báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

   Ngô Minh Hằng  - thơ                                     

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo có khi không xem phim đưc!!!

   Giới thiệu cuốn DVD HỒN TỬ SĨ do nhóm Vietnam Film Club thực hiện


VFC- Trailer - Hồn Tử Sĩ
https://youtu.be/rfTtD7hOUdc

 
THU THA HƯƠNG - Hoàng Hoa / Nhạc Nguyễn Hoàng - Thơ Ngô Minh Hằng

https://youtu.be/TgBM3j_YB5g

***

 

NI L̉NG MT NGƯỜI T NN

(Bài thơ này là li dàn tri ni ḷng ca mt nn nhân Cng Sn Vit Nam khi đc nhng bn tin v cng đng VNTNVC trên khp min tm dung)


Chưa bao gi ta bun như hôm nay
Hn ta đau nh v́ tri đen mây
Khi quê c̣n kia tang thương oan hn
Mà người thay t́nh, bun nào bun hơn...
 *
Người quay lưng đi quên hn non sông 
Quên ḿnh Rng Tiên, quên thi tang bng 
Quên ngày lao tù chua cay đơn côi
Quên m anh em vùi nông trin đi

 * 
Quay l
ưng người làm đi thêm tai ương
Quay l
ưng người làm quê hương đau bun
Và ngày v
thêm xa xôi thê lương
D
ng chân người ơi ... Người đi lm đường !!!
 *
D
ng chân người ơi, nghe không... dân đau ...
D
ng chân mà nghe, nghe không... quê su ...
Ng
ười ơi, này người, c̣n chăng con tim ?
Sao ng
ười làm đi tang thương dài thêm !
 *
Ta nh́n nhân t́nh mà ḷng ta đau
Ng
ười đng quên nhe, ai gieo cơ cu
Th́ r
i không xa hn oan ḿnh gây
Đi theo ḿnh thôi ngay trong đ
i này
 *
Tr
i cao xanh ơi, đây li cu xin
Th
ương cho dân Nam, người dân ḥa hin
Ban ḷng công b
ng, trung thành, yêu thương
Cho ni
m tin v hi sinh quê hương ...

Ngô Minh Hng


Ngô Minh Hằng  thơ [B]

 -Ngô Minh Hằng (thơ)
 

Truyện Kiều

Thơ : Nguyễn Du (1766-1820)

Nhạc : Quách Vĩnh Thiện

@@@

 

 

HỘI NGHỊ THÀNH ĐÔ 1990:
 
Bài 1/4:
 Bài 2/4
 Bài 3/4:
 Bài 4/4:

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:

 

http://nhungbantruongca.blogspot.com/

 

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bùi Dương Liêm phỏng vấn Nhà Thơ Đấu Tranh Ngô Minh Hằng

 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

Hăy tẩy chay hàng Tàu Cộng

Ngô Minh Hằng: thơ "Vùng lên, dẫu phải hy sinh" /V́ Hồ mà nước Việt Nam /Người dân chết với hờn oan ngập trời ! ... /Ba miền dân tộc ta ơi /Vùng lên lấy lại cuộc đời ... Vùng lên !!!
 

Bùi Dương Liêm - Bé Bảy đã phỏng vấn Nmh nhân 
Ngày Quân Lực  19-6-2015 tại VA:


     https://youtu.be/fD35eDCdVXg

 

Ngô Minh Hằng: thơ "Vá Cờ" /Vá tiếp đi em. Rồi đêm sẽ cạn /Rồi đến giờ, trời sẽ phải b́nh minh /Lá cờ vàng sẽ lành từng vết đạn /Bay giữa quê hương, ngạo nghễ vươn ḿnh ...

 

 Việt Nam tôi đâu?  -Việt Khang

 

 Anh là ai? -ViệtKhang 

 

http://daiphatthanhvietnam.com/?p=2709

Huỳnh Quốc B́nh:Tâm t́nh với nhà thơ Ngô Minh Hằng