báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

   Ngô Minh Hằng  - thơ                                     

            
 

 

LỜI CẦU NGUYỆN ĐẦU NĂM

XIN DÂNG LÊN THƯỢNG ĐẾ

 

Con có một quê hương đang băng hoại
Do tập đoàn tư bản đỏ tạo nên
Mà chúng con đang góp ḷng dựng lại
Một nước Việt Nam dân chủ nhân quyền
                                                              
Thượng Đế hỡi, nếu việc chưa hoàn tất
Ngài đưa con về lại chốn b́nh an
Th́ con xin Ngài đặc ân duy nhất
Là đoái thương giùm dân tộc Việt Nam
                                                             
Dân con đó, hai phần ba thế kỷ
Đă đau thương, oan khổ đến vô cùng
Bởi một lũ người mật đường lừa mị
Độc ác, bất lương, tâm địa gian hùng
                                                      
Họ đă tạo một thiên đàng tội ác
Ôi, cái thiên đàng mẹ bán trinh con !
Đạo đức suy đồi, thiếu niên trụy lạc
Trung nghĩa, nhân luân, văn hoá hư ṃn ..
                                                     
Là thiên đàng trẻ lên năm, lên tám
Bị bán cho loài ác thú mua vui
Ôi những cuộc vui dă man, bịnh hoạn
Vô lương tâm, không nhân tính con người !! 
                                                        
Là thiên đàng con sinh ra toàn vẹn
Cha uốn chân tay thành trẻ tật nguyền
Cho mướn ẵm đi đầu đường, cuối hẻm
Lừa kẻ từ tâm mong đẫy túi tiền ! 
                                                     
Là thiên đàng có những người con gái
Đứng xếp hàng như vật, đợi người mua
Vóc ngọc da ngà không manh lụa, vải
Ngoại nhân ngắm nh́n, định gía hơn thua ... 
                                                            
Là cái thiên đàng xua quân xâm chiếm
Đất miền Nam và bộ đội bị thương
Được chủ thiên đàng đem ra ḷng biển
Cho “anh hùng”... mất tích giữa trùng dương

Cái thiên đàng mà quê cha đất tổ
Của người xưa trao tặng lại người sau
Những mảnh đất máu Việt Nam thấm đỏ
Cộng cắt tan từng mảnh, hiến dâng Tàu !
                                                        
C̣n nhiều chuyện khó tin nhưng có thật
Đang diễn ra trên đất nước Việt Nam
Những tội ác loài người ghê tởm nhất
Thượng Đế ơi, Việt Cộng nhẫn tâm làm !
                                                      
Con đă sống một phần đời với họ
Ḷng đă đau, tim xót đến muôn lần
Con trốn thoát nhưng dân con c̣n đó
Nên cúi xin Ngài ban phát hồng ân !

Nên cầu khẩn Ngài ban thêm dũng cảm
Để dân con vùng dậy rất anh hùng
Từ cụ bảy mươi đến người đôi tám
Góp can trường vào cuộc đấu tranh chung
                                                         
Để nếu có theo Ngài về cơi phúc
Ḷng con vui, không phẫn hận, đau buồn
V́ sông núi được rỡ ràng quang phục
Và giống ṇi hiển hách dựng quê hương

Ngô Minh Hằng

 

 

  
Ngô Minh Hằng  thơ [B]
 

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:

 

http://nhungbantruongca.blogspot.com/

 

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

 

*** Bùi Dương Liêm phỏng vấn Nhà Thơ Đấu Tranh Ngô Minh Hằng

 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU