bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta xem bi, xem videos trn youtube! Yahoo c khi khng xem phim đưc!!!

   Giới thiệu cuốn DVD HỒN TỬ SĨ do nhm Vietnam Film Club thực hiện


Hy nghe c gi miền Bắc ni về tnh yu đối với Cờ Vng 3 sọc đỏ -
l cờ của chnh nghĩa

https://www.youtube.com/watch?v=PnQ8upW76Uw&sns=fb

***   

 
 

GM HOA, DNG QUC S

(tha thiết gi v qu hương v đ̀ng bào Vit Nam, mi la tui)

  

Ny, ta hi, c nghe hn nước gi
L
i đau thương cp bch đến v cng ?
N
ước nhn ta rng T Quc du chung
Nh
ưng trch nhim mi người, ring, phi c !

*

Trch nhim y l an vui trăm h
L trng tu, bo v mnh sơn h
Đ
bin cương, ni ging được thăng hoa
Chung nh
p bước, đng hnh cng thế gii

*

Nếu chng may, sinh nhm thi tăm ti
Ho
c phi khi đy mt nước su dn
Th ch
ươn hn, vut mt, an thn
M qu
t khi, gi nhau cng đng dy

*

Ki, hng s bn nghn năm cn đy
H
ưng Đo, Ng Quyn, L Li, Quang Trung
C B
c, C Giang, B Triu, B Trưng
Khi n
ước biến đ can cường gnh vc

*

Nay sng ni rơi vo tay cng sn
N
ước ha nh t, dn tc đau thương
Ch
ế đ phi nhn, nghiến nt lun thường
Khai thc c
t tr em, ph n

*

Ta khng th đng nhn, v danh d
V qu hương, ta hi, đng ln no !
Ch
đ hng tm, dũng ch  hư hao
M vng d
y, dng cng bng, l phi !

*

Ta hn yếu, người cưỡi đu ta mi
Cc c
p cng nhn đ đng ln ri
H
i trai hng, gi đm, tiếp tay thi ....
Chung s
c li đi cho ta QUYN SNG !

*

Ngy no Vit Nam khng cn  bng cng
Th ba mi
n đt nước mi an vui
H
i Vit Nam,  người mau tiếp theo người
Đy l lc g
m hoa, dng quc s

Ng Minh Hng

 

Nghe bạn trẻ ny ht nhạc chế diễn tả sau 40 năm

https://www.youtube-nocookie.com/embed/zgs8ZJEIX_Y?rel=0

   
Ng Minh Hằng  thơ [B]

 -Ng Minh Hằng (thơ)
 

 

 Việt Nam ti đu?  -Việt Khang

 Anh l ai? -ViệtKhang 
 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:

 

http://nhungbantruongca.blogspot.com/

 

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng

 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

 

 

Bùi Dương Lim - Bé Bảy đã phỏng v́n Nmh nhn 
Ngày Qun Lực  19-6-2015 tại VA:


     https://youtu.be/fD35eDCdVXg

 

 

 

 

 

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003