bo điện tử TRCH NHIỆM do Khu Hội CTNCT Việt Nam Nam California chủ trương

*  hoạt động từ 26/4/2008  *


"Những thng tin trn trang web ny thể hiện quyền tự do ngn luận của người đưa tin; v quyền được tiếp cận thng tin đầy đủ của người đọc."

   Ng Minh Hằng  - thơ                                     

 

LƯU : đ xem cc videos trn youtube, xin qu v, qu bn vo google hay google chrome đnh ch trch nhim trang web trachnhiem s hin ra, t đ chng ta xem bi, xem videos trn youtube! Yahoo c khi khng xem phim đưc!!!

 

   Giới thiệu cuốn DVD HỒN TỬ SĨ do nhm Vietnam Film Club thực hiện


VFC- Trailer - Hồn Tử Sĩ
https://youtu.be/rfTtD7hOUdc

***

 

QUANH CO

Cảm tác khi th́y cảnh đời đ̀y quanh co gian d́i.  Bịnh gian d́i khng chọn đẳng ćp, từ kẻ b̀n cùng đ́n người đại phú, từ tn v danh đ́n kẻ lừng danh, ńu khng có lương tri, khng bít tự ch́, ai cũng có th̉ mắc vào bịnh d́i gian trí trá đ́n đánh ḿt lương tm và nhn cách.

Thành tḥt khó lắm sao
Mà quanh co gian d́i ?
Làm r̀i mình lại ch́i
Hỏi như th́, ai tin ?

Thin hạ có mắt nhìn
Người nhìn ra sự tḥt
Ai d́i gian khút t́t
Ai chính trực nhu hìn 

Gian d́i là thói quen
Thói quen khng lương thịn
D́i gian sợ người bít
Nn trí trá quanh co

Gian d́i r̀i u lo
Nn ghét người chính thịn
Và thành ra qủy quỵt
Gắp lửa bỏ tay người

Ta chỉ śng ṃt đời
Tại sao khng thành tḥt?
Kẻ d́i gian b́t nh́t
Chỉ làm t̉n thương mình

Gian d́i, bị người khinh
Hóa sn si th l̃
D́i gian tăng cường đ̣
Thành tán ṭn lương tm

Khng nḥn ra l̃i l̀m
Đ̉ nói đìu chn tḥt
Là tự̣ mình đánh ḿt
Danh dự của chính mình

Chỉ có bọn ký sinh
Mới cùng ngn vọng ngữ
Người ĺy tm hành xử
Khng trí trá quanh co ....

Ng Minh Hằng

 

Ng Minh Hằng  thơ [B]

 -Ng Minh Hằng (thơ)

 

Xin mời Quí Vị và các Bạn thưởng thức BA MƯƠI BẢN TRƯỜNG CA:
http://nhungbantruongca.blogspot.com/

Mời Quí Vị và Các Bạn vào đọc thơ NMH tại:

http://thongominhhang1.blogspot.com/   

 

*** Bi Dương Lim phỏng vấn Nh Thơ Đấu Tranh Ng Minh Hằng
 

1/ http://www.youtube. com/watch? v=4FzPeZz2zhU

 

 

Bùi Dương Lim - Bé Bảy đã phỏng v́n Nmh nhn 
Ngày Qun Lực  19-6-2015 tại VA:


    

https://youtu.be/fD35eDCdVXg

GIC MƠ QU HƯƠNG

Đ gn ba chc năm tri
Xa qu,  s
ng kiếp dn hi, thương qu
Th
ương qu,  lng nng li th
Ngy mai ta s tr v qu ta
Ngy v
, vang tiếng qun ca
C
bay rc r sơn h, vng tươi....

*

Xa qu, nh tui ln mười
T
m mưa, đ dế, tp bơi, th diu
Nh
bao k nim du yu
C
a thi thơ tr, nhng chiu dy hương
Nh
chiu rn r  tan trường
Nhn theo mu o cu
i đường, mt t !
Nh
gin bng giy đm h
Ng
i cng bn, đn trăng v, ht vang...

*

Ln thm, yu xm, yu lng
Yu Nam Quan t
i bt ngn C Mau

*

Nhưng ri mt thng Tư đau
Thng T
ư, đt nước u su tang thương
Bao ng
ười trn bỏ qu hương
Tm mi
n đt sng, tm đường t do
Thng T
ư, mt tui hc tr
M
t lun c nhng gic mơ vo đi
Qu ng
ười, nh qu qu ti
D
ưới gin bng giy ai ngi ch trăng ?
Ai ng
ười nghe chuyn cung Hng
Con tru, b la r
i căng mt tm
Tm hoi khng th
y, vn tin
Cy đa, ch cu
i ni chm trong mơ !

*

Qu ti xa qu, by gi
Ti v qu hai b đi dương
Ti m
ơ mt sng tinh sương
C đn chim Vi
t trn đường v qu
V
qu, thc hin li th
Dng c phc quc, bn b vng bay...

Ng Minh Hằng

2003