báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

   Ngô Minh Hằng  - thơ                                     

  

 

SAU VẺ HỒN NHIÊN

(Để nhớ trận tuyết đầu mùa)

Cánh tuyết đầu tiên rụng xuống rồi
Giống như cánh bướm, chập chờn rơi...
Và như ai rắc hoa trong gió
Muôn cánh hoa bay, trắng góc trời

Hoa phủ ḷng sông, phủ đỉnh non
Mỗi khi gặp gió, gió xoay tṛn
Tuyết xoay trong gió, hoa trong gió
Gió cuốn, quay cuồng phận tí hon

Và tuyết tang thương giữa lốc đời
Cánh th́ bay bổng, cánh ch́m rơi
Cánh tan đọng lại thành băng đá
Cánh tựa vào nhau đứng ngậm ngùi

Tuyết tạnh,  màn hoa trắng núi sông
Chao ơi, điễm lệ đến vô cùng
Nhưng sau vẻ đẹp hồn nhiên đó
Đâu biển thăng trầm biết mấy không ?

Ngô Minh Hằng

  
Ngô Minh Hằng  thơ [B]

 -Ngô Minh Hằng (thơ)
 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:

 

http://nhungbantruongca.blogspot.com/

 

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bùi Dương Liêm phỏng vấn Nhà Thơ Đấu Tranh Ngô Minh Hằng

 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU