu rằng kết quả chờ…

*
 

Sáng tác thơ yêu nước bởi sầu
Mấy ai yêu nước thế này đâu
Tan hàng gẫy súng không cam chịu
Chống cộng bằng thơ thấm thía đau…

*

Kết quả do thơ dẫu quá xa
Cam tâm nên chẳng quản nề hà
Mưa dầm thấm đất rồi đây thấy
Tố quốc tưng bừng thơ góp hoa…

*

Thiển cận vụng suy nên nghĩ rằng,
Thơ là lăng mạn chuyện hoa trăng
Mà không tác dụng ḷng yêu nước
Cổ sử lưu truyền chuyện vẫn hằng.

*

Đừng trách những ai sáng tác thơ
Làm thơ truyền cảm do duyên cơ
Thần giao tác dụng nên thông đạt
Thi tứ dồi dào vô bến bờ

*

Chống cộng bằng thơ hăy quư thơ
Thơ vẫn hiên ngang tới bây giờ
Kết quả chưa thành nhưng chẳng vội
Thơ vẫn kiên tŕ thực hiện mơ.

Dzoăn Thường
Pasadena 18-11-2016

 

 Ngô Minh Hằng  thơ [B]

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:

 

http://nhungbantruongca.blogspot.com/

 

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bùi Dương Liêm phỏng vấn Nhà Thơ Đấu Tranh Ngô Minh Hằng

 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU