báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

   Ngô Minh Hằng  - thơ                                     

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo có khi không xem phim đưc!!!

   Giới thiệu cuốn DVD HỒN TỬ SĨ do nhóm Vietnam Film Club thực hiện


Hăy nghe cô gái miền Bắc nói về t́nh yêu đối với Cờ Vàng 3 sọc đỏ -
lá cờ của chính nghĩa

https://www.youtube.com/watch?v=PnQ8upW76Uw&sns=fb

*** 

 


LI TÂM S CUI NĂM
Không ai bt ta làm thơ tranh đu
Không ai ngăn ta v
nước thăm quê
V́ ta th
y đng đc tài, khát máu
Bán n
ước buôn dân, ta quyết không v

Đi T Nn, ta chưa h phn bi
Bao nhiêu năm th
ơ ri khp hoàn cu
Th
ơ đim mt bo quyn, thơ kết ti
T
i xô loài người xung kiếp nga, trâu !

Th
ơ ta gi người ng mê tnh dy
G
i anh em sát cánh đng cùng nhau
Th
ơ tht lm, thơ nói điu ta thy
Đ
k ngây thơ tránh cnh hn su !

Đ
cháu con ta đ cao cnh giác
Không b
gt la như lp cha ông
Đ
chế đ bo tàn kia, cng sn
Ch
ng sng c̣n, tàn phá măi non sông

Th
ơ ta thế, nên ch người yêu nước
Yêu công b
ng là thương mến thơ thôi
C̣n nh
ng k ḷng gian tà, bo ngược
Đ
c thơ ta th́ căm hn tng li ...

Chúng ch
t thơ ra làm năm, làm by
Xuyên t
c, bt lương, thc hin ư đ
Nhưng chúng đă lm, mi người đu thy
Th
ơ kiên cường, tng ư sáng trong thơ

Dù him đc, chúng tung tin tht thit
Đ
gian manh, la dư lun, hi người
Chúng mong m
i ta nn ḷng, ngưng viết
Ho
c mun thơ ta không sng trên đi

Nh
ưng chúng s chng bao gi toi nguyn
V́ th
ơ ta mang khát vng toàn dân
Là ti
ếng thét đ̣i đi cho x Vit
Là l
ưỡi gươm công chính dit vô thn !

Gi
c c̣n đó th́ thơ ta c̣n đó
Ta ch
ết đi, ngướ khác tiếp, xây đi
Khi t
quc c̣n đau trong ngc đ
Th́ đng mong thơ lng tiếng, im li !!!

Này, hăy bi
ết xưa nay loài bá đo
Ch
ng bao gi tn ti vi dân ta
B
i gieo gió th́ đương nhiên, gt băo
L
ưới tri kia không dung dưỡng gian tà!

Sao đánh phá ??? N
ếu như c̣n liêm s
C̣n lương tâm, c̣n xót nước thương nhà
Th́ góp s
c, chung tay tr cng ph
Cho c Vàng và chính nghĩa thăng hoa !!!

Ngô Minh H
ng
2005

Mời Quí Vị và các Bạn đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/

    
Ngô Minh Hằng  thơ [B]

 -Ngô Minh Hằng (thơ)
 

 

 Việt Nam tôi đâu?  -Việt Khang

 Anh là ai? -ViệtKhang 
 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:

 

http://nhungbantruongca.blogspot.com/

 

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

 

*** Bùi Dương Liêm phỏng vấn Nhà Thơ Đấu Tranh Ngô Minh Hằng

 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

 

 

Bùi Dương Liêm - Bé Bảy đã phỏng vấn Nmh nhân 
Ngày Quân Lực  19-6-2015 tại VA:


     https://youtu.be/fD35eDCdVXg

 

 

 

 

 

GIC MƠ QUÊ HƯƠNG

Đă gn ba chc năm tri
Xa quê,  s
ng kiếp dân hi, thương quê
Th
ương quê,  ḷng nng li th
Ngày mai ta s tr v quê ta
Ngày v
, vang tiếng quân ca
C
bay rc r sơn hà, vàng tươi....

*

Xa quê, nh tui lên mười
T
m mưa, đá dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yêu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn ră  tan trường
Nh́n theo màu áo cu
i đường, mt tê !
Nh
giàn bông giy đêm hè
Ng
i cùng bn, đón trăng v, hát vang...

*

Ln thêm, yêu xóm, yêu làng
Yêu Nam Quan t
i bt ngàn Cà Mau

*

Nhưng ri mt tháng Tư đau
Tháng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ quê hương
T́m mi
n đt sng, t́m đường t do
Tháng T
ư, mt tui hc tṛ
M
t luôn c nhng gic mơ vào đi
Quê ng
ười, nh quá quê tôi
D
ưới giàn bông giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con trâu, bó lúa r
i căng mt t́m
T́m hoài không th
y, vn tin
Cây đa, chú cu
i ni ch́m trong mơ !

*

Quê tôi xa quá, bây gi
Tôi và quê hai b đi dương
Tôi m
ơ mt sáng tinh sương
Có đàn chim Vi
t trên đường v quê
V
quê, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vàng bay...

Ngô Minh Hằng

2003