báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

   Ngô Minh Hằng  - thơ                                     

 

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo có khi không xem phim đưc!!!

 

   Giới thiệu cuốn DVD HỒN TỬ SĨ do nhóm Vietnam Film Club thực hiện


VFC- Trailer - Hồn Tử Sĩ
https://youtu.be/rfTtD7hOUdc

***


 

BẢN TRƯỜNG CA BA MƯƠI BẢY

 

Nhìn đồng bào tôi biểu tình đông đảo
̉ từ ngày Việt cộng chiếm miền Nam
Tôi m
ừng quáơi bước chân gió bão
Du
̃ng cảm thay, hành động họ đang làm !

*

Dù họ́ng trong gông cùm cộng sản
Trong ngu
̣c tù và dưới búa trên đe
Nh
ưng hôm nay họ vô cùng can đảm
Đ
ứng vùng lên, không ngần ngại, e dè ...

*

Những dùi cui, những nhà tù, roi điện
Nh
ững trận mưa đòn, toà án, công an
Va
̀́t bớ, và săn lùng, và chết
Đa
̃ không còn là sợ hãi, lo toan !!!

*

Nửa thế kỷ, từng ngày trong áp bức
Tra
́i tim đau, dồn nén những căm hờn
Nhi
̀n cá chết, đồng bào cùng ý thức
̀i đến người, người cũng chết đau thương !

*

Bởi cá chết không tự nhiên nó chết
Ma
̀ đảng tiếp tay đầu độc biển nhà
Những di hại sẽ vô cùng khủng khiếp
Đô
̉ lên đầu dân tộc Việt Nam ta !

*

Lúa đã chết rồi, Cửu Long cũng cạn
La
̀ do Tàu ngăn nước xuống Mê Kông
̣c cá chết, dân đau và lúa hạn
Đa
̉ng vẫn vui say những giấc mờng

*

Đảng biết rõ vì đảng cùng Tàu cộng
Bao ty
̉ đồng bán đất ký riêng nhau
Nh
ững hệ lụy mặc dân tình chết, sống
Dân than van, đa
̉ng bịt miệng, binh Tàu

*

Nước đã tức thì́y bờ cũng vỡ
Ngày ấy đến rồi, ngày ấy là đây !
Đa
̉ng đã thế, dân còn chi để sợ
́t cả̃n sàng cho một đổi thay !!!...

*

Người biểu tình và công an chặn lại
Va
̀ dùi cui nắm đấm phủ lên người !
Ca
̀ng đàn áp, đảng càng mau đào thải
Đâ
́y, vòng quay lịch sử tự bao đời ...

*

Hỡi những kẻ cùng màu da, tiếng nói
Sao đa
́nh người cùng tiếng nói màu da?
Ca
́ chết, dân đau, xót xa dân hỏi
Sao đa
́nh dân? ngươi tàn ác thế à ?!

*

Hỡi những kẻ cùng màu da, tiếng nói
Sao đem thân nô lê
̣ đảng côn đồ ?
Co
́ biết nhục không? kìa hồn nước gọi
Bo
̉ đảng ngay mà khôi phục cõi bờ !

*

Hỡi những kẻ cùng màu da, tiếng nói
Ti
̉nh dậy đi, thời mê muội qua rồi
Ba
́n nước giết dân, đảng đầy tội lỗi
Đa
̉ng đang tan trong vay trả, luật đời !!!

*

Dừng ngay lại, đừng tiếp tay tội ác
Ch
ớ thêm dầu vào biển lửa lòng dân!
Biê
̉n lửa ấy và những triểu sóng bạc
Se
̃ cuốn phăng loài tàn độc, bất nhân !

*

̀i sẽ những cuộc biểu tình toàn quốc
Triê
̣u con người cùng sát cánh chen vai
̀i toàn dân đứng lên thay vận nước
Va
̀ nhân quyền công chính sẽ lên ngai ..

*

Ngô Minh Hằng

 

Ngô Minh Hằng  thơ [B]

 -Ngô Minh Hằng (thơ)

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bùi Dương Liêm phỏng vấn Nhà Thơ Đấu Tranh Ngô Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

Bùi Dương Liêm - Bé Bảy đã phỏng vấn Nmh nhân 
Ngày Quân Lực  19-6-2015 tại VA:


    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QUÊ HƯƠNG

Đă gn ba chc năm tri
Xa quê,  s
ng kiếp dân hi, thương quê
Th
ương quê,  ḷng nng li th
Ngày mai ta s tr v quê ta
Ngày v
, vang tiếng quân ca
C
bay rc r sơn hà, vàng tươi....

*

Xa quê, nh tui lên mười
T
m mưa, đá dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yêu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn ră  tan trường
Nh́n theo màu áo cu
i đường, mt tê !
Nh
giàn bông giy đêm hè
Ng
i cùng bn, đón trăng v, hát vang...

*

Ln thêm, yêu xóm, yêu làng
Yêu Nam Quan t
i bt ngàn Cà Mau

*

Nhưng ri mt tháng Tư đau
Tháng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ quê hương
T́m mi
n đt sng, t́m đường t do
Tháng T
ư, mt tui hc tṛ
M
t luôn c nhng gic mơ vào đi
Quê ng
ười, nh quá quê tôi
D
ưới giàn bông giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con trâu, bó lúa r
i căng mt t́m
T́m hoài không th
y, vn tin
Cây đa, chú cu
i ni ch́m trong mơ !

*

Quê tôi xa quá, bây gi
Tôi và quê hai b đi dương
Tôi m
ơ mt sáng tinh sương
Có đàn chim Vi
t trên đường v quê
V
quê, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vàng bay...

Ngô Minh Hằng

2003