báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

   Ngô Minh Hằng  - thơ                                     

 

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo có khi không xem phim đưc!!!

 

   Giới thiệu cuốn DVD HỒN TỬ SĨ do nhóm Vietnam Film Club thực hiện


VFC- Trailer - Hồn Tử Sĩ
https://youtu.be/rfTtD7hOUdc

*** 

 

 


VINH DANH T̀NH YÊU

Nhân ngày L T́nh Yêu, kẻ hu sinh xin đt nén hương tưởng nh Nhà Ái Quc NGUYN TH GIANG với cuộc

Thiên Thu Tình Sử.

"Thân không giúp ic'h cho đi
"Thù không tr
được cho người t́nh chung
"D
u rng đương đ tr trung
" Quy
ết v́ dân nước th ḷng hy sinh
"Qu
c kỳ pht phi trên thành
"T
i thân không được chết vinh dưới c!"
 ( * )

Bi hùng thay, nhng li thơ!
Can tr
ường thay, phút giă t thế gian!
M
ng đi ai đp v tan
Con đ
ường lư tưởng ai làm máu rơi !?
Đă không đ
ược sng thành đôi
Th́ xin thác đ
trn đi thy chung !
L
y thân tr n núi sông
L
y ḷng đ t tm ḷng vi ai
M
t người lên đon đu đài
M
t người vào cơi u hoài thiên thu !
Kh
i t́nh gi li li thơ
Đau ḷng hu thế, my b l rưng
M
t thiên t́nh s bi hùng
S
ng cùng chiến đu, chết cùng thăng hoa
T́nh yêu l
ng bóng sơn hà
Trái tim nhi n
chói loà ngàn sau!

Ngô Minh Hằng

14.2.2001

( * ) Ḍng thơ Tuyt Mnh ca nhà ái quc Nguyn Th Giang

 

http://thongominhhang1trangthotinh.blogspot.com/

Ngô Minh Hằng  thơ [B]
 -Ngô Minh Hằng (thơ)

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bùi Dương Liêm phỏng vấn Nhà Thơ Đấu Tranh Ngô Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

Bùi Dương Liêm - Bé Bảy đã phỏng vấn Nmh nhân 
Ngày Quân Lực  19-6-2015 tại VA:


    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QUÊ HƯƠNG

Đă gn ba chc năm tri
Xa quê,  s
ng kiếp dân hi, thương quê
Th
ương quê,  ḷng nng li th
Ngày mai ta s tr v quê ta
Ngày v
, vang tiếng quân ca
C
bay rc r sơn hà, vàng tươi....

*

Xa quê, nh tui lên mười
T
m mưa, đá dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yêu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn ră  tan trường
Nh́n theo màu áo cu
i đường, mt tê !
Nh
giàn bông giy đêm hè
Ng
i cùng bn, đón trăng v, hát vang...

*

Ln thêm, yêu xóm, yêu làng
Yêu Nam Quan t
i bt ngàn Cà Mau

*

Nhưng ri mt tháng Tư đau
Tháng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ quê hương
T́m mi
n đt sng, t́m đường t do
Tháng T
ư, mt tui hc tṛ
M
t luôn c nhng gic mơ vào đi
Quê ng
ười, nh quá quê tôi
D
ưới giàn bông giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con trâu, bó lúa r
i căng mt t́m
T́m hoài không th
y, vn tin
Cây đa, chú cu
i ni ch́m trong mơ !

*

Quê tôi xa quá, bây gi
Tôi và quê hai b đi dương
Tôi m
ơ mt sáng tinh sương
Có đàn chim Vi
t trên đường v quê
V
quê, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vàng bay...

Ngô Minh Hằng

2003