bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta xem bi, xem videos trn youtube! Yahoo c khi khng xem phim đưc!!!

   Giới thiệu cuốn DVD HỒN TỬ SĨ do nhm Vietnam Film Club thực hiện


VFC- Trailer - Hồn Tử Sĩ
https://youtu.be/rfTtD7hOUdc

 
THU THA HƯƠNG - Hong Hoa / Nhạc Nguyễn Hong - Thơ Ng Minh Hằng

https://youtu.be/TgBM3j_YB5g

***


 

MCH SU THU

Hm nay l đ rng nhiu
H
i trăm cnh l, bao nhiu l su ?
R
i cnh l hi, v đu ?
Hay l v đ
nh, mun mu l bay...
Xa cnh h
n l nh cy
Nh
ư ta nh mnh trăng đy qu ta
Qu ta xa tt m xa
Bn kia tri đ
t, tn l Vit Nam
Ma Thu, l cũng r
ng vng
Ng
ười ta dy mng tham tn, giết Thu !
Ng
ười ta đt la hn th
H
n Thu t đy m u tiu điu
Hm nay l r
ng rt nhiu
M
i hn l ch bao nhiu mch su
M
ch hn cho cuc b du
Cho qu h
ương đ mt mu mu tươi
M
ch thương đơn bc tnh đi
Cho tm đen tr
ng con người đi thay
M
ch ch đu nhng bn tay
Bao năm mong m
t vn xoay cuc c
Mch bun l chy vo thơ
V thơ hy vng pht  gi trng quang ! 

Hn ta hay cnh l vng
Tha h
ương, ta nh Vit Nam, qu mnh!
Xin qu r
ng nh bnh minh
Cho h
n thu li hu tnh... Hi Thu !!!

 Ng Minh Hằng

 
Ng Minh Hằng  thơ [B]

 -Ng Minh Hằng (thơ)
 

 Việt Nam ti đu?  -Việt Khang

 Anh l ai? -ViệtKhang 
 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:

 

http://nhungbantruongca.blogspot.com/

 

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng

 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

Hy tẩy chay hng Tu Cộng

Ng Minh Hằng: thơ "Vng ln, dẫu phải hy sinh" /V Hồ m nước Việt Nam /Người dn chết với hờn oan ngập trời ! ... /Ba miền dn tộc ta ơi /Vng ln lấy lại cuộc đời ... Vng ln !!!
 

Bùi Dương Lim - Bé Bảy đã phỏng v́n Nmh nhn 
Ngày Qun Lực  19-6-2015 tại VA:


     https://youtu.be/fD35eDCdVXg

Ng Minh Hằng: thơ "V Cờ" /V tiếp đi em. Rồi đm sẽ cạn /Rồi đến giờ, trời sẽ phải bnh minh /L cờ vng sẽ lnh từng vết đạn /Bay giữa qu hương, ngạo ngh̃ vươn mnh ...

http://daiphatthanhvietnam.com/?p=2709

Huỳnh Quốc Bnh:Tm tnh với nh thơ Ng Minh Hằng 

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003