bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 

 

 

 

 

 

VN THƠ SNG NI

 

*
Ti đem th
ơ th bn tri
H
i trong trn thế ai người yu thơ
Người rng t nhng nghn xưa
Ci nhn sinh v
n đ tha ni đau
G
i chi thm nt lng nhau
N
i đau dn tc, ni su qu hương
*
Ti đem th
ơ rc bn phương
H
i hoa hi l c thường yu thơ 
L hoa r
ng t nghn xưa
N
ng mưa sương tuyết c chừa mt ai
L hoa s
u mun đ di
Thi đ
ng thm na u hoi, thơ ơi !...
*
Ti đem th
ơ th bn đi
H
i con bướm nh c thi yu thơ
L
ng yn, sau pht bt ng
B
ướm rng thơ vi ước mơ cũ ri
Thi đ
ng mơ mng xa xi
Lm chi nh
ng chuyn v tri ung cng!
Sao khng đem s
i tơ lng
D
t tnh hoa bướm cho hng mu mi
*
Ti nhn sng ni ng
m ngi
H
i sng hi ni đi li: yu thơ ?
Ni sng r
ơi l thn th
R
ng tnh sng ni bơ vơ đ nhiu
Ni sng x
ưa vn m miu
M nay sng ni tiu đi
u xc xơ
Đ
ng Dung đu hi hn thơ
B
sng Dch Thy vn ch Kinh Kha
*
Ti nghe, n
ước mt v o
V
n thơ sng ni va pha l hng

Ng Minh Hằng

  
Ng Minh Hằng  thơ [B]

 

 Việt Nam ti đu?  -Việt Khang

 Anh l ai? -ViệtKhang 
 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:

 

http://nhungbantruongca.blogspot.com/

 

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng

 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU