báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

   Ngô Minh Hằng  - thơ                                     

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo có khi không xem phim đưc!!!

   Giới thiệu cuốn DVD HỒN TỬ SĨ do nhóm Vietnam Film Club thực hiện


VFC- Trailer - Hồn Tử Sĩ
https://youtu.be/rfTtD7hOUdc

 


Hăy nghe cô gái miền Bắc nói về t́nh yêu đối với Cờ Vàng 3 sọc đỏ -
lá cờ của chính nghĩa

https://www.youtube.com/watch?v=PnQ8upW76Uw&sns=fb

***   

 

 

XUÂN DIM MNG

(Như mt li chúc tt đp ca mùa Xuân, xin gi tng Quê Hương và Đng Bào Vit Nam thân yêu, quc ni và hi ngoi.  Đc bit v nhng người đang tht s dn thân đu tranh cho mt Vit Nam Không Cng Sn dưới mi h́nh thc trong và ngoài nước.)

 

M ơi, đt khách, Xuân đang đến
Xuân đ
ến, ḷng con li nh nhà
T
lúc con làm thân t nn
Quê ng
ười, xuân thm ca người ta
Riêng con, xuân xám, xuân r
ưng l
Tiếc nhớ xa xưa, thuở ngọc ngà
Đà Lạt, Sài Gòn, thành phố Huế
Chao ơi là mng vi là hoa
Vi
n Đông ḥn ngc xinh tươi y
V
n măi trong con chng nht nḥa
V
n thm hn con tng nét v
Du dàng nhưng li rt kiêu sa
Gi
ng như cô gái xuân mười by
Trang ph
c đơn sơ vn mn mà
B
ởi núi s̀ng mình ôi, hiển hách
Co
́ ngàn trang sử nét son pha
Có Xuân Qu
ng Tr Hè An Lc
Dũng c
m tinh thn Tết Đng Đa
Ng
ước mt nh́n người trong bn bin
Mà con hănh di
n bi Sơn Hà !
Con trân tro
̣ng lắm, con yêu mến
Mong đ
ược muôn đi măi gm hoa
Con quí, con th
ương màu áo lính
Ơn người gi nước đă xông pha
Ngăn quân C
ng sn t phương Bc
Xâm l
ược min Nam, đt Quc Gia
Vi ph
m Ba Lê, bàn hi ngh
Đp mô, pháo kích giết bao nhà
Pháo tr
ường, pháo ch dân lành chết
Xác tr
tang thương cnh xác già
B
i gch con t́m xương tht vn
Mà ḷng con nát, l
con sa !!!

*

M ơi, đt khách, Xuân đang đến
Con ch
ng mng Xuân, chng mt, trà
T
Tháng Tư Đen, ngày mt nước
Xuân nào h
n cũng dy phong ba
Xuân nào h
n cũng đy thương tích
Bi
n cũ, rng xưa, nhng xót xa
S
ng quê người là sng tm
V́ r
ng quê y ca người ta!
X
ḿnh du có bao nghèo kh
Th́ vn non sông, t quc nhà
B
i lũ vô thn c̣n thng tr
Nên con và M vn ĺa xa
D
u con và M đi ngăn cách
Yêu M
, t́nh con vn thiết tha
C
nh đám v làng khoe áo gm
Và bày l
y gic kiếm vinh hoa
Là đàn theo đóm ăn tàn đóm
Gơ tr
ng khua chiêng c rn nhà
Thêm b
n gian hùng khoe chng cng
Nh
ưng ḷng th đon vi điêu ngoa
M
t tay cm gy, tay cm nón
Hi
m ác thua chi bn cng  tà
L
ưỡi rn ming hùm phun nc đc
H
i người chân chính, quyết xông pha
V
n c̣n thưa M, ḷng trung nghĩa
V́ n
ước, gian nan chng n
Linh hi
n, đuc thn đang bén la
Bi
n Đông, sóng dy chng c̣n xa
Nên quê ph
i có ngày quang phc
C
s vàng tươi khp mi nhà
Tri
u trái tim hng trong bn cơi
S
cùng dng li núi sông ta

*

M ơi, đt khách, Xuân đang đến
L
i mt mùa Xuân na vng nhà
L
i mt mùa Xuân con kht M
Xin cho con chm mt mùa hoa
Cho con ch
m li v́ con s
V vi mùa Xuân ca Đng Đa
V
i vn con tim ngi đuc la
V
i ḷng dũng cm ca Ông Cha
Góp tay tri
u triu người trong nước
L
y li tng phân bin đất nhà
Sông núi ph
i đ̣i, dâng t quc
Nam Quan, B
n Gic, đo Hoàng Sa
Mùa xuân, thê
́ giới vang li chúc
Nh
ng cánh hoa Xuân thắm vn nhà
Dân t
c t đây vui hnh phúc
Không c̣n ch́m n
i vi phong ba !
C
Vàng rc r bay trong nng
Ba cơi quê h
ương li mượt mà
Trân tr
ng con qú hôn đt M
Mng ngày chính nghĩa được thăng hoa
M
 ơi, đi cuc khi tṛn vic
S
sáng vô cùng nghĩa Quc Gia
S
sch nhà tù trên đt nước
Đ
c tài tàn ác thy tiêu ma
Anh h
n T Sĩ thôi hn ti
B
i ni oan khiên đă nht nḥa
Nh
ng nm m hoang đu m li
Vi
̀ lòng nhân bản Quốc gia ta
Cuô
́i cùng, xuân ấy, con và Thm
(Cô bé ngày x
ưa cnh nhà)
Qú tr
ước bàn th hương khói ngát
T
ơ hng, Nguyt Lăo, l Giao Thoa ...
Nàng c
ười duyên dáng mà đôn hu
Đón nh
n t́nh yêu rt tht thà
Con s
chng hin, nàng v đm
Theo n
n đo lư ca Ông Cha
Gia đ́nh muôn thu
là đơn v
Kiến to non sông, dng thái hoà

*

T đy, thơ con: Xuân Dim Mng
Đi
m tô đt M vn màu hoa .... 

Ngô Minh Hng

 

https://www.youtube.com/watch?v=fl-aZBX-vfw

  
Ngô Minh Hằng  thơ [B]

 -Ngô Minh Hằng (thơ)
 

 

 Việt Nam tôi đâu?  -Việt Khang

 Anh là ai? -ViệtKhang 
 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:

 

http://nhungbantruongca.blogspot.com/

 

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

 

*** Bùi Dương Liêm phỏng vấn Nhà Thơ Đấu Tranh Ngô Minh Hằng

 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

 

 

Bùi Dương Liêm - Bé Bảy đã phỏng vấn Nmh nhân 
Ngày Quân Lực  19-6-2015 tại VA:


     https://youtu.be/fD35eDCdVXg

 

 

 

 

 

GIC MƠ QUÊ HƯƠNG

Đă gn ba chc năm tri
Xa quê,  s
ng kiếp dân hi, thương quê
Th
ương quê,  ḷng nng li th
Ngày mai ta s tr v quê ta
Ngày v
, vang tiếng quân ca
C
bay rc r sơn hà, vàng tươi....

*

Xa quê, nh tui lên mười
T
m mưa, đá dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yêu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn ră  tan trường
Nh́n theo màu áo cu
i đường, mt tê !
Nh
giàn bông giy đêm hè
Ng
i cùng bn, đón trăng v, hát vang...

*

Ln thêm, yêu xóm, yêu làng
Yêu Nam Quan t
i bt ngàn Cà Mau

*

Nhưng ri mt tháng Tư đau
Tháng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ quê hương
T́m mi
n đt sng, t́m đường t do
Tháng T
ư, mt tui hc tṛ
M
t luôn c nhng gic mơ vào đi
Quê ng
ười, nh quá quê tôi
D
ưới giàn bông giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con trâu, bó lúa r
i căng mt t́m
T́m hoài không th
y, vn tin
Cây đa, chú cu
i ni ch́m trong mơ !

*

Quê tôi xa quá, bây gi
Tôi và quê hai b đi dương
Tôi m
ơ mt sáng tinh sương
Có đàn chim Vi
t trên đường v quê
V
quê, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vàng bay...

Ngô Minh Hằng

2003