báo điện tử TRÁCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thông tin trên trang web này thể hiện quyền tự do ngôn luận của người đưa tin; và quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ của người đọc."

   Ngô Minh Hằng  - thơ                                     

 

LƯU Ư: đ xem các videos trên youtube, xin quí v, quí bn vào google hay google chrome đánh ch trách nhim” trang web trachnhiem s hin ra, t đó chúng ta xem bài, xem videos trên youtube! Yahoo có khi không xem phim đưc!!!

 

   Giới thiệu cuốn DVD HỒN TỬ SĨ do nhóm Vietnam Film Club thực hiện


VFC- Trailer - Hồn Tử Sĩ
https://youtu.be/rfTtD7hOUdc

***

 

HÃY ĐỨNG LÊN MAU KẺO KHÔNG CÒN KỊP

(Tha thiết gởi về Đồng Bào Việt Nam, mọi lứa tuổi, mọi thành phần tại quê nhà. Ai thương Tổ Quốc, xin chuyển rộng rãi về Việt Nam cho. Tác giả chân thành biết ơn.)

*

Đồng Bào Việt Nam ơi !!!


Nếu Việt Nam mà mất về Trung cộng
Thì nước ta thành tỉnh, huyện của Tàu
Dân tộc ta sẽ điêu tàn nòi giống
Cháu con ta là kiếp ngựa,  loài trâu

*

Sẽ khổ như người Tân Cương, Tây Tạng
Dưới gót giày tàn bạo của Tàu ô
Nào, vùng dậy, biến đau thương Vũng Áng
Thành sóng thần quét sạch đảng vong nô !!!

*

Ta đã ngàn năm bị Tàu cai trị
Đã bao đời nô lệ nối theo nhau
Nay nếu chẳng vùng lên xoay vận bĩ
Thì bốn năm thôi, ta chết vì Tàu !!!
 *

*

Bốn năm nữa thôi, Việt Nam mà mất
Bốn ngàn năm oanh liệt bị chôn vùi!
Cả một giống nòi Tiên Rồng bất khuất
Sẽ tang thương, tức tưởi tựa ma hời !!!

*

Sẽ Hán hóa, sống ôm hờn trọn kiếp
Hoặc muôn năm trong nô lệ ngục tù
Sống như thế thì thà oanh liệt chết
Chết để sử vàng bia đá thiên thu !!!

*

Chết để muôn đời cháu con được sống
Chết để quê hương tổ quốc vẹn toàn
Chết để năm châu nhìn mà ngưỡng vọng
Chết để huy hoàng hai chữ Việt Nam !!!

*

Hãy đứng lên mà đập tan lừa bịp
Bán nước giết dân của đảng bạo tàn
Hãy đứng lên mau kẻo không còn kịp
Kịp cứu đời mình, kịp cứu Việt Nam !!!

*

Ngô Minh Hằng

 

* Biên Bản Hội Nghị Thành Đô

http://trunghocvungtau.org/vndoimoi/messages/2364.html

Trích Biên Bản hôi nghị Thành Đô năm 1990 giữa TBT Nguyễn V Linh, Thủ tướng Đỗ Mười và TBT Giang Trạch Dân, TT Lư Bằng (TQ)- 

Mời Các Anh đọc đoạn văn dưới đây để t́m thấy sự thật mà tôi tin là cựu Thứ Trưởng Ngoại Giao Trần Quang Cơ muốn nói nhưng không dám nói hoặc không được nói. Xin nhấn mạnh rằng, hồi kư của ông Trần Quang Cơ cũng như tài liệu dưới đây liên quan đến hội nghị Thành Đô hoàn toàn giống nhau, ngoại trừ vấn đề cốt lơi là tái lập bang giao giữa hai nước cộng sản Việt Nam với Trung Hoa th́ giấu kín.

Tôi tin chắc rằng, nội dung thỏa hiệp b́nh thường hóa bang giao giữa Trung Cộng với Việt Cộng trong Biên Bản hội nghị Thành Đô ngày 4/9/1990, là tin tức mà tổ chức Wikileaks cho biết họ có trong tay khối tài liệu liên quan đến Việt Nam vào khoảng 2.300 điện tín gửi đi từ ṭa đại sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội, và khoảng 800 điện tín từ ṭa lănh sự Hoa Kỳ ở Sài G̣n, trong số 251.287 điện tín tài liệu trao đổi giữa 250 ṭa đại sứ và ṭa tổng lănh sự Hoa Kỳ tại hơn 90 quốc gia với Bộ Ngoại Giao tại Hoa Thịnh Đốn. Trong số hơn 3.100 điện tín liên quan đến Việt Nam có cả những loại “tối mật”, đặc biệt hơn cả là Biên Bản về cuộc họp tối mật giữa Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh & Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng Đỗ Mười của Việt Nam, với Tổng Bí Thư Giang Trạch Dân & Thủ Tướng Lư Bằng của Trung Cộng, ngày 3 và 4/9/1990 tại Thành Đô. Biên Bản này có đoạn:
“… V́ sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa cộng sản, đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc giải quyết các mối bất đồng giữa hai nước. Phía Việt Nam xin làm hết ḿnh để vun đắp t́nh hữu nghị lâu đời vốn có giữa hai đảng và nhân dân hai nước, do Chủ Tịch Mao Trạch Đông và Chủ Tịch Hồ Chí Minh dày công xây đắp trong quá khứ. Việt Nam bày tỏ mong muốn đồng ư sẵn sàng chấp nhận và đề nghị phía Trung Quốc để Việt Nam được hưởng quy chế Khu tự trị trực thuộc chính quyền trung ương tại Bắc Kinh, như Trung Quốc đă từng dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây…. Phía Trung Quốc đă đồng ư và chấp nhận đề nghị nói trên, cho Việt Nam trong thời hạn 30 năm (1990-2020) để đảng cộng sản Việt Nam giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đ́nh các dân tộc Trung Quốc”.

Vậy, có thể nói mà không sợ lầm lẫn là nội dung 1 điểm trong 8 điểm của Biên Bản Thành Đô liên quan đến vấn đề bang giao giữa hai nước cộng sản Việt Nam-Trung Hoa là đoạn văn bên trên. Và dưới đây là chuỗi sự kiện từ sau hội nghị Thành Đô 1990 đến nay, cho dù lănh đạo Các Anh có phủ nhận đến đâu đi nữa, nó vẫn là một loạt dẫn chứng lănh đạo Các Anh đă và đang thực hiện các bước tiến hành cần thiết đó. (tiếp theo là những thoả hiệp đă kư và những bước thi hành đă , đang thực hiện, sẽ thực hiện ….để đôc giả tự t́m) 

Phạm Bá Hoa


Những bước chuẩn bị cho năm 2020.-

1) *Lễ hội 1000 năm Thăng Long trùng với ngày Quốc Khánh TQ.

2) *Cờ TQ đón Tập Cân B́nh có 5 sao nhỏ (tức là thêm môt sao) .

3) Hợp tác chiến lược toàn diện kư kết giữa TTSang, NT Dũng và Tâp Cân B́nh, Lư Khắc Cường : 

a) Thành lập viện Khổng Tử tại Hà Nội 

b) Lập các Trung Tâm Văn Hoá cuả TQ trên đất VN và ngược lại.

c) *Liên hoan thanh niện Việt Trung lần 2 tại Quảng Tây cuối năm 2013.

d) Hợp tác giao lưu giũa các tỉnh thành VN và TQ để củng cố và tăng cường t́nh hữu nghị.

e) Tỉnh thành VN kết bạn với tỉnh thành TQ như TP Hồ Chi Minh với tỉnh Thanh Hải.

f) Mổi Bộ cuả VN hợp tác với Bộ tương ứng cuả TQ

g) Lập đường giây nóng giưă Bộ Nông Nghiệp và Ngoại giao cuả VN với TQ
h) Văn pḥng Quốc Hôi VN làm việc với v/p QH TQ.

i) Sĩ Quan đảm nhiệm công tác tư tưởng trong quân đội VN sang tập huấn tại TQ.

j) Xây thêm các cầu nối liền các tinh thành biên giới VN với biến giới TQ.

k) Mở thêm các cửả khẩu ở các tỉnh biên giới 2 nước.

l) Làm đường cao tốc Lào Kay – Nôi Bài .

m) Nghiên cứu làm đường xe lưả Lào kay – Hànôi.

n) Hợp tác cùng khai thác tài nguyên trong vùng chồng lấn tại vinh Bắc Bộ

o) Thành lập nhóm công tác bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển Đông trong khuôn khổ đoàn đàm phán cấp Chính Phủ về biên giới lănh thổ.
p) Tăng kim ngạch xuất nhập khẩu giưă 2 nước đến 60 tỷ năm 2015
Ghi chú- “Học viện Khổng Tử là phần quan trọng cuả cơ quan tuyên truyền cuả TQ ở nước ngoài”Lời Uỷ viên bộ Chính Trị TQ.

Cụm từ “Hợp tác đối tác chiến lược toàn diện” rất rộng và thâm thuư, nghiă là hoạt động chung với nhau trong mọi lănh vực.

Lịch sử đă cho ta thấy chính sách Hán hoá VN đă có từ xưa. Hễ ta mạnh th́ Tầu tạm để ta yên nhưng bắt triều cống, hễ yếu th́ họ lấn tới và xâm chiếm nước ta để đồng hoá thành người Tầu ./. 

 

 

Ngô Minh Hằng  thơ [B]

 -Ngô Minh Hằng (thơ)

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bùi Dương Liêm phỏng vấn Nhà Thơ Đấu Tranh Ngô Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

Bùi Dương Liêm - Bé Bảy đã phỏng vấn Nmh nhân 
Ngày Quân Lực  19-6-2015 tại VA:


    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QUÊ HƯƠNG

Đă gn ba chc năm tri
Xa quê,  s
ng kiếp dân hi, thương quê
Th
ương quê,  ḷng nng li th
Ngày mai ta s tr v quê ta
Ngày v
, vang tiếng quân ca
C
bay rc r sơn hà, vàng tươi....

*

Xa quê, nh tui lên mười
T
m mưa, đá dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yêu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn ră  tan trường
Nh́n theo màu áo cu
i đường, mt tê !
Nh
giàn bông giy đêm hè
Ng
i cùng bn, đón trăng v, hát vang...

*

Ln thêm, yêu xóm, yêu làng
Yêu Nam Quan t
i bt ngàn Cà Mau

*

Nhưng ri mt tháng Tư đau
Tháng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ quê hương
T́m mi
n đt sng, t́m đường t do
Tháng T
ư, mt tui hc tṛ
M
t luôn c nhng gic mơ vào đi
Quê ng
ười, nh quá quê tôi
D
ưới giàn bông giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con trâu, bó lúa r
i căng mt t́m
T́m hoài không th
y, vn tin
Cây đa, chú cu
i ni ch́m trong mơ !

*

Quê tôi xa quá, bây gi
Tôi và quê hai b đi dương
Tôi m
ơ mt sáng tinh sương
Có đàn chim Vi
t trên đường v quê
V
quê, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vàng bay...

Ngô Minh Hằng

2003