báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

   Ngô Minh Hằng  - thơ                                     

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo có khi không xem phim đưc!!!

   Giới thiệu cuốn DVD HỒN TỬ SĨ do nhóm Vietnam Film Club thực hiện


VFC- Trailer - Hồn Tử Sĩ
https://youtu.be/rfTtD7hOUdc

 


Hăy nghe cô gái miền Bắc nói về t́nh yêu đối với Cờ Vàng 3 sọc đỏ -
lá cờ của chính nghĩa

https://www.youtube.com/watch?v=PnQ8upW76Uw&sns=fb

***   

 

S CÓ MT NGÀY 
(Kính dâng Anh Linh các chiến sĩ Hi Quân VNCH đă hy sinh trong trn hi chiến Hoàng Sa) 

Vit Nam xưa, Đc Thánh Tr
Bch Đng cưỡi ngn sóng thn, tut gươ
Gic Mông C t́m đường tháo ch
Tướng như quân hết thy rng r
Tàn binh cc nhn thây phơ
Mt phen thy chiến muôn đi s xanh (1287) 
Mng xâm ln tranh giành b cơi 
Vn âm mưu trong khối quân Tàu 
Sáu trăm tám by năm sau (1974) 
Hoàng Sa máu li đ ngu bin Đông 
Trn hi chiến hào hùng, khc li
Vi k thù truyn kiếp Trung Hoa 
Đây, trang chiến s Hoàng Sa 
Ch huy Hi đi, h Hà điu binh (1) 
Bn chiến hm hi tŕnh tham chiến (2) 
Nhng người con ca bin kiên cường 
Trong ṿng la đn đau thương 
Lưu danh muôn thu tm gương anh hùng 
Và chiến đu vô cùng dũng li
Dù đch quân ng chiến đông hơ
Đn bay súng n tng cơ
Bn tàu Trung Cng chiến trường lâm nguy 
Cái b pháo ch́m đi mt d
Cái nước theo phía hu tuôn vào 
Đch quân hong ht xôn xao 
Và quân ta cũng bước vào khó khăn 
Gương chiến đu Bch Đng bng hi
Sáng như sao trên phiến linh h
Bin xanh đ máu oan h
Chiến hm Nht To trong cơn nguy nàn (3) 
Đă anh dũng chn làn sóng đch 
Đ đoàn quân ri đích an toàn 
Ḷng tàu nước ngp, máu loang 
Nhưng ḷng thy th hiên ngang trên tàu 
Ngay c lúc ch́m sâu đáy bi
Vn mt nim tn hiến, hy sinh 
Trong ḷng bin m mông mênh 
Trái tim bt khut đau t́nh quê hương! 
S mt ngày trùng dương sóng n
V Hoàng Sa ra mi hn này 
Ch quyn Hoàng đo trong tay 
Xanh reo ngn sóng, vàng bay sc c 
S mt ngày cơi b dân Vi
Thoát qua hi nn kiếp đau thương 
Có anh đng gia đi dương
Hát mng bn cơi quê hương thanh b́nh 

Ngô Minh Hằng

 

Xin xem toàn bài và h́nh nh ti

http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php?t=23539


Chú Thích ca Trn Đ C

(1). Hi Quân Đi Tá Hà Văn Ngc, Ch Huy Trưởng Hi Đi VNCH trong trn hi chiến Hoàng Sa. 

(2). Bn chiến hm HQVNCH tham chiến trong trn Hoàng Sa gm: 

- Tun Dương Hm Lư Thường Kit (HQ-16) do HQ Trung Tá Lê Văn Th (Khóa 10 SQHQ/Nha Tran)g làm Hm Trưởng. 

- Tun Dương Hm Trn B́nh Trng (HQ-5) do HQ Trung Tá Phm Trng Quỳnh (Khóa 11 SQHQ/Nha Trang) làm Hm Trưởng. Đây là Soái Hm. Đi Tá Hà Văn Ngc trên chiến hm này ch huy trn đánh. 

- Khu Trc Hm Trn Khánh Dư (HQ-4) do HQ Trung Tá Vũ Hu San (Khóa 11 SQHQ/Nha Trang) làm Hm Trưởng. 

- H Tng Hm Nht To (HQ-10) do HQ Thiếu/Tá Ngy Văn Thà (Khóa 12 SQHQ/Nha Trang) làm Hm Trưởng. 

(3). Hm Trưởng HQ-10, Th/T Ngy Văn Thà b thương, quyết li trên tàu. Ba đoàn viên tên Lê Văn Tây, Đinh Hoàng Mai và Phm Anh Dũng đă hy sinh li bn chn tàu Trung Cng đ đng đi an toàn ri khi chiến hm. HQ Thiếu Tá Ngy Văn Thà và ba đoàn viên đă can đm trong truyn thng "chết theo tàu" và đ li bao nh tiếc đau thương cho nhng người li. 

Trn Đ Cm

  
Ngô Minh Hằng  thơ [B]

 -Ngô Minh Hằng (thơ)
 

 

 Việt Nam tôi đâu?  -Việt Khang

 Anh là ai? -ViệtKhang 
 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:

 

http://nhungbantruongca.blogspot.com/

 

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

 

*** Bùi Dương Liêm phỏng vấn Nhà Thơ Đấu Tranh Ngô Minh Hằng

 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

 

 

Bùi Dương Liêm - Bé Bảy đã phỏng vấn Nmh nhân 
Ngày Quân Lực  19-6-2015 tại VA:


     https://youtu.be/fD35eDCdVXg

 

 

 

 

 

GIC MƠ QUÊ HƯƠNG

Đă gn ba chc năm tri
Xa quê,  s
ng kiếp dân hi, thương quê
Th
ương quê,  ḷng nng li th
Ngày mai ta s tr v quê ta
Ngày v
, vang tiếng quân ca
C
bay rc r sơn hà, vàng tươi....

*

Xa quê, nh tui lên mười
T
m mưa, đá dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yêu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn ră  tan trường
Nh́n theo màu áo cu
i đường, mt tê !
Nh
giàn bông giy đêm hè
Ng
i cùng bn, đón trăng v, hát vang...

*

Ln thêm, yêu xóm, yêu làng
Yêu Nam Quan t
i bt ngàn Cà Mau

*

Nhưng ri mt tháng Tư đau
Tháng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ quê hương
T́m mi
n đt sng, t́m đường t do
Tháng T
ư, mt tui hc tṛ
M
t luôn c nhng gic mơ vào đi
Quê ng
ười, nh quá quê tôi
D
ưới giàn bông giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con trâu, bó lúa r
i căng mt t́m
T́m hoài không th
y, vn tin
Cây đa, chú cu
i ni ch́m trong mơ !

*

Quê tôi xa quá, bây gi
Tôi và quê hai b đi dương
Tôi m
ơ mt sáng tinh sương
Có đàn chim Vi
t trên đường v quê
V
quê, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vàng bay...

Ngô Minh Hằng

2003