bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta xem bi, xem videos trn youtube! Yahoo c khi khng xem phim đưc!!!

 

   Giới thiệu cuốn DVD HỒN TỬ SĨ do nhm Vietnam Film Club thực hiện


VFC- Trailer - Hồn Tử Sĩ
https://youtu.be/rfTtD7hOUdc

***

 

 

DNG NGAY LI NHNG DI CUI NM ĐM ...


(G
i cc cp lnh đo, mi ban ngnh trong qun đi, cng an ca nh nước VC, nhng người đang m mi chc, tin, nhm mt bt tai trước đau thương thm ha ca qu hương dn tc m ci đu lm cng c cho đng tư bn đ, tiếp tay bo quyn Vit cng ̣đn p khng b đng bo VN.  Mong cc bn gip ph biến rng ri đến bng hu ca cc bn gim.  Nmh xin cm t.)

 

Dng ngay li nhng di cui nm đm
Vo mi
ng vo đu vo ngc dn oan
D
ng ngay li nhng chn giy tn nhn
Đ
p mt người cng ni ging Vit Nam

Anh c biết nhng nn nhn khn kh
H
l ai, anh đnh giết đy khng ?
H
, nhng k vi anh cng quc t
Cng mu da, cng mu th
t Lc Hng !

H l ch, cha, cu, d, c, bc
L anh ch
em, bng hu, đng bo
Gp x
ương mu mt thi xy dng đng
R
i đng la khi chm ch ngi cao

Đng đ tham lam, bo tn, thng tr
Bn n
ước cho Tu, khm nm ly thưa
Nh
ưng ch đp dn, cướp, vơ tng t
Anh gi
ết đng bo gim đng, thy chưa ?

Đng thưởng cng anh, tăng lương, ln chc
Ch
c lương kia l mng sng dn lnh
Hnh di
n g đu, ch thm  nhc
Ch
c lương này  do đnh m, giết anh ...

Nh ca dn đng cướp bng "qui hoch"
Non sng chung th đ
ng ct dng Tu
Dn đ
ng ln đi, ti sao anh đnh ?
Ai đng, ai sai, c
hi hon cu ...

Đng l ra, cc anh nn vi h
Cng dn lnh m tr
dit tn hung
S
ng đ lm người, đng lm gii b
C th
ương dn thương nước mi anh hng !

Hy đng vi dn đi v t quc
T
quc ch anh v vết thương đi

Đng "v cm" tiếp tay loi bn nước
Đ
ng sng đi c th cc anh ơi !...

Dng ngay li nhng di cui nm đm
Vo m
t vo đu vo ngc dn oan
Hy quay sng vo lũ ng
ười tn nhn
Đ gi
ết dn lnh, đ bn Vit Nam !


Ng Minh Hng

 

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 -Ng Minh Hằng (thơ)

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

Bùi Dương Lim - Bé Bảy đã phỏng v́n Nmh nhn 
Ngày Qun Lực  19-6-2015 tại VA:


    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003