báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

   Ngô Minh Hằng  - thơ                                      

 

LỜI NGUYỆN

ĐÊM GIÁNG SINH

CỦA NGƯỜI NGOẠI ĐẠO

  

Chúa ơi, ngày Chúa Giáng Sinh
Là ngày thánh hóa của t́nh yêu thương
Giục người thế giới bốn phương
Ăn năn, sám hối, hiền lương sửa ḿnh
Mở ḷng nhân ái, công minh
Để cùng vui sống ḥa b́nh với nhau
Đem t́nh nhân loại nhiệm màu
Xoá đi những nỗi biển dâu đoạn trường
Cho mai, cuối cuộc vô thường
Hồn dù cực lạc, thiên đường, thảnh thơi

 

Thế mà thương quá, Chúa ơi!
Bến mê kia vẫn bao người trầm luân
Chân c̣n vấp giữa đường trần

Mà không  nh́n lại bản thân để rồi ...
Đem dây tự trói lấy đời
Bằng ḷng hiểm ác, bằng lời điêu ngoa
Bằng tâm rắn rết, gian tà
Phun người, ngậm máu rồi loa miệng cười!

 

Khẩn cầu Thiên Chúa Ba Ngôi
Nhân lành xin đổi thói đời đảo điên
Kẻo khi quả báo nhăn tiền
Đời kia thêm nữa muộn phiền, đớn đau
Và khi lià mảnh địa cầu
Hồn không thoát khỏi ngục sâu tự đào!
Vinh danh Chúa Cả trên cao
Con, người ngoại đạo tin vào Hồng Ân

Ngô Minh Hằng

  
Ngô Minh Hằng  thơ [B]

 -Ngô Minh Hằng (thơ)
 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:

 

http://nhungbantruongca.blogspot.com/

 

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

 

*** Bùi Dương Liêm phỏng vấn Nhà Thơ Đấu Tranh Ngô Minh Hằng

 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU