báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

   Ngô Minh Hằng  - thơ                                     

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo có khi không xem phim đưc!!!

 

   Giới thiệu cuốn DVD HỒN TỬ SĨ do nhóm Vietnam Film Club thực hiện


VFC- Trailer - Hồn Tử Sĩ
https://youtu.be/rfTtD7hOUdc

 

*** 


 

MÙA XUÂN

NH NGƯỜI TRONG NGỤC

(Mùa Xuân, Thay lời biết ơn, kính gi đến nhng người vì quê hương dân tộc, đang bị VC nhốt trong các nhà tù tại Việt Nam.)

 

Mùa Xuân li đến vi muôn hoa
Đ
ến vi Đông Phương, viếng mi nhà
Xuân h
i, Vit Nam, Xuân có đến
Nhà tù, nơịng nhốt dân ta ?

Chc Xuân không đến phi không Xuân ?
Ch
ng bi đường xa đ ngi ngn
Mà ti nhng ṿng dây xích đ
Nên người trong ngc vn ch Xuân....

Người trong ngc ti đã bôn ba
Lao lư v́ đau vn nước nhà
V́ xót dân lành đ
i khn nhc
Và v́ chính nghĩa quyết xông pha!

Họ từng coi nh ni gian nan
Thách đ
ln dao ca bo tàn
Đem trí, đem nhân, đem dũng l
ược
Giúp đi mong xóa cuc lm than !

Cho dù mng ln cha thành công
Nh
ưng đă chuông vang thc vn ḷng
Qu
c ni, muôn người như hải ngoi
Khát khao gii cu họa non sông!

Khát khao đuốc lửa, lửa khai hoa
Đuô
́c la tin yêu, gic mng ngà
Soi sáng c
vùng đen ti nht
Đ cùng dựng lại núi sông ta !

Đ non sông Vit được hi sinh
M
y chc năm qua quá ti t́nh
Đă s
ng cuc đi không ý sng
Không ngun nước ngt chẳng b́nh minh!

Xuân v, xót́m, Chúa Xuân ơi
Bởĩi nhà giam, có nhng người
Hn núi, t́nh sông, ḷng bin c
Đng Đa vn hn mt xuân vui !

Ngô Minh Hằng

    
Ngô Minh Hằng  thơ [B]

 -Ngô Minh Hằng (thơ)
 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:

 

http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bùi Dương Liêm phỏng vấn Nhà Thơ Đấu Tranh Ngô Minh Hằng

 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

Bùi Dương Liêm - Bé Bảy đã phỏng vấn Nmh nhân 
Ngày Quân Lực  19-6-2015 tại VA:


     https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QUÊ HƯƠNG

Đă gn ba chc năm tri
Xa quê,  s
ng kiếp dân hi, thương quê
Th
ương quê,  ḷng nng li th
Ngày mai ta s tr v quê ta
Ngày v
, vang tiếng quân ca
C
bay rc r sơn hà, vàng tươi....

*

Xa quê, nh tui lên mười
T
m mưa, đá dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yêu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn ră  tan trường
Nh́n theo màu áo cu
i đường, mt tê !
Nh
giàn bông giy đêm hè
Ng
i cùng bn, đón trăng v, hát vang...

*

Ln thêm, yêu xóm, yêu làng
Yêu Nam Quan t
i bt ngàn Cà Mau

*

Nhưng ri mt tháng Tư đau
Tháng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ quê hương
T́m mi
n đt sng, t́m đường t do
Tháng T
ư, mt tui hc tṛ
M
t luôn c nhng gic mơ vào đi
Quê ng
ười, nh quá quê tôi
D
ưới giàn bông giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con trâu, bó lúa r
i căng mt t́m
T́m hoài không th
y, vn tin
Cây đa, chú cu
i ni ch́m trong mơ !

*

Quê tôi xa quá, bây gi
Tôi và quê hai b đi dương
Tôi m
ơ mt sáng tinh sương
Có đàn chim Vi
t trên đường v quê
V
quê, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vàng bay...

Ngô Minh Hằng

2003