bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta xem bi, xem videos trn youtube! Yahoo c khi khng xem phim đưc!!!

 

   Giới thiệu cuốn DVD HỒN TỬ SĨ do nhm Vietnam Film Club thực hiện


VFC- Trailer - Hồn Tử Sĩ
https://youtu.be/rfTtD7hOUdc

*** 


QU HƯƠNG, GI HONG ĐO

Ch ơi, li mt ma Xun đến
L
i mt ma Xun tuyết ngp đường
Xun thi
ếu đo, mai, Xun thiếu pho
Nh
ưng tha đau xt cnh qu hương
Ch
ơi, hăm my  năm ri  nh
Em vn qu người, vn vin phương!
Theo di tin nh qua bo ch
Tin vui th
p thong gia tin bun
Em vui v th
y mu hy vng
Đ n
y chi xanh du gi sương
Đ nh
ng gái - trai v nghĩa ln
H
ết lng chm ni vi qu hương!
Đ c
ơn đa chn, v sng ni
S
n tung ra chng sc lường
S
n vang tri như sm st
Đ
m hn gn nhng đau thương
Đ
lm sng li ma Xun thm
C
a nhng Xun xưa pho đ đường
C
a ch,  ma Xun mười su cũ
M
ng đi cht biếc nghĩa yu thương
Ch
như mt cnh thin nga trng
Lm ng
n ngơ ai trước cng trường
Ph
i nng xun xanh hng m ch
Hay men tnh a đ thơm hương ?
Ch
cười, mi thm, sao m đp
Đ
p ta mu vui pho nhum đường
T
mt chuyến đ, em cch ch
Ai ng thăm thm mt trng dương!
Nh
qu, nh ch, đau lng qa
Th
ương ch ngy xanh khc đon trường
N
ước mt bao năm cn c đ
Đ m ch khc vi qu hương ?

*

Hm nay đi gia Xun thin h
Thy nhng xun xanh, nhng m hường
V th
y nhng by chim Nước Vit
G
i nhau ru rt t ngn phương
G
i nhau m hướng v qu m
Th nhng nim tin xung khm đường
Nh
n nhng người tù trong ngc ti
R
ng lng dn Vit xt xa thương
R
ng bao khn kh trong lao ngc
L m
vu chn lũ bo cường
c cha t
đo su ly huyt
Cho ngy t
n s gp Dim Vương
M
ng  gươm hip khch tm v đo
H
i ti v đu cnh đon trường
Đ ch
ng đp bi cho đt nước
Sao cn tn ph mi qu h
ương
Sao cn c
t đt min Quan i
Dng hi
ến qun Tu, bn Bc phương ?
M
ng thy Đng vin, mng  Cn b
Chn đon, chn đng, đ̣p tan gương !
B
i v h thy ton v loi
L
n nh như nhau, rt mt phường!
Tham nhũng c
sao cho đy ti
Gi
v tu chnh, gi v thương
Gi
v ca ming li nhn nghĩa
Th
c cht tham vi lt lường
Th
c cht ch l loi qi quyt
V
t chanh b v đ bao gương
N
ếu cn theo đng, cn tin đng
L ti
́p tay cho  lũ bo cường
Dn s
on th, dn s ght
Cu
c đi s nt, s th lương
Cho nn ch
, em mng lm
V h
nhn ra mt no đường
H
s chung vai cng tui tr
Đng ln đng lot cu qu hương
S
khng dung th qun cung tc
Trang s
Rng Tin li qut cường
H
s cng dn xy đt nước
Xy n
n dn ch, dt yu thương
Nh t s
hiếm hoi người
Tui ngc rn thn chn hc đường
Em b khng cn b
ươi đng rc
C
gi mt l chng cn vương
V
a h, qun ch khan hnh kht
Trai gi  xy đ
i, dp phn hương
X h
i khng cn băng hoi na
Lun th
ường đo l li Đng Phương
Thai nhi, ng
ười m khng cn bn
Tr
m cp, gian manh cũng hết đường
Xa s
ch oan hn bao vết cũ
D
ng đi, xy li bến tnh thương

*

Ch ơi, em thy trong li  gi
Nh
c khc qun hnh rn bn phương
Th
y bng c bay vng dưới nng
Th
y ngy tươi đp ca qu hương
Th
y trang s mi xanh đi mi
Th
y nhng nim tin đ m đường
Em s
v qu thăm li ch
Vo Mng Năm Tết s lưu hương
Mng Năm. Ch nh Mng Năm ch ?
V
ng vc mun đi nh thi dương
Trang s
ngn năm mu rng r
Đng Đa, cng nghiBc Bnh Vương!
M
ng Năm em s v qu M
Gia tiếng qun reo dy ph phường
Gi
a tiếng mun người mng gii thot
M
ng Gi Hong Đo Ca Qu Hương !!!

Ng Minh Hằng

2002

 

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 -Ng Minh Hằng (thơ)
 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:

 

 

http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 


 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

 

Bùi Dương Lim - Bé Bảy đã phỏng v́n Nmh nhn 
Ngày Qun Lực  19-6-2015 tại VA:


    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

 

 

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003